handdator

Visa fullständig version : Piratpartiet och EU


Thaum1el
2006-06-11, 01:48
Fick en intressant fråga för ett tag sedan, som avser Piratpartiet kontra EU.



Mycket av de lagmässiga problemen som möter fildelare har sitt ursprung i EUs lagstiftning, EU som Sverige ju sedan över ett decennium är medlem i. EUs lagar och förordningar står över medlemsländernas egna, vilket innebär att om en svensk lag strider mot en EU-lag, så är det EU-lagen som gäller.



Detta innebär att så länge EUs lagar och förordningar försvårar fildelningen och står i kontrast till det Piratpartiet vill uppnå, finns två alternativ.



Antingen arbetar man för att förändra EU-lagen, vilket blir omöjligt, eftersom PP inte kommer att driva några EU-frågor.



Eller så verkar man för utträde ur EU, vilket blir omöjligt, eftersom PP inte kommer att driva några EU-frågor.



Hur ska vi i PP hantera denna fråga strategiskt, utgör inte detta ett väldigt stort problem?

SM5POR
2006-06-11, 02:02
Thaum1el (2006-Jun-11)Antingen arbetar man för att förändra EU-lagen, vilket blir omöjligt, eftersom PP inte kommer att driva några EU-frågor.

Jodå. "EU-frågor" är inte bara en separat kategori frågor inom utrikespolitiken, utan en hel rad av svenska inrikespolitiska frågor är även EU-frågor tack vare att de regleras på EU-nivå. Alla tre av Piratpartiets principfrågor är i högsta grad relevanta att diskutera på EU-nivå, eftersom det är där de stora besluten numera fattas.



Det är inte konstigare än att Piratpartiet lär ha synpunkter på Sveriges handelsrelationer med USA närhelst dessa påverkar den immaterialrättsliga lagstiftningen här hemma, trots att partiet inte har "utrikeshandel" som en av sina principfrågor. Det gäller bara att begränsa sig till de delar av frågorna som verkligen betyder något för partiet. Stål- och pepparkakstullarna tror jag att vi kan bortse från...



Och Piratpartiet siktar helt klart på att delta också i valet till Europaparlamentet 2009, eftersom en del av besluten fattas där, men just nu ligger den planeringen på is eftersom alla krafter måste satsas på höstens riksdagsval.

Thaum1el
2006-06-11, 02:08
Finns då ingen skarp gräns för när en fråga faktiskt har med våra frågor att göra eller inte?



Handelstullarna mot pepparkakor, eller vad som helst, måste ju, som allt annat, ses i sitt sammanhang, och detta sammanhang kan mycket väl också beröra piratfrågorna. Utrikeshandeln som allmän fråga gör det definitivt.



Om den allmänna hållningen vad gäller utrikeshandeln ges en viss inriktning, med vårt kompromisslösa stöd, och denna hållning sedan hamnar i konflikt med piratfrågorna, så blir det väldigt svårt för PP att motarbeta denna hållning - man måste då antingen göra en helomvändning, eller tulla på det kompromisslösa stödet, eller kräva undantag i "våra" frågor.



Jag säger naturligtvis inte att detta är ett alltför grundläggande problem, men jag vill veta var vi ska dra gränsen, och hur vi ska agera när den gränsen överträds av vårt eget kompromisslösa stöd.

SM5POR
2006-06-11, 02:44
Thaum1el (2006-Jun-11)Finns då ingen skarp gräns för när en fråga faktiskt har med våra frågor att göra eller inte?

Jo, men då måste man först se frågorna i klartext och vad de konkret handlar om. Det går inte att här och nu före valet uttala sig om huruvida immaterialrättsfrågorna kommer att ha betydelse för Sveriges handelsrelationer med det ena eller andra landet fyra år framåt i tiden.



Handelstullarna mot pepparkakor, eller vad som helst, måste ju, som allt annat, ses i sitt sammanhang, och detta sammanhang kan mycket väl också beröra piratfrågorna. Utrikeshandeln som allmän fråga gör det definitivt.

Visa vad sammanhanget består i, så kan vi tala om huruvida de är relevanta för partiet. Om USA inför handelstullar på pepparkakor som en uttrycklig bestraffning för att Sverige inte sätter fildelande tonåringar i fängelse, så visst, då är det en fråga som Piratpartiet får förhålla sig till på något sätt, och utgångspunkten skall enligt programmet vara att försvara de fildelande tonåringarna, punkt. Om regeringen sätter pepparkakorna främst, då är det antagligen grund för att avbryta stödet till regeringen.



Att utrikeshandeln "rent allmänt" hänger ihop med de internationella konventionerna på immaterialrättsområdet är dock inte automatiskt något skäl för Piratpartiet att engagera sig i alla delar av utrikeshandelspolitiken, och kanske lägga sig i hur stora fiskekvoterna skall vara i Norra Ishavet. Det får samarbetspartnern avgöra, och så koncentrerar sig Piratpartiets ledamöter på att debattera DRM i justitieutskottet i stället. Det blir bara fel om alla ledamöter skall lägga sig i allting.



Om den allmänna hållningen vad gäller utrikeshandeln ges en viss inriktning, med vårt kompromisslösa stöd, och denna hållning sedan hamnar i konflikt med piratfrågorna, så blir det väldigt svårt för PP att motarbeta denna hållning - man måste då antingen göra en helomvändning, eller tulla på det kompromisslösa stödet, eller kräva undantag i "våra" frågor.

Det är just att identifiera de konflikter som faktiskt dyker upp, och enbart dessa, som blir partiets stora uppgift under de kommande fyra åren. Att sitta och hypotetisera om eventuella framtida konflikter som kan dyka upp är inte meningsfullt, vare sig före eller efter valet. Om regeringen från en dag till en annan meddelar att DRM-frågorna plötsligt hänger ihop med torsken i Östersjön, så tar Piratpartiet ställning till problemet då, inte förr. Skulle detta vara något problem? Så gör alla partier.



