handdator

Visa fullständig version : Motion A04: Stadgeändring angående vice partiledare


Mötespresidiet
2011-04-04, 19:40
Piratpartiet har just nu ingen vice partiledare. Det är inteidealiskt, men i nuläget oundvikligt. Det beror främst på två saker:


1. Partiet kan i nuläget inte avlöna en vice partiledare. Det begränsar
urvalet av möjliga personer betänkligt.


2. Det är viktigt att en vice partiledare har medlemmarnas, styrelsens och
partiledarens fulla förtroende. I nuläget finns det ingen person som
självklart uppfyller dessa viktiga krav plus punkt ett.


Piratpartiet behöver en vice partiledare, men inte till titel endast. Det bör
inte vara ett självändamål att ha någon som tituleras vice PL, det behövs
vissa kvaliteter och kompetenser hos den personen, annars vore det oseriöst. I praktiken skulle innebära att det såg ut som om partiet hade en resurs som vi i realiteten inte har.

Mer tankar om det finns här:http://www.annatroberg.com/2011/01/10/en-bra-chans-att-visa-framfotterna/


Partiet befinner sig en ekonomisk situation som försvårar utnämningen av
nyckelpositioner som de facto kräver att personen kan ägna sig åt uppgiften på heltid. Jag skulle därför gärna se att stadgarna förändras så att de reflekterar den verklighet vi har att ta hänsyn till. I dagsläget har
partiledaren inte det stödet i stadgarna. Nu måste partiledaren luta sig mot
det som utelämnas ur stadgarna för att inte tvingas fylla till exempel vice
partiledarposten på ett mindre tillfredsställande sätt.

JonathanRL
2011-04-05, 08:06
Då detta är en stadgeändring som egentligen inte har någon praktiskt effekt just nu så känner jag att det är en bra idé att ordna till den här saken vid det här tillfället.

Yrkar Bifall på Motionen.

dansve
2011-04-05, 12:24
Jag håller inte med Anna om att vi ska luckra upp denna punkt i stadgan. Anna har valt att inte tillsätta en vice PL och motiverat detta på ett sätt som (så vitt jag vet) har ett stöd i organisationen. Jag ser det dock som styrelsens uppgift att med kraft uppmana PL att utse en vice om de inte anser att motiveringen håller. En svarare skrivning i stadgan skulle göra att styrelsen förlorar möjligheten att mer eller mindre tvinga PL att utse en vice om det drar ut på tiden.

Jag yrkar avslag på motionen.

Johan mlg Karlsson
2011-04-05, 12:33
Jag håller med Daniel Svensson.

AVSLAG

Organisationen behöver vice partiledare för att fungera långsiktligt. Om det inte finns någon vice att tillgå så är inte lösningen att korrigera kartan utan snarare att göra sitt bästa för att försöka korrigera verkligheten. ;) Dvs, så snart som det är rimligt, lägga tillräckliga mängder resurser på att hitta en vice PL för att det ska vara möjligt att göra.

Anna Troberg
2011-04-05, 16:49
Jag håller inte med Anna om att vi ska luckra upp denna punkt i stadgan. Anna har valt att inte tillsätta en vice PL och motiverat detta på ett sätt som (så vitt jag vet) har ett stöd i organisationen. Jag ser det dock som styrelsens uppgift att med kraft uppmana PL att utse en vice om de inte anser att motiveringen håller. En svarare skrivning i stadgan skulle göra att styrelsen förlorar möjligheten att mer eller mindre tvinga PL att utse en vice om det drar ut på tiden.

Jag yrkar avslag på motionen.

Jag vill ha en vice. Det skulle underlätta enormt för mig, men bara om det är en kompetent person som har förtroende från organisationen och som kan ägna sig åt uppgiften på heltid. Något annat är faktiskt inte ett alternativ då jag anser att det skulle vara till nackdel för partiet att välja vem som helst bara för att personens privatekonomi skulle tillåta att han eller hon potentiellt var utan inkomst i flera år.

Det hjälper inte att styrelsen uppmanar med kraft om de verkliga förutsättningarna inte finns. Med det sagt jobbar jag naturligtvis för att se till att förutsättningarna så småningom ska finnas, men tills dess skulle jag vilja slippa att luta mig mot det stadgarna inte säger. Därav motionen.

