handdator

Visa fullständig version : Motion A07: Stadgefix - budgetansvar


Mötespresidiet
2011-04-04, 20:48
Styrelsen äger budget men skall lämna prop på budget till vårmötet.

4.5.2 Till höstmötet ska partistyrelsen lägga följande propositioner:
a) förslag till budget för kommande verksamhetsår,5.2.2 I partistyrelsens ansvar ingår särskilt:<snip>
d) att besluta om budget för verksamhetsåret och löpande redovisa ekonomiskt lägeLösningsförslaget är att ta bort texten om att styrelsen fixar prop till vårmötet.(dvs ta bort 4.5.2 a)

Emil Isberg
2011-04-17, 22:18
Jag tycker att det blir väldigt luddigt att bara kunna "se" verksamhetsplanen utan tillhörande budget. Jag har inget problem med att styrelsen tillhandahåller en budget som de kan få in synpunkter och ändringsförslag på även om styrelsen fortfarande beslutar om den faktiska budgeten. Helst skulle jag naturligtvis se att budget och verksamhetsplan beslutas om på medlemsmöte, men det är inte praxis i Piratpartiet och det får jag anpassa mig till. Jag yrkar alltså avslag på motionen.

Tommten
2011-04-18, 21:43
4.5.2 Till höstmötet ska partistyrelsen lägga proposition med verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.Vad som ska göras under kommande år borde påverkas av vad som beslutas på vårmötet och det är ju omöjligt att veta vad som kommer hända på det mötet ett halvår i förväg.

Vore det inte bättre om verksamhetsplanen gällde mellan medlemsmötena enbart och beslutades i slutet på varje medlemsmöte?

Henry Rouhivuori
2011-04-18, 21:52
Vad som ska göras under kommande år borde påverkas av vad som beslutas på vårmötet och det är ju omöjligt att veta vad som kommer hända på det mötet ett halvår i förväg.

Vore det inte bättre om verksamhetsplanen gällde mellan medlemsmötena enbart och beslutades i slutet på varje medlemsmöte?
Skall vi inte börja med kvartalsrapporter istället?

Ett verksamhetsår är ett verksamhetsÅR.

Tommten
2011-04-18, 21:57
Ett verksamhetsår är ett verksamhetsÅR.Ja, vad som skulle hänt under hela verksamhetsåret skulle ju då bestå av verksamhetsplanen på höstmötet + verksamhetsplanen på vårmötet.

Rick Falkvinge
2011-04-21, 08:33
Bifall på originalyrkandet. (Det är i sak identiskt med motion A13.)