handdator

Visa fullständig version : Primärvalsresultat för VG Region


dansve
2011-03-30, 05:09
Primärvalet avslutades vid midnatt. 46 röster har avlagts och här följer resultat.

001. Jacob Hallén (#63274)
002. Jenny Gröhn (#65528)
003. Ver Takeo (#19901)
004. Anders Andersson (#1736)
005. Erik Fredriksen (#1855)
006. Nicole Zöger (#17510)
007. Johan Lundberg (#28084)
008. Henry Rouhivuori (#9594)
009. Martin Holmberg (#27139)
010. Moa Liljedahl (#16527)
011. Daniel Megitt (#62551)
012. Peter Isaksson (#13343)
013. Henrik Claesén (#61294)
014. Rickard Wahlander (#32997)
015. Marcus Dahlman (#3898)
016. Mikael Persson (#9478)
Eftersom Henrik Claesén dragit tillbaka sin kandidatur (https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?p=260889) ser den preliminära listan ut såhär.
001. Jacob Hallén (#63274)
002. Jenny Gröhn (#65528)
003. Ver Takeo (#19901)
004. Anders Andersson (#1736)
005. Erik Fredriksen (#1855)
006. Nicole Zöger (#17510)
007. Johan Lundberg (#28084)
008. Henry Rouhivuori (#9594)
009. Martin Holmberg (#27139)
010. Moa Liljedahl (#16527)
011. Daniel Megitt (#62551)
012. Peter Isaksson (#13343)
013. Rickard Wahlander (#32997)
014. Marcus Dahlman (#3898)
015. Mikael Persson (#9478)Rådata från omröstningen
Verification PersonIds for selected candidates, in order
38WB7WTA8PU3 1736 63274 17510 19901 3898 28084 65528 1855 61294 27139 9478 32997 16527 13343 62551 9594
3BQPVNTB5255 27139 65528 9594 32997 3898 16527 1736 1855 13343 19901 17510 28084 63274 62551 9478 61294
3Z3QN7E7CDAH 61294 3898 65528 62551 16527 28084 9594 1736 9478 63274 17510 1855 27139 19901 32997
4MYATA79C8ZK 63274 28084 65528 13343 9594 19901 27139 61294 62551 16527 1736 32997 17510 9478 3898 1855
67RFWARVA338 63274 65528 9594 3898 61294 19901 32997
6TET5DAUM74Q 1855 63274 65528
7Y246UZV6KTH 9594 63274 19901 27139 1855 1736 17510 62551 32997 9478 65528 16527 28084 13343 3898 61294
8XFPKJVE73WW 63274
AJV7ENE6JDVM 65528
BJRVYBHDHAQE 63274 19901 1736 1855 62551 61294 9594
BZNP7PMHB565 63274 19901 61294 65528 1736 9478 17510 13343 1855
BZT77ABJVDNB 19901
CCN4YFRJ6WUP 63274 3898 28084 9594 1736
CPYAH8DZVRBQ 1855 16527 63274
D9ENMHEFAWFJ 65528 1855 63274
D9KEEMHQAYF8 1855 63274 32997 28084 13343 3898 17510 27139 16527 65528 19901 62551 1736 9478 61294 9594
ECKVH9DEF89J 65528 63274 9594
EM78X5PKQDDJ 19901 63274 65528 1736
F4JTQ2BMKNRU 32997 17510 19901 65528 9594 16527 1736 28084 27139 63274 62551 61294
F85ZBZ7633K4 62551 17510 63274 27139 19901 28084
HYNNH9VXQ46Z 63274 16527 9594
J3V4ZZPJEMZF 62551 65528 63274 19901
JJBBATTW8YD5 65528 63274 19901 16527 1855 17510 13343 61294 1736 27139 62551 3898
JNM5FY4N7B3Y 65528 13343 63274 27139 19901 1855 1736 16527
K2EEUJQB6R2Q 63274 65528 13343 1855 9594 16527
MCJRZB7JFNMB 65528 28084 63274 3898 1855 61294 13343 17510 27139 1736 9594 19901
MPH4KDKEPCRH 28084 65528 63274 1736 19901 62551 13343
NMUBUBAAYYV4 63274 19901 61294 62551 65528 13343 1855 1736 27139 28084 17510 32997 3898 16527 9478 9594
NUWV4DU7Z6TB 16527 65528 17510 27139 32997 28084
P86ETM82URTW 27139 63274 32997 13343 28084 1855 19901 65528
PFP44JN8B7ZN 27139 13343 32997 28084
PKCXN65BFFB3 1855 65528 19901 16527
QEAX7QYCVNQQ 63274 1736 19901 9594 17510 3898 27139
R2TU5CMDUABR 65528 16527 17510
THPYPZXV7CY2 63274 61294 19901 28084 1736 9594 1855 3898 17510
TNUBUDDENBTB 63274 28084 1736 19901 65528 1855 17510 62551 13343 61294 9478 3898 9594 16527 27139 32997
TU6726D2V24T 63274 1736 17510 19901 62551 65528 27139 61294 3898 9478 28084 9594 16527 32997 1855 13343
U9EM5VPQYQ66 63274 28084 27139 1736 1855 13343 9478 32997 16527 62551 65528 9594 61294 17510 3898 19901
UNE3TZF3AB26 63274 19901 17510 9594 16527 65528 62551 1855 1736 32997 3898 9478 13343 27139 28084 61294
VFW53XVTP6DH 1736
VHYC77JH3C6X 63274 19901 9478 1736 62551
W4EE7Z8ZQH9M 3898 16527 65528 63274 17510 19901 9594 62551 27139 9478 13343 32997 1736 28084 61294 1855
W9PZU45HCJ5N 63274 19901 65528 61294 13343 1855 1736 27139 17510 62551 28084 9478 9594 16527 3898 32997
Y592NRQCHJ26 63274 1855 61294 65528 16527
Y6EH4DF7YUUT 19901
YF8KRYRBU9CB 1855 9594 63274 19901 65528 61294 1736 27139 62551 32997 28084 13343

46 votes total.

dansve
2011-03-30, 05:20
Tycker du att ditt namn hamnat för högt upp på listan? Eventuell begäran om nedflyttning ska vara styrelsen tillhanda senast 2 april (https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=33638). Skicka ett mail till styrelsen[at]piratpartiet.se