handdator

Visa fullständig version : Proposition: Transparenspolicy för valberedningen


Mötespresidiet
2011-04-04, 17:27
En proposition fungerar som en motion, men istället för att läggas av en medlem läggs den av styrelsen gemensamt.


Transparenspolicy för valberedningen

Valberedningens uppgift enligt stadgarna är att "ta fram förslag på personer till de val som förrättas på medlemsmöte" utöver detta kan även styrelsen, medlemsmöte och ledningen be valberedningen att "även ta fram förslag till andra val inom partiet".

Valberedningen har med dessa uppgifter en otroligt ansvarsfull roll inför medlemmarna. Då en stor del av valberedningens jobb berör personuppgifter så kan inte deras möten heller redovisas helt öppet, vilket gör vikten av transparens än viktigare.

Valberedningen skall öppet redovisa vilka kriterier dom gör sina val utifrån så tidigt som möjligt i processen. Medlemmarna ska veta vilka egenskaper valberedningen efterfrågar för att möjliggöra ett så stort nomineringsunderlag som möjligt.

Valberedningen skall löpande informera via forumet vilka poster som eftersöks och om det råder under- eller övernominering till posterna.

Valberedningen skall, tillsammans med sitt förslag till medlemsmöten, även till mötet överlämna hur många som blev nominerade och accepterade nomineringarna även om dom inte ingår i förslaget och i de fall den nominerade så önskar även informera årsmötet om dennes kandidatur. Valberedningen behöver inte motivera varför någon inte blev en del av förslaget, utan skall endast motivera varför de som ingår i förslaget ingår.

Nicholas Miles
2011-04-05, 22:01
Jag yrkar avslag på denna motion, av den enkla anledning att den tvingar valberedningen att använda forumet. Transparens är all well and good, men Piratpartiet är ett parti som säger sig stå för de mänskliga rättigheterna, och då kan vi inte förespråka tortyr genom att tvinga folk använda det här forumet.

rickard.andersson
2011-04-10, 21:29
Förslaget är vettigt tycker jag,och jag håller med Daniel om att man inte borde reglera vilken teknisk lösning som ska användas för kommunikation. Det viktiga är att det görs och att det är på ett sådant sätt att så många medlemmar som möjligt kan ta till sig det.

Johan mlg Karlsson
2011-04-11, 03:19
Kan man yrka att styrelsen ska lära sig läsa? :unsure:

4.7.4 Mötespresidiet presenterar löpande vilka som nominerats, samt vilka som antingen accepterat eller avböjt sin nominering.

berinder
2011-04-11, 21:15
Kan man yrka att styrelsen ska lära sig läsa? :unsure:

Visst skulle du kunna göra det, dock förstår jag inte hur det skulle påverka i situationen.

Det är jag som skrivit texten till styrelsen, när jag fortfarande satt kvar. Jag är fullt medveten om att texten även tar med en sak som styrs upp av stadgan men jag ser inte vad problemet är då det inte står i strid med stadgan.

Ändras stadgan så är den ändå överordnad vad som står i en policy.

Att stryka hela sista stycket tycker jag vore olyckligt då den även säger att valberedningen ska motivera varför folk är i deras förslag men inte behöver motivera varför man utlämnar folk från sitt förslag, något jag tycker är viktigt.


Jag yrkar bifall på Propositionen, yrkande 3.
Jag yrkar bifall på yrkande 137.
Jag yrkar avslag på yrkande 172.

Johan mlg Karlsson
2011-04-11, 21:36
VAtt stryka hela sista stycket tycker jag vore olyckligt då den även säger att valberedningen ska motivera varför folk är i deras förslag men inte behöver motivera varför man utlämnar folk från sitt förslag, något jag tycker är viktigt.

Ta gärna och lägg ett ändringsyrkande så kan jag tänka mig att jämka mig med det. ;)

Det vore olyckligt att tvinga valberedningen att copy-pasta information som automatiskt presenteras på forumet.... till forumet.