handdator

Visa fullständig version : Rådgivande omröstning - trängselskatt


Jacob Hallén
2011-03-11, 04:09
I utkastet till valmanifest tar vi ställning mot trängselskatter där varje fordon registreras och därmed i hög grad blir spårbart genom systemet.
Det har väckts förslag om att Piratpartiet ska ta ställning mot trängselskatter som sådana.

Du kan välja mellan följande alternativ:

1. Ja, det är en fråga som stämmer med Piratpartiets principprogram
2. Ja, det är taktiskt riktigt att driva frågan. Vi vinner röster på det.
3. Nej, det är taktiskt olämpligt att driva frågan. Vi förlorar röster på det.
4. Nej, det är inte piratpolitik.

Omröstningen är rådgivande och stänger 18 mars kl 24:00.

Uppdatering: Omröstningen kommer att stänga 17 mars kl 16:00, eftersom styrelsen vill ha regionens manifest senast kl 24 den 17 mars

JohanL
2011-03-15, 12:09
Den här frågan är vinklad och innehåller två frågeställningar, där jag fokuserade på första meningen och röstade utefter det. Förslaget om att PP ska ta ställning mot trängselskatter som sådana är jag emot och har inget att göra med PPs politik.

morr
2011-03-15, 16:10
Kan trådskaparen vänligen förtydliga frågeställningen? Jag är rätt övertygad att jag vet vad det är men diskussionerna runt detta har gjort mig förvirrad.

Och att majoriteten menar att "det här är en TYDLIG piratfråga" visar på att antingen så förstår inte jag frågeställningen eller så har majoriteten missförstått den. För att skrota trängselskatten i sig är inte alls en TYDLIG piratfråga däremot att integritetssäkra den är det. Tycker frågan ska göras tydligare och omröstningen göras om.

Jacob Hallén
2011-03-15, 16:43
Att Piratpartiet tar ställning mot registrering i samband med trängselskatt är inte kontroversiellt och har inte ifrågasatts av någon. Däremot har det väckts förslag i diskussionstråden om valmanifestet att Piratpartiet ska ta ställning mot trängselskatt som sådan. Dvs det förslag till beskattning vid passage av betalstationer runt Göteborgs stadskärna som överenskommits mellan staten, Göteborgs kommun och VG-regionen.

Omröstningen är till för att utröna om det finns stöd för ett sådant ställningstagande eller inte. Jag är väl medveten om att några av de röstande inte har läst frågeställningen speciellt noga och därför lagt sin röst på att det är direkt förenligt med Piratpartiets principprogram. Själv skulle jag inte klara att motivera ett sådant ställningstagande, men det är kanske någon annan som kan.

JohanL
2011-03-17, 13:39
Så länge du tar hänsyn till att frågeställnignen är förvirrande i sammanfattningen så tycker jag det är okej, då det bara en rådgivande poll.