handdator

Visa fullständig version : Motion A01: Namnbyte


Mötespresidiet
2011-04-04, 19:27
Pirater förknippas med stöld och utpressning eller hur vi borde omedelbart byta namn till Fridemokraterna (FD) viket i ett enda ord gör klart för alla vad vi i vekligheten står för eller hur.

infinite_emma
2011-04-05, 07:51
Jag yrkar avslag på motionen om att byta namn till Fridemokraterna, och även på tilläggsyrkandet att byta till Piratpartiet Humanisterna.

Att några tar tillfällen i akt att kalla oss vara moraliskt underlägsna förändras inte av ett namnbyte. Det ligger i sakens natur att de krafter som upplever sig hotade av vår politik att kommer att fortsätta driva dylika linjer.

Vad gäller tilläggsyrkandet har jag personligen inte gett upp tanken på att vi som parti kommer att utveckla "piratism" med tiden, förhoppningvis med humanism som grundplåt (motion B12), och upplever kanske att det skulle kunna bli en ofrivillig fastlåsning genom ett dylikt namnbyte.

Piratpartiet är en naturlig del i samhällsdebatten idag och har skett med växande självförtroende och en ökad acceptans och respekt. Att byta namn riskerar skicka signaler om vår karaktär som vi kanske inte riktigt menar.

JonathanRL
2011-04-05, 08:01
Vårt namn är vårt namn, och en del av vår identitet. Att byta namn nu skulle bara få folk att undra "vad i helvete hände med Piratpartiet?"

Yrkar AVSLAG på motion och tilläggsyrkandet.

Daniel Gustafsson
2011-04-05, 08:23
Mötespresidiet, kära mötesdeltagare, jag vill yttra mig om " Motion A01: Namnbyte (http://forum.piratpartiet.se/showthread.php?p=261331#post261331)"

Jag förstår motionärens tanke med motionen, det kanske inte är så skoj att förknippas med den "klassiska" bilden av pirater, eller för den delen det som händer i haven runt Afrika just nu.

Däremot tror jag starkt på att vi kan vända perceptionen hos folk av ordet "pirat" och göra det mer positivt laddat än negativt. Men detta har en pedagogisk utmaning inbakat i sig.

Vi är nu ett namn redan i världen och andra partier i världen har hämtat sitt namn efter oss, det innebär ett ansvar, vi är pirater i dess positiva bemärkelse. Låt oss vara stolta över det.

Med detta vill jag yrka avslag på motionen

RikMatts
2011-04-05, 08:25
Yrkar också avslag. "Fri" är ett ord som används i flera ord som låter minst lika suspekta som pirat. "Fri" gör att många börjar tänka "gratis", och det gör de redan alldeles för mycket när de tänker på Piratpartiet.

Isaksson
2011-04-05, 09:12
Yrkar avslag till motionen i sin helhet.

Motivation:

Piratpartiet är idag en internationell politisk rörelse och ett väl etablerat
varumärke. Jag finner det därför olämpligt att ändra på partiets namn.

Vad gäller de negativa aspekterna av ordet "pirat" så kan jag nog även kan
hålla med Daniel Gustafsson, inte minst med tanke på all publicitet vi får både
nationellt och internationellt.

Däremot tror jag starkt på att vi kan vända perceptionen hos folk av ordet "pirat" och göra det mer positivt laddat än negativt.Jag har då specifikt revolutionen i Tunisien färskt i minnet som ett exempel.

Peter Johansson
2011-04-05, 09:47
Vårt partinamn är så inarbetat att det vore dumt att byta även om jag förstår vad du menar.

Ravenna
2011-04-05, 18:03
Vårt namn är ett känt varumärke. Alla i Sverige vet vilka vi är. Namnet är lite kontroversiellt, men det är bra - det väcker intresse och uppmärksamhet. Fridemokraterna låter fullkomligt anonymt och piratpartiet humanisterna låter som en sammanslutning av gymnasiepirater från humanistprogrammet.

Vi är Piratpartiet. Yrkar avslag på hela motionen samt ändrings- och tilläggsyrkanden.

Krippa
2011-04-05, 19:07
Vårt partinamn är så inarbetat att det vore dumt att byta även om jag förstår vad du menar.

+1

Yrkar således avslag.

