handdator

Visa fullständig version : Motion B03: Decentraliserad energiproduktion


Mötespresidiet
2011-04-04, 20:13
Jag vill att Piratpartiet tar ställning för och skriver in i det politiska programmet att vi stödjer utvecklingen mot en decentraliserad energiproduktion.

Decentraliserad energiproduktion innebär att man lägger energiproduktionskrav på en mindre region, exempelvis en kommun, till sådan grad att de vill se över både sin energiförbrukning och skapa en energiproduktion.

Vind-, vatten- samt vågkraftverk och småskalig kraftvärme från biobränslen är områden som lämpar sig väldigt bra för just en mer lokal energiproduktion. Solenergi och vissa mindre vindkraftverk kan till exempel skapa möjlighet för plushus (hus som genererar mer elenergi än de förbrukar). För att plushus (och mindre kollektiv) ska kunna leverera el till kommunens elnät behövs dock en förändrad lagstiftning eftersom det idag ställs för höga krav för sådant.

En decentraliserad energiproduktion skulle innebära att energiproduktionen hamnar på samma beslutsnivå som lokal miljöhänsyn (som i praktiken innebär att befintlig vattenkraft faktiskt minskar) och allmänheten får bättre möjlighet att påverka bland annat energikostnaden. Att minska kostnaden för konsumenten (genom att göra det enklare att sälja överbliven el) borde också vara i varje kommuns bästa intresse.

Den vanligaste argumentet mot decentraliserad energiprodukt är att det saknas smarta elnät, men om man delar kunskap och teknik från byggandet av Internet borde man kunna rutta även elkonsumption på en större nivå. Det innebär att man borde kunna utveckla decentraliserad energiproduktion i synergi med bredbandsutbyggnaden.

Det borde också kunna främja landsbyggden eftersom det särskilt när det gäller bioenergi finns stora möjligheter att förbättra hanteringen av avfall från jordbruket (förbränning av avfall ger upphov till bättre gödning som luktar mindre).

Miljöpartiet har haft flera åsikter inom just decentraliserad energiproduktion, och det finns alltså stora möjligheter att bygga vidare på deras argumentation.

Rent piratideologist är decentraliserad energipolitik både 'Sharing is Caring', genom att delaktighet i ansvaret för energiproduktionen innebär att man direkt får konsekvenser av att man bryr sig om. Det faller också inom kunskapsbiten genom att decentraliserad energipolitik breddar kunskapsbasen från några få insatta till den breda allmänheten.

Jag inser dock att ovanstående inte är en text som går att sätta in i något av våra manifest eller partiprogram som det är, och jag förordar alltså att vi uppdrar åt styrelsen att utveckla idéerna kring decentraliserad energiproduktion samt tar fram ett förslag till nästa medlemsmöte gällande detta.

RikMatts
2011-04-05, 09:38
Som en allmän viljeinriktning håller jag med. Passar in på att vi gillar Internet, med dess decentralisering och redundans (=säkerhet). Centrala, effektiviserade system blir mera sårbara och leder till en önskan att övervaka och kontrollera mera.

Att konkret lägga ansvar på små enheter som kommuner att ordna sin egen el är lite väl detaljerat tycker jag. Att uppmuntra och underlätta för dem som vill ordna egen elproduktion, med möjlighet till exempel att låta elmätaren går baklänges skulle däremot vara bra.

Jag yrkar bifall på motionen, men med viss reservation för att detaljerna i bakgrundstexten måste diskuteras mera.

Ravenna
2011-04-05, 18:48
Avslag.

Dels anser jag inte att det finns konsensus kring huruvida vi alls ska driva en energipolitik, dels anser jag att resonemanget kring "sharing is caring" applicerat på energipolitik är lite väl flummigt, och slutligen anser jag att det behövs ganska mycket mer diskussioner innan vi kan ge oss in och bygga vidare på ett annats partis energipolitik - det behövs ett ställningstagande kring våra strategier inför nästa val innan vi profilerar oss såpass tydligt mot något eller några av de etablerade riksdagspartierna.

JohanL
2011-04-05, 22:08
Yrkar på avslag

Jag anser inte att styrelsen ska belastas med att formulera den här typen av texter. Vill istället uppmuntra till att själva lämna in ett färdigt genomarbetat förslag inför nästa medlemsmöte.