Johan mlg Karlsson
2011-04-05, 17:04
Med det sagt jobbar jag naturligtvis för att se till att förutsättningarna så småningom ska finnas, men tills dess skulle jag vilja slippa att luta mig mot det stadgarna inte säger. Därav motionen.

Jag tror du och jag läser ut lite olika saker från stadgan.

Om jag förstår dig rätt så tolkar du stadgan nu som att den tvingar dig att utse en vice partiledare även om det inte är praktiskt möjligt och att du blir hängd ifall du inte löser problemet?

Min tolkning är snarare att det är upp till partiet att skapa förutsättningar för att få fram någon vice-kandidat och ifall det fortfarandei inte går, tjae, då får posten helt enkelt vara vakant. Precis som vi har andra poster i partiet som är vakanta. (Och tittar man på antalet nominerade till förtroendeposter i år så är det troligt att även andra stadgefästa poster kommer vara vakanta.)

Jag, och resten av organisationen vet att du klarar av att hantera läget utan någon vice. Och jag tror absolta majoriteten av orgen också tycker det är okej att posten är vakantsatt. Men jag är inte säker på att din efterträdare skulle klara av det. Framför allt vill jag inte öppna för möjligheten att din efterträdare helt enkelt kan skita i att utse någon.

Ravenna
2011-04-05, 18:09
Solklart bifall.

Det är INTE bra att tvingas tillsätta "fel" vice PL bara för att fylla platsen. Bättre att kunna hålla positionen öppen tills rätt person dyker upp.

willenfort
2011-04-05, 20:03
Avslag.

Den nuvarande stadgan säger inte när PL skall utse VPL och har inga "straff" för att vpl inte utses. Så så länge som PL har en bra förklaring (vilket även krävs med den nya stadgan) så anser jag inte att det är ett problem.

Därför känns ändringen onödig.

Michael Anderson
2011-04-05, 20:34
Yrkar Avslag på motionen. Stadgarna -tvingar inte- partiledaren att tillsätta en vice, utan det är mer av en riktlinje att partiledaren -bör- tillsätta minst en vice.

JohanL
2011-04-05, 20:43
Avslag

Onödig formulering och lämnar luckor för definitionen av "praktiskt möjligt". Det finns egentligen inget i nuvarande formulering som utesluter samma tolkning som vill uppnås med motionens.

Henrik Brändén
2011-04-05, 21:40
Det är olyckligt att lägga in satser som "om det är praktiskt möjligt" i stadgar. De ska beskriva vilka regler som ska gälla, punkt slut. Om det i alla lägen inte är praktiskt möjligt att ha vice partiledare kan man skriva att partiledaren "kan" utse istället för "ska" utse vice partiledare. Eller låta stadgarna vara, solm Willenfort skriver. Lägger ändringsyrkande om detta.

AndersLindbäck
2011-04-05, 22:53
Jag vill ha en vice. Det skulle underlätta enormt för mig, men bara om det är en kompetent person som har förtroende från organisationen och som kan ägna sig åt uppgiften på heltid.


Du har rätt att utse 10 vice PL om du vill det - så du behöver inte ha någon som jobbar på heltid. Så alla i ledningen kan få titeln vice PL.

Anton Nordenfur
2011-04-05, 23:44
Jag har svårt att se problemet, om det nu är så att Anna kan låta bli att ha en vice tills hon hittar en lämplig. Med rädsla för att jag missförstått något avstår jag.

IsakGerson
2011-04-06, 09:48
Jag förstår inte heller problemet. Kan man inte bara vakantsätta posten i väntan på bättre kandidater? Det är knappast någon som skriker på att Anna eller styrelsen ska brännas på bål för att de bryter mot stadgan (vad jag vet). Man försöker lösa ett problem som inte finns genom att göra stadgan oklar och ickespecificerad.

Anna Troberg
2011-04-06, 10:11
Jag förstår inte heller problemet. Kan man inte bara vakantsätta posten i väntan på bättre kandidater? Det är knappast någon som skriker på att Anna eller styrelsen ska brännas på bål för att de bryter mot stadgan (vad jag vet). Man försöker lösa ett problem som inte finns genom att göra stadgan oklar och ickespecificerad.

Det finns i och för sig folk som skriker om det. ;-) Men, det glädjer mig att det verkar finnas gott stöd för att låta platsen vara vakant om det inte är praktiskt möjligt att tillsätta någon just nu. Då kan jag någonstans känna att syftet med motionen är uppnått även om motionen i sig inte skulle gå igenom. :-)

IsakGerson
2011-04-06, 10:37
Det finns i och för sig folk som skriker om det. ;-) Men, det glädjer mig att det verkar finnas gott stöd för att låta platsen vara vakant om det inte är praktiskt möjligt att tillsätta någon just nu. Då kan jag någonstans känna att syftet med motionen är uppnått även om motionen i sig inte skulle gå igenom. :-)

Du har mitt stöd i att vakantsätta posten iallafall. Jag har vakantsatt många poster i mina dagar, och jag kan säga att oavsett vad folk säger är det helt ofarligt. Det är inte dyrt, man blir inte sjuk och det är inte en inkörsport till tyngre stadgekrångel. Man kan göra läxorna ändå och vara trevlig mot lärarna. Jag är för legaliseringen av vakantsättande.

JohanL
2011-04-06, 12:01
Tror du har mer stöd än du förstår Anna. Men en sak jag saknar jag i den här diskussionen, en vices arbete är inte enbart att avlasta och stå bredvid. En vices arbete är också att ta över om något gud förbjude skulle hända dig. Personligen tror jag att just nu står och faller Piratpartiet med dig vid rodret och vi behöver asap en vice som vi vet har ditt förtroende att styra skeppet om du får förhinder.

Du är säkert fullt medveten om detta, men jag ville ha med det i de allmänna diskussionerna här så den aspekten inte faller bort.

Anna Troberg
2011-04-06, 12:06
Hej Johan!
Jag förstår hur du tänker och håller med. Men jag tänker att en vice som inte uppfyller de krav som behövs är en falsk säkerhet. Om jag skulle trilla av pinnen skulle en sådan vice inte hjälpa.

Men, med det sagt, så finns det ingen anledning till akut oro. Dels söker jag ständigt efter vPL-material (och tar mer än gärna emot tips och förslag via mejl!) Och dels, så har vi massor av bra folk i både styrelse och ledning (och för den delen i resten av partiet) som skulle se till att partiet inte trillade av pinnen med mig. :-)

Och vet ni vad? Jag tycker att det är jättebra att vi fick igång den här diskussionen. Syftet med motionen är nog redan uppnått. Ska ta mig en funderare på om jag ska dra tillbaka den.

Isaksson
2011-04-06, 13:02
Jag känner mig tvungen, även jag, att yrka:


Avslag till motionen.

Min motivering berörs av tidigare poster, kort sagt:


Jag är fast övertygad om att du redan har rätten att avvakta med att
tillsätta en vPL enligt nu gällande stadgar, och att du även har ett stort
personligt stöd av en större del av medlemmarna i detta, på grund av att
stadgarna som nämnts tidigare inte förbjuder det och av, om inte annat,
rent praktiska skäl.


Att många av oss yppat en svag oro beror nog till stor del av vad Johan
Lundberg nämner. Vakansen är inte helt bekväm, med andra ord. Att du
lyssnar till detta ger dig stor cred, i mina ögon, men jag har aldrig upplevt
något som ens börjar närma sig ett problem i endera riktningen.

Henrik Brändén
2011-04-06, 20:21
Är det inte typiskt: Det krävs att en massa av oss börjar klaga på Annas förslag om att ändra i stadgarna för att hon ska upptäcka att det finns massor av medlemmar som tycker att hon gör rätt. Något att tänka på för oss alla!

Emil Isberg
2011-04-08, 01:40
Rimlighetskriterium är alltid vad som ligger bakom stadgetolkningar. I det här fallet är det rimligt att anta att det vore klart dåligt att tillsätta fel person. En rimlig tolkning på kravet att tillsätta minst en vice PL är att det måste ske efter både behovsprövning och lämplighetskontroll.

