handdator

Visa fullständig version : Henry Rouhivuori - utfrågning


Jacob Hallén
2011-03-02, 19:16
Henry Rouhivuori, Borås, 44 år


https://forum.piratpartiet.se/attachment.php?attachmentid=3992&stc=1&d=1298918599

Bakgrund

44-åring med sverigefinsk bakgrund boende i Borås sedan 2001. Har bott ett par år i Göteborg, men är uppvuxen i Alingsås där jag också har min arbetslivserfarenhet. Jag jobbade 11 år (1988-1999) på ett företag som tillverkar ytbehandlade stålrör. I Göteborg gick jag en gymnasial utbildning inom datorteknik på två terminer, grunderna i microsofts program och under termin två programmering; VB, C++ och Java. Jag är iofs självlärd på datorfronten med början 1982 (Z80 Assembler) senare även mer avancerad matematik som omsattes i programsnuttar.

Partiet

Jag fick syn på ett nytt politiskt parti med det coola namnet Piratpartiet i januari 2006 och anslöt ganska snabbt, inget snack. Jag har skrivit på partiets forum sedan februari samma år och har deltagit i de tre valrörelser som partiet ställt upp i. Bloggandet startade jag sommaren 2010 och har numera den på eget utrymme, www.ingsoc.eu (http://www.ingsoc.eu/) , där jag skriver om PP, men även intressanta saker kring politik och datorer.

Kandidatur

Jag ser partiets deltagande i regionvalet som en stor chans att visa upp vår politik och visa att Piratpartiet långt ifrån är dött. Jag bedömmer att partiet nu har en större chans än tidigare att nå mandat och att vi kan bygga upp en liknande vinnarkänsla som skedde i euvalet. Jag ställer upp i detta valet då jag vill deltaga aktivt på något sätt och att jag med min kandidatur erbjuder en möjlighet för den stora gruppen sverigefinnar i länet att identifiera sig med partiet.Uppdatering: Jag har ambitionen att från valbar plats ägna mig åt att lokalt kampanja för partiets räkning.
Bifogade bilder https://s-forum.piratpartiet.se/images/element/attach/jpg.gif hrinne.jpg (https://forum.piratpartiet.se/attachment.php?attachmentid=3992&d=1298918599) (15.4 KB, 709 visningar)

Sven Petersson
2011-03-02, 22:18
1. Innebär din kandidatur att du tror att det finns en möjlighet, om än så liten, att vinna mandat 2011?

2. Skulle du, om samma kandidatförklaring + ”code of conduct” används som användes 2010 (https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=24732), vara beredd att skriva på?

3. Hur skulle du under valkampanjen försvara/motivera Piratpartiets ställningstagande ”Piratpartiet tar inte ställning till trängselskatternas vara eller inte vara” (se https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=33614)? (https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=33614%29?)

4. Skulle du, om vald till landstingsfullmäktige, vara beredd att samarbeta med Sverigedemokraterna för att uppnå Piratpartiets mål?

Henry Rouhivuori
2011-03-02, 22:42
1. Innebär din kandidatur att du tror att det finns en möjlighet, om än så liten, att vinna mandat 2011?
Ja, chansen förbättras av olika skäl. Ett förmodat lägre valdeltagande gör att partier som kan mobilisera väljare får ett försprång. Vårt resultat i euvalet 2009 talar för att det finns utrymme att mobilisera. Händelser på riksnivå leder till att folk i allmänhet tar till sig personlig integritet. Datalagringsdirektivet är på gång.

2. Skulle du, om samma kandidatförklaring + ”code of conduct” används som användes 2010 (https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=24732), vara beredd att skriva på?Ja, jag ser inte att jag skulle avvika så mycket från partiets linje att jag faller på det.

3. Hur skulle du under valkampanjen försvara/motivera Piratpartiets ställningstagande ”Piratpartiet tar inte ställning till trängselskatternas vara eller inte vara” (se https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=33614)? (https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=33614%29?)Trängselskatter är en något lokal fråga för Göteborg som påverkar de som pendlar in till staden. Det finns redan partier som uttrycker åsikter kring trängselskatten, om jag inte är missinformerad så vann ett populistiskt parti mandat i Göteborgs Stad 2010 på det. Jag anser att folks resande inte skall övervakas vare sig i kollektivtrafiken eller genom registrering i samband med vägtullar.