JohanL
2011-04-05, 20:29
Avslag

Orkar inte ens motivera.

Qer
2011-04-05, 20:45
Avslag

Den här länken säger allt som behöver sägas:
http://en.wikipedia.org/wiki/Pirate_party#Other_Pirate_parties

JPAnderson
2011-04-05, 20:50
Isaksson sammanfattar det hela bra.
Således yrkar också jag avslag.

Anton Nordenfur
2011-04-05, 21:52
Bifall av yrkande 60:

[...]Piratpartiet, med hänsyn till den humanistiska gemenskap som socialister så väl som liberaler i medlemskåren delar, antar namnet "Piratpartiet Humanisterna"."Piratpartiet Humanisterna" håller fast vid vårt klassiska namn som vunnit stor kännedom internationellt, samt förnyar vår image och ger en bild av vad vi står för. Humanism genomsyrar vår politik, och det är en positiv syn på mänskligheten som jag inte finner i något annat parti.

Davisx3m
2011-04-05, 22:45
Avslag

m_holmberg
2011-04-06, 13:14
Yrkar avslag till motionen i sin helhet.

Anton Nordenfur
2011-04-06, 13:20
Kan fler av de som går emot yrkande 60 (Piratpartiet Humanisterna) förklara sin ställning?

Henry Rouhivuori
2011-04-06, 13:36
Kan fler av de som går emot yrkande 60 (Piratpartiet Humanisterna) förklara sin ställning?
Kom in nyss i denna diskussionen och stödjer en humanistisk värdegrund. I motsats till floran av organisationer som ser sig själva som sittande i riksdagen så är Piratpartiet ett starkt varumärke som inte får röras enligt min mening. Ett namnbyte vore samma sak som att lägga sig ner och dö.

Anton Nordenfur
2011-04-06, 13:44
Kom in nyss i denna diskussionen och stödjer en humanistisk värdegrund. I motsats till floran av organisationer som ser sig själva som sittande i riksdagen så är Piratpartiet ett starkt varumärke som inte får röras enligt min mening. Ett namnbyte vore samma sak som att lägga sig ner och dö.
Jag förstår vad du menar, och därför stödjer jag inte totala namnbyten (som Fridemokraterna). Piratpartiet Humanisterna bevarar dock vårt grundnamn samtidigt som det utvecklar det, så att vi fortsätter att kännas igen även av de som inte hör talas om namnbytet.

Anton Nordenfur
2011-04-06, 13:47
Jag vill också tillägga att jag själv inte bestämt mig angående yrkande 60, men jag vill se en utökad diskussion om det innan jag kan bestämma mig.

Jag yrkar dock avslag på yrkande 5 (Fridemokraterna), eftersom ett sådant namnbyte skulle förstöra vår image. Jag anser också att det är ett ganska fult namn utan en vidare vacker klang (förlåt), och jag tror att många automatiskt misstror ett parti med "fri" i namnet.

Henry Rouhivuori
2011-04-06, 13:52
Jag förstår vad du menar, och därför stödjer jag inte totala namnbyten (som Fridemokraterna). Piratpartiet Humanisterna bevarar dock vårt grundnamn samtidigt som det utvecklar det, så att vi fortsätter att kännas igen även av de som inte hör talas om namnbytet.
Ja men ett namnbyte är för stort steg då det trots allt medlemmar som inte ser sig själva som humanister och då antas att rösta avslag på motionen som syftar till att identifiera en värdegrund. Om vi byter namn till ditt förslag är vi låsta med det i åratal när väl tilläggsnamnet blir inarbetat i väljarkåren. Det är dessutom oseriöst att byta namn titt som tätt. Vi vet ju inte om medlemmarna 2015 vill byta namn än en gång ifall "humanisterna" inte passar längre.

Anton Nordenfur
2011-04-06, 13:57
Ja men ett namnbyte är för stort steg då det trots allt medlemmar som inte ser sig själva som humanister och då antas att rösta avslag på motionen som syftar till att identifiera en värdegrund. Om vi byter namn till ditt förslag är vi låsta med det i åratal när väl tilläggsnamnet blir inarbetat i väljarkåren. Det är dessutom oseriöst att byta namn titt som tätt. Vi vet ju inte om medlemmarna 2015 vill byta namn än en gång ifall "humanisterna" inte passar längre.
Du har rätt. Och för den delen tror jag att vi behöver vänta och se hur pass det går med att ens acceptera humanism som del av partiet. När (om) detta är accepterat och antaget som en självklar del av partiet, bör namnbyta diskuteras, inte innan dess.

