handdator

Visa fullständig version : Henrik Claesén - utfrågning


Jacob Hallén
2011-03-02, 19:18
Jag kandiderar till Piratpartiets valsedel i omvalet till VG-regionen.

Jag är kommunledare i Ale kommun för Piratpartiet.

Jag arbetar som systemutvecklare och har arbetat med detta de tre senaste åren. Jag är 30 år och har en familj bestående av sambo och en dotter och vi bor i Alafors norr om Göteborg.

Min ambitionsnivå för min kandidatur är B-. Kan backa ner till C om andra kandidater går in med en högre ambitionsnivå.

Sven Petersson
2011-03-02, 22:22
1. Innebär din kandidatur att du tror att det finns en möjlighet, om än så liten, att vinna mandat 2011?

2. Skulle du, om samma kandidatförklaring + ”code of conduct” används som användes 2010 (https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=24732), vara beredd att skriva på?

3. Hur skulle du under valkampanjen försvara/motivera Piratpartiets ställningstagande ”Piratpartiet tar inte ställning till trängselskatternas vara eller inte vara” (se https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=33614)?

4. Skulle du, om vald till landstingsfullmäktige, vara beredd att samarbeta med Sverigedemokraterna för att uppnå Piratpartiets mål?

noned
2011-03-03, 23:28
1. Ja, jag tror att vi har en chans då frågor som datalagringsdirektivet varit på tal så sent som idag och ett valmanifest som tar upp frågor som berör väljarna i vardagen.

2. Ja, jag ser inget konstigt i det.

3. Jag personligen är inte emot trängselskatten i sig. Men beslutet om trängselskatten bör omprövas då beslutet innehåller flera brister.

* Beslutet att införa trängselskatt togs på ett odemokratiskt sätt, en folkomröstning skall besluta en sådan fråga. Inga problem i Stockholm med detta.

* Ett stort intrång i den personliga integriteten då bilister kommer att registreras flera gånger dagligen var de kört med sin bil. Även trafikanter som bara passerar Göteborg och inte har ärenden till staden kommer att registreras vilket är fel. Det senare inte heller det ett problem i Stockholm.

4. Jag utesluter inte ett samarbete men jag tror det kan bli svårt. För att detta skall vara möjligt måste det gynna partiet och jag måste ha stöd från partiets medlemmar för att kunna driva ett sådant samarbete.

/Henrik Claesén

dansve
2011-03-07, 20:33
Det är knappt sex månader sedan Piratpartiet misslyckades att ta mandat i senaste regionvalet. Du var ej regionvalskandidat och jag vill därför veta varför du kandiderar i omvalet när du ej ställde upp förra året. Jag vill dessutom att du redovisar ditt engagemang i senaste valkampanjen. Om du var aktiv vill jag att du beskriver vad du gjorde för att partiet skulle nå framgång. Om du ej var aktiv vill jag veta varför.

noned
2011-03-08, 13:44
Vid tidpunkten för kandidering till valet i höstas var jag inte aktiv inom partiet. Jag började vara aktiv inom partiet under valkampanjen och sedan dess har mitt intresse för att driva partiets frågor ökat och jag ser detta som en chans att representera partiet.

Under valkampanjen inriktade jag mig på att få igång aktiviteten i kommunen och visa att vi finns. Jag anordnade och var med vid flygbladsutdelning på Ale torg, satte upp affischer runt om i Ale kommun och delade ut flygblad i brevlådor till i större delen av hushållen i kommunen.

Jag var ansvarig för distributionen av valsedlar i Ale kommun och arbetade för att vi skulle ha täckning på samtliga förtidsröstningslokaler och alla röstningsställen på valdagen. Själv distribuerade jag valsedlar till 2 förtidsröstningslokaler och på valdagen distribuerade jag valsedlar till ett flertal lokaler i Lysekils kommun. Senare under valdagen åkte jag runt till samtliga röstningslokaler i Ale för att kontrollera så att valsedlar hela tiden fanns.