Jag yrkar därmed att motionen avslås eftersom man inte ska ändra stadgan i onödan.

Det är dock glädjande att Anna tar upp frågan med medlemsmötet. Det visar på vilja att förankra processer bland medlemmarna.

Peter Johansson
2011-04-08, 14:06
Jag vill ha en vice. Det skulle underlätta enormt för mig, men bara om det är en kompetent person som har förtroende från organisationen och som kan ägna sig åt uppgiften på heltid. Något annat är faktiskt inte ett alternativ då jag anser att det skulle vara till nackdel för partiet att välja vem som helst bara för att personens privatekonomi skulle tillåta att han eller hon potentiellt var utan inkomst i flera år.

Det hjälper inte att styrelsen uppmanar med kraft om de verkliga förutsättningarna inte finns. Med det sagt jobbar jag naturligtvis för att se till att förutsättningarna så småningom ska finnas, men tills dess skulle jag vilja slippa att luta mig mot det stadgarna inte säger. Därav motionen.

Hej Anna.
Jag förstår att du skulle behöva en vice PL men varken kandidaterna och ekonomin finns att avlöna någon sådan. Nu är ju verkligheten så som andra skriver att det utdelas inga straff om du inte kan tillsätta posten. Som jag ser det ökar inte motionen heller medlemsförankringen av tillsättandet av en lämplig vice PL, som att medlemmarna måste välja en först utan i teorin och kanske även i praktiken kan du utse vem som helst till posten som vice PL.

Jag förstår även att det snart framöver kommer att bli mer jobb för dig i att skriva ett uppdaterat princip program och vågmästarställning samt att vi är inte så många aktiva längre. Både du och Rick är ju avlönade skulle det inte gå att kunna avlasta lite på honom? De flesta motioner här ser ju inte ut att gå igenom och antalet aktiva som har tid och ork att vara med och skriva en uppdaterad version av ovanstående är ganska få tyvärr.

Att anta eller förkasta motionen har nog ingen praktisk betydelse på verkligheten just nu utan är bara en ändring av meningens innebörd.

Christoffer Eldengrip
2011-04-09, 10:15
avslag

farmorgun
2011-04-11, 17:11
Instämmer med Isak Gerson m fl

Föreslår
att motionen ska anses vara besvarad med hänvisning till den dialog som förts i anslutning till förslaget.

Jan-Olof Ruuska
2011-04-14, 05:08
+1 på IsakGerson

Anna Troberg
2011-04-17, 15:48
Hej allihop!
Eftersom jag anser att den trevliga diskussionen i den här tråden visat att min motion är överflödig, så har jag valt att dra tillbaka mitt yrkande. :-)

agnesson
2011-04-17, 19:58
lagt följande yrkande som löser situationen med den ekonomiska ansvarige samt vice partiledare. Tidigare yrkande ändrade inte 6.2.3

Yrkande 220:
ändra paragraf 6.2.3 till "Till partiledningen utses en (1) partisekreterare och eventuella vice partiledare."
ändra paragraf 6.3.1 till "Partiledaren kan utse en eller flera rangordnade vice partiledare."
lägga till paragraf 6.4.2 "Partisekreteraren ska utse en (1) ekonomiskt ansvarig."
ändra paragraf 6.5.1 till "Ekonomiskt ansvarig ansvarar för partiets löpande ekonomi och bokföring."

Rick Falkvinge
2011-04-21, 01:51
Det finns inga liggande yrkanden i motionen. Ska det tolkas som att tråden kan stängas och att inget kommer att tas upp till votering?

(Jag ser att sakinnehållet har mergats in med motion A03.)

agnesson
2011-04-21, 13:34
Det finns inga liggande yrkanden i motionen. Ska det tolkas som att tråden kan stängas och att inget kommer att tas upp till votering?

(Jag ser att sakinnehållet har mergats in med motion A03.)

På ett afk-möte hade motion A03 och A04 behandlats samtidigt då dessa, i och med yrkandet 220, mer eller mindre har slagits ihop. Vi låter dock tråden vara kvar och öppen då det finns en större risk för förvirring om denna tråd försvinner eller låses. Det går givetvis bra att ställa en ordningsfråga om saken.