handdator

Visa fullständig version : Motion A13: Buggfix i stadgarna vad gäller budgetägande


Mötespresidiet
2011-04-04, 21:02
När stadgarna först antogs på årsmöte antogs ett ändringsförslag som flyttade ägandeskapet för budgeten från medlemsmötet till styrelsen. Detta var en ändring som behövde göras på flera ställen, som bl.a. kan ses i att budgetbeslutet nu är ett av styrelsens primära ansvarsområden (enligt 5.2.2.d). Det rådde relativt stor konsensus om att medlemsmötets styrmedel i stället ska vara verksamhetsplanen.

Men ett ställe glömdes bort i ändringen -- listan över vilka propositioner som styrelsen ska lägga till höstmötet. Där står fortfarande att styrelsen ska lägga ett förslag om budget till höstmötet.

Detta står nu delvis i konflikt med övriga skrivningar. Detta står i punkten 4.5.2.a, att styrelsen ska lägga detta som proposition. Jag yrkar att det helt enkelt stryks att styrelsen ska lägga detta förslag, så som skulle gjorts i det ursprungliga ändringsförslaget.

Detta är en stadgeändringsmotion för kapitel 4 och behöver därför 75% majoritet i två läsningar.

Rick Falkvinge
2011-04-05, 00:03
Hmm, det var jag som lade den här motionen. Men den är identisk i sak med en tidigare.

Great minds think alike, eller nåt. Eller också har vi bara ovanligt gott om kodare som vet hur man fixar buggar. :)

Johan mlg Karlsson
2011-04-05, 02:05
Eller också har vi bara ovanligt gott om kodare som vet hur man fixar buggar. :)

Japp. Så nu så står den med rätt ägare. ;)

Alla motioner hade fel ägare medan dom matades in i systemet eftersom det helt enkelt gick snabbast att mata in och sedan ändra ägrare manuellt.

Michael Anderson
2011-04-19, 03:18
Kanske är bra om man ser texten på vad 4.5.2a i stadgarna är, innan man bestämmer sig för att stryka texten eller inte.

Andreas Bjärnemalm
2011-04-19, 03:26
Kanske är bra om man ser texten på vad 4.5.2a i stadgarna är, innan man bestämmer sig för att stryka texten eller inte.Ur stadgan:4.5.2 Till höstmötet ska partistyrelsen lägga följande propositioner:
a) förslag till budget för kommande verksamhetsår,
b) förslag till verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.

Rick Falkvinge
2011-04-21, 15:10
Den andra motionen har fått ett ändringsyrkande, ser jag. Ändringsyrkandet ändrar inget i sak, utan tar bara bort punktlistorna.

Är det för sent att dra tillbaka ändringsyrkanden? Det vore trevligt om dessa två kunde bli en motion, så att vi inte får en lite-ändrad-motion som ställs mot den här. Det känns bara som onödig process.

Jag menar, det är ju ingen idé att ställa "radera stadgepunkt X" mot "stryka punkten X ur stadgan" mot varandra... :)

agnesson
2011-04-21, 16:00
Är det för sent att dra tillbaka ändringsyrkanden? Det vore trevligt om dessa två kunde bli en motion, så att vi inte får en lite-ändrad-motion som ställs mot den här. Det känns bara som onödig process.

Jag menar, det är ju ingen idé att ställa "radera stadgepunkt X" mot "stryka punkten X ur stadgan" mot varandra... :)

Ja, stopptiden för att dra tillbaka ändringsyrkanden har passerat. Med all sannolikhet kommer motionerna att behandlas tillsammans då de behandlar samma punkt i stadgan. Det löser sig alltså i voteringsordningen som mötet ska ta beslut om.