Anton Nordenfur
2011-04-05, 22:10
Avslag. Decentralisering skulle innebära enorma kostnader när vi går in på att utöka den vind- och solkraft som idag bara motsvarar ett par procent av totalen. Kostnaderna överväger med god marginal fördelarna. Jag har också svårt att se vad det har att göra med det piratpolitiska programmet, och ser gärna en utvecklad motivering av detta.

Sven Petersson
2011-04-05, 22:40
Yrkar på avslag

Jag anser inte att styrelsen ska belastas med att formulera den här typen av texter. Vill istället uppmuntra till att själva lämna in ett färdigt genomarbetat förslag inför nästa medlemsmöte.

+1

Qer
2011-04-06, 08:09
Vind-, vatten- samt vågkraftverk och småskalig kraftvärme från biobränslen är områden som lämpar sig väldigt bra för just en mer lokal energiproduktion. Solenergi och vissa mindre vindkraftverk kan till exempel skapa möjlighet för plushus (hus som genererar mer elenergi än de förbrukar). För att plushus (och mindre kollektiv) ska kunna leverera el till kommunens elnät behövs dock en förändrad lagstiftning eftersom det idag ställs för höga krav för sådant.

Det här tycker jag är ett trevligt tankesätt och många länder har kommit betydligt längre på det här området, vilket bevisar att det faktiskt är tekniskt möjligt att genomföra. Dock tycker jag att motionen känns ofärdig och håller med om att det är lite ojuste att slutförandet ska dumpas i knät på styrelsen, så jag yrkar också avslag.

Men jag ser gärna mer diskussion om dess möjligheter och konsekvenser. :)

cluez
2011-04-06, 15:23
Yrkar avslag, förslaget är långsökt för att vara piratpolitik

slicedlime
2011-04-08, 23:40
Att Internet fungerar bra med dess uppbyggnad för datatrafik innebär inte nödvändigtvis att det är det bästa upplägget för precis all samhällsstruktur. Skulle dessutom gissa att de generatortyper som förespråkas är kraftigt pantent-minerade områden.

Att dessutom lägga arbete av denna typ på styrelsen är helt fel väg att gå.

Yrkar på avslag.

Sven Petersson
2011-04-09, 00:08
Skulle dessutom gissa att de generatortyper som förespråkas är kraftigt pantent-minerade områden.

Jag förstår inte ovanstående mening.

Vad avsess med "de generatortyper som förespråkas"?

Vad menas med "kraftigt pantent-minerade områden"?

Tack på förhand för dina förklaringar.

AndersLindbäck
2011-04-09, 00:15
Jag förstår inte ovanstående mening.

Vad avsess med "de generatortyper som förespråkas"?

Vad menas med "kraftigt pantent-minerade områden"?

Tack på förhand för dina förklaringar.


El-kraftgeneratorer för småskaligt elproduktion.


Det finns många ubåts-patent på området. Dvs man kan råka ut för stämningar för patentintrång.

Sven Petersson
2011-04-09, 01:38
El-kraftgeneratorer för småskaligt elproduktion.


Det finns många ubåts-patent på området. Dvs man kan råka ut för stämningar för patentintrång.

@ AndersLindbäck

Tack för din tolkning.

Om din tolkning av vad slicedlime avsåg är riktig så kan man bara konstatera att slicedlime gissat fel. En pratstund med t.ex. ABB kommer att övertyga honom därom.

Jag skulle fortfarande vilja höra direkt från slicedlime vad han avsåg.

IsakGerson
2011-04-09, 12:59
Jag gillar verkligen motionen, men på grund av vårt principprograms utformning ser det illa ut om man lägger in en ny idé. Det blir "Vi tycker de här tre sakerna... och en fjärde grej på slutet". Jag hoppas att det ändras inför principprogram 4.0.

Ella Brodin
2011-04-09, 13:03
Jag gillar verkligen motionen, men på grund av vårt principprograms utformning ser det illa ut om man lägger in en ny idé. Det blir "Vi tycker de här tre sakerna... och en fjärde grej på slutet". Jag hoppas att det ändras inför principprogram 4.0.

