handdator

Visa fullständig version : Motion B06: Lokalt starka valfrågor


Mötespresidiet
2011-04-04, 21:17
Bakgrund. En av anledningarna att det gick så dåligt för oss i de lokala valen (kommunvalet) var att vi inte kunde göra utspel om lokalt starka frågor som engagerar kommuninvånarna. Detta kan vara allt ifrån placering av ett övergångsställe till flytt av ett ålderdomshem eller bygga ett skrytbygge.

Lokala partier (som bara finns i en specifik kommun) har generellt kunnat göra ett mycket bra val resultat beroende på att de kunnat lyfta lokalt starka valfrågor. (Fina exempel på detta i Skåne är Perstorpspartiet och Ängelholmspartiet) där en av dessa fick 8 % i kommun valet 2010.

Skriven av Peter Johansson

morr
2011-04-05, 11:16
Det här är faktiskt en viktig fråga. Vågmästarstrategin faller platt på kommunal nivå. I de frågor som vi kan applicera piratpolitik ska vi göra det. I övriga lokala frågor måste den lokala avdelningen få kunna komma fram till egna beslut om hur de ska ställa sig.

Jag yrkar bifall

Tommten
2011-04-05, 11:50
Det där med att bygga ett skrytbygge lät väldigt oroande... Skattebetalarnas pengar ska verkligen inte slösas bort på sånt skit när det kan användas till viktiga saker som den gamla klassikern skola, vård och omsorg. Jag behöver någon skrivelse som garanterar att PP inte ska medverka till svindyra skrytprojekt för att jag ska våga rösta bifall.

Fredrik Eldh
2011-04-05, 12:33
Jag yrkar avslag.

Piratpartiet är till för tre områden: integritet, kunskap och kultur. Andra frågor göra sig icke besvär. Om vi inte kan få lokalt gehör för våra frågor, då har vi inget i kommunfullmäktige att göra.

morr
2011-04-05, 12:59
En annan fara som det pratades en del om inför tidigare val när kommundiskussionen togs upp var att ex nazisterna (de som alltid vill ta över PP ;) ) skulle bli invalda i PPs namn och sedan driva sin politik under piratflagg på kommunal nivå. Nu tror jag inte alls att det skulle vara ett troligt scenario, men jag tänker att man kan ha någon form av grupp, ex styrelsen, ledningen eller speciellt tillsatt grupp som kan ha ett "piratveto" över lokala frågor om de anses vara olämpliga för partiet att driva. Det ska självklart bara användas i undantagsfall, men som en "trygghet".

Hur som helst, om PP vill ha en möjlighet att sitta i kommunfullmäktige så ser jag att det här ett nödvändigt steg för att ha någon chans att lyckas med det.

Angående tommtens rädsla för skrytbyggen: Med vågmästarställningen så kan vi ju mycket väl hamna i att stötta skrytbygge i utbyte mot någon piratrelaterad fråga.

Johan mlg Karlsson
2011-04-05, 13:06
AVSLAG.

Vi ska inte ha ett lösryckt beslut på det här sättet om vad lokala valplattformar ska innehålla om fyra år. Det måste utarbetas en komplett plan för hur valplattformar ska utformas. Och den utarbetningen ska inte bakbindas av en motion som inte föregått av någon som helst diskussion.

Vidare lider den här motionen av samma problem som nästan alla andra; Det står att vi ska tycka och göra något. Men det görs ingen referens till något styrdokument eller liknande där besluten ska stå med. Vi kan inte bygga ett parti på 500 lösryckta beslut som inte står med på något annat ställe än ett mötesprotokoll.

JohanL
2011-04-05, 23:30
Yrkar avslag

Instämmer i uttalandet av Johan Karlsson med tillägget att Piratpartiets politik måste naturligtvis förankras i Piratpartiets nuvarande politik. Det finns utrymme för att engagera sig i lokalpolitiska frågor genom valmanifesten i respektive område.

Anton Nordenfur
2011-04-06, 00:32
Avslag.

Alla frågor vi tar del av, oavsett nivå, måste ha någon koppling till vårt program. Detta program kan sträckas långt, ja, men inte hur långt som helst. Att följa en politik bara för att det ger oss röster kan låta lockande, men det är inte vad Piratpartiet står för.

