handdator

Visa fullständig version : Motion A02: Antal kandidater i lokal val


Mötespresidiet
2011-04-04, 20:32
Bakgrund.

Jag anser att PiratPartiets styrelse varit hårda i sitt krav på antalet list kandidater till de lokala valen 2010 Till kommunfullmäktige anser jag att kravet ska sänkas till 8 % av fullmäktiges storlek och blir antalet kandidater 6.5 stycken ska det avrundas ner till närmaste heltal = 6stycken. Med tanke på att bara 1-2 ledamöter kommer in samt en ersättare. Är det fullt tillräckligt. Säg 65 ledamöts
platser *8% = 5,2 stycken avrundat ner till 5stycken.

Till Regionen/Landsting. Det lägsta antalet kandidater som kommer in är 5stycken ledamöter samt 2-3 ersättare därför anser jag att minst 14 list kandidater är fullt tillräckligt även om några hoppar av under 4 års perioden. Bör tilläggas att under valet 2010 var kravet 25-27stycken.

Henry Rouhivuori
2011-04-04, 20:36
Avslag. Lite overkill att medlemsmöte beslutar detta.

Vad händer när vi har 10% i opinionen? :exclamationMark:

AndersLindbäck
2011-04-05, 00:55
Jag kan notera att kravet på 14 kandidater i mindre län betyder att det blir rätt många procent av antalet fullmäktigeplatser.

Vid valet till Västmanland så hade vi 11 kandidater på listan och det var då med 12% gränsen.


Så detta innebär alltså inte en minskning utan en utökning av kravet på antalet kandidater.


jag yrkar avslag då jag inte anser det är en fråga som medlemsmötet behöver ta beslut på.

Nicholas Miles
2011-04-05, 00:59
Håller med om att det är overkill att skriva in detta i stadgarna. Vill mötet styra hur nivåerna skall se ut kan det skrivas in i verksamhetsplanen för 2014, när det blir aktuellt.

JonathanRL
2011-04-05, 09:03
Ser ingen poäng i att begränsa antalet över huvud taget.

Yrkar Avslag för motionen och tilläggsyrkanden.

Peter Johansson
2011-04-05, 10:36
Avslag. Lite overkill att medlemsmöte beslutar detta.

Vad händer när vi har 10% i opinionen? :exclamationMark:

Jag borde kanske börja med lite mer bakgrund till detta jag kommer att rikta det här svaret endast till kommunvalet.

I valet 2010 var vi efter sänkningen tvungna att ha 10 kandidater på listan att ställa upp i kommunvalet i Helsingborg gav fin lokal uppmärksamhet av både media och kommuninvånarna.
1. jag skulle inte kunna få fram 10 kandidater idag eller 2014.
2. om vi får 10% i opinion det skulle betyda 8 platser i fullmäktige då är vi på samma storlek som miljöpartiet i kommunen och det ser jag inte som realistiskt fram till 2018. En mer realistisk siffra är 1-2 ledamöter + 1 ersättare.

3. Vilket är värst att få tomma stolar eller att inte få några stolar alls?
4. Det är mycket positivt på det lokala engagemanget att man verkligen ställer upp i kommunvalet även om man inte är så många aktiva på listan.

5.Den ger styrelsen riktlinjer + ett eget manöverutrymme.

Peter Johansson
2011-04-05, 10:45
Jag kan notera att kravet på 14 kandidater i mindre län betyder att det blir rätt många procent av antalet fullmäktigeplatser.

Vid valet till Västmanland så hade vi 11 kandidater på listan och det var då med 12% gränsen.


Så detta innebär alltså inte en minskning utan en utökning av kravet på antalet kandidater.


jag yrkar avslag då jag inte anser det är en fråga som medlemsmötet behöver ta beslut på.

Region fullmäktige/landstingsvalet kan slå mycket olika ifrån län till län i Skåne var vi tvungna att ha 25-27 kandidater och det anser jag vara för mycket då 14stycken hade räckt mer än väl. Där finns även ett manöver utrymme för styrelsen att bevilja färre kandidater också just för detta.

Men vad händer om styrelsen får storhetsvansinne till valet 2014 och kräver långt fler kandidater än vi kan skrapa ihop?
Jag anser att vissa riktlinjer och rekommendationer ifrån medlemmarna till styrelsen behövs i detta och där finns även ett manöver utrymme för styrelsen ibland yrkandena.

Henry Rouhivuori
2011-04-05, 11:33
@Peter Medlemsmötet är fel instans att besluta om siffror. I och med att det står i verksamhetsplanen att bygga en organisation som ställer upp i fler lokala val än 2010 så förstår styrelsen att inte kräva för mycket om de vill se PP i alla län och 100 kommuner som ett av målen beskriver.

Johan mlg Karlsson
2011-04-05, 12:43
Avslag

Delvis är det här inget som mötet bör besluta om.

Delvis så har det inget i stadgarna att göra. Stadgarna handlar om hur organisationen sköts, inte teknikaliteter för att ställa upp i val.

Och viktigast är kanske; Det är på tok för vaga yrkanden för att kunna appliceras på verkligheten. Vill man ha till en stadgeändring så måste man skriva vilken paragraf som ska ändras. Ingen annan än mötet har mandat att faktiskt bestämma i vilken paragraf ändringarna ska in i och exakt lydelse för dom.

Ravenna
2011-04-05, 19:05
Avslag.

Medlemsmötet ska inte "hårdkoda" in sånt här i stadgarna! Det är långt mycket bättre att styrelse och/eller ledning hanterar detta och sätter upp dimensioneringsregler som är relevanta inför det val som är aktuellt och passande för de förutsättningar som vi jobbar under vid det tillfället.

JohanL
2011-04-05, 21:26
Avslag

Instämmer i Ravennas motivering med tillägget att en sådan här punkt i stadgarna omöjliggör en flexibilitet i framtiden.

Anton Nordenfur
2011-04-06, 00:40
Avslag av tidigare nämnda anledningar.

Peter Johansson
2011-04-06, 14:49
@Peter Medlemsmötet är fel instans att besluta om siffror. I och med att det står i verksamhetsplanen att bygga en organisation som ställer upp i fler lokala val än 2010 så förstår styrelsen att inte kräva för mycket om de vill se PP i alla län och 100 kommuner som ett av målen beskriver.

Jag säger tvärtom efter valet 2010 och vad som hände fram till dess med antal kandidater i lokala val så anser jag att styrelsen behöver riktlinjer av medlemmarna att gå efter.

"Ravenna skrev
Avslag.
Medlemsmötet ska inte "hårdkoda" in sånt här i stadgarna! Det är långt mycket bättre att styrelse och/eller ledning hanterar detta och sätter upp dimensioneringsregler som är relevanta inför det val som är aktuellt och passande för de förutsättningar som vi jobbar under vid det tillfället."

Peter Svarar
Yrkande 8 ger styrelsen den flexibilitet den behöver för att kunna göra lokala variationer i antalet kandidater om så behövs och stärker partiet lokalt. Yrkande 6+7 är rätt skarpa riktlinjer ja men med yrkande 8 så får styrelsen den frihet den behöver i frågan så. Skulle styrelsen godkänna tre list kandidater till ett kommunval oavsett fullmäktiges storlek? I dessa yrkanden finns möjlighet för styrelsen att göra det

Henry Rouhivuori
2011-04-06, 14:59
Jag säger tvärtom efter valet 2010 och vad som hände fram till dess med antal kandidater i lokala val så anser jag att styrelsen behöver riktlinjer av medlemmarna att gå efter.
Att ha som mål att ställa upp i fler lokala val än 2010 är en riktlinje i sig. Jag har fullt förtroende för att styrelsen kan räkna utan att ett medlemsmöte behöver sitta och besluta om siffror åt den. Jag förstår dock viljan att räkna på saker och ting, något som motionären delar med mig, men inte som beslut på ett medlemsmöte.

m_holmberg
2011-04-06, 15:04
Avslag

JPAnderson
2011-04-06, 16:14
Håller med om att det är overkill att skriva in detta i stadgarna. Vill mötet styra hur nivåerna skall se ut kan det skrivas in i verksamhetsplanen för 2014, när det blir aktuellt.

Instämmer till fullo.
Yrkar avslag.

Isaksson
2011-04-07, 21:01
Jag yrkar:

Avslag till motionen i sin helhet.

Min motivation har tidigare berörts i denna tråd.

Christoffer Eldengrip
2011-04-09, 11:09
Jag borde kanske börja med lite mer bakgrund till detta jag kommer att rikta det här svaret endast till kommunvalet.

I valet 2010 var vi efter sänkningen tvungna att ha 10 kandidater på listan att ställa upp i kommunvalet i Helsingborg gav fin lokal uppmärksamhet av både media och kommuninvånarna.
1. jag skulle inte kunna få fram 10 kandidater idag eller 2014.
2. om vi får 10% i opinion det skulle betyda 8 platser i fullmäktige då är vi på samma storlek som miljöpartiet i kommunen och det ser jag inte som realistiskt fram till 2018. En mer realistisk siffra är 1-2 ledamöter + 1 ersättare.

3. Vilket är värst att få tomma stolar eller att inte få några stolar alls?
4. Det är mycket positivt på det lokala engagemanget att man verkligen ställer upp i kommunvalet även om man inte är så många aktiva på listan.

5.Den ger styrelsen riktlinjer + ett eget manöverutrymme.


Punkten 3,4 väger tungt lyckas vi komma över några platser i kommunerna så väger de helt klart upp för risken med tomma stolar

Peter Johansson
2011-04-17, 18:41
Yrkandena i motionen har ändrats något.;)

AndersLindbäck
2011-04-17, 19:34
Yrkandena i motionen har ändrats något.;)

Så måste vara 14 kandidater till ett landtingsval med 45 platser (t.ex. kronobergs län) men en kommun med 45 behöver bara 4 ?

Är detta verkligen rimligt ?

Nej fortsatt avslag för motionen.

Rick Falkvinge
2011-04-21, 08:12
Avslag. Det här är alldeles för detaljerat för att finnas i STADGAR!

Stadgarna ska handla om vilka som har rösträtt och hur föreningens beslut fattas på den allra högsta nivån, medlemsmötet. Det är inget ställe att skriva in önsketänkanden.

Att stadga in en sådan här valteknisk sak tre år före nästa allmänna val, när vi inte ens vet hur valet då kommer att se ut och vilka frågor som kommer att vara aktuella, är verkligen att spänna vagnen framför hästen.