handdator

Visa fullständig version : Motion A03: Stadgeändring ang den ekonomiskt ansvarige


Mötespresidiet
2011-04-04, 20:40
Funktionen "Ekonomiskt ansvarig" är mycket viktig. Det är dock en funktion som tack vare vårt transparenta ekonomiska system inte behöver delta i partiledningens löpande arbete på en daglig basis. Funktionen bör därför underställas sekretariatet och därigenom ha löpande kontakt med partiledningen. Funktionen kan också med fördel adjungeras in på ledningens möten vid behov.

JonathanRL
2011-04-05, 09:04
Yrkar Bifall på motionen.

Ravenna
2011-04-05, 19:07
Bifall. Finns ingen anledning till att låsa in ekonomiansvarig till ledningen. Bättre att hålla god kontakt och adjungera in vid behov.

Anton Nordenfur
2011-04-06, 00:41
Bifall.

Davisx3m
2011-04-06, 18:31
Bifall!

AndersLindbäck
2011-04-06, 19:06
Ändringsyrkadena 108 och 109 tar bort tillsättandet av ekonomisk person från stadgarna och på så sätt sköts det utanför stadgarna.

Jag tycker det är en bra ordning att det inte skall behöva stå i stadgarna om ekonomiansvaret utan det kan man sköta förutan att det behövs stadgefieras.

yrkar bifall på yrkande 108 och 109.

JorgenL
2011-04-06, 22:30
Det jag undrar lite över är vem i partiledningen som specifikt ska ha långsiktigt fokus på att partiet kan finansiera verksamheten och som ska ha specialistkompetens på hur redovisningen ska gå till och var som är god redovisningssed etc?

Jag talar då inte om "bokföring" som sådant eller de rena administrativa göromålen runt detta, utan mera om ansvar för ekonomin och redovisningen i stort, som ser till att vi följer tillämplig lagstiftning på området, rekommenderar vad som är normala procedurer runt ekonomin etc.

Ungefär som att företag har en finanschef, för de som har den referensramen. Någon som har som speciellt uppdrag att bevaka så ekonomin funkar helt enkelt. Behöver vi inte det, eller hur tänker Anna runt detta?

farmorgun
2011-04-11, 17:59
Det jag undrar lite över är vem i partiledningen som specifikt ska ha långsiktigt fokus på att partiet kan finansiera verksamheten och som ska ha specialistkompetens på hur redovisningen ska gå till och var som är god redovisningssed etc?

Jag talar då inte om "bokföring" som sådant eller de rena administrativa göromålen runt detta, utan mera om ansvar för ekonomin och redovisningen i stort, som ser till att vi följer tillämplig lagstiftning på området, rekommenderar vad som är normala procedurer runt ekonomin etc.

Ungefär som att företag har en finanschef, för de som har den referensramen. Någon som har som speciellt uppdrag att bevaka så ekonomin funkar helt enkelt. Behöver vi inte det, eller hur tänker Anna runt detta?

Ansluter mig till Jörgens funderingar. Märkligt att inte ha någon med ett specifikt ansvar för ekonomin inför styrelsen, som sedan i sin tur har ett gemensamt ansvar inför medlemsmötet.

Jan-Olof Ruuska
2011-04-17, 13:38
Funktionen "Ekonomiskt ansvarig" är mycket viktig. Det är dock en funktion som tack vare vårt transparenta ekonomiska system inte behöver delta i partiledningens löpande arbete på en daglig basis. Funktionen bör därför underställas sekretariatet och därigenom ha löpande kontakt med partiledningen. Funktionen kan också med fördel adjungeras in på ledningens möten vid behov.

Att den ekonomiskt ansvarig måste delta i partiledningens löpande arbete på en daglig basis - det är alltså det problem som stadgeändringen ska lösa?

Jag ser ingenstans i stadgan att den ekonomiskt ansvarige måste delta i partiledningens löpande arbete på en daglig basis, bara att denna "ansvarar för partiets löpande ekonomi och bokföring", vilket är något annat.

Det låter som en kontrollfunktion.

Jag tror inte att man behöver ändra i stadgan för att låta den ekonomiskt ansvarige bara delta i de möten då det är motiverat. Det kan väl partiledaren bestämma själv, varandes "högsta hönset" ;-)

agnesson
2011-04-17, 20:57
efter samtal med Anna har jag lagt följande yrkande som löser situationen med den ekonomiska ansvarige samt vice partiledare.

Yrkande 220:
ändra paragraf 6.2.3 till "Till partiledningen utses en (1) partisekreterare och eventuella vice partiledare."
ändra paragraf 6.3.1 till "Partiledaren kan utse en eller flera rangordnade vice partiledare."
lägga till paragraf 6.4.2 "Partisekreteraren ska utse en (1) ekonomiskt ansvarig."
ändra paragraf 6.5.1 till "Ekonomiskt ansvarig ansvarar för partiets löpande ekonomi och bokföring."