JPAnderson
2011-04-06, 03:08
Jag gillar tanken bakom motionen och är enig i att vi måste kunna anpassa våra kommunpolitiska program efter varje kommuns situation. Men vi har ett principprogram att ta hänsyn till och nästa val är 3 år bort.

Så jag måste således instämma i vad mlg säger med att det måste utarbetas en komplett plan för hur valplattformarna ska utformas, och detta via en mycket mer ingående diskussion än bara denna motion.

Jag yrkar därför avslag.

willenfort
2011-04-06, 08:45
Min personliga åsikt är att man skall kunna ta stälning till lokala frågor även om de inte kan knytas direkt till principprogrammet.
dock är det för tidigt att starta detta nu och vi har 3 år ppå oss attjobba på ämnet. därför avslag.

vill dock komma med en tanke om hur man kan göra:

Vi kan i arbetet med PP4.0 inkludera att skriva "standardprogram" för landsting/region och kommuner. som är allmängiltiga och sen låta de olika komunerna lägga till lokala frågor så länge de ine går emot PP4.0

/C

MMN-o
2011-04-06, 15:03
Yrkar avslag.

Peter Johansson
2011-04-06, 16:10
Det där med att bygga ett skrytbygge lät väldigt oroande... Skattebetalarnas pengar ska verkligen inte slösas bort på sånt skit när det kan användas till viktiga saker som den gamla klassikern skola, vård och omsorg. Jag behöver någon skrivelse som garanterar att PP inte ska medverka till svindyra skrytprojekt för att jag ska våga rösta bifall.

Det här med skrytbygge är ett exempel på lokalt starka frågor som engagerar medborgarna. Faktiskt så är där ett sådant på G i Helsingborg sen 2007 och det hade kunnat genera röster i kommunvalet. (vi tog inte ställning i frågan.)

Att du begär en skriftlig garanti att för att PP inte ska ta ställning i olika frågor lokalt då faller motionen för då litar du inte på de lokalt aktiva att fatta ett klokt beslut för kommunen.

Fredrik Eldh skrev
Jag yrkar avslag.

Piratpartiet är till för tre områden: integritet, kunskap och kultur. Andra frågor göra sig icke besvär. Om vi inte kan få lokalt gehör för våra frågor, då har vi inget i kommunfullmäktige att göra.

Peter svarar
Då vill du inte se oss i riksdagen heller de tre områdena tog oss inte in där heller.

Ravenna
2011-04-06, 20:13
Avslag.

Vi behöver en ny strategi för kommunala val, men den måste fortfarande höra ihop med vårt principprogram. Vill man driva frågor om övergångsställen så tycker jag att man ska kontakta sina lokala kommunpolitiker istället för att försöka använda frågorna som valfläsk.

emkje80
2011-04-09, 13:50
Jag yrkar avslag.
Lokala frågor ska tas upp av rätt forum/lokala partier, inte ursäktas in i PPs valprogram för att vinna platser i kommunerna.

Christoffer Eldengrip
2011-04-09, 13:52
Håller med JPAnderson och Willenfort

Avslag, det är 3 år kvar till 2014 och vi måste fram tills dess börja fila på våra frågor, och gemensamt diskutera fram en rimlig väg.

Tycker det är bra att Peter tar upp frågan och jag står för att man i lokalvalet ska få möjlighet att profilera sig i lokala frågor som inte krockar med agendan på riksnivå. Dock är det för tidigt att ta beslut om det iår.

PiratPendlerProtestant
2011-04-09, 14:20
Om man inte kan göre et lokalt fundament har man inget. Man bygger inte et hus fron taket ock näråt ! likavel inte et parti fundament fron Stockholm ock när.
Om man inte kan driva lokala frågor da får man inte lokala röster.

Monag röster på samma parti til alla val - derfor er det et demokratisk problem at ha alla val på samma tid.

1. ste år landsting
2. dra år region
3. je år kommun
4. paus
5. år EU
da har man möjlighet at ge motspel om man ser til ex. landstinge gör et skit program.