Men det är principprogrammet det är fel på. Det bör göras om helst och hållet, för att öppna upp för andra frågor som en majoritet av medlemmarna vill ha. T.ex. bör vi utveckla en hållbar och tekniskt modern skolpolitik och kanske även öppna upp för just energipolitiska frågor som t.ex den i motionen.

IsakGerson
2011-04-09, 15:36
Men det är principprogrammet det är fel på. Det bör göras om helst och hållet, för att öppna upp för andra frågor som en majoritet av medlemmarna vill ha. T.ex. bör vi utveckla en hållbar och tekniskt modern skolpolitik och kanske även öppna upp för just energipolitiska frågor som t.ex den i motionen.

Ja! Jag håller helt med dig. Och det vill jag fixa genom att skjuta upp alla införanden av nya frågor till principprogram 4.0 - som jag hoppas har en helt annan struktur.

slicedlime
2011-04-09, 21:55
@ AndersLindbäck
Jag skulle fortfarande vilja höra direkt från slicedlime vad han avsåg.

Specifikt vågkraftverk och solkraft är områden i den tekniska utvecklingens framkant. Dessa täcks av stora mängder patent, och jag ser det därför som relativt tveksamt att framhäva dessa.

Emil Isberg
2011-04-24, 23:28
Idén bakom decentraliserade kraftverk baserar sig på relativt nya teknologiska framsteg. Framsteg som andra partier ännu inte har tagit fasta på.

Vattenkraften som används idag är i stort sett femtio år gammal, men de senaste åren har det skett framsteg som både moderniserar och möjliggör en mer småskalig användning av vattenkraft. Det är orsakat av den avreglerade elmarknaden som knappast var bra för vattenkraftens elgeneratorer.

Inom solenergi sker massivt patentifierade teknologiska framsteg, exempelvis glasrutor som kan generera el. Det är enkla politiska poäng där patent som idé förlorar mot samhällsnyttan.

Inom vågenergi sker inte såå mycket runt om Sverige, eftersom vi knappast har de vågor som rör sig på oceanen, men rent principiellt skulle det kunna användas exempelvis i yttre delarna av skärgården. Här finns det dock fortfarande bara teorier och inga praktiska försök har gjorts.

Bioenergi finns det dock många intressanta idéer kring, baserat på de fjärrvärmekraftverk vi faktiskt använder idag. Det återanvänder det avfall som inte på annat sätt kan återvinnas och som inte klassas som farligt avfall. Sopor som skapas i varje kommun, och varje samhälle.

Avslutningsvis tänkte jag nämna vindkraft som de flesta känner till som stora kraftverk som syns lång väg. Sådana fungerar bäst i större vindfarmar där de kan ta tillvara så mycket av vindenergin som det är möjligt. Men det finns också mindre kraftverk som man i princip kan bygga längs med taket eller ställa på tomten.

Alla kommuner skulle redan idag kunna satsa på bioenergiproduktion och många skulle kunna dra nytta av vind-, våg- eller vattenkraft. Det innebär flera miljöpositiva effekter, bland annat minskade sophanteringskostnader (i flera kommuner exporteras soporna utomlands, i exempelvis Västerås både exporteras och importeras sopor).

Fördelningsekonomiskt finns det alltså lokalpolitiska poänger genom att man med relativt små satsningar kan minska utgifter. För att avgöra hur mycket enskilda kommuner kan spara behövs dock en större utredning som jag inte kan göra på egen hand.

Emil Isberg
2011-04-24, 23:38
Det pratas en hel del om att det behövs smarta elnät för att skapa redundans i elnätet. Det stämmer till viss del när man pratar automatisering eftersom elnäten idag till stor del är manuellt övervakat och reglerat. Men för att låta mikroelproducenter (exempelvis ett hushåll med ett plusenergihus) leverera el till elnätet och nettodebiteras går det bra även med nuvarande elnät. Och om plusenergihus skulle användas i en större skala får du en stor redundans även utan att behöva automatisera eltransporten.

Emil Isberg
2011-04-24, 23:46
Att konkret lägga ansvar på små enheter som kommuner att ordna sin egen el är lite väl detaljerat tycker jag. Att uppmuntra och underlätta för dem som vill ordna egen elproduktion, med möjlighet till exempel att låta elmätaren går baklänges skulle däremot vara bra.

Nettodebitering verkar vara en möjlighet inom några år, och det ligger flera uppdrag ute som tyder på att mikroproducenter av el kommer att få det lättare att faktiskt tjäna på att leverera el till elnäten. Dock ligger fortfarande rimliga uppskattningar på tio till femton år innan det allmänt är möjligt för en enskild husägare att levera el utan något krångel.

Emil Isberg
2011-04-24, 23:55
Dels anser jag inte att det finns konsensus kring huruvida vi alls ska driva en energipolitik

Nej, men det behövs heller inte något allmänt konsensus för att bifalla motionen.

dels anser jag att resonemanget kring "sharing is caring" applicerat på energipolitik är lite väl flummigt

Du får gärna förtydliga vad du anser är flummigt med det jag har angivit så ska jag försöka förtydliga, men om det är själva konceptet "sharing is caring" som är flummigt så används det i rätt många områden utan något annat gemensamt än att man delar på något för att man bryr sig om eller har ansvar för det.

och slutligen anser jag att det behövs ganska mycket mer diskussioner innan vi kan ge oss in och bygga vidare på ett annats partis energipolitik

Integritetsfrågan byggdes vidare från vänsterpartiets och socialdemokraternas 70-talspolitik. Kulturfrågan likaså. Kunskapsfrågan är väl inte direkt ny heller. Men du får gärna förklara varför det skulle vara ett hinder att någon annan haft idéer i samma riktning?

det behövs ett ställningstagande kring våra strategier inför nästa val innan vi profilerar oss såpass tydligt mot något eller några av de etablerade riksdagspartierna.

Precis, så istället för att gömma huvudet i sanden och säga saker som att "vi har inte konsensus" som egentligen inte betyder något alls, kan man istället antingen lägga konstruktiv kritik mot förslaget eller visa försiktig nyfikenhet.

Emil Isberg
2011-04-25, 00:00
Jag anser inte att styrelsen ska belastas med att formulera den här typen av texter. Vill istället uppmuntra till att själva lämna in ett färdigt genomarbetat förslag inför nästa medlemsmöte.

Styrelsen har bättre möjligheter att genomföra de utredningar och undersökningar som behövs för att skapa ett färdigt genomarbetat förslag än vad någon enskild person har. Styrelsen kan också på egen hand delegera uppgiften till den nivå där undersökningen bäst kan göras.

troed
2011-04-25, 00:07
Snyggt. En av de stora samhällsförändringar Internet inneburit är att vi gått från konsumenter/producenter till deltagare. Att aktivt propagera för att Sveriges elnät ska möjliggöra deltagarkultur är inget problem att göra under Piratflagg och leder dessutom till intressanta möjligheter att förklara för de som annars inte intresserar sig för piratfrågor hur de hör ihop.

Jag skulle dock vilja avstå från att göra det till en miljömuppsfråga där man tar in "sol, vind o vatten" som exempel. Hur elen produceras är för frågan inte relevant, utan hur samhällsnyttan ökar med deltagarkultur.

Emil Isberg
2011-04-25, 00:16
Decentralisering skulle innebära enorma kostnader när vi går in på att utöka den vind- och solkraft som idag bara motsvarar ett par procent av totalen. Kostnaderna överväger med god marginal fördelarna. Jag har också svårt att se vad det har att göra med det piratpolitiska programmet, och ser gärna en utvecklad motivering av detta.

Vilka underlag har du för att kostnaderna skulle öka enormt? Så vitt jag kan se är du troligtvis förd bakom ljuset. Om vi tar exempelvis Gotland (som jag råkar vara inläst på) kan de redan idag har 25% vindkraftel från lokala vindkraftverk och de har långgående planer på att öka den mängden utan att det ökar deras budget nämnvärt.

I Sverige ökar vindkraftproducerad el med ungefär 25% årligen.
Vattenkraft är det enda som gått tillbaka i produktionsmängd.

Så du får väldigt gärna förklara hur du menar att kostnaderna överväger fördelarna.

Piratpolitiska programmet behöver utvecklas. Det borde vid det här laget vara självklart. Decentraliserad energiproduktion bygger dock på de befintliga byggstenarna genom att lokal energiproduktion ökar kunskapen och medvetenheten hos medborgaren och alltså kan vara ett led i diskussionerna kring kunskapssamhället. Med en väl utbyggd decentraliserad energiproduktion får du också enklare att tillhandahålla exempelvis utspelet 1GB/s till alla, i och med att alla nätanslutna produkter drar el. Med större medvetenhet väljer individen produkter som är mer eleffektiva.