Jan-Olof Ruuska
2011-04-17, 21:37
efter samtal med Anna har jag lagt följande yrkande som löser situationen med den ekonomiska ansvarige samt vice partiledare.

Yrkande 220:
ändra paragraf 6.2.3 till "Till partiledningen utses en (1) partisekreterare och eventuella vice partiledare."
ändra paragraf 6.3.1 till "Partiledaren kan utse en eller flera rangordnade vice partiledare."
lägga till paragraf 6.4.2 "Partisekreteraren ska utse en (1) ekonomiskt ansvarig."
ändra paragraf 6.5.1 till "Ekonomiskt ansvarig ansvarar för partiets löpande ekonomi och bokföring."

Detta ska lösa: "situationen med den ekonomiskt ansvarige".

Ja vad är det för situation som ska lösas egentligen? Det verkar minst sagt luddigt.

Problemet beskrivs vara ungefär att man inte vill ha den ekonomiskt ansvarige med på partiledningens möten.

Stadgan talar inte om vem som ska vara med på vilka möten. Ändå vill man ändra stadgan.

Det yrkandet gör är att det degraderar den ekonomiskt ansvarige. Denne är inte längre en del av partiledningen, och underställd partisekreteraren istället för partiledaren.

Enligt gällande:
6.2.1 Partiledaren utser en partiledning till stöd för sitt arbete.
är bara de personer som partiledaren utser "partiledning".
De som partisekreteraren utser blir, ja vaddå?

Förlåt, men detta förstår jag inte.

Finns det några andra skäl som inte redovisats som motiverar denna stadgeändring angående den ekonomiskt ansvarige.

Emil Isberg
2011-04-17, 21:54
Bara för tydlighets skull.

Ändring från (1)

6.2.3 Till partiledningen ska utses minst en (1) vice partiledare, samt en (1) partisekreterare och en (1) ekonomiskt ansvarig.


Till (1)

6.2.3 Till partiledningen utses en (1) partisekreterare och eventuella vice partiledare.


Ändring från (2)

6.3.1 Partiledaren utser en eller flera rangordnade vice partiledare.


Till (2)

6.3.1 Partiledaren kan utse en eller flera rangordnade vice partiledare.


Tillägg (3)

6.4.2 Partisekreteraren ska utse en (1) ekonomiskt ansvarig.


Ändring från (4)

6.5.1 Ekonomiskt ansvarig utses av partiledaren och ansvarar för partiets löpande ekonomi och bokföring.


Till (4)

6.5.1 Ekonomiskt ansvarig ansvarar för partiets löpande ekonomi och bokföring.


Delförslag 1 inkluderar det som motionerats om i A04 Stadgeändring angående vice partiledare (https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=34189).

Jag yrkar avslag då det är onödigt att skapa ytterligare ett steg. Partiledaren kan redan idag delegera till partisekreteraren att på egen hand välja en ekonomiskt ansvarig. Formellt är partiledaren fortfarande ansvarig oavsett om det är partiledaren eller en undersåte som anställer personen.

Jan-Olof Ruuska
2011-04-17, 22:06
Jag yrkar avslag då det är onödigt att skapa ytterligare ett steg. Partiledaren kan redan idag delegera till partisekreteraren att på egen hand välja en ekonomiskt ansvarig. Formellt är partiledaren fortfarande ansvarig oavsett om det är partiledaren eller en undersåte som anställer personen.

Jag yrkar också avslag.

Varför ändra stadgan, när det inte står något i den om vilka möten den ekonomiskt ansvarige skall vara med på?

Det bestämmer partiledaren!

agnesson
2011-04-19, 11:13
Detta ska lösa: "situationen med den ekonomiskt ansvarige".
Ja vad är det för situation som ska lösas egentligen? Det verkar minst sagt luddigt.
Den som nämns i brödtexten i denna motion:
Funktionen "Ekonomiskt ansvarig" är mycket viktig. Det är dock en funktion som tack vare vårt transparenta ekonomiska system inte behöver delta i partiledningens löpande arbete på en daglig basis. Funktionen bör därför underställas sekretariatet och därigenom ha löpande kontakt med partiledningen. Funktionen kan också med fördel adjungeras in på ledningens möten vid behov.

Problemet beskrivs vara ungefär att man inte vill ha den ekonomiskt ansvarige med på partiledningens möten.
Stadgan talar inte om vem som ska vara med på vilka möten. Ändå vill man ändra stadgan.Inte alls. Partiledaren kan adjungera in vem som helst enligt 6.2.8.

Det yrkandet gör är att det degraderar den ekonomiskt ansvarige. Denne är inte längre en del av partiledningen, och underställd partisekreteraren istället för partiledaren.

Enligt gällande:
6.2.1 Partiledaren utser en partiledning till stöd för sitt arbete.
är bara de personer som partiledaren utser "partiledning".
De som partisekreteraren utser blir, ja vaddå?

