handdator

Visa fullständig version : Motion A06: Stadgefix - röstberättigad på årsmöte


Mötespresidiet
2011-04-04, 20:43
3.1.1 Person som är medlem i partiet sedan två månader före rösttillfälle är röstberättigad.

Detta leder till att en ny medlem kan vara röstberättigad vid en senare del av medlemsmöte utan att vara det vid den förra delen. I värsta fall, att det finns medlemmar som får rösta om en motions slutliga bifall eller avslag utan att ha fått rösta om dess tidigare uppbyggnad via specifika yrkanden och motyrkanden et cetera.

JonathanRL
2011-04-05, 09:08
Ändringen är rimlig, och är också mycket bra för att undvika förvirring hos nya medlemmar och deras möjlighet att rösta.

Yrkar Bifall till motionen.

Isaksson
2011-04-05, 11:17
Yrkar Bifall.

infinite_emma
2011-04-05, 11:26
Jag yrkar bifall. Upptäckte det svåra med att förklara detta när jag skulle hjälpa några med hur medlemsmötet fungerar.

willenfort
2011-04-05, 11:59
Jag funderar på om vi inte går lite över ån efter vatten.
Att man inte är röstberättigad betyder inte att man inte får lämna in motion och eller ändringsyrkande vad jag kan utläsa av stadgarna.
så läget verkar snarare vara det motsatta att man som ny medlem kan lägga motion och prata sig blå för den men sen inte kan rösta för den :)

Så jag förstår tanken men håller inte med. och om vi skall flytta på tiden så föreslår jag att vi då minskar på tiden till en snarare än två månader innan mötest början. vilket ger grovt räknat samma "cut off"

/Christoffer


-----lite stadgar--------------------
§ 4.6 Motioner
4.6.1 Varje medlem har rätt att väcka motion till medlemsmöte.
4.6.2 För att kunna behandlas måste motionerna vara mötespresidiet tillhanda senast dagen före mötet inleds. Motioner som inkommer senare behandlas på nästkommande ordinarie medlemsmöte.
4.6.3 Alla motioner ska presenteras senast samma dag som mötet inleds.
-------------------------

Johan mlg Karlsson
2011-04-05, 12:20
Jag yrkar bifall. Upptäckte det svåra med att förklara detta när jag skulle hjälpa några med hur medlemsmötet fungerar.

Jag yrkar.. öh.. något. Dagens formulering om två månader före rösttillfälle är problematisk. Speciellt för presidiet.

Problemet ligger i att voteringar löper över mer än en dag. Ska man då räkna dagen när voteringen börjar (och riskera att någon som röstar i slutet av voteringstiden förlorar sin röst felaktigt) eller dagen när voteringen slutar (och riskera att någon som lämnar partiet efter att ha lagt sin röst förlorar sin röst felaktigt)?

Tidigare år har presidiet flertalet gånger haft problem med båda möjligheterna. Dock har det än så länge aldrig påverkat utfallet i en votering.

Praxis har varit att räkna från första dagen på voteringen, men jag skulle väldigt gärna se att något faktiskt stadgefästes.

I och med att voteirngarna sker en månad in på mötet vid normala medlemsmöten så ger CW:s lösning ungefär samma cut-off som idag.
Dock ser det annorlunda ut på extrainsatta möten eftersom dom är betydligt kortare och inte har voteringarna förlagda till i slutet.
Räcker det med att vara medlem i en månad för att få rösta vid extrainsatta medlemsmöten?

willenfort
2011-04-05, 12:53
Jag yrkar.. öh.. något. Dagens formulering om två månader före rösttillfälle är problematisk. Speciellt för presidiet.

Problemet ligger i att voteringar löper över mer än en dag. Ska man då räkna dagen när voteringen börjar (och riskera att någon som röstar i slutet av voteringstiden förlorar sin röst felaktigt) eller dagen när voteringen slutar (och riskera att någon som lämnar partiet efter att ha lagt sin röst förlorar sin röst felaktigt)?

Tidigare år har presidiet flertalet gånger haft problem med båda möjligheterna. Dock har det än så länge aldrig påverkat utfallet i en votering.

Praxis har varit att räkna från första dagen på voteringen, men jag skulle väldigt gärna se att något faktiskt stadgefästes.

I och med att voteirngarna sker en månad in på mötet vid normala medlemsmöten så ger CW:s lösning ungefär samma cut-off som idag.
Dock ser det annorlunda ut på extrainsatta möten eftersom dom är betydligt kortare och inte har voteringarna förlagda till i slutet.
Räcker det med att vara medlem i en månad för att få rösta vid extrainsatta medlemsmöten?

