handdator

Visa fullständig version : Valmanifest för omvalet i Västra Götalandsregionen


Jacob Hallén
2011-02-28, 00:26
I den här tråden postas utkast till valmanifestet jämte en motivation som visar varför varje punkt är förenlig med Piratpartiets principprogram.

Diskussion bör begränsas till förslag på tillägg och förändringar. Varje förslag skall vara motiverat för att beaktas av redaktionen för valmanifestet.

Jacob Hallén
2011-02-28, 00:29
Skrota Västtrafiks biljettsystem
Västtrafik avslutade införandet av ett nytt biljettsystem för knappt 2 år sedan. Införandet tog över 3 år och kantades av problem. Resenärerna har hoppats att injusteringar och förändringar skulle göra systemet användbart, men när det nu har gått så lång tid kan vi konstatera att systemet är ett praktfiasko. Det verkar som de flesta har problem med systemet. De har anledning till detta:
Systemet lagrar detaljerade data om varje persons resande. Har man registrerat sitt kort är denna information inte anonym.


Avläsningen av de elektroniska betalkorten är väldigt otillförlitlig. En kortläsare kan fungera med ett kort men totalvägra med nästa. Vid vissa kortläsare fungerar avläsning bara om man håller kortet alldeles intill. Vid andra måste man hålla kortet 2-3 cm från läsaren för att avläsningen ska fungera. Det här skapar osäkerhet och oro för resenärerna. Om man inte har lyckats betala och utsätts för en kontroll kommer man att få betala en kontrollavgift på 1200 kr.


Att kontrollera om man har betalt och hur mycket är extremt svårt. Man kan trycka på en knapp på avläsaren. Man kan då under en kort stund se en skärm med massor av detaljer. Skärmen är extremt svårläst och tiden informationen visas är väldigt kort. Man kan få en sammanställning av debiteringen i efterhand via internet, men bara om man har registrerat sitt betalkort.


Om man reser över flera zoner, eller med en linje som går över flera zoner måste man stämpla ut för att inte debiteras maxtaxa för linjen. Det är stor skillnad i kostnad mellan att åka Göteborg - Kungälv jämfört med Göteborg - Strömstad. Det här skulle fungera om man var tvungen att visa upp kortet för att passera en spärr. Utan spärren kommer alla som inte har som daglig vana att stämpla ut, att missa det.


Systemet är beroende av GPS för att bestämma hur mycket pengar som ska dras från kortet och om resan är en fortsättningsresa inom samma zon. GPS:en är beroende av sattelitkontakt för sin positionering och ibland händer det att systemet misslyckas med mottagningen och tror att fordonet är på ett helt annat ställe. Kunden debiteras för mycket. Man har också upptäckt felprogrammering av zongränserna, så att resor inom en zon konstant har debiterats för 2 zoner.


När man aktiverar en periodladdning - t.ex. en månadsladdning så gör man det i en kortläsare. Man får inget kvitto på aktiveringen och måste därför själv notera när laddningen går ut. Man får i och för sig se hur länge laddningen räcker varje gång man åker kollektivt, men om man inte reser och inte är registrerad i Västtrafiks system så har man ingen verifikation på hur länge laddningen är giltig.


Eftersom man ibland inte vet om man har nog med pengar eller en giltig laddning på sitt kort innan man har bordat ett fordon kan man drabbas av att behöva betala kontrollavgift. Det går nämligen inte att betala kontant på de flesta av Västtrafiks fordon. Det finns dessutom ett krav på att SMS-biljett ska vara betald innan man bordar fordonet. Det här gör att systemet är uselt ur rättssäkerhetsynvinkel. Om man inte har exakt koll på vad man gör i varje läge så kan det bli dyrt.


Att resa flera personer på ett kort är möjligt men extremt krångligt. De flesta anställda i kollektivtrafiken kan inte förklara hur man gör.


Man kan inte få papperskvitto på genomförd resa. Man kan i och för sig få kvitto på betald laddning, men ibland krävs man på dokumentation av faktiska resekostnader.


Västtrafik kräver en deposition för betalkorten på för närvarande 50 kr. Det är i praktiken en del av laddningen på kortet som bara kan utnyttjas om saldot vid resans början översteg depositionen. Med gissningsvis 1 miljon kort i omlopp så innebär det ett räntefritt lån från resenärerna till Västtrafik på 50 miljoner kronor.


Invånarna i regionen kan hjälpligt använda systemet. Turister och affärsbesökare som inte köper periodkort är hjälplösa och undviker att resa kollektivt.
Systemet har många allvarliga brister, varav bara ett litet fåtal kan avhjälpas. Piratpartiet anser därför att systemet måste skrotas. Det är inte acceptabelt att VG-regionens innevånare ska behöva lida i decennier bara för att systemet var dyrt att köpa och installera.


Vad det ska ersättas med är vi beredda att debattera. Vi tror att det vore olyckligt att bevara det taxesystem vi har idag, även om det vore möjligt att hitta ett vettigt system som är utan de brister vi har listat. En möjlighet är att förenkla zonsystemet. En annan är att ha en debitering som enbart baserar sig på tid. Ytterligare ett alternativ som har diskuterats på andra håll i landet är att införa nolltaxa.


Piratpartiet vill se en bred politisk uppslutning bakom både taxesystem och krav på användbarhet. Det viktigaste för oss är att nuvarande lösning förpassas dit den hör hemma - elektronikåtervinningen.


Använd fri programvara i vården
När administrativa datorsystem först infördes i vården så skedde det på de stora sjukhusen. Det utvecklades skräddarsydda system för egna behov. I början var systemen inte så jättebra, men efter hand så fick man ordning på dem. De fungerade oftast väldigt väl men det var dyrt att hålla sig med en stab av programmerare på varje större sjukhus.


När teknikutvecklingen hade rusat ifrån de tidiga systemen så valde därför sjukhusen och övriga vårdinrättningar att satsa på kommersiella standardsystem. Dessa blev mycket billigare i inköp och egen personal än de ursprungliga systemen. Att kunna genomföra offentliga upphandlingar har pressat ned kostnaden för nya system. Tyvärr har det inneburit onödigt höga kostnader för att driva systemen. En tillverkare har nämligen en monopolställning när systemet väl är på plats. Det innebär att man får betala dyrt för all vidareutveckling och förbättring. Buggfixar sker i den takt som tillverkaren bestämmer. Det innebär också att systemen ofta är dåligt anpassade efter lokala behov och förhållanden. Den dag man vill ha ett bättre system så är nästan alltid det enda alternativet att kasta ut det befintliga och börja om från början.


En bättre lösning är därför att arbeta med fri programvara. Det innebär att det inte är tillverkaren som äger källkoden till datasystemet som vården köper. Källkoden är i stället fri att använda och ändra för vem som helst.


Utvecklingen av systemen kan fungera som idag. Att upphandla arbetet utifrån en kravspecifikation, där olika aktörer kan lämna anbud. Då behålls därmed vinsterna med anbudsförfarandet från standardsystemen. När det gäller underhåll och vidareutveckling så har regionen frihet att ta in anbud från olika aktörer på marknaden. Man är inte längre bunden till det företag som levererade systemet. Om andra landsting i Sverige eller vårdorganisationer utomlands köper vidareutveckling av systemet kan Västra Götalandsregionen dessutom fritt ta del av och använda resultaten.


Det här gör systemen billigare att driva, men framför allt så har man alltid frihet att bygga vidare på det tidigare systemet, även om man inte är nöjd med den ursprungliga leverantören. Man måste inte börja om från början varje gång. I längden ger det billigare och bättre IT-system i vården samt bättre vård för patienterna.


Piratpartiet vill starta övergången till fri programvara i vården genom att under mandatperioden driva ett pilotprojekt, där ett mindre system upphandlas enligt kriterierna som beskrivits här. Systemet ska drivas och studeras under minst 5 år för att ge underlag för bredare satsningar. Initiala framgångar kan leda till att vi förslår fler upphandlingar av fri programvara under mandatperioden.


Effektivisera patientavgifterna i vården
När man besöker en öppenmottagning på ett sjukhus idag så brukar man först få gå till kassan för att betala sin patientavgift. Man får ett litet kvitto som man ska klistra in i ett litet häfte för att hålla reda på om man har uppnått högkostnadsskyddet. Man kan fortfarande betala kontant men på många ställen uppmanas man att betala med kort om möjligt. Stora sjukhus hanterar mycket kontanter och rånrisken anses överhängande. Det är antagligen en tidsfråga innan möjligheten att betala kontant helt försvinner.