Förlåt, men detta förstår jag inte.

Finns det några andra skäl som inte redovisats som motiverar denna stadgeändring angående den ekonomiskt ansvarige.
6.5.1 beskriver ansvaret som ekonomiskt ansvarig. Sant att ekonomiskt ansvarig inte blir en del partiledningen med automatik, men det blir inte heller en valkretsledare eller för den delen distriktsledare.
Nej det finns ingen annan baktanke än den som har redovisats i brödtexten i motionen.

Rick Falkvinge
2011-04-21, 02:49
Vettiga ändringar, efter massagen som skett. Bifall.

Jan-Olof Ruuska
2011-04-27, 23:50
Den som nämns i brödtexten i denna motion:
Inte alls. Partiledaren kan adjungera in vem som helst enligt 6.2.8.


6.5.1 beskriver ansvaret som ekonomiskt ansvarig. Sant att ekonomiskt ansvarig inte blir en del partiledningen med automatik, men det blir inte heller en valkretsledare eller för den delen distriktsledare.
Nej det finns ingen annan baktanke än den som har redovisats i brödtexten i motionen.

Jag förstår inte ditt svar. Är detta ett svar på mina frågor? Jag uppfattade motionstexten som luddig gällande vilket problem som ska lösas, men du hänvisar mig tillbaka till den luddiga brödtexten! En text som exempelvis talar om hur viktig den ekonomiskt ansvarige är och sedan degraderar denne ut ur partiledningen!!!

Mina frågor var, mer preciserat:

1. Vad är det för konkret problem som ska lösas med denna stadgeändring(angående den ekonomiskt ansvarige)?

2. Är det något mer än att man inte vill ha den ekoniomiskt ansvarige med på alla möten?

3. Om det är det enda problemet som man vill lösa gällande den ekonomiskt ansvarige, är i så fall inte denna stadgeändring väl omfattande? Ja, rent av helt onödig, eftersom partiledaren kan bestämma detta själv, vem som ska delta i partiledningens möten.

agnesson
2011-04-29, 16:08
Mina frågor var, mer preciserat:

1. Vad är det för konkret problem som ska lösas med denna stadgeändring(angående den ekonomiskt ansvarige)?

2. Är det något mer än att man inte vill ha den ekoniomiskt ansvarige med på alla möten?

3. Om det är det enda problemet som man vill lösa gällande den ekonomiskt ansvarige, är i så fall inte denna stadgeändring väl omfattande? Ja, rent av helt onödig, eftersom partiledaren kan bestämma detta själv, vem som ska delta i partiledningens möten.

Nu är det inte jag som har lagt motionen, så jag kan endast tala för mig.
1. Idag har vår partiledare inte utsett någon ekonomiskt ansvarig. I stadgan står det ekonomiskt ansvarig ska utses. Det är kan alltså bli tal om att partiet bryter mot sin stadga idag. För att undvika en sådan tolkning och därefter situation så är det lika bra att ta bort den delen av stadgan, eller utse en ekonomiskt ansvarig.
2. Nej inte vad jag har förstått det som.
3. Nja, det rör sig om stadgetolkning om vad som skall utses. Vem har sagt att partiledaren kan bestämma detta själv? Styrelsen kanske gör en annan tolkning och kräver att partiledaren tillsätter en? Och vad händer då om partiledaren vägrar?

Emil Isberg
2011-04-29, 21:34
1. Idag har vår partiledare inte utsett någon ekonomiskt ansvarig. I stadgan står det ekonomiskt ansvarig ska utses. Det är kan alltså bli tal om att partiet bryter mot sin stadga idag. För att undvika en sådan tolkning och därefter situation så är det lika bra att ta bort den delen av stadgan, eller utse en ekonomiskt ansvarig.

Det stämmer att ordet SKA är att ses som ett tvingande ord, men frågan är vad det tvingar? Är det rimligt att det krävs att man tillsätta någon okunnig och kanske till och med ovillig som eventuellt kan föröda partiets ekonomi bara för att fylla platsen? Eller ska man se det som att det är partiledarens ansvar ATT tillsätta platsen OM det är praktiskt möjligt? Eller kanske lite enklare: Partiledaren SKA tillsätta ekonomiansvarig OM och NÄR det är lämpligt. Jag hävdar att det sistnämnda är den enda rimliga tolkningen baserat på föreningspraxis.

3. Nja, det rör sig om stadgetolkning om vad som skall utses. Vem har sagt att partiledaren kan bestämma detta själv? Styrelsen kanske gör en annan tolkning och kräver att partiledaren tillsätter en? Och vad händer då om partiledaren vägrar?

Nej det är ingen stadgeTOLKNING. En tolkning är exempelvis det jag nyss skrev. Möjligtvis kan det vara en stadgeFÖRTYDNING i och med att stadgan ändras till att vara tydligare än den var tidigare. Oavsett så är det en stadgeÄNDRING och det tycker jag är onödigt.