//Henrik Claesén

pipe
2011-03-09, 16:03
3. Jag personligen är inte emot trängselskatten i sig. Men beslutet om trängselskatten bör omprövas då beslutet innehåller flera brister.

* Beslutet att införa trängselskatt togs på ett odemokratiskt sätt, en folkomröstning skall besluta en sådan fråga. Inga problem i Stockholm med detta.

Hej! Vad i trängselskatten tycker du motiverar att det skall vara en folkomröstning om saken? Finns det andra saker i regionen som du tycker bör hanteras med folkomröstning?

Sven Petersson
2011-03-11, 08:54
Är du, eller har du varit, medlem i något annat politiskt parti än Piratpartiet? Om ”Ja”, i vilket/vilka parti och under vilken/vilka tidsperioder?

noned
2011-03-11, 23:24
Hej! Vad i trängselskatten tycker du motiverar att det skall vara en folkomröstning om saken? Finns det andra saker i regionen som du tycker bör hanteras med folkomröstning?

Det jag tycker motiverar en folkomröstning är att den omfattar så många människor och så mycket. En folkomröstning motiveras även genom den kritik från allmänheten denna fråga har fått. Som jag ser detta den enda frågan just nu som bör hanteras med folkomröstning.

noned
2011-03-11, 23:28
Är du, eller har du varit, medlem i något annat politiskt parti än Piratpartiet? Om ”Ja”, i vilket/vilka parti och under vilken/vilka tidsperioder?

Ja, som ungdom var jag medlem i ett annat parti. Men vilket detta parti är håller jag för mig själv. Dels för att det är var mans sak vad man röstar/sympatiserar med och jag anser inte heller att frågan är relevant i detta forum.

//Henrik Claesén

Sven Petersson
2011-03-11, 23:59
Ja, som ungdom var jag medlem i ett annat parti. Men vilket detta parti är håller jag för mig själv. Dels för att det är var mans sak vad man röstar/sympatiserar med och jag anser inte heller att frågan är relevant i detta forum.

//Henrik Claesén

Frågan är tyvärr relevant. Piratpartiet gick 2010 till val med minst 2 ökända (?f.d.?) nynazister på listorna. Det var inte nyttigt, och det bör därför inte upprepas.

noned
2011-03-12, 22:28
Frågan är tyvärr relevant. Piratpartiet gick 2010 till val med minst 2 ökända (?f.d.?) nynazister på listorna. Det var inte nyttigt, och det bör därför inte upprepas.

Jag förstår nu vart du vill komma men anser inte att eventuell tidigare partitillhörighet avslöjar om man är nynazist eller inte.

Svar på den fråga du egentligen vill ha svar på:
Nej, jag är inte nynazist och delar inte på något sätt dessa ideologier.

m_holmberg
2011-03-15, 17:32
Frågan är tyvärr relevant. Piratpartiet gick 2010 till val med minst 2 ökända (?f.d.?) nynazister på listorna. Det var inte nyttigt, och det bör därför inte upprepas.
Håller med Sven. Att ställa upp som kandidat så kan man inte dölja något. Så är en väldigt relevant fråga, för det är partiet som får stå till svars sedan om det är negativa saker.

pipe
2011-03-15, 19:00
Självklart skall man, och kanske till och med bör man, få fråga om en sådan sak. Självklart kan man välja att inte svara. Och självklart blir det sedan upp till medlemmarna och till sist medborgarna som avgör om förtroende finns.

Vissa kanske tycker att det är skumt att inte svara, vissa kanske tycker att det är starkt att inte svara.

noned
2011-03-16, 07:59
Givetvis är det ok att fråga. Jag väljer att inte svara då detta är min ensak och min demokratiska rättighet vad jag sympatiserar/sympatiserat med för politiska partier.

Jag skulle gärna vilja veta hur ni motiverar kopplingen mellan att vara nynazist och ett parti. Givetvis kan det finnas klara kopplingar det är jag helt med på. Men samtidigt kan en person varit med i ett parti (ett parti som inte har nynazistisk anknytning) tidigare i livet och gått ur och på senare tid valt att sympatisera med nynazister utan att vara aktiv i ett politiskt parti. Alltså, även om jag skulle svara nej på den frågan som Sven ställde skulle jag utan problem kunna vara nynazist och medlemmarna skulle bli "lurade" ändå.

//Henrik Claesén

JohanL
2011-03-24, 00:01
Tror du att journalisters kommer respektera din önskan om att hemlighålla eventuellt tidigare politiskt engagemang? Hur kommer du bemöta journalister när de ställer samma fråga ifall du blir invald? (Utgå gärna från att de redan grävt reda på allt som eventuellt går att hitta.)

Sven Petersson
2011-03-24, 11:23
Tror du att journalisters kommer respektera din önskan om att hemlighålla eventuellt tidigare politiskt engagemang? Hur kommer du bemöta journalister när de ställer samma fråga ifall du blir invald? (Utgå gärna från att de redan grävt reda på allt som eventuellt går att hitta.)

+1

noned
2011-03-27, 09:10
Tror du att journalisters kommer respektera din önskan om att hemlighålla eventuellt tidigare politiskt engagemang? Hur kommer du bemöta journalister när de ställer samma fråga ifall du blir invald? (Utgå gärna från att de redan grävt reda på allt som eventuellt går att hitta.)

Journalister är väl kända för att inte respektera speciellt mycket? :D Om frågan är densamma som Sven ställde kommer den att få samma svar.

JohanL
2011-03-27, 22:57
Journalister är väl kända för att inte respektera speciellt mycket? :D Om frågan är densamma som Sven ställde kommer den att få samma svar.

Tvivlar på att de kommer nöja sig med det svaret lika lite som vi här i forumet gör det.

När du ställer upp för valsedeln så bör du vara medveten om att du tar ett steg bort från det privatliv som Piratpartiet vill skydda, mot den makt som Piratpartiet vill granska och som bör speglas av öppenhet. Är du inte beredd att stå för en sådan öppenhet skulle jag råda dig att dra tillbaka din kandidatur, för din egen skull. Dina eventuella hemligheter kommer med all säkerhet avslöjas om du kommer in på valsedeln eller ännu säkrare om du går ännu längre.

noned
2011-03-28, 06:52
Tvivlar på att de kommer nöja sig med det svaret lika lite som vi här i forumet gör det.

När du ställer upp för valsedeln så bör du vara medveten om att du tar ett steg bort från det privatliv som Piratpartiet vill skydda, mot den makt som Piratpartiet vill granska och som bör speglas av öppenhet. Är du inte beredd att stå för en sådan öppenhet skulle jag råda dig att dra tillbaka din kandidatur, för din egen skull. Dina eventuella hemligheter kommer med all säkerhet avslöjas om du kommer in på valsedeln eller ännu säkrare om du går ännu längre.

Jag är fullt medveten om detta och skulle aldrig kandidera om jag inte var med på det. En någorlunda duktig journalist kommer om så krävs gräva fram så mycket information innan han ställer några frågor att han inte kommer ställa frågan om vilken tidigare partitillhörighet jag haft för att få fram om jag är nynazist eller inte.

Frågan som Sven tidigare ställde om jag varit medlem i ett annat parti kommer jag att besvara då jag får en bra motivering till varför denna fråga är relevant för min kandidatur.

Vill samtidigt meddela att jag drar tillbaka min kandidatur i ren protest och kommer därmed inte att fylla i kandidatförklaring eller skriva på code of conduct. Detta för att jag anser att denna utfrågning inte längre är seriös och istället för att vara en utfrågning snarare börjat handla om vem som har rätt och fel om en fråga skall besvaras eller ej. Jag vill även tillägga att jag tycker det är beklagligt att flera av utfrågarna går emot partiets principfrågor om integritet och inleder en mindre hetsjakt för att få svar på en fråga som kandidaterna enligt svensk grundlag ej behöver besvara.

//Henrik Claesén

dansve
2011-03-30, 05:02
Låser tråden pga att Henrik dragit tillbaka sin kandidatur.