Winston Smith
2011-04-25, 00:17
Visst skulle partiet kunna bredda sig utanför kärnområdena integritet, kultur och kunskap, men det känns som att vi borde ta ett helhetsgrepp snarare än att motionera in frågorna en och en. Jag hoppas att partiet kommer att kunna ta det helhetsgreppet under det kommande året eller åren. Just den här gången kommer jag nog att rösta för avslag, men jag kan tänka mig att stödja en sådan här ståndpunkt om en större diskussion om partiets politik leder (tillräckligt många av) oss till slutsatsen att detta är ett bra område för vårt parti att ta sig an.

Emil Isberg
2011-04-25, 00:20
Det här tycker jag är ett trevligt tankesätt och många länder har kommit betydligt längre på det här området, vilket bevisar att det faktiskt är tekniskt möjligt att genomföra. Dock tycker jag att motionen känns ofärdig och håller med om att det är lite ojuste att slutförandet ska dumpas i knät på styrelsen, så jag yrkar också avslag.

Det må vara ojuste, men jag ser faktiskt inget annat sätt att det här ska kunna bli en färdig motion. Om man ser på kvaliten på de motioner som har lagts under vårmötet inser man rätt snart att det är få som kan kallas för genomarbetade eller ens genomtänkta. Styrelsen har faktiska möjligheter att se till att det blir något vettigt av det hela på en helt annan nivå än en enskild medlem kan göra.

Emil Isberg
2011-04-25, 00:34
Att Internet fungerar bra med dess uppbyggnad för datatrafik innebär inte nödvändigtvis att det är det bästa upplägget för precis all samhällsstruktur.
Nej, det fungerar för viss typ av enkelspårig transport där kollissioner inte påverkar helheten. Teoretiskt passar eltransporter in på det, även med mikroproducenter just på grund av att det inte finns några kollissioner där. Dock behövs principiellt inte någon automatiserad ruttningsteknik för att använda sig av decentraliserad energiproduktion.

Skulle dessutom gissa att de generatortyper som förespråkas är kraftigt pantent-minerade områden.
Nja. Gissningar i all sin ära, men det finns så klart patent, men det finns också leverantörer. Så patenten är i sig inte något hinder för införandet av decentraliserad energiproduktion.

Att dessutom lägga arbete av denna typ på styrelsen är helt fel väg att gå.

Vad skulle vara rätt väg att gå?

Jag funderade en hel del på just det när jag skrev motionen. Men jag förespråkar vettigt underbyggda motioner och jag saknade så mycket bakgrundsmaterial och undersökningar som jag inte känner att jag på egen hand kan ta fram.
De flesta som lägger fram "kompletta" förslag har ju tyvärr med illa underbyggda påståenden som de hoppas på att kunna sälja in utan att bli ifrågasatta.

Sven Petersson
2011-04-25, 00:53
Styrelsen har bättre möjligheter att genomföra de utredningar och undersökningar som behövs för att skapa ett färdigt genomarbetat förslag än vad någon enskild person har. Styrelsen kan också på egen hand delegera uppgiften till den nivå där undersökningen bäst kan göras.
Det är principiellt fel att ge styrelsen i uppdrag att ”utveckla partiprogrammet att inkludera även decentraliserad energiproduktion” innan medlemsmötet beslutat att decentralisering av energiproduktion är att föredra. Du har inte ens bemödat dig att räkna igenom vad en sådan decentralisering skulle kosta! Du har inte gett medlemsmötet något som helst beslutsunderlag! Försöker du smussla in ett förbud mot atomkraftverk, eller vad är på gång?

Visst behöver Piratpartiet en energipolitik, men den måste ha en reell bakgrund, vara byggd på verkliga förhållanden och kunna förstås och accepteras av väljarkåren.

Använd inte ”har du slutat slå din hustru”-taktik för att uppnå dina mål, delegera inte uppåt vad du lika gärna skulle kunna göra själv med hjälp av några vänner, ta ansvar!