Syftet med att man skall ha varit medlem är ju att förhindra kupper. eftersom det är max 4 veckor från kallelse till möte vid extramöten så tror jag att det syftet är ok även med texten "en månad före möte"

Johan mlg Karlsson
2011-04-05, 12:57
Syftet med att man skall ha varit medlem är ju att förhindra kupper. eftersom det är max 4 veckor från kallelse till möte vid extramöten så tror jag att det syftet är ok även med texten "en månad före möte"

OK, det kan verka rimligt.

Jag ändrar mitt något till bifall för motionen och bifall för ändringsyrkande Y99 om en månad istället för två.

JohanL
2011-04-05, 22:14
Jag yrkar bifall till motionen och yrkande 12.

En månad från öppnande låter som om det kan öppna upp för kupper, eftersom jag inbillar mig att en månad kan vara kortare än fyra veckor (eller?). Om det nu var för att motverka kupper som tiden sattes känns det olyckligt.

Två månader innan mötet ger en praktisk fördel för de som tar fram e-postlistor osv, eftersom de då några veckor på sig att bråka med medlemsdatabasen om den behöver bråkas med för att få fram listor till mötet.

Henrik Brändén
2011-04-05, 23:03
Om någon vill infiltrera för att kuppa partiet hindras de nog inte av att behöva gå med i partiet två månader innan mötet. Samtidigt som tidsgränsen gör att de som med djup övertygelse och entusiasm nyligen kommit med inte får vara med och rösta. Men någon tidsgräns kan nog vara bra för att stävja massvärvningar av ljumt övertygade inför en laddad omröstning på mötet. Stöder Willenforts ändringsyrkande!

Anton Nordenfur
2011-04-06, 00:47
Bifall av yrkande 99.

JPAnderson
2011-04-06, 01:47
Vill någon verkligen kuppa ett möte så finns det alltid ett sätt.
Med det sagt så kan jag hålla med om att en viss tidsgräns är önskvärd och en månad låter lagomt med tanke på Henriks inlägg om att eventuella nyfrälsta medlemmar med djup övertygelse och entusiasm skall kunna delta.

Yrkar därför bifall på ändringsyrkandet.

morr
2011-04-06, 17:55
En månad från öppnande låter som om det kan öppna upp för kupper, eftersom jag inbillar mig att en månad kan vara kortare än fyra veckor (eller?). Om det nu var för att motverka kupper som tiden sattes känns det olyckligt.

Kortaste månaden är februari med 28 dagar. 4x7=28 vilket innebär att alla månader är minst 4 veckor (reservationer för hjärnsläpp). Däremot kan man ju kanske ifrågasätta vad "en vecka" är. Är det "sju dagar" eller är det "måndag till söndag"?

Och tidsgränsen, två månader, är det kalendermånader eller "30 dagar"?

Nä... hur man än räknar så blir det aldrig mindre med en månad än 4 veckor.

hmm... nä... känner att jag är för trött för detta... *ignorera* ;)

Christoffer Eldengrip
2011-04-09, 11:20
Bifall till yrkande 12

Johan mlg Karlsson
2011-04-09, 16:28
Jag yrkar bifall till motionen och yrkande 12.

En månad från öppnande låter som om det kan öppna upp för kupper, eftersom jag inbillar mig att en månad kan vara kortare än fyra veckor (eller?). Om det nu var för att motverka kupper som tiden sattes känns det olyckligt.

Nej, det blir likväl tillräckligt. Eller ja, om någon verkligen vill kuppa så går det alltid. Fast det är å andra sidan möjligt att slå på stora trumman och få många medlemmar att engagera sig vid behov.

Två månader innan mötet ger en praktisk fördel för de som tar fram e-postlistor osv, eftersom de då några veckor på sig att bråka med medlemsdatabasen om den behöver bråkas med för att få fram listor till mötet.

Nej, medlemsregistret sköter allt sådant i samband med utskicken. Presidiet vet med andra ord inte vilka mailadresser som det skickas till, allt sådant sker transparent.

Targa
2011-04-18, 22:15
Jag håller med övriga talare och bifaller motion 99. Två månader är lite för lång tid, men en månad eller rättare sagt minst 4 veckor innan mötet startar är lagom.

Rick Falkvinge
2011-04-21, 08:27
Bifall på originalyrkandet, yrkande 12. Det är en buggfix.

Avslag på ändringsyrkandet 99. Det finns ingen anledning till den sortens småpill i stadgarna.