Mehanovic
2011-04-06, 14:50
Jag yrkar avslag.

cluez
2011-04-06, 14:54
PP är ett rejält starkt varumärke och avskiljer oss från de andra partierna. Jag vill inte känna att jag sitter med i ett ordinarie politiskt parti, då lämnar jag helt.

AVSLAG!

samface
2011-04-06, 20:13
Jag yrkar avslag på "Fridemokraterna" som förslag på nytt namn. Jag yrkar dock INTE bifall på mitt eget ändringsyrkande med namnförslaget "Piratpartiet Humanisterna". Mitt resonemang lyder som följer:

För att det för min del ska vara aktuellt med ett namnbyte till "Piratpartiet Humanisterna" vill jag först se att motionen om humanism som partiets ideologiska fundament antas av partiets medlemmar och att vår politik utvecklas i enlighet med det som värdegrund. Att först byta namn vore verkligen att börja i fel ände.

Således yrkar jag AVSLAG på mitt eget ändringyrkande om att byta namn till "Piratpartiet Humanisterna". Dock önskar jag inte återta ändringsyrkandet då jag hellre väljer det om medlemmarna trots allt önskar ett namnbyte.

Henry Rouhivuori
2011-04-07, 12:05
Pirater förknippas med stöld och utpressning eller hur vi borde omedelbart byta namn till Fridemokraterna (FD) viket i ett enda ord gör klart för alla vad vi i vekligheten står för eller hur.
En anledning varför man inte skall byta namn kommer på onsdagen efter regionvalet. Det finns ett parti som deltar i omvalet; FrD, Fredsdemokraterna. Ett snarlikt namn. Kolla på hur många röster det partiet får och tänk efter om vårt parti har ett liknande namn 2014.

Niklas_B
2011-04-08, 18:01
Jag yrkar AVSLAG för den här motionen.

Motivation: Ordet pirat för mig handlar väldigt mycket om att inte vara rädd för att sticka ut, inte sitta och rulla tummarna när man tycker att någonting går fel till. De gammla piraterna gick emot regler och lagar, tog det de ville ha. Vi gillar inte hur integritet kränks av staten, betala höga momser/skatt/licens/drm-tjafs för att få lite kultur och kunskap så vi gör något åt saken och försöker att ändra detta på laglig väg dvs.

Min lilla röst anyway.

//Niklas

Christoffer Eldengrip
2011-04-09, 10:00
Yrkar avslag, Motivering vi kommer tappa medlemmar på ett namnbyte samtidigt som vårt utrymme i media kommer att minska då vi för tillfället innehar ett välkänt varumärke.

farmorgun
2011-04-09, 19:12
Yrkar avslag på såväl motion A01 som ändringsyrkanden.

Jag är stolt över att vara med i Piratpartiet och ser som min uppgift att göra mitt bästa för att andra ska uppfatta vår politik som något av stor betydelse för Sveriges framtid. Som en av motionärerna, när det gäller förslaget om humanism som partiets värdegrund, kan det vara frestande med ett sådant tillägg, men även detta begrepp kan vålla split och kiv då det finns såväl en sekulär som religiös humanism samt en del andra varianter.

Eftersom vi måste komma vidare från det ofruktsamma kriget mellan höger och vänster känns det bra med en markering i en värdegrundsdeklaration, men det motiverar inte ett tillägg till partinamnet.
//farmorgun

n
2011-04-10, 21:17
Jag yrkar på avslag.

Piratpartiet är visserligen ett namn som är svårt att arbeta in, jag kan förstå att det finns önskemål kring namnbyte. Jag skulle stödja ett förslag om att vårmötet ger i uppdrag till någon (styrelsen förmodligen) att utse arbetsgrupp/ansvariga som undersöker hur namnet Piratpartiet uppfattas och de möjligheter som finns för att få namnet mer inarbetat. Även kostnaden för namnbyte bör tas med i beräkningen.