Emil Isberg
2011-04-25, 09:43
Du har inte ens bemödat dig att räkna igenom vad en sådan decentralisering skulle kosta! Du har inte gett medlemsmötet något som helst beslutsunderlag! Försöker du smussla in ett förbud mot atomkraftverk, eller vad är på gång?

Ahh, du ser det som ett möjligt hot. Nej jag försöker inte att smussla in något. Kortsiktigt skulle det kräva lokala satsningar, att bygga exempelvis en bioanläggning kostar en del, men främst krävs det en förändrad lagstiftning för att göra det mer ekonomiskt försvarbart för den enskilda konsumenten att bli mikroproducenter.

Idag betalar vi 39% moms och skatt på vår elförbrukning, och om vi skulle ha en nettodebitering skulle exempelvis elcertifikaten ta en större del av den totala kakan. Energimarknadsinspektionen rekommenderade nyligen förändringar på skattesystemet som skulle spara 4000 kr per år per konsument som levererar el till elnätet ibland. Eftersom det idag enbart är ett hundratal mikroproducenter så innebär det en kostnad på bara någon enstaka miljon, men om allmänheten på stor skala skulle börja blir mikroproducenter pratar vi om en minskad skatteintäkt på liknande skala. En miljon mikroproducenter innebär en minskad intäkt på fyra miljarder till staten. Nu är det ju ingen kostnad som kommer omgående såklart. Långsiktigt så flyttas kommunernas elkostnader till att bli investeringar, både i den lokala närmiljön och vinster från elproduktionen.

De kommuner med kärnkraft kommer att ha en fördel i och med att de knappast behöver någon etableringskostnad.


Visst behöver Piratpartiet en energipolitik, men den måste ha en reell bakgrund, vara byggd på verkliga förhållanden och kunna förstås och accepteras av väljarkåren.

Oj, hårda ord. Jag tänker inte ens kommentera det eftersom jag anser att det är helt orelaterat till själva motionen. Fast vad i motionen är inte byggt på verkliga förhållanden, och vad har inte en reell bakgrund?

Använd inte ”har du slutat slå din hustru”-taktik för att uppnå dina mål, delegera inte uppåt vad du lika gärna skulle kunna göra själv med hjälp av några vänner, ta ansvar!

Hmm, vad är "har du slutat slå din hustru"-taktik? Eller snarare vad är det i mitt skriveri som du anser är relaterat till en sådan taktik?

Jag kan bidra till det, men då blir det väldigt centrerat runt mig och det vill jag undvika. Vi har en hel del vettiga människor runt om i landet som skulle kunna bidra om de får frågan, men jag har inte möjlighet att leta upp dem utan styrelsens hjälp. Om styrelsen vill kan jag självklart hjälpa till att utveckla idén så länge jag får andra med mig, men det kommer ju i ett nästa steg. Jag lämnar alltså inte ifrån mig bollen helt, jag försöker bara se till att den ligger på rätt nivå för att användas bäst.

RikMatts
2011-04-25, 21:26
Visst skulle partiet kunna bredda sig utanför kärnområdena integritet, kultur och kunskap, men det känns som att vi borde ta ett helhetsgrepp snarare än att motionera in frågorna en och en. Jag hoppas att partiet kommer att kunna ta det helhetsgreppet under det kommande året eller åren. Just den här gången kommer jag nog att rösta för avslag, men jag kan tänka mig att stödja en sådan här ståndpunkt om en större diskussion om partiets politik leder (tillräckligt många av) oss till slutsatsen att detta är ett bra område för vårt parti att ta sig an.

Jag tycker tvärtom att medlemsmötet, när det år, skall slå fast vissa principiellt ideologiska punkter som ett stöd för ett bredare programarbete.

Som en ideologisk princip om redundans/resiliens/deltagarkultur, som kan appliceras också på områden utanför Internet, eftersom erfarenheterna från hur Internet fungerar är så mycket bättre än andra nät.

Vi gillar Internet.

Winston Smith
2011-04-25, 21:46
Jag tycker tvärtom att medlemsmötet, när det år, skall slå fast vissa principiellt ideologiska punkter som ett stöd för ett bredare programarbete.
Huruvida humanism ska anammas som ideologisk bas för partiet är en mera uppenbart ideologisk fråga där jag kan ta ställning utan att saken först utreds och diskuteras vidare.

