handdator

Visa fullständig version : Rådgivande omröstning - vård av papperslösa


Jacob Hallén
2011-03-11, 04:19
I utkastet till valmanifest ingår en fråga om vård av papperslösa - främst gömda flyktingar. Regeringen har enligt uppgifter i pressen nyligen gjort en övereskommelse med miljöpartiet i frågan. Det har också väckt frågor om punktens lämplighet, dels på grund av principskäl, dels av taktiska skäl.

Du kan välja mellan följande alternativ:

1. Frågan är inte en piratfråga
2. Frågan är en piratfråga, men det är taktiskt olämpligt att driva den
3. Frågan är en piratfråga, men regeringsförslaget gör den irrelevant
4. Frågan är en piratfråga och vi bör driva den trots utvecklingen efter publiceringen av utkastet till valmanifest

Omröstningen är rådgivande och stänger 18 mars kl 24:00

Uppdatering: Omröstningen kommer att stänga 17 mars kl 16:00, eftersom styrelsen vill ha regionens manifest senast kl 24 den 17 mars

Tommten
2011-03-11, 05:32
Du har tre olika nej och ett ja..
Jag hoppas du slår ihop alla olika nej alternativ när du väger det mot resultatet av det enda ja alternativet, annars är denna omröstning ogiltlig.

Jacob Hallén
2011-03-11, 06:14
Självklart. Anledningen till att omröstningarna är rådgivande är att ett resultat behöver tolkas för att få största möjliga acceptans.

Tommten
2011-03-15, 18:02
Det verkar vara rätt jämt på nej och ja. Hur ska du tänka nu? :unsure:

Sven Petersson
2011-03-15, 18:28
Det verkar vara rätt jämt på nej och ja. Hur ska du tänka nu? :unsure:

Inte är 19-12 jämt inte!

Tommten
2011-03-15, 21:36
Inte är 19-12 jämt inte!Ah okej, ja du har ju rätt, det är ju nästan dubbelt så många nej ju... :crazy:
Men jag räknade med alla de "tysta rösterna" som inte uttalat sig i denna omröstning och då blev det ca 7500 på ja och lika många på nej! :)