Först när ett underlag med vad ett namnbyte innebär är det intressant att faktiskt diskutera det. Om vi då bestämmer oss för ett namnbyte kan vi börja rösta på namnförslag.

Emil Isberg
2011-04-17, 20:26
Jag yrkar avslag.

Men det finns många tankar om att namnet var det som hindrade oss i valet och jag förstår också intresset att definiera oss som humanister eller frihetliga. Jag vill dock att ett eventuellt namnbyte sker med väl underbyggda förslag. Därför har jag föreslagit att styrelsen får i uppgift att till vårmötet 2012 redovisa ett sådant arbete.

Ett år är tyvärr rätt kort tid för att undersöka namnfrågan, men vi ha 2 år på oss att etablera namnet i media och allmänhetens ögon oavsett vilket namn vi väljer och det är ett mer omfattande arbete.

of_darkness
2011-04-17, 21:04
Yrkar även jag avslag.

Om inte det blir avslag så yrkar jag på mitt yrkande
Yrkande 133 (Ändringsyrkande på Yrkande 5)
Jag yrkar att vi byter namn till Piratpartiet Piraterna

Tommten
2011-04-18, 20:32
Blir det någon praktiskt skillnad på att rösta på Svens yrkande eller rösta på avslag?

Henry Rouhivuori
2011-04-18, 20:38
Blir det någon praktiskt skillnad på att rösta på Svens yrkande eller rösta på avslag?
Min tolkning: Om vi röstar på Svens yrkande då heter partiet Piratpartiet tills dess det upphör att existera.

Tommten
2011-04-18, 20:51
Min tolkning: Om vi röstar på Svens yrkande då heter partiet Piratpartiet tills dess det upphör att existera.Jaha, men alltså, alla medlemsmöten kan ändra på det beslutet.
1.1.1 Organisationens namn är Piratpartiet och förkortas PP.
Det är väl bara medlemsmötet som kan ändra på stadgarna och medlemsmötet kan besluta över Svens yrkande också, så vad är poängen? :ermm: Man kan ju besluta saker bara för det är roligt utan att det finns någon poäng med det också om man vill.

Om Svens yrkande om att behålla allt som det är ställs mot avslag, och avslag vinner. Hur ska man tolka det? Att namnet borde ändras eftersom vi inte ville att det inte skulle ändras?

Henry Rouhivuori
2011-04-18, 20:57
Om Svens yrkande om att behålla allt som det är ställs mot avslag, och avslag vinner. Hur ska man tolka det? Att namnet borde ändras eftersom vi inte ville att det inte skulle ändras?
Då har vi inte beslutat om något. Då är det som om inte motionen funnits. PP är Piratpartiet.

Tommten
2011-04-18, 20:59
Okej, ja det var ju bra det i alla fall. Tycker fortfarande att yrkandet verkar vara samma sak som ett avslag så det är önödigt, men jag ska sluta tjata.

Sven Petersson
2011-04-19, 14:35
Jag yrkar avslag.

Men det finns många tankar om att namnet var det som hindrade oss i valet och jag förstår också intresset att definiera oss som humanister eller frihetliga. Jag vill dock att ett eventuellt namnbyte sker med väl underbyggda förslag. Därför har jag föreslagit att styrelsen får i uppgift att till vårmötet 2012 redovisa ett sådant arbete.

Ett år är tyvärr rätt kort tid för att undersöka namnfrågan, men vi ha 2 år på oss att etablera namnet i media och allmänhetens ögon oavsett vilket namn vi väljer och det är ett mer omfattande arbete.

Jag tycker inte att namnet ska ändras, men om man nu envisas med att göra det så tycker jag att man hellre bör närma sig sanningen än fjärma sig från den. Därför anser jag att följande namn förtjänar att övervägas:

- Engströmspartiet

Blitzen
2011-04-27, 16:21
Jag yrkar avslag.

Jag tror helt enkelt att om partiet byter namn, förlorar vi den respekt vi nu har. Partiet heter som det gör av en anledning.

morr
2011-04-28, 21:59
Skitsnack! Vi är Piratpartiet, det är vår härkomst och det ska vi förvalta.

Avslag å det strängaste.

Hellre blir jag en LibDem än en Pirat under falsk flagg.