Jeg kan inte röste på riksdagen derfor har den inget interess for mig.
monga andra som jag kan rösta lokal ock vil derfor et lokalt program.
kan vi inte få det kan vi likavel gå till nogot annat parti.
Skånedemokaterna :) :)
Hans dansker i Åstorp

Ella Brodin
2011-04-09, 15:43
Kan påpeka att många kommuner (kanske speciellt Uppsala och Lund) drev helt lokala frågor i valet 2010. T.ex i Uppsala ville PP att vi skulle bygga fler studentbostäder.

Problemet var att det var oerhört svårt att nå ut med vilka frågor vi faktiskt drev och svårt för allmänheten att förstå och tänka på några kommunala frågor öht som "piratfrågor".

I verkligheten finns ju otroligt mycket lokala piratfrågor att driva - t.ex öppen mjukvara i skolor etc.

Det partiet behöver är nationell samordning av lokalpolitiken för att få väljare att tänka "det här är en typisk fråga för PP att driva på kommunnivå". Vi behöver alla vara överens om vilka frågor vi ska driva och vad vi tycker att partiet ska arbeta för inom Sveriges kommuner.

Ravenna
2011-04-12, 19:35
Det blir så hattigt och fånigt att stå och berätta för intresserade på stan att "vi är för integritet, fildelning, kultur... och ett nytt övergångsställe på Storgatan".

WTF, liksom.

Sven Petersson
2011-04-12, 20:02
Det blir så hattigt och fånigt att stå och berätta för intresserade på stan att "vi är för integritet, fildelning, kultur... och ett nytt övergångsställe på Storgatan".

WTF, liksom.
Tycker du att det vore hattigt och fånigt att stå och berätta för intresserade någonstans i Västra Götaland att "vi är för integritet, fildelning, kultur... och inkludering av utredningar och kompletterande undersökningar i vårdgarantin".

Vänligen se https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?p=262771&postcount=46 (http://forum.piratpartiet.se/showthread.php?p=262771&postcount=46) innan du svarar!

morr
2011-04-13, 15:27
Det blir så hattigt och fånigt att stå och berätta för intresserade på stan att "vi är för integritet, fildelning, kultur... och ett nytt övergångsställe på Storgatan".

WTF, liksom.

Jag ser faktiskt inte alls hattigheten... eller i alla fall inte på vilket sätt det skulle skilja sig mot andra partier. "Vi vill sänka skatten och bygga ett övergångsställe"

Ravenna
2011-04-13, 19:47
Tycker du att det vore hattigt och fånigt att stå och berätta för intresserade någonstans i Västra Götaland att "vi är för integritet, fildelning, kultur... och inkludering av utredningar och kompletterande undersökningar i vårdgarantin".

Vänligen se https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?p=262771&postcount=46 (http://forum.piratpartiet.se/showthread.php?p=262771&postcount=46) innan du svarar!

Nej, jag ser det INTE som en pirat/integritetsfråga att inkludera röntgen i vårdgarantin, även om jag ser det som en önskvärd utveckling i vården. Jag ser det som en ren vårdfråga som inte har något gemensamt med vår politik i övrigt.

Jag ser det vidare INTE som en lokal fråga för Västra Götaland med tanke på att samma regler tycks gälla i alla landsting.

Om detta är en fråga vi ska lyfta så är det på en nationell nivå, eftersom "problemet" tycks finnas i samtliga landsting. Man måste dock notera att det måste sättas en gräns någonstans för vad som ingår i vårdgarantin. Allt kan inte ingå av praktiska och ekonomiska skäl.

Ravenna
2011-04-13, 19:48
Jag ser faktiskt inte alls hattigheten... eller i alla fall inte på vilket sätt det skulle skilja sig mot andra partier. "Vi vill sänka skatten och bygga ett övergångsställe"

Vi är inte riktigt som andra partier, som bara vill in för att driva politik i allmänhet. Vi har ett specifikt mål med vår politik, inte bara "allmänna förbättringar av samhället". Det finns många andra partier att rösta på om man är intresserad av övergångsställen.

Sven Petersson
2011-04-13, 21:29
Nej, jag ser det INTE som en pirat/integritetsfråga att inkludera röntgen i vårdgarantin, även om jag ser det som en önskvärd utveckling i vården. Jag ser det som en ren vårdfråga som inte har något gemensamt med vår politik i övrigt.

Jag ser det vidare INTE som en lokal fråga för Västra Götaland med tanke på att samma regler tycks gälla i alla landsting.