Det är en olycklig utveckling om möjligheter till kontant betalning helt försvinner.
Att betala så privata saker som vård med kreditkort är olämpligt. Betalningsinformationen lagras utomlands, där den inte längre styrs av svensk lag.
Asylsökande, gömda personer och personer med skyddad identitet saknar ofta kreditkort och en adress som de kan uppge för att få räkningen hemskickad.
Äldre personer saknar ofta vana att hantera kontantlösa betalningar
Räkning hem bör vara standardalternativet, för det spar pengar i vården. Det kostar minst 3 gånger så mycket att hantera betalning via en kassa jämfört med att skicka en räkning. Det måste dock finna en möjlighet för dem som har behov att gå till en kassa och betala kontant.


Ställ högre krav på integritetsskydd i Nationell Patientöversikt
VG-regionen är på väg att införa elektroniska jounalsystem enligt en modell som heter Nationell Patientöversikt. Tanken är att det ska gå att komma åt alla patientdata från hela landet. Systemet är välkommet och gör att olika vårdgivare kan få tillgång till all information om en patient.


För att en vårdgivare ska få hämta patientinformation från andra källor krävs patientens samtycke. Här finns systemets akilleshäl. Det är nämligen vårdgivaren som intygar att patienten har samtyckt. Så snart det skett finns inga spärrar för att komma åt patientdata från andra vårdgivare.


Det gör att risken för missbruk är stor. Tusentals vårdanställda kommer att ha tillgång till systemet och det kommer alltid att finnas någon som överträder sina befogenheter och intygar att han/hon har samtycke där så inte är fallet. Det kan t.ex. röra sig om misshandlande män som vill kolla om partnern har sökt sjukvård eller nyfikna som vill se hälsoläget för en känd person.


Piratpartiet vill förbättra integritetsskyddet i Nationell Patientöversikt så att det krävs en särskild nyckel för autenticering som bara patienten har tillgång till, för att få medgivande att hämta journalinformation från andra vårdgivare.


Använd fri programvara i skolorna
Västra Götalandsregionen driver ett antal skolor - framför allt Naturbruksgymnasier. Som i all annan gymnasieundervisning tar IT-utbildning en allt större del av tiden. Som jordbrukare, trädgårdsmästare eller maskinförare krävs att man kan hantera redovisning, sköta dokumentation och söka på Internet.


Idag används nästan uteslutande Microsoft Windows, MS Office och liknande program i utbildningen. Piratpartiet anser att det är dumt att sänka kvaliteten i utbildningen genom att använda så kallade låsta, enkelriktade mjukvaror. Genom att få möjlighet att använda flera olika verktyg lär sig eleverna inte bara att nyttja en viss programvara, de lär sig att granska program och system och får därigenom grundläggande kunskaper om hur man utvärderar och väljer IT-verktyg som bäst passar för deras ändamål.


Det här görs bäst genom att introducera så kallad fri programvara i utbildningen. Det finns idag en uppsjö av programvaror av professionell kvalitet som är fria. Även specialtillämpningar som
t.ex. geografiska informationssystem finns idag som fri programvara. De fria alternativen är ofta mycket goda alternativ till de låsta programvarorna, och förutom att det ger studenter en bättre utbildning så medför det dessutom lägre kostnader.


Gör kulturen fri
Västra Götalandsregionen subventionerar en mängd kultur - Göteborgs Symfoniker, Göteborgsoperan, Film i Väst, Vara Konserthus och Dalslands Folkhögskola, bara för att nämna några. Det här är naturligtvis till stor glädje för dem som kan ta del av kulturen. De som bor nära och har råd att köpa tillträde till utbudet.


Kultur är en resurs som ökar i värde när fler får möjlighet att ta del av den.


Piratpartiet vill skapa möjligheter till att fritt sprida den kultur som bekostats med skattemedel till alla medborgare i regionen. Genom att det som producerats släpps under fria licenser, där vem som helst fritt får använda och kopiera materialet, får den kulturella sektorn en chans att växa och utvecklas. Konserter, teaterföreställningar och operor kan exempelvis spelas in och göras tillgängliga via bibliotek och internet, efter 5 år. Efter den tiden har det kommersiella värdet oftast sjunkit till noll.


Konsekvensen av det här är att kulturskaparna fortfarande får lika mycket betalt, men många fler får glädje av vad de producerat.


Bygg ut bredbandet till hela regionen
Västra Götalandsregionen är troligen unik inom Europeiska Unionen med sin täta befolkning, sin avancerade industri och sitt rika kulturliv och dessutom en glesbygd som länge har kämpat för överlevnad. Dalsland har förlorat de flesta av sina pappersbruk, sågverk och legotillverkare för bilindustrin. Det finns en spirande företagsamhet som bygger på naturvärden, turism och ekologisk odling.


För att Dalsland och andra glest befolkade delar av regionen ska kunna utvecklas krävs väl utvecklade kommunikationer som fullt utbyggt bredband till hela regionen. Dels för att företagen ska kunna nå sina marknader, men också för att det ska vara attraktivt att bo i alla delar av regionen.


Bredband är ett sätt att stimulera affärsutveckling och att nå hela regionen och snabba tele- och datakommunikationer är en grundförutsättning för ett bevarat och förbättrat välstånd.


Bredband är alltså både en fråga om ekonomisk utveckling och rättvisa.


Piratpartiet vill därför att regionen tillsammans med aktörerna på bredbandsmarknaden ska ta fram en handlingsplan för att nå samtliga året-runt-bostäder i regionen med 100 Mbit/s dataförbindelse.


Ompröva trängselskatterna
Det föreligger ett förslag om trängselskatter i Göteborg. Vid ett antal betalstationer ska varje fordon fotograferas och registreringsskylten automatiskt avläsas för att skatten ska kunna
tas ut. Det innebär att vi får ännu ett system som registrerar var medborgarna befinner sig, när, och vad de gör.


Det är många människor som tycker att detta är obehagligt.


Piratpartiet anser att det är en mänsklig rättighet att leva sitt liv utan slentrianmässig registrering av vardagen för tredje part. Endast den som är skäligen misstänkt för brott bör utsättas för övervakning och registering.


Medborgare ska inte behandlas som kriminella då de inte är misstänkta för brott - det är en mänsklig rättighet. När makthavare går över den gränsen sker en viktig principförskjutning som inte är bra för ett demokratiskt samhälle. Att vi som medborgare fritt kan röra oss utan att varje steg spåras är det bästa skyddet för vår demokrati.


Piratpartiet tar inte ställning till trängselskatternas vara eller inte vara. Vi är emellertid motståndare till ett system som innebär massregistrering av människors rörelser och som kan komma att användas för andra ändamål.


Ge papperslösa tillgång till sjukvård
Flyktingar i Sverige är i princip helt rättslösa. Om man skulle råka bli sjuk så kan man få vård om man betalar hela kostnaden för vården ur egen ficka. Det har i princip ingen råd med. Att någon som befinner sig i Sverige nekas akut vård på grund av pengar är inhumant och ovärdigt ett välfärdssamhälle.


Piratpartiet anser att alla som befinner sig i Västra Götalandsregionen, oavsett härkomst, ska ha rätt till akut vård med samma förutsättningar och samma patientavgifter.


Antalet gömda flyktingar är försvinnande litet i förhållande till regionens folkmängd. Kostnad i pengar är därför försumbar i sammanhanget, men ur etisk och moraliskt hänseende ovärderlig.

Jacob Hallén
2011-02-28, 00:31
Motiveringar - varför varje punkt ryms inom Piratpartiets principprogram


Skrota Västtrafiks biljettsystem
Systemet registrerar enskilda identifierbara människors resor. Det stämmer inte överens med Piratpartiets syn på personlig integritet.


Använd fri programvara i vården
Piratpartiet är för en reformering av upphovsrätten, med en förkortning till 5 år. Piratpartiet motsätter sig också patent. Medan regionen inte kan påverka lagstiftningen på området så kan man tillämpa regler som ger liknande effekt. Genom att regionen investerar i fri programvara så kommer det att finnas exempel på att det går att tjäna pengar utan att vara skyddad av upphovsrätt på produkterna.


Effektivisera patientavgifterna i vården
Vården är på väg mot kontantlösa betalningssystem. Möjligheterna att hindra den utvecklingen är obefintliga. Det vi kan erbjuda är alternativ som minskar skadeverkningarna för gemene man och som ger en möjlighet för vissa att göra opt-out. Att den föreslagna modellen spar tid och pengar för både vården och patienten är en bonus i sammanhanget.


Ställ högre krav på integritetsskydd i Nationell Patientöversikt
Integritet. 'nuff said.


Använd fri programvara i skolorna
Motiv som för fri programvara i vården.


Gör kulturen fri
Vi är för fri kultur. Det här begränsar effekterna av upphovsrätt.


Bygg ut bredbandet till hela regionen
Vi ser tillgången till bredband som en grundläggande rättighet i dagens samhälle. Kulturen kan inte bara vara fri för vissa, därför är bredband åt alla en konsekvens av principprogrammet.


Ompröva trängselskatterna
Integritet.


Ge papperslösa tillgång till sjukvård
Vi är för mänskliga rättigheter enligt principprogrammet. Det här är en ganska grundläggande rättighet.

Jacob Hallén
2011-02-28, 00:40
När valmanifestet närmar sig en slutgiltig form kommer redaktionsgruppen att skapa en kortversion av varje punkt. Den versionen kommer att finnas på flygblad och om vi har råd, på affischer.

Den långa formen kommer att presenteras på piratpartiets webb, nyttjas för författande av debattartiklar och tjäna som utbildningsunderlag för valarbetare. Den innehåller mycket av den argumentation vi kommer att använda.

På flygblad kommer manifestet att presenteras tillsammans med en kondenserad form av partiets principprogram.

RikMatts
2011-02-28, 08:10
Editerat för att minska spammandet. Valmanifestet är bra. De korta motiveringarna också bra, därför att det är vad som kan sägas på 20 sekunder.

Ett tillägg på kontantbetalningar i vården: Om man skall betala mot faktura måste det vara möjligt att slå ihop räkningarna månadsvis, alternativt betala in i förskott. Se exempel på hur det kan gå (http://www.dt.se/nyheter/malung/article887788.ece) annars.

Att betala med räkning är annars en dålig lösning som inte kan ersätta kontanter. Det kostar mellan 80-150 kronor att betala räkning på bank, för den som inte har/kan använda Internetbank. Kontantkravet måste vara absolut, av sociala skäl.

Sven Petersson
2011-03-01, 01:47
Ställ högre krav på integritetsskydd i Nationell Patientöversikt

Piratpartiet vill förbättra integritetsskyddet i Nationell Patientöversikt så att det krävs en särskild nyckel för autenticering som bara patienten har tillgång till, för att få medgivande att hämta journalinformation från andra vårdgivare

Det är inte väl genomtänkt!

Att helvägra eller senarelägga tillgång till behandlingsrelevant patientinformation för medvetslös patient kan resultera i dödsfall, som vid påföljande utredning kan klassificeras som dråp eller mord.

Tänk igen!

Michael Anderson
2011-03-01, 16:59
+1 Sven

Resten av valmanifestet håller jag med om, rent överlag. Visst kan hela patientsystemet göras bättre, men samtidigt måste läkare veta snabbt medicinsk historia för sina patienter, så att dom inte behandlas fel, eller "inte behandlas alls".

Är mer intresserad av att försöka få till kortare kötider, och snabbare omhändertagning av patienter på akuten. Finns ju folk som dött MEDANS dom var på akutintaget, pga långa väntetider.

Jacob Hallén
2011-03-01, 17:58
Jag tror inte ni riktigt har förstått vidden av Nationell Patientöversikt. I princip så kommer en privatklinik i Boden att kunna komma åt patientinformation från en patient på njurkliniken på Sahlgrenska.

Naturligtvis måste ett regelsystem innehålla undantag för livshotande situationer, men att tiotusentals vårdanställda ska kunna komma åt patientdata genom att bara intyga att patienten har givit sitt medgivande, det är inte smart. Jag tror vi kan modifiera formuleringen så att de relativt få akutkliniker som behöver medgivanden utan patientens medverkan kan få det.

Sven Petersson
2011-03-01, 18:14
Jag tror inte ni riktigt har förstått vidden av Nationell Patientöversikt. I princip så kommer en privatklinik i Boden att kunna komma åt patientinformation från en patient på njurkliniken på Sahlgrenska.

Naturligtvis måste ett regelsystem innehålla undantag för livshotande situationer, men att tiotusentals vårdanställda ska kunna komma åt patientdata genom att bara intyga att patienten har givit sitt medgivande, det är inte smart. Jag tror vi kan modifiera formuleringen så att de relativt få akutkliniker som behöver medgivanden utan patientens medverkan kan få det.Jag förstår mycket väl problemet; det är din föreslagna "lösning" som gör mig upprörd. Den skulle, förr eller senare, skapa integitetsmartyrer!

jigrohn
2011-03-01, 19:59
Piratpartiet vill starta övergången till fri programvara i vården genom att under mandatperioden driva ett pilotprojekt, där ett mindre system upphandlas enligt kriterierna som beskrivits här. Systemet ska drivas och studeras under minst 5 år för att ge underlag för bredare satsningar. Initiala framgångar kan leda till att vi förslår fler upphandlingar av fri programvara under mandatperioden.
Jag tror att det är ett stavfel, att vi föreslår... Annars blir meningsbyggnaden riktigt konstig. Dock kan initiala framgångar förslå för att föreslå, men då finns risken att man irrar bort sig i språkets vindlingar.

Annars tycker jag att manifestet är bra, förutsatt att man tar hänsyn till invändningen att akutvård måste kunna genomföras (med tillgång till journaler, möjligen nedkortade men utan att man missar vital information) även om patienten för tillfället inte kan ge sitt medgivande.

Tommten
2011-03-01, 20:23
Äldre personer saknar ofta vana att hantera kontantlösa betalningar
Det argumentet gillar inte jag. Det låter som man inkompetensförklarar gamla människor bara för de är gammal. Det är knappast omöjligt för en människa med normalt fungerande hjärnverksamhet att lära sig hur man betalar med kort. De andra argumenten har jag inget emot.

Piratpartiet vill förbättra integritetsskyddet i Nationell Patientöversikt så att det krävs en särskild nyckel för autenticering som bara patienten har tillgång till, för att få medgivande att hämta journalinformation från andra vårdgivare.Grundtanken är jag med på, men lösningen med en speciell nyckel låter konstig och bökig tycker jag. Strunta i att snöa in på de tekniska detaljerna för hur det ska gå till istället.

Idag används nästan uteslutande Microsoft Windows, MS Office och liknande program i utbildningen. Piratpartiet anser att det är dumt att sänka kvaliteten i utbildningen genom att använda så kallade låsta, enkelriktade mjukvaror. Genom att få möjlighet att använda flera olika verktyg lär sig eleverna inte bara att nyttja en viss programvara, de lär sig att granska program och system och får därigenom grundläggande kunskaper om hur man utvärderar och väljer IT-verktyg som bäst passar för deras ändamål.Helst bör de lära sig att ladda ner och installera programen själv också för sånt är bra att kunna för alla.

Konserter, teaterföreställningar och operor kan exempelvis spelas in och göras tillgängliga via bibliotek och internet, efter 5 år. Efter den tiden har det kommersiella värdet oftast sjunkit till noll.Det låter lite negativt att säga att värdet är noll, ungefär som att det är helt värdelöst. Jag kommer inte på nån bra formulering just nu, men det borde gå att formulera om meningen så den låter mer positiv och lägga till ord som "värdefull" mm istället för värdelös som man tänker på när man hör "värdet är noll".

Ge papperslösa tillgång till sjukvård
Flyktingar i Sverige är i princip helt rättslösa. Om man skulle råka bli sjuk så kan man få vård om man betalar hela kostnaden för vården ur egen ficka. Det har i princip ingen råd med. Att någon som befinner sig i Sverige nekas akut vård på grund av pengar är inhumant och ovärdigt ett välfärdssamhälle.Att man får akut vård och inte blir nekad vård är en självklar sak. Man ska förstås inte bli nekad vård. Betalningen kan ske efteråt för dem som inte betalat för den offentliga vården via skatt. Min åsikt är att om det visar sig att personen är en gömd illegal flykting så ska personen inte vara kvar i landet, för då hade man ju varit här legalt istället för illegalt. Därför borde patienter som visar sig vara illegala flyktingar få en nota för kostnaden och skickas hem när de tillfrisknat. Det är inget jag tycker att piratpartiet ska tycka någon om, men vi har uppenbarligen lite olika syn på saken. :D Jag tvivlar inte på att jag är den enda piraten med den åsikten. För att komma runt denna meningsskiljaktighet så att förslaget även låter positivt för sånna som mig, så föreslår jag följande förändrning:
Skippa ställningstagandet om gratisvård och nämn enbart att de inte ska bli nekad vård (oavsett om de har råd att betala vården efteråt eller inte)
Det vore bra om det skulle finnas någon fond eller dylikt som alla rika personer som vill finansiera de papperslösas vård kan sätta in pengar på så de som inte klarar av sina betalningar efter de fått vård kan få hjälp med finansieringen. Det vore bra. Kanske regionen kan annordna något sådant.

