handdator

Visa fullständig version : Rådgivande omröstning - kameraövervakning i kollektivtrafiken


Jacob Hallén
2011-03-11, 03:30
Det har väckts en fråga om att valmanifestet ska innehålla en punkt om borttagande av kameraövervakning på fordon i kollektivtrafiken. Det är en fråga som väl stämmer överens med Piratpartiets principprogram. Argumenten mot att ta med frågan är att det är taktiskt olämpligt eftersom det inte är en fråga som väcker starka känslor hos de flesta väljare och att det gör oss sårbara för motargument. Övervakningen sparar stora pengar i form av minskad skadegörelse.

Du kan välja mellan följande alternativ:

1. Ja, vi ska driva frågan oavsett taktiska konsekvenser.
2. Ja, jag tror att vi vinner röster på att driva frågan
3. Nej, jag tror att vi förlorar röster på att driva frågan
4. Nej, vi ska släppa frågan om kameraövervakning helt


Uppdatering: Omröstningen kommer att stänga 17 mars kl 16:00, eftersom styrelsen vill ha regionens manifest senast kl 24 den 17 mars