4. Skulle du, om vald till landstingsfullmäktige, vara beredd att samarbeta med Sverigedemokraterna för att uppnå Piratpartiets mål?Piratpartiet kommer inte att stödja eller samarbeta med partier som går tvärs mot dess partiprogram.

dansve
2011-03-07, 20:39
Det är knappt sex månader sedan Piratpartiet misslyckades att ta mandat i senaste regionvalet. Du var regionvalskandidat även då och därför vill jag att du redovisar ditt engagemang i senaste valkampanjen. Jag vet att du var aktiv men jag vill att du beskriver vad du gjorde för att partiet skulle nå framgång.

Henry Rouhivuori
2011-03-07, 21:06
Jag skrev tidigt i valrörelsen en insändare/debatt i Alingsås Tidning och bloggade om regionvalet under valrörelsen. Jag tog initiativ till att regiongruppen träffades i Alingsås.

Jag såg att valsedeln var sådan att jag hade en hyffsad chans att bli personkryssad in i fullmäktige. Det sjätte mandatet. Därför påbörjade jag en personvalskampanj.

Först körde jag annonsering på Facebook, men det var något kostsamt så jag skrev ut med egen laserskrivare en A4 affisch med bild på mig. Den affischeringen skedde i Borås, men även i tätorterna utanför staden. En kompis hjälpte till med att sätta upp affischer i Alingsås och även in på anslagstavlan i ICA MAXI Alingsås. Jag besökte även de lokala piraterna på torget, vid ett tillfälle var min kompis från Alingsås med och då passade jag på att fotografera och lägga in aktivismen i Pirateweb.

Jag satte upp mig som valsedelsjour och höll koll på en förväntat stor förtidsröstningslokal (Knallerian). På valdagen körde jag ut valsedlar till ett antal lokaler i stan och utanför i två riktningar mot kommungränsen.

pipe
2011-03-09, 16:21
Jag såg att valsedeln var sådan att jag hade en hyffsad chans att bli personkryssad in i fullmäktige. Det sjätte mandatet. Därför påbörjade jag en personvalskampanj.

Först körde jag annonsering på Facebook, men det var något kostsamt så jag skrev ut med egen laserskrivare en A4 affisch med bild på mig. Den affischeringen skedde i Borås, men även i tätorterna utanför staden. En kompis hjälpte till med att sätta upp affischer i Alingsås och även in på anslagstavlan i ICA MAXI Alingsås. Jag besökte även de lokala piraterna på torget, vid ett tillfälle var min kompis från Alingsås med och då passade jag på att fotografera och lägga in aktivismen i Pirateweb.


Hej! Så som du formulerar dig här så verkar det som att du fokuserar mycket på att just du skall få en plats i fullmäktige.

Vilka frågor är det som du vill driva och känns viktiga, som du anser att andra kandidater inte kan eller vill driva?

I den tidigare kandidatförklaringen läser jag följande:
Som vald representant för piratpartiet kommer jag ofta bli tvungen att rösta i strid med mina egna åsikter för att få genomslag för de frågor partiet driver. Jag är införstådd med att partiets principprogram, politiska sakprogram och lokal fullmäktigestrategi styr mitt agerande i fullmäktige.Jag tolkar detta som att det i princip inte spelar så stor roll vem som representerar piratpartiet i fullmäktige, men utifrån ditt personvalskampanjande utgår jag från att du inte håller med. Stämmer det, och kan du motivera varför?

Sven Petersson
2011-03-11, 08:54
Är du, eller har du varit, medlem i något annat politiskt parti än Piratpartiet? Om ”Ja”, i vilket/vilka parti och under vilken/vilka tidsperioder?

Henry Rouhivuori
2011-03-11, 10:12
Är du, eller har du varit, medlem i något annat politiskt parti än Piratpartiet? Om ”Ja”, i vilket/vilka parti och under vilken/vilka tidsperioder?
Jag har inte varit med i något politiskt parti innan 2006.

Ett antal personer under fritid och på arbetsplats har föreslagit en del saker jag borde göra. Ett av dem tolkar jag som politiskt hos kommunen. Det förslaget kom 1995-1996.

Henry Rouhivuori
2011-03-11, 17:17
@pipe

Ja, jag drev en personvalskampanj för att bli uppkryssad så att jag eventuellt då tog den sjätte stolen om partiet fick mer än omkring 3,7% av de rösterna som tillfaller fullmäktigepartierna.

Jag har inte för avsikt att bedriva någon kampanj som så extremt fokuserar på min person. Jag kanske snarare skrämde bort väljare då man kunde tolka min bild som att jag ser arg ut.

Jag har ambitionen att från valbar plats ägna mig åt att lokalt kampanja för partiets räkning.