Om detta är en fråga vi ska lyfta så är det på en nationell nivå, eftersom "problemet" tycks finnas i samtliga landsting. Man måste dock notera att det måste sättas en gräns någonstans för vad som ingår i vårdgarantin. Allt kan inte ingå av praktiska och ekonomiska skäl.

Du har fel i sak, hur vårdgarantin tolkas och hanteras varierar mellan regionerna. Nämnda problem förekommer t.ex. inte i Stockholm.

Jag måste gratulera dig till hur skickligt du med gammelpolitisk taktik försökte undvika att svara på frågan.

Låt mig förtydliga frågan:

Tycker du att det vore hattigt och fånigt att stå och berätta för intresserade någonstans i Västra Götaland att "vi är för integritet, fildelning, kultur... och inkludering av utredningar och kompletterande undersökningar i vårdgarantin, ..." om Piratpartiets styrelse hade sanktionerat användning i ett regionsval i Västra Götaland av "Vi är för inkludering av utredningar och kompletterande undersökningar i vårdgarantin"?

Sven Petersson
2011-04-13, 21:42
Vi är inte riktigt som andra partier, som bara vill in för att driva politik i allmänhet. Vi har ett specifikt mål med vår politik, inte bara "allmänna förbättringar av samhället". Det finns många andra partier att rösta på om man är intresserad av övergångsställen.

Den inställning som avspeglas i dina inlägg förbluffar mig.

Är det möjligen så att du vill att Piratpartiet inte skall dela i regionala och kommunala val, och helt koncentrera sig på riksdagsval och EU-val?

Om det är fallet så förstår jag din inställning.

Om det inte är fallet så skulle jag gärna vilja veta hur du anser Piratpartiet bör agera och argumentera för att vinna regionala och kommunala mandat.

Sven Petersson
2011-04-13, 23:53
Förlåt!

Det ska naturligtvis stå:

Är det möjligen så att du vill att Piratpartiet inte skall delta i regionala och kommunala val, och helt koncentrera sig på riksdagsval och EU-val?

morr
2011-04-14, 11:57
Vi är inte riktigt som andra partier, som bara vill in för att driva politik i allmänhet. Vi har ett specifikt mål med vår politik, inte bara "allmänna förbättringar av samhället". Det finns många andra partier att rösta på om man är intresserad av övergångsställen.

Jag tolkar också dina svar som att din inställning är att vi inte har något att göra på kommunal nivå eftersom våra huvudfrågor i huvudsak regleras på riksdagsnivå.

Om det är det du säger så kan jag väl hålla med dig. Men om du säger att vi ska vara på kommunal nivå och där uteslutande driva våra kärnfrågor så är jag övertygad om att det inte kommer att fungera.

Min inställning är att OM vi SKA ställa upp på kommunal nivå så måste de lokala representanterna/avdelningen kunna ta ställning i lokala frågor som inte går att koppla ihop med partiets kärnfrågor. Annars är det bara bortkastad tid/pengar/engagemang.

Peter Johansson
2011-04-14, 12:14
Vi är inte riktigt som andra partier, som bara vill in för att driva politik i allmänhet. Vi har ett specifikt mål med vår politik, inte bara "allmänna förbättringar av samhället". Det finns många andra partier att rösta på om man är intresserad av övergångsställen.

Som jag läst både nu och tidigare så är du inte intresserad av att se oss ställa upp i lokala val. Men många av oss ser det som positivt på många sätt och hade man kunnat profilera sig i lokalt starka frågor redan 2010 så kanske det hade sett annorlunda ut på lokal nivå. Där finns andra positiva effekter som det lokala engagemanget som ökar när man ställer upp lokalt.
Det finns tillräckligt med folk till att distribuera våra valsedlar bara det är också positivt.

Ravenna
2011-04-14, 19:02
Förlåt!

Det ska naturligtvis stå:

Är det möjligen så att du vill att Piratpartiet inte skall delta i regionala och kommunala val, och helt koncentrera sig på riksdagsval och EU-val?

Nej, jag tycker att PP ska verka även lokalt, men att vi ska syssla med frågor som kan härledas till principprogrammet och inte med alla möjliga frågor som lokala aktivister tycker är viktiga just för stunden.

