handdator

Visa fullständig version : 14 juni första mötesdatum


Henry Rouhivuori
2011-03-31, 12:30
Den 14 juni sammanträder det nya regionfullmäktige för första gången. Det är ett introduktionsmöte och mingelmöte, antar jag. Den 21 juni blir det lite mer på sak då styrelser och nämnder skall tillsättas.

Våra förhandlingar med de andra partierna eller blocken om dessa uppdrag skall då vara klara till det mötet. Jag antar att PP kommer vara ett aktivare parti och ta på sig dessa uppdrag istället för att bara sitta i fullmäktige. Det finns inget hinder att ersättare också tar på sig uppdrag, så sker i de andra partierna. En del uppdrag är också arvoderade, till exempel ledamot och ersättare i regionstyrelsen.

Observera att 1:a ersättare från varje valkrets blir obligatoriskt inkallade till fullmäktigesammanträden såsom ledamöterna.

http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Politik/Regionval-i-Vastra-Gotaland-15-maj/

Sven Petersson
2011-03-31, 12:40
@Henry Rouhivuori

Man ska inte sälja skinnet innan björnen är skjuten!

Henry Rouhivuori
2011-03-31, 13:00
@Henry Rouhivuori

Man ska inte sälja skinnet innan björnen är skjuten!
Nåja detta var mer informationsinlägg. Möjligen att jag behöver skriva ett "OM".

I det förra valmanifestet hade vi ett taktiskt dokument om exakt hur vi förhandlar om vi tog mandat. Den så kallade vågmästarställningen.

Jacob Hallén
2011-03-31, 14:17
Kommer vi in har vi en månad på oss att jämka samman oss själva och förhandla med andra partier. Det är i sammanhanget gott om tid. Jag tänker inte lägga någon möda på att bereda björnskinn innan vi har skjutit någon björn.

Regionfullmäktige är dessutom en oerhört osäker affär, där det inte finns någon uttalad blockpolitik. Vågmästarställning är inte något vi kan förvänta oss.