Jag känner inte på samma sätt att energipolitik omedelbart passar ihop med partiets nuvarande frågor och att Piratpartiet har något att tillföra diskussionen. Jag hör ett antal övertygade röster här men själv är jag inte alls övertygad ännu. Jag inser förstås också att decentraliserad, lokal produktion kan ha fördelar men frågorna och svaren känns inte så självklara för mig som för andra här i tråden.

RikMatts
2011-04-26, 07:21
Huruvida humanism ska anammas som ideologisk bas för partiet är en mera uppenbart ideologisk fråga där jag kan ta ställning utan att saken först utreds och diskuteras vidare.

Jag känner inte på samma sätt att energipolitik omedelbart passar ihop med partiets nuvarande frågor och att Piratpartiet har något att tillföra diskussionen. Jag hör ett antal övertygade röster här men själv är jag inte alls övertygad ännu. Jag inser förstås också att decentraliserad, lokal produktion kan ha fördelar men frågorna och svaren känns inte så självklara för mig som för andra här i tråden.

Där tycker vi precis olika. Jag gillar inte alls att det grävs fram någon gammal brun och kladdig -ism när vi har chansen att bygga upp en ny fräsch piratism. Princip för princip. Som redundans/resiliens för en större säkerhet.

Winston Smith
2011-04-26, 18:00
Där tycker vi precis olika. Jag gillar inte alls att det grävs fram någon gammal brun och kladdig -ism när vi har chansen att bygga upp en ny fräsch piratism. Princip för princip. Som redundans/resiliens för en större säkerhet.
Teknokratism? ;)

Sven Petersson
2011-04-26, 18:07
Där tycker vi precis olika. Jag gillar inte alls att det grävs fram någon gammal brun och kladdig -ism när vi har chansen att bygga upp en ny fräsch piratism. Princip för princip. Som redundans/resiliens för en större säkerhet.
+1

troed
2011-04-26, 19:30
Snyggt. En av de stora samhällsförändringar Internet inneburit är att vi gått från konsumenter/producenter till deltagare. Att aktivt propagera för att Sveriges elnät ska möjliggöra deltagarkultur är inget problem att göra under Piratflagg och leder dessutom till intressanta möjligheter att förklara för de som annars inte intresserar sig för piratfrågor hur de hör ihop.

Jag skulle dock vilja avstå från att göra det till en miljömuppsfråga där man tar in "sol, vind o vatten" som exempel. Hur elen produceras är för frågan inte relevant, utan hur samhällsnyttan ökar med deltagarkultur.

Min förhoppning när jag postade ovanstående var att vi skulle diskutera deltagarbiten mer. Jag ser att det kom in några fler inlägg ändå ang. typ av energiproduktion så för att förtydliga att decentralisering är av godo vill jag påpeka att det numera (sedan ett par demonstrationer tillbaks) är sannolikt, i tillräckligt hög grad för att seriöst beaktas, att Rossis nickelvätemaskin (http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article3144772.ece) fungerar*.

Det skulle kunna innebära en mycket snabb övergång ifrån storskalig toppstyrd energiproduktion till decentraliserad och småskalig. Länder som snabbt ser till att deras elmarknader kan hantera en sådan omställning kommer troligen att snabbt dra till sig mer innovation och en allmän förbättring i samhällsklimat**.

Jag är starkt för att Piratpartiet ska verka för deltagarkultur - och gärna i framkanten av olika områden där det blir relevant.

*) Det här är fel tråd för att diskutera fysik, men om någon skapar en sådan tar jag gärna en titt. Jag må vara ingenjör^2 - men inte inom kärnteknik.

**) Korrelationen energiutnyttjande och välmående människor är extremt hög

RikMatts
2011-04-26, 21:35
Teknokratism? ;)

:rolleyes:

Fast med namn, bra namn i alla fall, är det så, att man inte själv kan bestämma dem. Namngivning är deltagarkultur, det vill säga andra deltar. Inte en själv.

Apropå namn vågade jag inte motionera om att gator och torg borde namnges med en Fri Kunskap-metod (http://viktualiebrodern.wordpress.com/2010/03/24/nybildning-av-gatunamn-ett-forslag/)... En annan gång kanske... :whistling: