handdator

Visa fullständig version : Motion A08: Stadgeändring, svårigheten att utesluta troll ur Piratpartiet


Mötespresidiet
2011-04-04, 20:47
Piratpartiets virtuella organisation är en styrka men den gör oss också sårbara för obstruktion och troll. Vår medlemsavgift är just nu noll kronor och det är enligt våra stadgar tillåtet att vara med i andra partier samtidigt. Det är alltså fullt möjligt för våra politiska fiender (aktiva i andra partier och PR-konsulter betalda av copyrightlobbyn) att som medlem i PP obstruera på forumet och under våra virtuella medlemsmöten.

I ett vanligt gammalparti är det betydligt svårare att infiltrera om man måste lägga tid på att gå på en massa möten och lära känna varandra personligen i spritdränkta hotellrum sent på kvällen. Sitter man bakom ett tangetbord finns det massor av möjligheter att obstruera. Man kan sprida halvfalska rykten om partiets funktionärer. Man kan göra våldsamma personangrepp. Man kan gå in för att mobba partiledaren för att försöka knäcka denne. Man kan lamslå verksamheten genom ändlöst tjafs om procedurfrågor så att folk tröttnar. (Känns det igen?)


Därför anser jag att reglerna för att utesluta medlemmar bör förändras. Idag krävs det minst tre fjärdedelars (3/4) majoritet i partistyrelsen för att utesluta en medlem. Jag anser att det ska räcka med en enkel majoritet, men det är en mindre problem.


Det riktigt stora problemet är att en utesluten medlem har rätt att överklaga sin uteslutning till medlemsmötet. Detta leder till att man i värsta fall får en extremt infekterad strid i en personfråga där anklagelser kommer att fara fram och tillbaks i ett offentligt forum.


I denna typ av personkonflikter är det ofta frågan om mycket känslig information om personers karaktär, samarbetsförmåga, ärlighet, kompetens osv. Denna typ av information bör hållas internt inom partistyrelsen och inte fläkas ut på forumet. I synnerhet som utomstående aldrig kan veta vilken version som är sann och falsk. Om vi antar att PP behöver utesluta ett troll som bara är ute efter att obstruera kommer trollet naturligtvis att hävda att alla påståenden från partistyrelsen är falska och komma med egna falska anklagelser mot partistyrelsen. Eftersom vi är en virtuell organisation kommer många medlemmar aldrig att ha träffat de som bråkar och därmed har dessa ingen aning om vem som har rätt och fel. Inget positivt kommer att komma ut av detta – och PP tvingas förbruka ännu mer av sin energi på meningslösa procedurfrågor och interna bråk.


Inga andra partiers stadgar låter uteslutningsärenden att komma upp på Partikongresser eller Partistämmor. Vi bör därför ändra våra stadgar och ta bort den möjligheten i kapitel §2 i stadgarna. Enligt våra stadgar (§8.2.2) krävs två beslut för att ändra kapitel 2 i stadgarna. Därför blir detta Medlemsmöte det första beslutet i denna fråga.

Isaksson
2011-04-05, 11:30
Jag måste erkänna att jag är dåligt insatt i förfarandet i denna fråga.

Kommer en medlem fortfarande ha rätten att överklaga ett eventuellt
uteslutande?

I vilket forum [enligt ordets egentliga betydelse] kommer ärendet, och
i så fall ett evetuellt överklagande, hanteras i?

En mycket snabb beskrivning av hur ärendet, i dagsläget, går till skulle
upskattas om någon finner sig ha tid att förklara saken.

Även hur förfarandet skulle gå till i relation till ovan nämnda ändringar.

Johan mlg Karlsson
2011-04-05, 12:02
Jag måste erkänna att jag är dåligt insatt i förfarandet i denna fråga.

Kommer en medlem fortfarande ha rätten att överklaga ett eventuellt
uteslutande?

Nej, Y94 säger att överklaganden inte ska vara möjligt.

En mycket snabb beskrivning av hur ärendet, i dagsläget, går till skulle
upskattas om någon finner sig ha tid att förklara saken.

I dag så sker det väldigt lite uteslutningar. Det har bara skett en gång och det var precis när partiet var nytt. Jag vet inte hur stadgarna såg ut då, men det var inte samma stadgar som det är nu.

Idag funkar det så här:

* Styrelsen kan utesluta en medlem dom tycker missköter sig.
* Ifall medlemmen inte håller med kan den överklaga. Isf ändras uteslutningen till en avstängning.
* Ifall medlemmen har överklagat så tas ärendet upp på nästa medlemsmöte. Mötet bestämmer ifall uteslutning ska ske eller avstängningen hävas.

Motionären vill alltså plocka bort dom två senaste punktera där.

Jag yrkar AVSLAG eftersom motionen inte löser något problem men samtidigt tar bort en viktig säkerhetsventil.

Mab
2011-04-05, 16:18
Motionen argumenterar för att det skulle vara svårt att utesluta troll då dessa kan överklaga uteslutningen och få frågan prövad av ett medlemsmöte.

Möjligheten att överklaga beslut brukar vara en rättighet som rättssäkerhetsförespråkare gillar starkt. Piratpartiet tenderar att förespråka rättssäkerhet. Således finner jag det smakfullt att faktiskt tillåta möjligheten till överklagande inom partiet.

Med det sagt så får motionen det att framstå som att dagens system missbrukats av troll för att dessa ska få stanna i partiet, men tittar man på historien så är det snarare så att inga medlemmar uteslutits av den enkla anledningen att styrelsen aldrig upplevt behovet.

willenfort
2011-04-05, 19:10
Motionen argumenterar för att det skulle vara svårt att utesluta troll då dessa kan överklaga uteslutningen och få frågan prövad av ett medlemsmöte.

Möjligheten att överklaga beslut brukar vara en rättighet som rättssäkerhetsförespråkare gillar starkt. Piratpartiet tenderar att förespråka rättssäkerhet. Således finner jag det smakfullt att faktiskt tillåta möjligheten till överklagande inom partiet.

Med det sagt så får motionen det att framstå som att dagens system missbrukats av troll för att dessa ska få stanna i partiet, men tittar man på historien så är det snarare så att inga medlemmar uteslutits av den enkla anledningen att styrelsen aldrig upplevt behovet.

Instämmer med MAB här. Jag har inte varit med om något fall då det funnits behov av att utesluta troll ur partiet. Dessutom skall vi leva som vi lär och det inkluderar rättssäkerhet och möjlighet att överklaga alla styrelsebeslut. Om jag fuckar upp SKALL medlemsmötet kunna stoppa mig.

Ravenna
2011-04-05, 19:16
Avslag.

Visst blir det lättare att utesluta troll om man tar bort deras rätt att överklaga, men moraliskt är det ett stolpskott och kommer bara att ge trollen mer ammunition.

I min mening så är trollen i första hand ett fall för forumsmoderatorerna.

Man måste tänka på att partimedlemskap inte är ett krav för att kunna posta i våra forum. Att bekämpa troll genom uteslutning ter sig därför som att kämpa lite mot väderkvarns...troll.

Isaksson
2011-04-05, 19:36
Tack, Johan, för förtydligandet.

Jag yrkar härmed:

Avslag till motionen i sin helhet.

Min motivation frambringas av tidigare talare i frågan.

Nicholas Miles
2011-04-05, 20:20
Haha, den här motionen var ju fin.

"Fan hörni, det ser inte ut som att vi blir beviljade ansvarsfrihet efter att vi förskingrade alla de där pengarna."
"Jamen uteslut alla utom Kalle Svensson som lovat rösta som vi säger, då."
"Det kör vi på."


Jag yrkar avslag.

JPAnderson
2011-04-05, 20:25
I likhet med föregående talare, som hade ett utomordentligt beskrivande motargument, så yrkar också jag avslag för motionen i sin helhet.

Qer
2011-04-05, 21:57
Med det sagt så får motionen det att framstå som att dagens system missbrukats av troll för att dessa ska få stanna i partiet, men tittar man på historien så är det snarare så att inga medlemmar uteslutits av den enkla anledningen att styrelsen aldrig upplevt behovet.

Man ska inte fixa icke-existerande problem, det är sånt som tex TSA ägnar sig åt och vi har ju alla sett hur fantastiskt bra det blivit...

Avslag

JorgenL
2011-04-07, 02:02
Piratpartiet har rättssäkerhet som en av sina käpphästar. Den som känner sig orättvist behandlad ska ha möjlighet att få frågan överprövad. Det vore till direkt skada för partiet och den medborgarrättsprofil vi har skaffat oss att anta den här motionen.

Dessutom försöker den lösa ett problem som det redan finns fungerande regler för att lösa.

Troll på forumet är en fråga för forummoderatorerna i normala fall, och där kan jag inte se att det varit något problem att få till avstängningar med de nuvarande reglerna. När det gäller trollning under pågående medlemsmöte så modererar mötespresidiet detta och har rätt att efter beslut i presidiet både flytta trådar och inlägg om de skulle bryta mot reglerna, och till sist även stänga av folk som försöker sabotera mötet från mötesforumet.

yrkar ett gundligt avslag på motionen.

Sven Petersson
2011-04-07, 02:09
Piratpartiet har rättssäkerhet som en av sina käpphästar. Den som känner sig orättvist behandlad ska ha möjlighet att få frågan överprövad. Det vore till direkt skada för partiet och den medborgarrättsprofil vi har skaffat oss att anta den här motionen.

Dessutom försöker den lösa ett problem som det redan finns fungerande regler för att lösa.

Troll på forumet är en fråga för forummoderatorerna i normala fall, och där kan jag inte se att det varit något problem att få till avstängningar med de nuvarande reglerna. När det gäller trollning under pågående medlemsmöte så modererar mötespresidiet detta och har rätt att efter beslut i presidiet både flytta trådar och inlägg om de skulle bryta mot reglerna, och till sist även stänga av folk som försöker sabotera mötet från mötesforumet.

yrkar ett gundligt avslag på motionen.
+1

Peter Johansson
2011-04-08, 15:10
Jag får nog sälla mig till den skara av det mab,willenfort och JörgenL förespråkar. Tiden jag har varit aktiv på forumet så har jag inte upplevt några sådana problem som inte blivit hanterat på ett bra sätt

henrik_sundstrom
2011-04-09, 09:24
Avslag.

Christoffer Eldengrip
2011-04-09, 11:29
Avslag eller bifall må vara osagt. Dock så är det djupt beklagligt om en enskild medlem med goda eller onda avsikter behandlas i någon slags offentlig rättegång på forumet. Känns lite som man tar några steg tillbaka i historien till Häxproccesserna. Anklagelser och falska rykten kommer att hagla fritt över alla deltagarna och en sådanhär debatt kommer ytterst att skada partiet.

Kommer ej att behandla den enskilda motionen men ser fram emot en intern debatt i frågan om uteslutning och på vilka grunder.

emkje80
2011-04-09, 12:39
Forumet är öppet för alla, inte bara piratpartister och är modererat ur personangrepps synpunkt. En öppen överklagelse av uteslutning under medlemsmötet som ifrågasätter styrelsens beslut anser jag är viktig för transparensen och rättsäkerheten, inget personligt påhopp på den uteslutna.

Jag yrkar avslag.

Johan mlg Karlsson
2011-04-09, 16:20
Avslag eller bifall må vara osagt. Dock så är det djupt beklagligt om en enskild medlem med goda eller onda avsikter behandlas i någon slags offentlig rättegång på forumet.

Detta är enbart ifall den enskilde medlemmen faktiskt vill det. Stor skillnad.

farmorgun
2011-04-11, 17:53
Yrkar avslag.
Eftersom de flesta pirater tycker att rättssäkerheten är viktig i ett demokratiskt samhälle, bör möjligheten till överprövning finnas kvar i våra stadgar.

Uppstår situationen får styrelsen se det som ett tillfälle att träna sin förmåga att motivera sitt beslut på ett sakligt sätt. Något som inte bör vara så svårt eftersom jag förutsätter att det i ett sådant ärende kräver ett sakligt grundat beslutsunderlag, som den berörde getts möjlighet att yttra sig över innan styrelsen fattar sitt beslut om uteslutning.

Emil Isberg
2011-04-17, 22:30
Jag tycker att det är oklart om det är något egentligt att vara rädd för, särskilt för konspirationer från andra partier som troligtvis skulle förlora mer än Piratpartiet på att påverka. Jag tycker att det fortfarande behövs en andra instans för en uteslutning, även om jag naturligtvis litar att styrelsen kan göra en korrekt bedömning och inte i onödan använder sig av ett sådant verktyg. Jag yrkar avslag men vill att det arbetas mer på att se över hur något liknande kan lösas på ett demokratiskt och rättsäkert sätt.

Rick Falkvinge
2011-04-21, 10:08
Avslag. Motionen försöker lösa ett problem som inte finns.

Vi pratar om kvalitet i lagstiftning -- att stiftade lagar ska vara nödvändiga, effektiva och proportionerliga. Detta är inte nödvändigt.