Jag säger naturligtvis inte att detta är ett alltför grundläggande problem, men jag vill veta var vi ska dra gränsen, och hur vi ska agera när den gränsen överträds av vårt eget kompromisslösa stöd.

Innan man kan rita en gräns, så måste man ha en karta. I dagsläget finns inte den kartan, men partiet har rekryterat en pluton kunniga kartritare, och de har en överenskommen plan för hur gränser skall ritas, givet ett fåtal utgångspunkter (tre stycken, närmare bestämt).



Det känns som om du begär av en bilförare att han skall tala om exakt vilka korsningar han tänker svänga till höger respektive vänster i, fyra år innan gatunätet är helt utbyggt och innan han har fått se stadskartan. Räcker det inte att han har körkort och vet vilken adress han skall till? Om du vill ha mer konkreta svar, då måste du ställa mer konkreta frågor.

Thaum1el
2006-06-11, 02:54
Hej.



Jag tror du eventuellt kan tänkas ha missförstått mina intentioner.



Det jag menar är snarare att piratfrågorna, om jag tillåts använda denna allmänna term, kan ses i ett betydligt större sammanhang, som är "politiken i stort". Jag menar inte att att vi ska lägga oss i specifika fall som går bortom dessa frågor, däremot kan det vara bra att ha en uppfattning om just denna "politiken i stort". Annars kommer vi tämligen enkelt kunna bli bortkollrade av det regeringsparti vi förväntas stödja - de kan helt enkelt säga, "Men det här kravet står i konflikt med vår allmänt hållna syn på utrikeshandeln, en allmänt hållen syn som ni hävdar att ni inte kommer att lägga er i." Det finns helt enkelt risker för intressekonflikter, som kan komma att bli ett gång på gång återkommande argument som används emot PP i en koalition, då kompromisser ju måste göras.



Jag vill därmed inte måla fan på väggen och varna för eventuella problem i specifika frågor som eventuellt kan dyka upp. Däremot bör man vara beredd på att problem kan dyka upp.

SM5POR
2006-06-11, 03:47
Thaum1el (2006-Jun-11)Det jag menar är snarare att piratfrågorna, om jag tillåts använda denna allmänna term, kan ses i ett betydligt större sammanhang, som är "politiken i stort". Jag menar inte att att vi ska lägga oss i specifika fall som går bortom dessa frågor, däremot kan det vara bra att ha en uppfattning om just denna "politiken i stort". Annars kommer vi tämligen enkelt kunna bli bortkollrade av det regeringsparti vi förväntas stödja - de kan helt enkelt säga, "Men det här kravet står i konflikt med vår allmänt hållna syn på utrikeshandeln, en allmänt hållen syn som ni hävdar att ni inte kommer att lägga er i."

Poängen med att själv sitta i riksdagen, jämfört med att i valet rösta in ett annat parti som säger sig vilja driva också fildelningsfrågan, är just att det egna partiet hela tiden har fingret på voteringsknappen; man är inte bunden i fyra år till ett val som man måste göra vid ett enda tillfälle. Om regeringen uppträder så lömskt som du ovan antyder att den kan göra, då har Piratpartiet alla möjligheter i världen att omgående avbryta samarbetet.



Samarbetet måste nämligen bygga på att partierna är överens om dess innebörd. Det är inte fråga om att skriva under ett formellt kontrakt, där regeringen likt en annan bilhandlare lyckas smyga in något finstilt om att Piratpartiet inte kommer att lägga sig i X, oavsett vad X senare visar sig omfatta. Piratpartiet skall förklara för regeringen vilka frågor de kräver en viss linje i, och om då regeringen parallellt med detta lanserar egna förslag som går stick i stäv med Piratpartiets krav, då binder regeringen bara ris åt egen rygg eftersom de båda förslagen är inbördes oförenliga.



Så fort Piratpartiet röstar emot regeringen i fråga om X, så spricker regeringssamarbetet, och då riskerar regeringen att få avgå med nya partiledaröverläggningar hos talmannen som följd. Det är då inte Piratpartiet som har brutit mot regeringsöverenskommelsen, utan regeringen, och det lär knappast Piratpartiet förlora i anseende på. Regeringen aktar sig därför noga för att komma med dylika överraskningar i bakfickan.



Det finns helt enkelt risker för intressekonflikter, som kan komma att bli ett gång på gång återkommande argument som används emot PP i en koalition, då kompromisser ju måste göras.

Det finns säkert konflikter som kan dyka upp, särskilt när två av Piratpartiets egna frågor ställs mot varandra - om situationen är sådan att partiet kan få femårig upphovsrätt eller stopp för trafikdatalagringen, men inte båda, vad skall partiet då välja? Där sätter jag som väljare mitt hopp till att riksdagsgruppen fattar ett klokt beslut, för jag kan inte säga i förväg hur jag själv skulle ha beslutat i det fallet. Det är hur som helst ett mycket fördelaktigare utgångsläge än med dagens riksdagspartier, där mina favoritfrågor riskerar att kompromissas bort i konkurrens med 15-20 andra frågor som partiet har på sin agenda.



Att två partier blir oense om politiken i en viss fråga ser jag inte som något problem; Piratpartiet har så få egna frågor att det borde gå att hitta åtminstone något parti man kan samarbeta med. Alla partier kan rimligen inte vara lika hängivna upphovsrättskramare, patentkramare och trafikdatakramare hela tiden, för de måste till slut hitta ett fungerande regeringsalternativ, med eller utan Piratpartiet.