handdator

Visa fullständig version : Ledarkrönika i GP idag


mhenoch
2006-06-11, 14:26
http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=122&a=280518Bland annat:Fildelning är helt enkelt piratkopiering av film och musik som är upphovsrättsskyddad. Enligt svensk och internationell lag är det förbjudet att ladda ned och sprida sådant material. Det borde göra saken enkel - men icke! Tekniken har gjort det möjligt att enkelt och gratis ladda ned kopior som är lika bra som originalet. En hel generation ungdomar gör det och betraktar det som en absolut självklarhet. Ny teknik har helt enkelt satt gamla rättsliga principer ur spel.Det hjälper inte att berätta om de vackra tankar som ligger bakom den så kallade immaterialrätten, om hur Mozart och hans kompositörskolleger skapade det ena odödliga mästerverket efter det andra bara för att se partituret omedelbart kopieras och säljas medan upphovsmännen inte fick ett nickel. Det hjälper inte att tala om att upphovsrättsreglerna började växa fram på 1800-talet för att ge skapande människor en chans att leva på sin konst och sina verk utan att vara beroende av mecenaters gunst. Det tjänar inget till att föra långa principdiskussioner, de är verkningslösa. Hinder, förbud, rättegångar och skrämsel kommer inte heller att lösa upphovsmännens problem. Beskattning, som är en vanlig svensk modell när förbud är verkningslösa, har också föreslagits. I detta fall av bredbandsinnehav men det förefaller inte särdeles väl genomtänkt. Skatteintäkterna från Lunarstormgenerationen förblir säkert lika virtuella som den värld den unga generationen delvis lever i.Vad ska man säga om det? Borde nån skriva en insändare, förklara att vi är Piratpartiet och inte Gratispartiet, att den som följer med i utvecklingen har goda chanser att försörja sig, gärna styrkt med citat?Eller ska vi nöja oss med helsidan i del två (http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=913&a=280463) (med stor bild på Mika Sjöman i pappersversionen), och istället försöka få folk att fundera lite på avlyssning och integritet? Många tror nog att vi är ett enfrågeparti...

John Nilsson
2006-06-11, 19:28
LOGISKT SETT FINNS DET bara två vägar att gå: Teknik som gör det omöjligt att ladda ned, vilket vore marknadsmässigt dubbelfel. Eller nya affärs- och prismodeller som gör det mer attraktivt att betala än att begå lagbrott. Jag hoppas att vd:n för Export Music Sweden har rätt när han i lördagens GP säger att "vanliga konsumenter vill betala för sig men det är för dyrt och krångligt som det är nu". Har han rätt innebär det att den gamla sanningen gäller. När gammalt står mot nytt öppnar sig nya affärsmöjligheter för dem som tänker okonventionellt och djärvt!Eller så låter vi resonemanget vara byggt på falska premisser då slutsattsen ändå skulle bli den samma.

Yonazarith
2006-06-15, 09:03
Nya saker på dagens ledarsida: http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=122&a=281295