handdator

Visa fullständig version : Nicole Zöger - utfrågning


Jacob Hallén
2011-03-06, 16:02
Hej,

Jag heter Nicole Zöger har blivit ombett att kandidera av Jacob Hallén. Jag är 35 år och arbetar med test av mjukvarusystem. Jag är gift och har en son (3 år).

Min engagemangsnivå är "B" men hjälper gärna till så mycket jag kan.

Sven Petersson
2011-03-06, 18:20
1. Innebär din kandidatur att du tror att det finns en möjlighet, om än så liten, att vinna mandat 2011?

2. Skulle du, om samma kandidatförklaring + ”code of conduct” används som användes 2010 (https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=24732), vara beredd att skriva på?

3. Hur skulle du under valkampanjen försvara/motivera Piratpartiets ställningstagande ”Piratpartiet tar inte ställning till trängselskatternas vara eller inte vara” (se https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=33614 (https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=33614%29?))?

4. Skulle du, om vald till landstingsfullmäktige, vara beredd att samarbeta med Sverigedemokraterna för att uppnå Piratpartiets mål?

dansve
2011-03-07, 19:27
Det är knappt sex månader sedan Piratpartiet misslyckades att ta mandat i senaste regionvalet. Jag vill att du redovisar ditt engagemang i senaste valkampanjen. Om du var aktiv vill jag att du beskriver vad du gjorde för att partiet skulle nå framgång. Om du ej var aktiv vill jag veta varför.

Sven Petersson
2011-03-11, 07:57
Är du, eller har du varit, medlem i något annat politiskt parti än Piratpartiet? Om ”Ja”, i vilket/vilka parti och under vilken/vilka tidsperioder?

n
2011-03-23, 18:11
1. Innebär din kandidatur att du tror att det finns en möjlighet, om än så liten, att vinna mandat 2011?

Det finns ingen anledning att anta att det är omöjligt att vinna ett mandat, optimister har roligare!


2. Skulle du, om samma kandidatförklaring + ”code of conduct” används som användes 2010 (https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=24732), vara beredd att skriva på?

Absolut.


3. Hur skulle du under valkampanjen försvara/motivera Piratpartiets ställningstagande ”Piratpartiet tar inte ställning till trängselskatternas vara eller inte vara” (se https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=33614 (https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=33614%29?))?


Piratpartiet tar inte ställning i traditionella skattefrågor och fördelningspolitik, att ta ställning mot trängselskatter skulle vara att göra just detta. Det Piratpartiet vänder sig emot är de övervakningsmetoder som används för att kartlägga beskattningsunderlaget.


4. Skulle du, om vald till landstingsfullmäktige, vara beredd att samarbeta med Sverigedemokraterna för att uppnå Piratpartiets mål?

Nej, Om PP bestämde sig för att samarbeta med SD skulle jag ställa min plats till förfogande. Att samarbeta med SD är inte bara politiskt självmål det är också oförenligt med vårt partiprogram.

n
2011-03-23, 18:21
Det är knappt sex månader sedan Piratpartiet misslyckades att ta mandat i senaste regionvalet. Jag vill att du redovisar ditt engagemang i senaste valkampanjen. Om du var aktiv vill jag att du beskriver vad du gjorde för att partiet skulle nå framgång. Om du ej var aktiv vill jag veta varför.

Jag var mindre aktiv i valet än jag önskar att jag varit. Förutom flygbladsutdelning till händer och brevlådor och en begränsad insats för distribution av valsedlar diskuterade jag politik med alla som ville (eller inte kunde säga nej).

Anledningen till den begränsade aktiviteten berodde till stor del på att min man genomgick en operation i samband med valdagen, vilken krävde månader av förberedelser. Detta kombinerat med att vi har en 3-åring gjorde att tiden inte fanns.

n
2011-03-23, 18:32
Är du, eller har du varit, medlem i något annat politiskt parti än Piratpartiet? Om ”Ja”, i vilket/vilka parti och under vilken/vilka tidsperioder?

Bortsett från att jag i 8-års åldern var med i Unga Örnar för att få en cool röd penna med tillhörande snöre att hänga om halsen så har jag varit mindre aktiv medlem i Folkpartiet under större delen av 2000-talet. Jag gick ur Folkpartiet 2006 när Folkpartiet erbjöd Socialdemokraterna stöd i FRA-lagändringen.