handdator

Visa fullständig version : Peter Isaksson - utfrågning


Jacob Hallén
2011-03-18, 04:30
Mitt namn är Peter Isaksson och jag kandiderar till Piratpartiets valsedel i
omvalet i Västra Götalandsregionen.


Jag är kommunledare för piratpartiet i Lidköping kommun och min drivande
motivation inom partiet är rättssäkerhet och integritet.


Jag är 33 år, arbetar inom livsmedelsindustri och sysselsätter mig med mitt
renoveringsprojekt av min Jeep samt engagerar mig inom piratpartiets politik
på min fritid.


Min ambitionsnivå riktar sig i dagsläget mest av allt till att bidraga med mitt
namn i syfte att möjliggöra att Piratpartiet kan ställa upp i omvalet, alltså
ambitionsnivå D på skalan, och ställer således min eventuella plats till förfogande
om någon med högre ambitionsnivå skulle visa sig aktuell.


Vänligen
Isaksson

JohanL
2011-03-27, 00:14
Hej. Jag har stulit lite frågor från andra trådar som jag tycker det vore synd om du inte får svara på. Gå nu inte och stjäl svaren ;)

1. Innebär din kandidatur att du tror att det finns en möjlighet, om än så liten, att vinna mandat 2011?

2. Skulle du, om samma kandidatförklaring + ”code of conduct” används som användes 2010 (https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=24732), vara beredd att skriva på?

3. Hur skulle du under valkampanjen försvara/motivera Piratpartiets ställningstagande ”Piratpartiet tar inte ställning till trängselskatternas vara eller inte vara” (se https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=33614 (https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=33614%29?))?

4. Skulle du, om vald till landstingsfullmäktige, vara beredd att samarbeta med Sverigedemokraterna för att uppnå Piratpartiets mål?

5. Är du, eller har du varit, medlem i något annat politiskt parti än Piratpartiet? Om ”Ja”, i vilket/vilka parti och under vilken/vilka tidsperioder?

6. Har du i din roll som valkretsledare och/eller partimedlem använt dig av social media såsom Twitter, Facebook och blogg till partirelaterade saker?

7. Har du tänkt att använda de ovan uppräknade kommunikationskanalerna i samband med kandidaturen till regionvalet?

(Tack för frågorna Sven och Henry)

Isaksson
2011-03-27, 12:56
”Hej. Jag har stulit lite frågor från andra trådar som jag tycker det vore synd om du inte får svara på. Gå nu inte och stjäl svaren”Hej Lundberg!

Är inte devisen ”sharing is caring” applicerbart inom politiken menar du?

Skämt åsido, jag tackar för frågorna och skall bemöta dem med så många
egna ord jag mäktar med.

”1. Innebär din kandidatur att du tror att det finns en möjlighet, om än så liten, att vinna mandat 2011?” Ja, det finns en chans att vi kan kamma hem detta, men då krävs det en
rejäl insats av alla aktivister och funktionärer. Samt att de som är
medlemmar i partiet verkligen ställer upp och tar sig den tid det tar att gå
att rösta när dagen kommer. Anledningen är att jag misstänker, om än i
sanning spekulativt, att valdeltagandet kommer att vara lågt i detta omval.
Ur den aspekten kan detta ge oss ett taktiskt försprång.

”2. Skulle du, om samma kandidatförklaring + ”code of conduct” används som användes 2010 (https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=24732), vara beredd att skriva på?” Ja, jag skulle vara beredd att skriva på.


”3. Hur skulle du under valkampanjen försvara/motivera Piratpartiets ställningstagande ”Piratpartiet tar inte ställning till trängselskatternas vara eller inte vara” (se https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=33614) (https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=33614%29)?”Jag kan se en stark koppling till att trängselskatten, som den är utformad
idag, står i strid med piratpartiets värderingar. Rent konkret skulle jag
påstå att det är ur integritets- synpunkt som man bör ta en ordentlig
funderare på lämpligheten i att ha trängselskatten implementerad idag.

Om trängselskatten i övrigt är en bra eller dålig idé, vad gäller trängsel,
ekonomi eller miljö låter jag vara osagt då jag personligen anser att det inte
ligger inom partiets politik att se till de frågorna.

"4. Skulle du, om vald till landstingsfullmäktige, vara beredd att samarbeta med Sverigedemokraterna för att uppnå Piratpartiets mål?"Jag skulle rent principiellt inte vilja göra det, då deras värderingar inte går i
linje med varken mina egna, eller piratpartiets.

Däremot skulle jag inte se mig ha något annat val än att göra så, såtillvida
de inte bryter mot lagen, piratpartiets värderingar eller principer, eller på
annat sätt bryter mot mänskliga rättigheter i sin politik.

"5. Är du, eller har du varit, medlem i något annat politiskt parti än Piratpartiet? Om ”Ja”, i vilket/vilka parti och under vilken/vilka tidsperioder?"Även om jag anser att jag inte har någon direkt skyldighet att nämna något
om eventuella tidigare grupptillhörigheter, vare sig politiskt eller inte, så
vore det naivt att tro att det inte skulle komma fram vid en eventuell
granskning. (Varning: Tråkig personinriktad information.)

Jag blev inbjuden till ett SSU möte en gång, vilket inte var hälften så
stimulerande som ett piratfika, men något partimedlemskap blev det inte tal
om vad jag kan minnas.

Första gången jag fick rösta, så röstade jag på Kalle- Anka partiet. Detta
av anledningen att jag inte kunde finna något enda parti i Sverige som jag
kunde identifiera mig med till den grad att jag kunde stå för ens hälften av
deras politik. Därefter har jag inte röstat alls, fram till det att jag upptäckte
Piratpartiet.

Jag har nog som enda ateist, om än inte varit medlem i, så i alla fall varit
delaktig i SKU (Svenska Kyrkans Ungdom) i Hässleholm. De kvällarna var
mycket trevliga då jag gillade människorna kring mig.

”6. Har du i din roll som valkretsledare och/eller partimedlem använt dig av social media såsom Twitter, Facebook och blogg till partirelaterade saker?”Twitter, Nej.
Facebook, Absolut inte. (Gillar inte konceptet, även om jag kan se många
potentiella användningsområden.)
Blogg, Ja. I egenskap av privatperson på min privata blogg. (Så privat en
blogg nu kan bli.)

I övrigt gäller Telefon och vanliga, hederliga ”f2f” möten samt Skype.

”7. Har du tänkt att använda de ovan uppräknade kommunikationskanalerna i samband med kandidaturen till regionvalet?”Det korta svaret är, Yupp.

Det lite mer invecklade svaret är, att då jag valt engagemangs grad D på
skalan så är det inte tänkt att jag skall koncentrera mig så mycket på min
kandidatur i sig.

Jag har som Kommunledare i Lidköping redan fullt upp med att organisera
mina egna åtaganden vad gäller andra aspekter av omvalet, så som att
aktivera aktivister, lobba för PP när jag kommer åt samt planera
medlemsutskick till våra nyfikna medlemmar och övriga insändare till
media, mm.

Jag kommer även hjälpa till vid den planerade valturnén i regionen.

Det är mycket mer som kommer behöva göras, och jag är helt enkelt inte
beredd att sprida ut mina resurser över hela skalan. Jag koncentrerar mig
då hellre på att möjliggöra omvalet rent praktiskt och sköta mina övriga
uppgifter som Kommunledare.

Jag hoppas detta är svar nog på frågorna du sammanställt mig, i annat fall
så är det bara att be om ett förtydligande.


EDIT: Tog bort en dubblett.

Vänligen