handdator

Visa fullständig version : Jacob Hallén - utfrågning


Jacob Hallén
2011-03-02, 18:08
Jag kandiderar till Piratpartiets valsedel i omvalet till VG-regionen.

Jag är projektledare för valkampanjen. Under 2010 var jag valkretsledare i Göteborg. Jag är också revisor i Ung Pirat Göteborg.

Jag arbetar som egen företagare, där jag leder ett företag som heter Open End AB. Bolaget utvecklar IT-system för att skapa ordning. Jag är dessutom teknisk chef för ett företag som heter Sotospeak, som utvecklar språkkurser som körs i mobiltelefoner. Jag har också en ledande roll i ett projekt som heter PyPy, där vi utvecklar en ny och mycket snabbare version av programspråket Python.

Jag har haft en lång rad ideella uppdrag genom livet. Bland annat har jag varit huvudansvarig för spelkonventet Gothcon under flera år.
Jag har trots ödets nycket lyckats bli 52 år gammal. Jag bloggar på http://blogg.openend.se (http://blogg.openend.se/).

Uppdatering: Jag kandiderar på nivå A.

Jacob Hallén
2011-03-03, 15:58
Jag har inte fått frågorna som Sven Pettersson ställt till de andra kandidaterna, men jag tänkte svara på dem ändå.

1. Ja, jag tror att med frågor som ligger nära medborgarnas vardag så kan vi vinna mandat. Vi har mer erfarenhet nu än i höstas, så vi kan satsa våra resurser på ett klokare sätt. Det gör att vi kommer att få mer effekt med mindre arbete.

2. Ja, det är inte en orimlig kandidatförklaring.

3. Piratpartiet samlar människor från hela den politiska skalan och vi välkomnar både anhängare och motståndare till trängselskatter. Samtidigt som det är tydligt att det finns ett problem med för många bilar i centrum så är vi medvetna om att trängselskatterna medför höga kostnader för många som måste korsa gränserna ofta. Med Göteborgs stadsstruktur kommer man att registreras på många platser vilket gör det lätt att spåra enskilda fordon. Det här menar vi är dåligt ur integritetssynvinkel, och vi vill därför ompröva hela tanken på trängselskatter. Det kanske finns andra åtgärder som kan uppnå samma mål utan att man reser barriärer genom stan.

4. Jag utesluter inte samarbete med någon, men ett samarbete ska ha ett syfte. Det ska främja vår politik samtidigt som det ska bidra till väljarnas förtroende för oss som parti. Jag ser av det skälet ett samarbete med SD som mindre troligt.

dansve
2011-03-07, 19:36
Det är knappt sex månader sedan Piratpartiet misslyckades att ta mandat i senaste regionvalet. Du var regionvalskandidat även då och därför vill jag att du redovisar ditt engagemang i senaste valkampanjen. Jag vet att du var aktiv men jag vill att du beskriver vad du gjorde för att partiet skulle nå framgång.

Jacob Hallén
2011-03-07, 23:06
Jag organiserade distributionen av valsedlar till hela regionen. Jag organiserade distribution av valsedlar i valkretsen så att vi hade 100% täckning innan någon annan valkrets i landet. Jag distribuerade själv valsedlar till en förtidsröstningsstation och 12 röstningsställen på valdagen.

Jag arrangerade flera torgmöten i Brunnsparken. In emellan hjälpte jag till i valstugan eller delade ut flygblad, bland annat i Hammarkullen, i Angered, på Lindholmen, på Chalmers och på Handelshögskolan. Jag organiserade aktivisterna i valkretsen. Tyvärr fick region- ock kommunvalen sitta emellan för att kraven från rikspoitiken tog all tillgänglig tid.

Sven Petersson
2011-03-11, 07:55
Är du, eller har du varit, medlem i något annat politiskt parti än Piratpartiet? Om ”Ja”, i vilket/vilka parti och under vilken/vilka tidsperioder?

Jacob Hallén
2011-03-12, 22:42
Ja, jag var medlem i ett politiskt ungdomsförbund en kort tid för c:a 30 år sedan. Vilket lämnas som en övning åt läsaren. Svaret finns på internet.