Jag tycker det saknas något om kameraövervakning.
Kameror får övervaka resenärer (http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=128&artikel=4285321)
Kameraövervakning av resecentrum (http://kungsbacka.lny.se/kameraovervakning-av-resecentrum-4125/)
Gjorde bara en snabbsökning nu, det finns säkert mer i ämnet...
Det kanske går att ordna några slags riktlinjer för hur kameraövervakning och det inspelade materialet som de anlitade av Västra Götalandsregionen står för ska hanteras mm? Utöver vad lagen säger menar jag. Vem som ska ha möjlighet att få se materialet, hur länge det ska sparas osv. Sånna saker. Tex att regionens regler ska säga att det måste tas bort nått dygn efter det spelats in om inget brott om skadegörelse osv är inrapporterat, och att ingen ska få eller ska kunna titta på de inspelade filmerna om det inte är i syfte för att att utreda ett brott? Finns det liknande riktlinjer idag?
Lokala riktlinjer om kameraövervakning och hanteringen av det inspelade materialet där det är möjligt att påverka.

Sven Petersson
2011-03-03, 19:20
"Sjukvård till papperslösa" är inte en regionsfråga, men en riksfråga.

Det ser därför helt löjligt ut att ha den på detta manifest.

Vänligen se https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?p=258994#post258994

Jacob Hallén
2011-03-03, 20:54
"Sjukvård till papperslösa" är inte en regionsfråga, men en riksfråga.

Det ser därför helt löjligt ut att ha den på detta manifest.


VG-regionen har ett mått av självstyre som gör att man kan fatta beslut om tillgänglighet till vård för papperslösa utan att lagstiftningen kräver att man erbjuder sådan vård. Regionen har också kontroll över sina taxor och kan därför rimligen erbjuda behövande vård till reducerad taxa, även om de inte är folkbokförda här.

Tommten
2011-03-04, 10:22
"Sjukvård till papperslösa" är inte en regionsfråga, men en riksfråga.

Det ser därför helt löjligt ut att ha den på detta manifest.Jag tycker det ser löjligt ut att PP uttalar sig om vårdfinansieringen för papperslösa oavsett om det är en region eller riksfråga. Att andra ska stå för kostnaderna är väl inte en mänsklig rättighet?

Marcus Dahlman
2011-03-05, 12:03
Det är inte väl genomtänkt!

Att helvägra eller senarelägga tillgång till behandlingsrelevant patientinformation för medvetslös patient kan resultera i dödsfall, som vid påföljande utredning kan klassificeras som dråp eller mord.

Tänk igen!

Utan att vara alltför debattglad vill jag bara poängtera att:
a) Det finns redan lagstiftning som reglerar detta inom vården. Även om samtycke saknas har alltid läkare rätt att få tillgång till informationen om det finns risk för patientens säkerhet.
b) Om dödsfall inträffar i ett sådant (otänkbart) scenario, så är det varken dråp eller mord. Det kan möjligen vara vållande till annans död, allmänfarlig vårdslöshet eller någon annan brottsrubricering beroende på sammanhang. Dråp eller mord kräver direkt uppsåt och kan inte vara relevant i detta sammanhang.

Marcus Dahlman
2011-03-05, 12:13
Bakgrund:
"Nationell Patientöversikt", är bara "fönstret" mot informationen. Det som reglerar vem som får tillgång till vilken information är flera olika komponenter (NPÖ: en sorts portal mot olika vårdsystem; SITHS: Säker IT i Hälso och Sjukvård, en autentiseringsmekanism, oftast i form av ett smart kort; HSA: En databas över vilken vårdpersonal som har vilka roller, enkelt uttryckt för att ortopeder skall kunna titta på information om benbrott, men inte på veneriska sjukdomar; BIF: Bastjänster för informationsförsörjning, själva informationstransportören, den funktion som verifierar att samtycke getts i det system man hämtar information från.)
Samtliga dessa komponenter kan ersättas av andra. Exempelvis har man i Region Skåne en interimslösning baserat på andra komponenter, dvs man använder varken BIF, HSA, SITHS eller NPÖ.

Socialstyrelsen och Inera (gamla sjukvårdsrådgivningen) kallar konceptet för eHälsa.

Förslag:
Möjligen är det mer korrekt om vi använder begreppet eHälsa i debatten i stället för NPÖ.

Marcus Dahlman
2011-03-05, 12:21
"Sjukvård till papperslösa" är inte en regionsfråga, men en riksfråga.

Det ser därför helt löjligt ut att ha den på detta manifest.

Vänligen se https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?p=258994#post258994

Jag håller inte med, vi kan inte stryka en fråga som är angelägen, bara för att den också hör hemma på riksplanet, i så fall blir det inga frågor kvar.

Huruvida du tycker det är löjligt eller inte, påverkar knappast frågeställningen. Däremot kan jag tänka mig att fortsätta diskutera sakfrågan.

Marcus Dahlman
2011-03-05, 12:24
VG-regionen har ett mått av självstyre som gör att man kan fatta beslut om tillgänglighet till vård för papperslösa utan att lagstiftningen kräver att man erbjuder sådan vård. Regionen har också kontroll över sina taxor och kan därför rimligen erbjuda behövande vård till reducerad taxa, även om de inte är folkbokförda här.

Dessutom är VGR Sveriges största enskilda arbetsgivare och en påtaglig maktfaktor även på riksplanet, vilket innebär att vi, genom att påverka VGR, indirekt påverkar hela riket, genom att skapa ett kraftfullt prejudikat.

Jacob Hallén
2011-03-05, 19:51
Jag håller med Marcus helt, men eftersom regeringen till sist verkar ha fått ändan ur och lägger ett förslag om vård för gömda flyktingar så finns det inte längre anledning för oss att ha med det i valmanifestet.

Vi måste ha en tydlig förändringsprofil i vår poliktik om vi ska nå framgång.

Megitt
2011-03-06, 14:31
Jag tycker det ser löjligt ut att PP uttalar sig om vårdfinansieringen för papperslösa oavsett om det är en region eller riksfråga. Att andra ska stå för kostnaderna är väl inte en mänsklig rättighet?

Tycker faktiskt att det är en mänsklig rättighet att inte dö pga att man inte kan betala sjukvården själv eller har papper på att man är medborgare i sverige, eller inte vill visa leg för att man inte vill hamna i register.

Du startade antagligen ditt liv på sjukhus finansierat av andra än dig själv.

Megitt
2011-03-06, 14:36
Betalningssystem blir ofta registrering.
Registrering är allmänt ondskefullt.

Fri kollektivtrafik är därför bra dessutom också för miljön och fördelningspolitiskt
Vägtullar är därför dåligt dessutom fördelningspolitiskt
Patientavgifter är därför dåligt dessutom hälsomässigt

Det är inte status eller lyxkonsumtion vi talar om i regionpolitiken, utan nödvändinga förutsättningar för liv, arbete, hälsa och miljö.

Tommten
2011-03-06, 17:01
Tycker faktiskt att det är en mänsklig rättighet att inte dö pga att man inte kan betala sjukvården själv eller har papper på att man är medborgare i sverige, eller inte vill visa leg för att man inte vill hamna i register.Jag sa också att jag ville att alla skulle få tillgång till sjukvård.
Fri kollektivtrafik är därför bra dessutom också för miljön och fördelningspolitisktMen det låter väldigt dyrt? Det ursprungliga "Vad det ska ersättas med är vi beredda att debattera." är kanske bättre.
Jacob, funderat nått på om lokala kameraövervakningsriktlinjer skulle kunna vara nått? Motivering: Integritet

Jacob Hallén
2011-03-07, 03:27
Nolltaxa i kollektivtrafiken blir inte så fruktansvärt dyrt. En beräkning som jag gjort visade 65 öre på skatten. Från 10,45 till 11,10. Beräkningen måste kollas, men det skulle innebära en årskostnad på c:a 1200 kr för en normalinkomsttagare. De flesta i min bekantskapskrets spenderar mer än så på kollektivtrafik även om de nästan alltid åker bil.

Tommten
2011-03-09, 18:28
Nolltaxa i kollektivtrafiken blir inte så fruktansvärt dyrt. En beräkning som jag gjort visade 65 öre på skatten. Från 10,45 till 11,10. Beräkningen måste kollas, men det skulle innebära en årskostnad på c:a 1200 kr för en normalinkomsttagare. De flesta i min bekantskapskrets spenderar mer än så på kollektivtrafik även om de nästan alltid åker bil.Okej, ja det låter ju skitbra i så fall, men vart tar alla pengar vägen nu då i så fall? Konstigt. Aja, de flesta borde tycka att det är bra att slippa böka på med kortavläsare mm om det är så lite skillnad. Inte minst busschaufförerna. Det borde dessutom bli mycket mindre tid som går åt varje gång bussen stannar och tar på folk så att tid tjänas in.

Om det var jag som skulle rösta och om jag kunde lite på siffrorna du nämner, så hade jag tyckt det att bussargumentet vore bra argument för att ge PP min röst lokalt. Speciellt om det också skulle vara att ta bort kameraövervakning i bussarna. Jag vet inte om ni har sånt där, men det är det här på en del bussar iaf. Jobba lite på att göra siffrorna jävulskt trovärdig bara och var noga med att presentera det så det inte går att ifrågasätta trovärdigheten. Försök låna in nån professor eller nått som kan kontrollräkna eller nått sånt kanske? :D Det skulle funka på mig iaf...

Varför undviker du konstant kameraövervakningsfrågan som jag väckt typ en miljard gånger i den här tråden? Jag vill veta om du uppfattat den eller vad det är frågan om... Ett Ja, ett nej eller ett kanske räcker.

nicco77
2011-03-10, 20:34
Nolltaxa:
Vi har diskuterat svårigheterna med nolltaxa i pendeltrafiken och tror de kan vara svårt att motivera en sådan höjning av landstingsskatten då icke centrala områden har färre bussar som passar majoriteten av pendlare och i vissa fall finns det inte några bussar. Man måste tex beställa resam taxi på Lördag och på Söndag går de inga bussar varför folk hellre kör. Jag tror att de är enklare att utöka det nuvarande systemet där pensionärer reser fritt under lågtrafik till att studenter och arbetssökande åker fritt under större delen av dygnet.

Papperslösa i sjukvården:
De är positivt att regeringen nu valt att lägga fram förslag på hur papperslösa skall finansieras i sjukvården. De har dock inte kommit med riktlinjer för hur deras annonymitet skall garanteras, de finns flertalet fall där sjukvårdspersonal kontaktat polis eller migrationsverket vilket effektivt bryter sekretessen i sjukvården. Landstinget sätter riktlinjer för sjukvården i länet och dessa är vaga i Västra Götaland:

http://www.rosengrenska.org/pdfs/Landstingsbeslut/VastraGotalandProtokollBeslutHSU.pdf

Vi vill se riktlinjer som garanterar papperslösas anonymitet gentemot polis och migrationsverket för att undvika utvisningar under eller pga sjukhusvistelsen.

Kameraövervakning:
Länstyrelsen beviljar tillstånd för kameror för företagare, men de bedrivs ingen översyn av dessa installationer varför de finns flertalet fall där folk övervakas utanför företagets lokaler, alltså på allmän plats.

Vi vill se att länstyrelsen bedriver en översyn av de kameratillstånd de beviljar genom stickprovskontroller. Målet är att låta organisationen bli självfinansierad genom ökade avgifter vid tillståndsansökan likt den modell som TV-licensen använder. Tillståndet bör därför vara tidsbegränsat.

Lag (1998:150) om allmän kameraövervakning:
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1998:150

Jacob Hallén
2011-03-10, 22:43
Re: Tommten

Jag ska göra en kontrollräkning där jag visar var siffrorna kommer ifrån så snart jag får tid.

Kameraövervakning är inte en lämplig fråga för att få oss valda till regionstyrelsen. Den ligger inte speciellt högt i väljarnas medvetande och den gör oss sårbara. Det är därför strategiskt dåligt att ta upp frågan i valmanifestet, oavsett hur gärna vi vill få bort övervakningen.

Folk tänker inte på kamerorna på samma sätt som de tänker på hur eländigt biljettsystemet är.

En motståndare kan plocka fram siffror som visar hur mycket pengar i form av minskad vandalisering som kameraövervakningen sparar. Det är enorma belopp. Vi kan idag inte visa något realistiskt alternativ som hanterar vandaliseringsproblemet samtidigt som vi slipper övervakningen. Därmed ska vi inte gå till val på frågan.

Jacob Hallén
2011-03-10, 22:50
Re: nicco77

Nolltaxa: Vi kommer att behöva besluta oss om nolltaxa. Antingen ska vi driva frågan aktivt eller också så ska vi inte gräva ner oss i detaljer. Jag har funderingar på att starta en rådgivande omröstning om detta och ett antal andra detaljer i manifetstet.

Papperslösa i sjukvården: Sjukvården har tystnadsplikt så länge det inte finns lagreglering som kräver att de lämnar ut uppgifter. Det här skulle därför få oss att framstå som okunniga och vi bör därför inte ha med frågan i manifestet.

Kameraövervakning: Det här är en bra fråga, men den ligger inte på regionens bord. Länsstyrelsen är regeringens representation i länet och styrning av länsstyrelsen hamnar under riksdagsval.

Sven Petersson
2011-03-10, 23:19
Jag har funderingar på att starta en rådgivande omröstning om detta och ett antal andra detaljer i manifetstet.
En mycket bra idé!

noned
2011-03-16, 22:14
Använd fri programvara i vården
När administrativa datorsystem först infördes i vården så skedde det på de stora sjukhusen. Det utvecklades skräddarsydda system för egna behov. I början var systemen inte så jättebra, men efter hand så fick man ordning på dem. De fungerade oftast väldigt väl men det var dyrt att hålla sig med en stab av programmerare på varje större sjukhus.


Använd fri programvara i skolorna
Västra Götalandsregionen driver ett antal skolor - framför allt Naturbruksgymnasier. Som i all annan gymnasieundervisning tar IT-utbildning en allt större del av tiden. Som jordbrukare, trädgårdsmästare eller maskinförare krävs att man kan hantera redovisning, sköta dokumentation och söka på Internet.


Idag används nästan uteslutande Microsoft Windows, MS Office och liknande program i utbildningen. Piratpartiet anser att det är dumt att sänka kvaliteten i utbildningen genom att använda så kallade låsta, enkelriktade mjukvaror. Genom att få möjlighet att använda flera olika verktyg lär sig eleverna inte bara att nyttja en viss programvara, de lär sig att granska program och system och får därigenom grundläggande kunskaper om hur man utvärderar och väljer IT-verktyg som bäst passar för deras ändamål.


Det här görs bäst genom att introducera så kallad fri programvara i utbildningen. Det finns idag en uppsjö av programvaror av professionell kvalitet som är fria. Även specialtillämpningar som
t.ex. geografiska informationssystem finns idag som fri programvara. De fria alternativen är ofta mycket goda alternativ till de låsta programvarorna, och förutom att det ger studenter en bättre utbildning så medför det dessutom lägre kostnader.

I dessa två punkter skulle jag vilja att vi lägger mer tyngd på den ekonomiska vinsten av att använda fri programvara. Hur stor del av it-budgeten går åt till dyra licenskostnader? Dessa pengar kan användas till bättre vård och bättre skolor.

Hur fungerar licensavtal för skolor och inom vården? I regionen finns flertalet gymnasier som ger varje elev en dator när de börjar. Det är stora pengar som läggs på Windows licens + Office licens. Exempel är om man som företag skulle köpa OEM licens av Windows 7 kostar den ca 1000:- och en Office licens (Home & Business) kostar ca 1400:-. Går att komma billigare undan om man kollar runt noga och priserna jag skrivit är exkl moms. Hur många såna licenser köps in på ett år i regionen?

Detta är pengar som många av väljarna aldrig själva lägger ut på licenser då många köper en dator där Windows ingår och ibland ingår även en enklare variant av Office-paketet. Kan vi lyckas att även sätta siffror på detta tror jag vi kan vinna röster!!

//Henrik Claesén

Jacob Hallén
2011-03-17, 05:23
Tanken är bra, men den kommer för sent. Vi behöver ha ett underlag som visar på verkliga besparingar innan vi kan med fog argumentera för saken. Det kräver mer tid än ett dygn att ta fram och bearbeta. Det gör att det inte kommer med i manifestet. Däremot ser jag gärna att du tar fram ett underlag som vi kan använda i valkampanjen. Vi behöver konkreta exempel på lyckat införande av fri programvara, med ekonomisk analys. Vi behöver också ha kostnadsexempel som inte bara tar hänsyn till licenskostnader. Administration, support och utbildning måste finnas med i kalkylen.

Jacob Hallén
2011-03-17, 05:33
Jag har gjort om beräkningen för nolltaxan. Jag använde tyvärr fel siffra i min tidigare kalkyl. Rätt resultat är att landstingsskatten behöver höjas med 80 öre.

Nuvarande skatt är 10,45 (kr per 100-lapp inkomst). Detta ger enligt landstingets budget för 2011 en skatteintäkt på 29 286 miljoner kronor. Ur detta kan vi räkna ut skattebasen:

29 286/0,1045 = 280 248 miljoner kronor

Västtrafiks biljettintäkter enligt årsredovisningen 2009 (senaste tillgängliga på Västtrafiks hemsida) var 2 229 miljoner kronor.

280 248/(29 286 + 2 229) = 0,11245

Detta tar inte hänsyn till trafikökningar. Det tar inte heller hänsyn till minskade kostnader för biljettsystem och kontroller. Kostnaden för passagerarkontroller överstiger intäkterna från kontollavgifter med betydliga belopp. Det framgår inte av Västtrafiks redovisning hur stora skillnaderna är.

pipe
2011-03-17, 13:38
Tänk på att 80 öre per 100-lapp blir ca 160 kr i månaden extra om man tjänar 20000/månad.

När man diskuterar detta får man även tänka på att landstinget redan stoppar in drygt en miljard i västtrafik, och tillsammans med kommuner blir det ca 2.4 miljarder.

Det landstinget redan stoppar in blir väl runt 30-40 öre per hundralapp då? Sedan går ju en del på kommunalskatten i respektive kommun vad jag har förstått från årsberättelsen. Hur skall man göra där? Vi kan ju bara påverka landstinget, men rättvist vore ju att kommunerna också är med på detta.

JohanL
2011-03-17, 14:25
Jag trodde det var klart uttalat att Piratpartiet inte har några åsikter kring fördelningspolitik?

pipe
2011-03-17, 15:38
Jag trodde det var klart uttalat att Piratpartiet inte har några åsikter kring fördelningspolitik?

Helt korrekt. Däremot tycker vi väldigt illa om övervakning i samband med en trängselskatt, och vi tycker väldigt illa om västtrafiks betalsystem som registrerar alla hela tiden.

Men man kan inte hela tiden säga att saker är dåliga och skall förkastas utan att ha alternativa lösningar, och detta med nolltaxa i kollektivtrafiken har framställts som en lösning på båda problemen:


Minskad biltrafik i centrum i och med gratis kollektivtrafik minskar förhoppningsvis behovet av trängselskatt.
Nolltaxa i kollektivtrafiken medför att ingen behöver registreras eller kontrolleras för att resa.

Därför tycker jag att ett förslag som detta bör utredas, trots att jag personligen kanske inte hör till dem som tycker att nolltaxa i kollektivtrafiken nödvändigtvis skulle vara bra.

Det är problematiskt att vi skulle behöva höja skatten för att finansiera detta, men det finns andra delar i vårt manifest som eventuellt kostar skattepengar också (utbyggt bredband), och en del saker som skulle spara skattepengar, så man kan nog inte helt kräva att vår politik inte skall påverka skattenivån.

Sven Petersson
2011-03-17, 16:40
Jag trodde det var klart uttalat att Piratpartiet inte har några åsikter kring fördelningspolitik?
Det torde vara uppenbart att en strategi som redan resulterat i ett katastrofalt valresultat bör omprövas.

JohanL
2011-03-17, 16:45
Helt korrekt. Däremot tycker vi väldigt illa om övervakning i samband med en trängselskatt, och vi tycker väldigt illa om västtrafiks betalsystem som registrerar alla hela tiden.

Men man kan inte hela tiden säga att saker är dåliga och skall förkastas utan att ha alternativa lösningar, och detta med nolltaxa i kollektivtrafiken har framställts som en lösning på båda problemen:


Minskad biltrafik i centrum i och med gratis kollektivtrafik minskar förhoppningsvis behovet av trängselskatt.
Nolltaxa i kollektivtrafiken medför att ingen behöver registreras eller kontrolleras för att resa.

Därför tycker jag att ett förslag som detta bör utredas, trots att jag personligen kanske inte hör till dem som tycker att nolltaxa i kollektivtrafiken nödvändigtvis skulle vara bra.

Det är problematiskt att vi skulle behöva höja skatten för att finansiera detta, men det finns andra delar i vårt manifest som eventuellt kostar skattepengar också (utbyggt bredband), och en del saker som skulle spara skattepengar, så man kan nog inte helt kräva att vår politik inte skall påverka skattenivån.

Men det är en väldig skillnad på att tycka att integriteten är dålig i dagens system, mot att säga att man slopar systemen helt och låter alla åka gratis.

Det jag är rädd för, förutom att Styrelsen säger nej till valmanifestet pga fördelningspolitiken i den, är att det ska ses som oseriöst av väljarna, som en utopi. Och är det något vi INTE behöver så är det framstå som naiva och oseriösa.

Det torde vara uppenbart att en strategi som redan resulterat i ett katastrofalt valresultat bör omprövas.

Att lägga om Piratpartiets strategi är inget som går att göra i ett omval i en av många regioner i landet. De åsikterna får du ta upp på medlemsmötet och sluta störa dessa diskussioner med.

Tommten
2011-03-17, 18:05
Jag har gjort om beräkningen för nolltaxan. Jag använde tyvärr fel siffra i min tidigare kalkyl. Rätt resultat är att landstingsskatten behöver höjas med 80 öre.

Nuvarande skatt är 10,45 (kr per 100-lapp inkomst). Detta ger enligt landstingets budget för 2011 en skatteintäkt på 29 286 miljoner kronor. Ur detta kan vi räkna ut skattebasen:

29 286/0,1045 = 280 248 miljoner kronor

Västtrafiks biljettintäkter enligt årsredovisningen 2009 (senaste tillgängliga på Västtrafiks hemsida) var 2 229 miljoner kronor.

280 248/(29 286 + 2 229) = 0,11245

Detta tar inte hänsyn till trafikökningar. Det tar inte heller hänsyn till minskade kostnader för biljettsystem och kontroller. Kostnaden för passagerarkontroller överstiger intäkterna från kontollavgifter med betydliga belopp. Det framgår inte av Västtrafiks redovisning hur stora skillnaderna är.Vi behöver någon med värstingmeriter som kan stå bakom den uträkningen. Typ en professor, docent eller liknande. Det är inte det att jag inte tror dig, men för att det ska kunna övertyga politiskt så krävs det en källa med ett gigantiskt förtroendekapital. En piratpartist som har gjort uträkningen på fritiden är alldeles för tamt, det kommer inte gå hem. Ibland räcker det ju inte ens när en professor uttalar sig även fast det är typ den värsta meriten som finns över huvud taget...

Jacob Hallén
2011-03-17, 18:17
Mmm. Det här är grundskolematematik. Det finns inget komplicerat alls med den. Det handlar bara om att leta fram rätt siffror. Felet i min första uträkning var att jag tog landstingets samtliga inskomster som bas, inte bara skatteintäkterna. Beräkningen är exakt densamma.

Tommten
2011-03-17, 18:39
Mmm. Det här är grundskolematematik. Det finns inget komplicerat alls med den. Det handlar bara om att leta fram rätt siffror. Felet i min första uträkning var att jag tog landstingets samtliga inskomster som bas, inte bara skatteintäkterna. Beräkningen är exakt densamma.Det har ingen betydelse när du ska övertyga en väljare. Det är trovärdighet jag pratar om, och det är då att du inte missat viktiga faktorer mm som är viktigt.

Även fast du säger att 1+1=2 så måste det finnas någon med pondus som källa, för gör du det själv så kan du ha glömt ett -3 i ekvationen liksom. Det är att ekvationen som sådan stämmer som väljaren måste tro på. Så funkar jag och antagligen en mycket stor andel människor. Det är speciellt viktigt om man ska presentera ett budskap som ska förändra någons verklighetsuppfattning.

Jacob Hallén
2011-03-17, 19:33
Förslag till valmanifest har lämnats till styrelsen för beslut. Jag har i min redigering tagit hänsyn till de synpunkter som inkommit. I 2 av de rådgivande omröstningarna har resultatet varit tvetydigt, och jag har därför lämnat beslutet om vilken variant som ska gälla till styrelsen. Det är inte min roll att besluta om strategisk inriktning för Piratpartiet, medan styrelsen har att tolka medlemsmötets vilja och fatta beslut om strategi.

Jag vill tacka alla som har deltagit i diskussionerna. De har varit konstruktiva och har enligt min mening resulterat i ett manifest som är konkurrenskraftigt. Om styrelsen godkänner det kan vi gå till val på en plattform som är tydlig och som ligger nära väljarnas vardag.

pipe
2011-03-17, 20:04
Finns ditt slutgiltiga förslag online någonstans?

Johan mlg Karlsson
2011-03-17, 20:10
Jag vill tacka alla som har deltagit i diskussionerna. De har varit konstruktiva och har enligt min mening resulterat i ett manifest som är konkurrenskraftigt. Om styrelsen godkänner det kan vi gå till val på en plattform som är tydlig och som ligger nära väljarnas vardag.

Tack själv! Även om jag inte deltagit aktivt så har jag läst en hel del och är imponerad över hur väl allting sköts och hur förvånansvärt fort vi kommer frammåt.

Sven Petersson
2011-03-17, 22:20
Finns ditt slutgiltiga förslag online någonstans?

Du finner det på https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?p=260523#post260523

Förslaget är mycket läsvärt!

Låt oss nu bara hoppas att våra kära styrelseledamöter ger det den andakt det förtjänar!

Tommten
2011-03-27, 20:33
Jag kom på en sak. Skulle det här på något sätt vara intressant att ta tillvara på för lokal skolpolitik för er?

I slutet på alla kurser så skall alla elever få delta i en utvärdering där eleverna kan ge betyg på olika moment i kursen, ge kommentarer om vad som är/var problematiskt och ge förändringsförslag för framtiden.

Alla elever som deltar i utvärderingarna ska få vara anonyma.

Eleverna ska kunna komma åt och läsa sammanställningen av utvärderingen med kommentarer.

I början av kursen ska eleverna få ta del av förra årets kritik och utvärdering, så de har något att jämföra med under kursens gång för att se om det blivit någon förbättring. Har det blivit förbättring från förra året så ser eleverna att deras röst faktiskt kan göra skillnad. Det är viktigt.
En annan positiv effekt är att eleverna ser att det kan finnas radikalt olika uppfattningar om samma företeelse, och lär sig respektera att deras åsikt inte är den enda rätta sanningen. Det kan tex på samma kurs förekomma kommentarer som nämner både:

"Du skriver alldeles för mycket på tavlan!"
"Du skriver alldeles för lite på tavlan!"

Jag har goda erfarenheter av en skola som använder sig av ungefär detta. Det här tycker jag är bra informationspolitik, där eleverna skulle få ett paket av inflytande, insyn, medbestämmande och dessutom kunna få vara anonym. Det här förslaget kanske kommer alldeles för sent eftersom du redan skickat ett förslag till styrelsen, men jag tänkte det kunde vara värt att nämna ändå.

Jacob Hallén
2011-03-27, 22:10
OBS! Inlägget uppdaterad 2011-04-03 efter nya besked från styrelsen. OBS!

Skrota Västtrafiks biljettsystem
Västtrafik avslutade införandet av ett nytt biljettsystem för knappt 2 år sedan. Införandet tog över 3 år och kantades av problem. Resenärerna har hoppats att injusteringar och förändringar skulle göra systemet användbart, men när det nu har gått så lång tid kan vi konstatera att systemet är ett praktfiasko. Det verkar som de flesta har problem med systemet. De har anledning till detta:


Systemet lagrar detaljerade data om varje persons resande. Har man registrerat sitt kort är denna information inte anonym.Avläsningen av de elektroniska betalkorten är väldigt otillförlitlig. En kortläsare kan fungera med ett kort men totalvägra med nästa. Vid vissa kortläsare fungerar avläsning bara om man håller kortet alldeles intill. Vid andra måste man hålla kortet 2-3 cm från läsaren för att avläsningen ska fungera. Det här skapar osäkerhet och oro för resenärerna. Om man inte har lyckats betala och utsätts för en kontroll kommer man att få betala en kontrollavgift på 1200 kr.Att kontrollera om man har betalt och hur mycket är extremt svårt. Man kan trycka på en knapp på avläsaren. Man kan då under en kort stund se en skärm med massor av detaljer. Skärmen är extremt svårläst och tiden informationen visas är väldigt kort. Man kan få en sammanställning av debiteringen i efterhand via internet, men bara om man har registrerat sitt betalkort.Om man reser över flera zoner, eller med en linje som går över flera zoner måste man stämpla ut för att inte debiteras maxtaxa för linjen. Det är stor skillnad i kostnad mellan att åka Göteborg - Kungälv jämfört med Göteborg - Strömstad. Det här skulle fungera om man var tvungen att visa upp kortet för att passera en spärr. Utan spärren kommer alla som inte har som daglig vana att stämpla ut, att missa det.Systemet är beroende av GPS för att bestämma hur mycket pengar som ska dras från kortet och om resan är en fortsättningsresa inom samma zon. GPS:en är beroende av sattelitkontakt för sin positionering och ibland händer det att systemet misslyckas med mottagningen och tror att fordonet är på ett helt annat ställe. Kunden debiteras för mycket. Man har också upptäckt felprogrammering av zongränserna, så att resor inom en zon konstant har debiterats för 2 zoner.När man aktiverar en periodladdning - t.ex. en månadsladdning så gör man det i en kortläsare. Man får inget kvitto på aktiveringen och måste därför själv notera när laddningen går ut. Man får i och för sig se hur länge laddningen räcker varje gång man åker kollektivt, men om man inte reser och inte är registrerad i Västtrafiks system så har man ingen verifikation på hur länge laddningen är giltig.Eftersom man ibland inte vet om man har nog med pengar eller en giltig laddning på sitt kort innan man har bordat ett fordon kan man drabbas av att behöva betala kontrollavgift. Det går nämligen inte att betala kontant på de flesta av Västtrafiks fordon. Det finns dessutom ett krav på att SMS-biljett ska vara betald innan man bordar fordonet. Det här gör att systemet är uselt ur rättssäkerhetsynvinkel. Om man inte har exakt koll på vad man gör i varje läge så kan det bli dyrt.Att resa flera personer på ett kort är möjligt men extremt krångligt. De flesta anställda i kollektivtrafiken kan inte förklara hur man gör.Man kan inte få papperskvitto på genomförd resa. Man kan i och för sig få kvitto på betald laddning, men ibland krävs man på dokumentation av faktiska resekostnader.Västtrafik kräver en deposition för betalkorten på för närvarande 50 kr. Det är i praktiken en del av laddningen på kortet som bara kan utnyttjas om saldot vid resans början översteg depositionen. Med gissningsvis 1 miljon kort i omlopp så innebär det ett räntefritt lån från resenärerna till Västtrafik på 50 miljoner kronor.Invånarna i regionen kan hjälpligt använda systemet. Turister och affärsbesökare som inte köper periodkort är hjälplösa och undviker att resa kollektivt.

Systemet har många allvarliga brister, varav bara ett litet fåtal kan avhjälpas. Piratpartiet anser därför att systemet måste skrotas. Det är inte acceptabelt att VG-regionens innevånare ska behöva lida i decennier bara för att systemet var dyrt att köpa och installera.

Vad det ska ersättas med är vi beredda att debattera. Vi tror att det vore olyckligt att bevara det taxesystem vi har idag, även om det vore möjligt att hitta ett vettigt system som är utan de brister vi har listat. En möjlighet är att förenkla zonsystemet. En annan är att ha en debitering som enbart baserar sig på tid. Ytterligare ett alternativ som har diskuterats på andra håll i landet är att införa nolltaxa.

Piratpartiet vill se en bred politisk uppslutning bakom både taxesystem och krav på användbarhet. Det viktigaste för oss är att nuvarande lösning förpassas dit den hör hemma - elektronikåtervinningen.

Använd fri programvara i vården
När administrativa datorsystem först infördes i vården så skedde det på de stora sjukhusen. Det utvecklades skräddarsydda system för egna behov. I början var systemen inte så jättebra, men efter hand så fick man ordning på dem. De fungerade oftast väldigt väl men det var dyrt att hålla sig med en stab av programmerare på varje större sjukhus.

När teknikutvecklingen hade rusat ifrån de tidiga systemen så valde därför sjukhusen och övriga vårdinrättningar att satsa på kommersiella standardsystem. Dessa blev mycket billigare i inköp och egen personal än de ursprungliga systemen. Att kunna genomföra offentliga upphandlingar har pressat ned kostnaden för nya system. Tyvärr har det inneburit onödigt höga kostnader för att driva systemen. En tillverkare har nämligen en monopolställning när systemet väl är på plats. Det innebär att man får betala dyrt för all vidareutveckling och förbättring. Buggfixar sker i den takt som tillverkaren bestämmer. Det innebär också att systemen ofta är dåligt anpassade efter lokala behov och förhållanden. Den dag man vill ha ett bättre system så är nästan alltid det enda alternativet att kasta ut det befintliga och börja om från början.

En bättre lösning är därför att arbeta med fri programvara. Det innebär att det inte är tillverkaren som äger källkoden till datasystemet som vården köper. Källkoden är i stället fri att använda och ändra för vem som helst.

Utvecklingen av systemen kan fungera som idag. Att upphandla arbetet utifrån en kravspecifikation, där olika aktörer kan lämna anbud. Då behålls därmed vinsterna med anbudsförfarandet från standardsystemen. När det gäller underhåll och vidareutveckling så har regionen frihet att ta in anbud från olika aktörer på marknaden. Man är inte längre bunden till det företag som levererade systemet. Om andra landsting i Sverige eller vårdorganisationer utomlands köper vidareutveckling av systemet kan Västra Götalandsregionen dessutom fritt ta del av och använda resultaten.

Det här gör systemen billigare att driva, men framför allt så har man alltid frihet att bygga vidare på det tidigare systemet, även om man inte är nöjd med den ursprungliga leverantören. Man måste inte börja om från början varje gång. I längden ger det billigare och bättre IT-system i vården samt bättre vård för patienterna.

Piratpartiet vill starta övergången till fri programvara i vården genom att under mandatperioden driva ett pilotprojekt, där ett mindre system upphandlas enligt kriterierna som beskrivits här. Systemet ska drivas och studeras under minst 5 år för att ge underlag för bredare satsningar. Initiala framgångar kan leda till att vi föreslår fler upphandlingar av fri programvara under mandatperioden.

Effektivisera patientavgifterna i vården
När man besöker en öppenmottagning på ett sjukhus idag så brukar man först få gå till kassan för att betala sin patientavgift. Man får ett litet kvitto som man ska klistra in i ett litet häfte för att hålla reda på om man har uppnått högkostnadsskyddet. Man kan fortfarande betala kontant men på många ställen uppmanas man att betala med kort om möjligt. Stora sjukhus hanterar mycket kontanter och rånrisken anses överhängande. Det är antagligen en tidsfråga innan möjligheten att betala kontant helt försvinner.

Det är en olycklig utveckling om möjligheter till kontant betalning helt försvinner.


Att betala så privata saker som vård med kreditkort är olämpligt. Betalningsinformationen lagras utomlands, där den inte längre styrs av svensk lag.Asylsökande, gömda personer och personer med skyddad identitet saknar ofta kreditkort och en adress som de kan uppge för att få räkningen hemskickad.Äldre personer ofta obekväma med kontantlösa betalningar

Samlingsräkning hem bör vara standardalternativet, för det spar pengar i vården. Det kostar minst 3 gånger så mycket att hantera betalning via en kassa jämfört med att skicka en räkning. Det måste dock finna en möjlighet för dem som har behov att gå till en kassa och betala kontant.

Ställ högre krav på integritetsskydd i Nationell Patientöversikt
VG-regionen är på väg att införa elektroniska journalvisningssystem enligt en modell som heter Nationell Patientöversikt. Tanken är att det ska gå att komma åt nästan alla patientdata från hela landet. Systemet är välkommet och gör att olika vårdgivare kan få tillgång till all vårdinformation om en patient.

För att en vårdgivare ska få hämta patientinformation från andra källor krävs patientens samtycke. Här finns systemets akilleshäl. Det är nämligen vårdgivaren som intygar att patienten har samtyckt. Så snart det skett finns inga spärrar för att komma åt patientdata från andra vårdgivare.

Det gör att risken för missbruk är stor. Tusentals vårdanställda kommer att ha tillgång till systemet och det kommer alltid att finnas någon som överträder sina befogenheter och intygar att han/hon har samtycke där så inte är fallet. Det kan t.ex. röra sig om misshandlande män som vill kolla om partnern har sökt sjukvård eller nyfikna som vill se hälsoläget för en känd person.

Piratpartiet vill förbättra integritetsskyddet i Nationell Patientöversikt. Det ska finnas tekniska hinder som gör att det inte är möjligt att hämta journalinformation från andra vårdgivare utan patientens samtycke. Om patienten är ur stånd att ge samtycke ska tillgång till journalinformationen kunna ges av en speciell autenticeringsenhet.

Använd fri programvara i skolorna
Västra Götalandsregionen driver ett antal skolor - framför allt Naturbruksgymnasier. Som i all annan gymnasieundervisning tar IT-utbildning en allt större del av tiden. Som jordbrukare, trädgårdsmästare eller maskinförare krävs att man kan hantera redovisning, sköta dokumentation och söka på Internet.

Idag används nästan uteslutande Microsoft Windows, MS Office och liknande program i utbildningen. Piratpartiet anser att det är dumt att sänka kvaliteten i utbildningen genom att använda så kallade låsta, enkelriktade mjukvaror. Genom att få möjlighet att använda flera olika verktyg lär sig eleverna inte bara att nyttja en viss programvara, de lär sig att granska program och system och får därigenom grundläggande kunskaper om hur man utvärderar och väljer IT-verktyg som bäst passar för deras ändamål.

Det här görs bäst genom att introducera så kallad fri programvara i utbildningen. Det finns idag en uppsjö av programvaror av professionell kvalitet som är fria. Även specialtillämpningar som t.ex. geografiska informationssystem finns idag som fri programvara. De fria alternativen är ofta mycket goda alternativ till de låsta programvarorna, och förutom att det ger studenter en bättre utbildning så medför det dessutom lägre kostnader.

Gör kulturen fri
Västra Götalandsregionen subventionerar en mängd kultur - Göteborgs Symfoniker, Göteborgsoperan, Film i Väst, Vara Konserthus och Dalslands Folkhögskola, bara för att nämna några. Det här är naturligtvis till stor glädje för dem som kan ta del av kulturen. De som bor nära och har råd att köpa tillträde till utbudet.

Kultur är en resurs som ökar i värde när fler får möjlighet att ta del av den.

Piratpartiet vill skapa möjligheter till att fritt sprida den kultur som bekostats med skattemedel till alla medborgare i regionen. Genom att det som producerats släpps under fria licenser, där vem som helst fritt får använda och kopiera materialet, får den kulturella sektorn en chans att växa och utvecklas. Konserter, teaterföreställningar och operor kan exempelvis spelas in och göras tillgängliga via bibliotek och internet, efter 5 år. Efter den tiden har det kommersiella värdet oftast blivit försumbart.

Konsekvensen av det här är att kulturskaparna fortfarande får lika mycket betalt, men många fler får glädje av vad de producerat.

Bygg ut bredbandet till hela regionen
Västra Götalandsregionen är troligen unik inom Europeiska Unionen med sin täta befolkning, sin avancerade industri och sitt rika kulturliv och dessutom en glesbygd som länge har kämpat för överlevnad. Dalsland har förlorat de flesta av sina pappersbruk, sågverk och legotillverkare för bilindustrin. Det finns en spirande företagsamhet som bygger på naturvärden, turism och ekologisk odling.

För att Dalsland och andra glest befolkade delar av regionen ska kunna utvecklas krävs väl utvecklade kommunikationer som fullt utbyggt bredband till hela regionen. Dels för att företagen ska kunna nå sina marknader, men också för att det ska vara attraktivt att bo i alla delar av regionen.

Bredband är ett sätt att stimulera affärsutveckling och att nå hela regionen och snabba tele- och datakommunikationer är en grundförutsättning för ett bevarat och förbättrat välstånd.

Bredband är alltså både en fråga om ekonomisk utveckling och rättvisa.

Piratpartiet vill därför att regionen tillsammans med aktörerna på bredbandsmarknaden ska ta fram en handlingsplan för att nå samtliga året-runt-bostäder i regionen med 100 Mbit/s dataförbindelse.

Ompröva trängselskatterna
Det föreligger ett förslag om trängselskatter i Göteborg. Vid ett antal betalstationer ska varje fordon fotograferas och registreringsskylten automatiskt avläsas för att skatten ska kunna
tas ut. Det innebär att vi får ännu ett system som registrerar var medborgarna befinner sig, när, och vad de gör.

Det är många människor som tycker att detta är obehagligt.

Piratpartiet anser att det är en mänsklig rättighet att leva sitt liv utan slentrianmässig registrering av vardagen för tredje part. Endast den som är skäligen misstänkt för brott bör utsättas för övervakning och registering.

Medborgare ska inte behandlas som kriminella då de inte är misstänkta för brott - det är en mänsklig rättighet. När makthavare går över den gränsen sker en viktig principförskjutning som inte är bra för ett demokratiskt samhälle. Att vi som medborgare fritt kan röra oss utan att varje steg spåras är det bästa skyddet för vår demokrati.

Piratpartiet tar inte ställning till trängselskatternas vara eller inte vara. Vi är emellertid motståndare till ett system som innebär massregistrering av människors rörelser och som kan komma att användas för andra ändamål.


OBS! Inlägget uppdaterad 2011-04-03 efter nya besked från styrelsen. OBS!
Vi tar inte längre ställning för nolltaxa. Vi är inte längre emot trängselskatter som sådana.