Ett övergångsställe på Storgatan kan mycket väl vara en viktig lokal fråga, men om vi behöver ta till sådant för att locka väljare, då har vi misslyckats med att aktualisera våra kärnfrågor.

Det finns många kultur- och integritetsfrågor att driva på en lokal nivå och jag anser att vi bör specialisera oss på dessa och inte dra in en massa annat som passar de lokala aktivisterna just för stunden.

Ravenna
2011-04-14, 19:23
Jag tolkar också dina svar som att din inställning är att vi inte har något att göra på kommunal nivå eftersom våra huvudfrågor i huvudsak regleras på riksdagsnivå.

I huvudsak har vi mest på EU- och riksdagsnivå att göra, ja, men vi har också en del att göra på lokal nivå. Detta innefattar dock inte övergångsställen och röntgenundersökningar.

Om det är det du säger så kan jag väl hålla med dig. Men om du säger att vi ska vara på kommunal nivå och där uteslutande driva våra kärnfrågor så är jag övertygad om att det inte kommer att fungera.

Jag är övertygad om att det bästa sättet att ta oss in i kommunpolitiken är genom spetskompetens, inte genom det valfläsk man tror passar väljarna för dagen.

Om vi behöver ta till övergångsställen och röntgenundersökningar för att få driva politik lokalt, då kan det kvitta fullständigt, tycker jag. Vi ska inte ge oss in i politiken bara för att driva politik i allmänhet. Finns det inga aktuella piratfrågor att driva i en kommun så har vi inte där att göra, och jag kommer aldrig att rösta på Piratpartiet lokalt om partiet går in för att driva alla möjliga frågor som inte intresserar mig.

Min inställning är att OM vi SKA ställa upp på kommunal nivå så måste de lokala representanterna/avdelningen kunna ta ställning i lokala frågor som inte går att koppla ihop med partiets kärnfrågor. Annars är det bara bortkastad tid/pengar/engagemang.

Jag anser att OM vi väl har kommit in i en kommun, så kan de lokala representanterna i efterhand självfallet engagera sig i olika frågor som dyker upp lokalt (det blir en naturlig effekt av att man då ingår i olika utskott och kommitéer och arbetsgrupper), men jag anser bestämt att vi INTE ska gå till val på allt möjligt hopkok bara för att.

Det är bara min åsikt, som en potentiell väljare. Jag röstade nämligen inte på Piratpartiet vare sig i kommun- eller landstingsvalet. Jag är uppenbarligen i allra högsta grad öppen för att bli övertygad, men röntgenundersökningar övertygar mig inte... snarare tvärt om.

morr
2011-04-15, 11:29
Jag anser att OM vi väl har kommit in i en kommun, så kan de lokala representanterna i efterhand självfallet engagera sig i olika frågor som dyker upp lokalt (det blir en naturlig effekt av att man då ingår i olika utskott och kommitéer och arbetsgrupper), men jag anser bestämt att vi INTE ska gå till val på allt möjligt hopkok bara för att.

mmm... jag kan typ köpa din "kompromiss", men som det ser ut i dag ska vi sitta och säga "ingen åsikt" i 90 % utav alla frågor som kommer upp. Och det är ingen som kommer att rösta på ett sådant parti på lokal nivå (uppenbarligen inte på nationell nivå heller ;) ).

Däremot så känns väl din "kompromiss" som oärlig, att vi ska få påverka i lokala frågor om vi kommer in, men att vi inte ska berätta hur vi kommer att rösta innan valet.

Sven Petersson
2011-04-17, 17:12
mmm... jag kan typ köpa din "kompromiss", men som det ser ut i dag ska vi sitta och säga "ingen åsikt" i 90 % utav alla frågor som kommer upp. Och det är ingen som kommer att rösta på ett sådant parti på lokal nivå (uppenbarligen inte på nationell nivå heller ;) ).

Däremot så känns väl din "kompromiss" som oärlig, att vi ska få påverka i lokala frågor om vi kommer in, men att vi inte ska berätta hur vi kommer att rösta innan valet.
+1

Peter Johansson
2011-04-17, 18:53
Drar tillbaka yrkande 32 till förmån för yrkande 93.
Nu yrkande 217.
Det andra är teknikstrul ifrån min sida.:facepalm: