handdator

Visa fullständig version : Motion B08: Vår vågmästarstrategi


Mötespresidiet
2011-04-04, 22:57
Vår gamla vågmästarstrategi är baserad på att där finns två nästan jämnstarka block. Efter valet 2010 ser den rikspolitiska kartan annorlunda ut. Jag anser att PiratPartiets nuvarande vågmästarstrategi har spelat ut sin roll eftersom den inte överens stämmer med det aktuella politiska läget på riksnivå, och Piratpartiet skall alltid eftersträva att ha en vågmästarstrategi som överens stämmer med det rådande läget på riksnivå. Skulle Piratpartiet bli erbjudna minister poster av något block så antas endast de som har någon relevans för vår politik (som exempel IT minister är något som har relevans medan Jordbruksminister har det inte.)

Skriven av
Peter Johansson

morr
2011-04-05, 13:04
Men vågmästarställningen är ju det önskvärda. Det finns ju inskrivet hur vi ska bete oss vid flera olika scenarier. Vi vet ju inte hur det ser ut efter nästa val. Ska vi alltid skriva om strategin baserat på det valet som nyss har varit?

Johan mlg Karlsson
2011-04-05, 13:17
AVSLAG.

Ett sådant här beslut ska inte kuppas igenom på det här sättet utan någon som helst föregående diskussion.

Vidare så måste sådanna här beslut tas med någon form av helhetssyn. Att riva ut en av grundpelarna som vi står på utan att kolla vad som samtidigt händer med dom andra är ytterst skadligt.

JonathanRL
2011-04-05, 13:57
Suck. Yrkar avslag. Punkt.

Jan-Olof Ruuska
2011-04-05, 14:41
AVSLAG.

Ett sådant här beslut ska inte kuppas igenom på det här sättet utan någon som helst föregående diskussion.

Vidare så måste sådanna här beslut tas med någon form av helhetssyn. Att riva ut en av grundpelarna som vi står på utan att kolla vad som samtidigt händer med dom andra är ytterst skadligt.

Att motionera till medlemsmöteet är knappast en kupp. Tvärtom är det synnerligen demokratiskt och bra. Det vore illa om medlemmar för för sig att det är att kuppa att lägga förslag till ett medlemsmöte.

Johan mlg Karlsson
2011-04-05, 15:06
Att motionera till medlemsmöteet är knappast en kupp. Tvärtom är det synnerligen demokratiskt och bra. Det vore illa om medlemmar för för sig att det är att kuppa att lägga förslag till ett medlemsmöte.

Nej, det är inte demokratiskt att ett motion som behandlar något sådant här viktigt bara poppar upp såhär och går igenom utan att majoriteten av medlemmarna ens noterat att frågan är uppe på tapeten först.

Sådant här måste förankras.

infinite_emma
2011-04-05, 17:45
Nej, det är inte demokratiskt att ett motion som behandlar något sådant här viktigt bara poppar upp såhär och går igenom utan att majoriteten av medlemmarna ens noterat att frågan är uppe på tapeten först.

Sådant här måste förankras.

Jag är ledsen Johan, men jo - det är demokratiskt. Var ska gränserna gå för vilka typer av motioner som ska skrivas, vem som ska skriva dem, och vilken grupp ska det handla om som "känner till" frågorna innan det passar sig att motionera? Ibland dyker det därför upp motioner som kanske inte alls passar in i piratpartiet eller dess politik, men det är ett lågt pris att betala om man jämför med motsatsen.

Johan mlg Karlsson
2011-04-05, 18:12
Jag är ledsen Johan, men jo - det är demokratiskt. Var ska gränserna gå för vilka typer av motioner som ska skrivas, vem som ska skriva dem, och vilken grupp ska det handla om som "känner till" frågorna innan det passar sig att motionera? Ibland dyker det därför upp motioner som kanske inte alls passar in i piratpartiet eller dess politik, men det är ett lågt pris att betala om man jämför med motsatsen.

Nu tror jag du läste in betydligt mer än vad jag faktiskt skrev. (Eller iaf menade!)

Naturligtvis är det tillåtet (och ska vara tillåtet!) att motionera om vad man vill. Samtidigt så tycker jag att organisationen bör ha som default-läge att avslå den här typen av motioner. Att säga att det inte är demokratiskt kanske var lite fel ordval, men ifall motionen skulle gå igenom för att något tiotal personer röstade för den och resten av partiet skulle upptäcka i efterhand att vi inte har någon vågmästarstrategi lägre så skulle vi ha ett problem och många skulle vara upprörda över att dom missat sin chans att påverka.

Henry Rouhivuori
2011-04-05, 18:19
Nu tror jag du läste in betydligt mer än vad jag faktiskt skrev. (Eller iaf menade!)

Naturligtvis är det tillåtet (och ska vara tillåtet!) att motionera om vad man vill. Samtidigt så tycker jag att organisationen bör ha som default-läge att avslå den här typen av motioner. Att säga att det inte är demokratiskt kanske var lite fel ordval, men ifall motionen skulle gå igenom för att något tiotal personer röstade för den och resten av partiet skulle upptäcka i efterhand att vi inte har någon vågmästarstrategi lägre så skulle vi ha ett problem och många skulle vara upprörda över att dom missat sin chans att påverka.
Resten av partiet upptäcker i efterhand att det har åsikter om dittan och datten. Det är fortfarande 15000 medlemmar som inte deltar i mötena och likväl kan tycka att partiet går iväg åt fel riktning. De förnyar då inte medlemsskapet.

I det fall du beskriver får ju den semiaktiva medlemmen skylla sig själv.

Henry Rouhivuori
2011-04-05, 18:29
Det default-läget som skall skydda mot "kuppande motioner" har ju ett flertal personer klagat på så kraftigt att styrelsen gett med sig och plockat bort kuppskyddet. Jag och andra mötesdeltagare får därmed skylla oss själva då inte man kunde välja styrelsens alternativ med ett klick och därmed inte hann med och titta på varje enskild motion om där finns en fälla gömd i någon kryptisk formulering.

Krippa
2011-04-05, 21:54
Det är långt kvar till nästa val. Den opinion som råder idag är en sak, 2014 kan det se helt annorlunda ut. Hur bra/dålig vågmästarstrategin är, lämpar sig således kanske bättre att börja diskutera om ett par år.

JohanL
2011-04-05, 23:40
Yrkar avslag

Yrkandena känns inte genomarbetade och är inget som jag kan se antas i någon form av dokument inom Piratpartiet. Man kan t.ex. inte skrota en sak för att blocken inte existerar och sen bygga yrkandet på blocken. Och man kan inte ge styrelsen i uppdrag att "utarbeta en mandatvinnande strategi" eftersom det inte finns någon sätt att mäta detta. Båda förslagen faller därför enbart på genomförandet så vidare motivering anser jag onödig även om det finns.

JPAnderson
2011-04-06, 02:54
Jag har redan gett min åsikt om detta i en annan del av forumet men det tåls att upprepas.

Jag är för vågmästarstrategin då jag anser att den ger oss bästa möjliga genomslag i våra kärnfrågor, så som de ser ut idag. Den är dessutom en grundpelare varpå vår politik är byggd på, så som den ser ut idag.

Men mycket tyder på att vi kommer att behöva genomföra en breddning av vår politik framöver. Exakt hur eller inom vilka områden är svårt att säga nu men när det väl sker så får vi se över vår strategi eller anamma en helt ny sådan anpassat till vårt utgångsläge i nästa val, som är tre år bort.

Jag yrkar således avslag.

MMN-o
2011-04-06, 14:56
Yrkar avslag.

Ravenna
2011-04-06, 20:26
Avslag.

Jag finner det troligt att vi kommer att behöva en ny strategi - men sanningen är att vi inte idag vet hur det politiska läget kommer att vara 2014. Såssarna har en ny PL, Miljömupparna kommer att ha nya språkrör, Maud Olofsson och Ohlyckan kan lämna sina poster osv... det kan hända mycket och skapas nya konstellationer! Alliansen kan spricka, MP kan hoppa in i mitten, Kristmupparna och SD-eländet kan trilla av pinn... När vi kommer fram till sommaren 2014 så är det möjligt att opinionen säger att det finns två jämnstarka block. Då kan vi behöva en vågmästarstrategi.

Detta måste vara någonting som utvärderas löpande, vrids och vänds på, diskuteras och förankras i partiet. Ordentligt. Över en längre tid. Ska vi byta strategi måste vi ha medlemmarna med oss - inte bara ett medlemsmötesbeslut.

Sven Petersson
2011-04-07, 00:45
Efter att ha intervjuat 28 personer som påstod sig ha röstat på Piratpartiet i EU-valet och på ett annat parti i riksdagsvalet, och fått höra från samtliga att den så kallade vågmästarstrategin bidrog till deras beslut, och från 11 att den var huvudanledningen till deras beslut, så kan jag bara konkludera att den så kallade vågmästarstrategin måste skrotas om Piratpartiet skall kunna överleva.

Peter Johansson
2011-04-07, 09:03
Avslag.

Jag finner det troligt att vi kommer att behöva en ny strategi - men sanningen är att vi inte idag vet hur det politiska läget kommer att vara 2014. Såssarna har en ny PL, Miljömupparna kommer att ha nya språkrör, Maud Olofsson och Ohlyckan kan lämna sina poster osv... det kan hända mycket och skapas nya konstellationer! Alliansen kan spricka, MP kan hoppa in i mitten, Kristmupparna och SD-eländet kan trilla av pinn... När vi kommer fram till sommaren 2014 så är det möjligt att opinionen säger att det finns två jämnstarka block. Då kan vi behöva en vågmästarstrategi.

Detta måste vara någonting som utvärderas löpande, vrids och vänds på, diskuteras och förankras i partiet. Ordentligt. Över en längre tid. Ska vi byta strategi måste vi ha medlemmarna med oss - inte bara ett medlemsmötesbeslut.

Att olika partier byter partiledare eller språkrör ändrar inte deras storlek i riksdagen eller påverkar deras antal platser där och att block storleken skulle ändras är inte heller troligt eftersom nuvarande regering är i minoritet och då knyter sina samarbetspartier hårdare till sig så hela ovanstående argumentation faller som "en död häst"

JohanL
2011-04-07, 14:19
Efter att ha intervjuat 28 personer som påstod sig ha röstat på Piratpartiet i EU-valet och på ett annat parti i riksdagsvalet, och fått höra från samtliga att den så kallade vågmästarstrategin bidrog till deras beslut, och från 11 att den var huvudanledningen till deras beslut, så kan jag bara konkludera att den så kallade vågmästarstrategin måste skrotas om Piratpartiet skall kunna överleva.

Att dra slutsatser från intervjuer med 28 personer får du gärna göra, men att från det dra slutsatser från hur Piratpartiet måste agera för att överleva hoppas jag att du är ensam om att göra.

Anton Nordenfur
2011-04-07, 16:36
Att dra slutsatser från intervjuer med 28 personer får du gärna göra, men att från det dra slutsatser från hur Piratpartiet måste agera för att överleva hoppas jag att du är ensam om att göra.
Detta sagt tror jag inte att jag är ensam med att uppmuntra vidare analyser i hur vi ska kunna förbättra våra siffror. Sådana intervjuer uppmuntras verkligen, men skulle behöva göras i större omfång innan några slutsatser dras. Nu har vi ett tag på oss att ändra strategier innan '14, så satsa på att göra en ordentlig undersökning och uppmuntra eventuella ändringar i partiet då istället.

JohanL
2011-04-07, 22:02
Detta sagt tror jag inte att jag är ensam med att uppmuntra vidare analyser i hur vi ska kunna förbättra våra siffror. Sådana intervjuer uppmuntras verkligen, men skulle behöva göras i större omfång innan några slutsatser dras. Nu har vi ett tag på oss att ändra strategier innan '14, så satsa på att göra en ordentlig undersökning och uppmuntra eventuella ändringar i partiet då istället.

Nä, det är helt onödigt. Om det är ett populistiskt parti vi vill bli behöver vi bara släppa vår politik och kopiera Alliansens, det var ju dem som tog hem flest röster i sista valet och alltså borde resultatet av en sådan undersökning visa att det är däråt vi ska röra oss.

Eller så fortsätter vi jobba för vår ideologi istället.

Anton Nordenfur
2011-04-07, 22:42
Nä, det är helt onödigt. Om det är ett populistiskt parti vi vill bli behöver vi bara släppa vår politik och kopiera Alliansens, det var ju dem som tog hem flest röster i sista valet och alltså borde resultatet av en sådan undersökning visa att det är däråt vi ska röra oss.

Eller så fortsätter vi jobba för vår ideologi istället.
Vi måste dock särskilja att göra mindre saker för att nå medborgarens intresse, och att totaländra vår politik och vända kappan efter vinden. Om det skulle visa sig att vi är totalkörda med vågmästarstrategin skulle vi behöva överväga att ändra den för att kunna nå igenom över huvud taget, alternativt inte ändra den och inte komma igenom alls. Att säga att vi aldrig kan ändra minsta del av vår politik för att bättre passa medborgaren är naivt.

JohanL
2011-04-08, 11:45
Vi måste dock särskilja att göra mindre saker för att nå medborgarens intresse, och att totaländra vår politik och vända kappan efter vinden. Om det skulle visa sig att vi är totalkörda med vågmästarstrategin skulle vi behöva överväga att ändra den för att kunna nå igenom över huvud taget, alternativt inte ändra den och inte komma igenom alls. Att säga att vi aldrig kan ändra minsta del av vår politik för att bättre passa medborgaren är naivt.

Att skrota hela vår strategi för att påverka i riksdagen är knappast någon liten sak. Och att skrota den, antingen för att ersätta den med något luddigt som jag knappt förstår (men som enligt min tolkning är någon sorts rörigare mer specificerad variant av vågmästarstrategin) eller skrota den helt och ersätta den med ingenting, är knappast något som man vinner val på.

Kom fram med en bättre plan så tar jag gärna ställning till den planen, de två alternativen som finns här är INTE något alternativ.

Anton Nordenfur
2011-04-08, 15:37
Att skrota hela vår strategi för att påverka i riksdagen är knappast någon liten sak. Och att skrota den, antingen för att ersätta den med något luddigt som jag knappt förstår (men som enligt min tolkning är någon sorts rörigare mer specificerad variant av vågmästarstrategin) eller skrota den helt och ersätta den med ingenting, är knappast något som man vinner val på.

Kom fram med en bättre plan så tar jag gärna ställning till den planen, de två alternativen som finns här är INTE något alternativ.
Nu får jag ödmjukast be dig läsa igenom vår konversation igen. Det du kritiserade var att jag uppmuntrade till vidare forskning och diskussion i vågmästarstrategin för att kanske komma med en bättre version i framtiden:
Sådana intervjuer uppmuntras verkligen, men skulle behöva göras i större omfång innan några slutsatser dras. Nu har vi ett tag på oss att ändra strategier innan '14, så satsa på att göra en ordentlig undersökning och uppmuntra eventuella ändringar i partiet då istället.
Jag tror därför att vi två vill precis samma sak - kolla om behovet av en ändring finns, och om det finns komma med konkreta förslag på hur vi kan göra. Jag tror det blev lite missförstånd helt enkelt. Och som sagt har jag lagt avslag på denna motion just eftersom jag inte tycker att underlaget är tillräckligt och att slutsatsen är felaktig.

Ravenna
2011-04-08, 17:01
Att olika partier byter partiledare eller språkrör ändrar inte deras storlek i riksdagen eller påverkar deras antal platser där och att block storleken skulle ändras är inte heller troligt eftersom nuvarande regering är i minoritet och då knyter sina samarbetspartier hårdare till sig så hela ovanstående argumentation faller som "en död häst"

Nej, men deras partiledare och strategi och allianser INFÖR VALET 2014 påverkar såklart maktbalansen inför perioden 2014-2018. Storleken i riksdagen kommer att ändras 2014 och vi behöver en strategi som är anpassad till det läge vi tror kommer råda 2014-2018, inte till det vi vet råder under 2010-2014.

Sisyfos boll
2011-04-10, 22:42
Motionen är dåligt skriven, eftersom den börjar tjafsa om ministerposter. Dessutom handlar vågmästarstrategin om att maximera inflytandet som det är. Det här är ogenomtänkt. Det skulle vara fantastiskt för oss att komma in i riksdagen en period även som opposition, och om vi får en majoritetsregering nästa val kommer vågmästeri ändå inte vara aktuellt. Det betyder inte att vi inte vill ha rollen om den erbjuds.

Peter Johansson
2011-04-12, 17:38
Nej, men deras partiledare och strategi och allianser INFÖR VALET 2014 påverkar såklart maktbalansen inför perioden 2014-2018. Storleken i riksdagen kommer att ändras 2014 och vi behöver en strategi som är anpassad till det läge vi tror kommer råda 2014-2018, inte till det vi vet råder under 2010-2014.

Ja just det vi kommer att behöva en uppdaterad version av vågmästar strategin som speglar det politiska läget till valet 2014.

Hur maktbalansen ser ut i riksdagen 2014-2018 kan man ju än så länge bara leta i spå korten efter därför sträcker sig denna motion bara till strax efter valet 2014 sen MÅSTE den uppdateras likadant med vår nuvarande vågmästarstrategi den avspeglar inte det rådande läget med Sverige demokraterna som vågmästare.

Motionen ifråga speglar det nuvarande politiska läget i riksdagen.

Ravenna
2011-04-12, 19:34
Motionen ifråga speglar det nuvarande politiska läget i riksdagen.

Vilket är både värdelöst och meningslöst eftersom det är läget om 3 år som vi behöver en strategi för, inte en strategi för dagens läge.

Sven Petersson
2011-04-12, 21:59
@Peter Johansson

Hur många katastrofala riksdagsval behövs det för att övertyga dig om att den så kallade vågmästarstrategin hindrar Piratpartiet från att vinna riksdagsmandat?

Min fråga är inte sarkastisk; den är uppriktigt menad.

morr
2011-04-13, 15:39
På http://www.piratpartiet.se/vagmastarstallning kan man läsa om vågmästarstrategin i detalj. Den tar upp flera olika tänkbara scenarion om hur vi ska agera efter valet "oavsett" utgång.

Känns inte som att motionsskaparen och flera i den här tråden har läst den här informationen.

Ps. Någon på webb som läser det här kanske ska ändra namn på sossarnas ledare. Helst avpersonifiera det helt.


Piratpartiet i vågmästarställning

Piratpartiet tar inte ställning i höger/vänster-frågor, eller andra frågor som ligger utanför vårt principprogram. Vi är beredda att stödja såväl en socialdemokratisk som en borgerlig regering. Det vi är intresserade av är att marschen mot kontrollsamhället avbryts, och att kulturen och kunskapen släpps fria i samhället.
Vårt mål är att komma in i riksdagen och få en vågmästarställning. Om vi lyckas med det kommer vi att prata med både Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt. Vi kommer att förklara vad det är vi vill, och påpeka att våra hjärtefrågor faktiskt på intet sätt går emot vare sig traditionell socialdemokratisk politik eller traditionell borgerlig politik.
Inget av blocken har egentligen något att förlora i sak på att tillfredsställa i princip alla våra krav. Vare sig Sahlin eller Reinfeldt har det minsta personligt intresse av att behålla dagens absurda upphovsrättslagstiftning. Att det har blivit som det blivit beror i första hand på att de är ointresserade av området, och därför har låtit "experterna" (alltså underhållningsindustrins lobbyister) få som de vill.
I ett läge där de kan vinna regeringsmakten genom att gå oss till mötes i en fråga som de själva uppfattar som helt perifer, finns det all anledning att tro att de ska vara angelägna att hitta en lösning.

Men hur som helst, det finns tre tänkbara varianter på vågmästarscenariot:

1) Det ena blocket går med på våra krav, och det andra gör det inte. Då väljer vi det block som går på vår linje. Huruvida det blocket är rött eller blått struntar vi i. Så länge vi ser att de gör sitt yttersta för att med kraft driva våra frågor, stöder vi reservationslöst regeringen i alla andra frågor också.

2) Båda blocken går med på våra krav. Om det finns nyansskillnader som gör att det ena blocket framstår som lite bättre än det andra väljer vi det blocket. Om båda är precis lika bra stöder vi det som fått flest röster i valet. På så sätt påverkar vi inte höger/vänster-balansen i svensk politik. Så länge regeringen driver våra frågor med kraft stöder vi den reservationslöst i alla andra frågor, precis som i scenario 1).

3) Båda blocken tvärvägrar att gå med på våra krav. Det här är det krångligaste fallet, men vi kan hantera det också. Till att börja med stöder vi det ena blocket, och släpper fram en regering. Troligen det block som fick minst röster i valet, så att de andra, "segrarna", känner sig snuvade på regeringsmakten. De kan dock inte göra mycket åt saken, eftersom vi reservationslöst stöder sittande regering i allt som inte är våra frågor.
När "segrarna" väl sitter tryggt placerade i utvisningsbåset i opposition inleder vi sakliga och lågmälda samtal med dem, tills de börjar inse att våra förslag faktiskt inte är så farliga, och att de bara har att vinna på att göra som vi ber dem. När de fått syna våra argument i glansen från den hägrande regeringsmakten ett tag, finns det goda skäl att tro att de kommer att hålla med oss. Då ställer vi ett misstroendevotum och byter regering. Därefter stöder piratpartiet den nya regeringen reservationslöst i alla frågor, så länge de driver våra frågor med kraft, precis som i scenario 1) och 2).

Det här är hela strategin. På så sätt kan vi garantera att våra frågor får genomslag.

Svar på vanliga frågor:

- Hur gör vi i riksdagsvoteringar som inte rör frågor Piratpartiet jobbar med?
Vi stöder den sittande regeringen, vad vi än tycker privat.

- Kommer partiet försöka göra överenskommelser med andra partier ("om ni röstar så här i fråga X och Y så hjälper vi er med Z") ?
Nej, vi pratar med den som innehar regeringsmakten. Så länge de gör som som vi vill i våra frågor stöder vi dem i allting annat. Vi vill inte försöka oss på shopping a la carte från olika partier (för då blir vi bara bortfintade). Slutar regeringen göra som vi vill byter vi regering, men så länge vi tolererar en regering är vi obrottsligt lojala mot den i alla frågor som ligger utanför vårt principprogram.

...eller låta bli att rösta?
Om regeringen behöver vårt stöd i riksdagen kan den räkna med det. Vi låter inte bli att rösta om det skulle påverka utgången till regeringens nackdel.

...eller låta de enskilda riksdagsmännen bestämma vad de vill rösta?
Absolut inte under några omständigheter. Den dagen vi börja rösta hej vilt efter eget skön har vi inte längre något att erbjuda de andra partierna i en förhandling. Då kan vi inte dra nytta av vågmästarställningen, och har inte längre någon möjlighet att påverka i de frågor vi brinner för.

- Men i det tredje scenariot (alltså att inget av blocken vill ge oss något alls, trots att vi har vågmästarställning), varför skulle vi i så fall stöda regeringen? Vi måste väl rimligen kunna erbjuda dem att vi ska sluta rösta hej vilt och rösta med dem istället? Det känns lite tvärtom att först ge dem det de vill (rösta med) och sedan försöka förhandla.
Tanken i det tredje scenariot är släpper vi fram en regering som vi i och för sig tycker är kass, men som vi väljer att stöda tills vidare ändå. I princip bara för att reta oppositionen, alltså.

När oppositionen har fått ett par månader på sig att sitta och sura över att de inte får bilda regering trots att de anser att de "vann" valet, har de två alternativ att välja på. Endera fortsätter de att sura i fyra år till. Eller också börjar de prata med oss för att se om de inte kan "tala oss tillrätta" och få vårt stöd.

Det är ju regeringsmakten som är det stora förstapriset för både socialdemokrater och borgerliga, och de har ingenting att förlora på att föra dialog med oss. I och med det har vi fått igång en diskussion med oppositionen om sakfrågorna. Eftersom våra förslag inte på något sätt strider mot vare sig socialdemokraternas eller de borgerligas grundvärderingar, och faktiskt rent sakligt är bra förslag för Sverige, finns det ingen anledning att tro att de skulle föredra att sura i fyra år istället för att komma överens med oss.

Men tills de har gjort det röstar vi konsekvent med deras motståndare (alltså regeringen som vi stöder fastän vi tycker den är kass). Då får oppositionen ännu större anledning att komma överens med oss än om vi röstar hej vilt. Ju fler omröstningar om vård/skola/omsorg/skatter/förbandsnedläggningar som går oppositionen emot, desto angelägnare kommer de bli att få ett regeringsskifte till stånd.
Regeringen som fått makten fast vi tycker den är kass kanske i och för sig känner sig glad över att få igenom allt den vill utan att ha behövt ge oss ett enda dugg. Men de kommer att veta att det bara behövs ett ord från oppositionsledaren för att de ska förlora regeringsmakten. Så det blir nog inte någon djup och långvarig glädje de känner.

Poängen med att släppa fram en regering även om ingendera sidan ger oss vad vi vill ha är att skapa stabilitet och låta eventuella heta känslor svalna en smula. Man kan inte dra ut på regeringsförhandlingar mer än ett par veckor efter det att valet är klart. Kan vi inte få en regering som vi vill ha (för att den lovar att göra rätt i våra frågor) är det ändå bättre att släppa fram en regeringsbildare som vi ogillar. Landet måste ha en regering.
Men parlamentarismen är så finurlig ordnad att rikdagen när som helst kan slänga ut sittande regering om en majoritet av riksdagen så önskar. Det vet ledaren för oppositionen, vare sig han heter Sahlin eller Reinfeldt. Så varför skulle han inte prata med oss för att se om han kan skapa en majoritet för ett misstroendevotum? Och varför skulle han inte gå med på våra krav när han har fått tid att fundera på dem, och insett att de inte på något sätt går emot den egna ideologin eller något som är en kärnfråga för hans parti?

Om vi kommer in i riksdagen, men inte får vågmästarställning
Även om vi inte skulle få en vågmästarställning kan vi tillföra mycket i utskottsarbetet. Mycket av den dåliga lagstiftning som går igenom gör det mest för att de etablerade partierna inte förstår sig på internet och den nya tekniken. De har inte tänkt igenom konsekvenserna av att bygga upp ett kontrollsamhälle för att bevara det gamla, istället för att bejaka den nya tidens möjligheter.

Ofta litar de blint på vad lobbyisterna och tjänstemännen på departementen säger till dem att tycka. De ser inte frågorna som tillräckligt viktiga för att de ska lägga mycket tid på att sätta sig in i dem själva.

Det här kan vi förhoppningsvis ändra på bara genom att finnas med och trycka på att det är viktiga frågor. Egentligen vill ju varken socialdemokraterna eller moderaterna göra det olagligt för småföretag att utveckla datorprogram, eller sätta alla Sveriges ungdomar i fängelse. Att de ändå stiftar eller förespråkar lagar med den innebörden beror till stor del på okunskap. Vi kan komplettera riksdagsutskotten med välbehövlig kompetens och ett värdefullt perspektiv.

- Om vi inte blir vågmästare, ska vi försöka kohandla om enskilda frågor då?
I det scenariot kommer knappast kohandel bli vårt viktigaste verktyg, helt enkelt för att vi inte skulle ha mycket till ko att handla med. Kan de skapa majoritet utan oss behöver de ju inte förhandla alls med oss.
Men det betyder inte att allt skulle vara förlorat. Vi skulle ändå kunna tillföra en hel del bara genom att vara konstruktiva i utskottsarbetet. Mycket av den allra sämsta lagstiftningen beror helt enkelt på att de etablerade partierna saknar kunskap och intresse för våra frågor.

...eller ska vi rösta blankt på allt?
I en situation där det finns en riksdagsmajoritet redan utan oss skulle det ju ändå inte spela någon roll hur vi röstade, och då spelar det ju faktiskt ingen roll. Enklast torde väl vara att bara avstå.

...eller skapa motioner som förkastats direkt?
Det kanske vi i och för sig vill göra som en del i arbetet med att tydliggöra vilka valmöjligheter samhället har, men syftet är i så fall bara att lyfta fram frågorna. Vi skulle antagligen lägga mer tid på att diskutera vad som var bra och dåligt i olika propositioner som var på väg att bli antagna.

...eller bara vara hemma med barnen och rulla tummarna?
Förutom att ta del i utskottsarbetet på ett konstruktivt sätt kommer det finnas mycket att göra på europeisk basis. Vissa av de beslut vi vill ha genomförda kan realistiskt sett bara fattas i Bryssel. Vi har därför all anledning att göra vad vi kan för att stödja systerpartier i övriga medlemsländer, och hjälpa dem att komma igång. Så det blir nog inte så mycket tid för tumrullning, även om vi inte skulle få vågmästarställning.

Om vi fick egen majoritet?

Det får vi inte, men man kan ju ändå svara på frågan rent hypotetiskt.
I så fall skulle vi ha en ovanligt stark vågmästarställning mellan två block på 20-25%-nivån. Då tillämpar vi vår vanliga taktik, och stödjer den av Mona Sahlin eller Fredrik Reinfeldt som ger oss det bästa budet i våra frågor.

Och i ett sådant läge skulle vi nog kunna räkna med två rejält bra bud att välja mellan. ;)

JohanL
2011-04-13, 22:36
@Peter Johansson

Hur många katastrofala riksdagsval behövs det för att övertyga dig om att den så kallade vågmästarstrategin hindrar Piratpartiet från att vinna riksdagsmandat?

Min fråga är inte sarkastisk; den är uppriktigt menad.

Hur många katastrofala val behövs det för att övertyga DIG om att röda cyklar hindrar Piratpartiet från att vinna riksdagsmandat?

JohanL
2011-04-13, 22:38
PS. Min fråga ÄR sarkastiskt, men det finns ungefär lika mkt belägg för att cykel-teorin sabbar för PP som att vågmästarstrategin sabbar för PP. Om det inte är någon som har mer information än vad jag har.

Anton Nordenfur
2011-04-13, 23:03
Att det gått dåligt för oss i val är främst på grund av att våra frågor är svåra för en stor del av befolkningen att ta till sig, att andra partier valt att ignorera våra frågor, och (i senaste valet) på grund av en viss dispyt vår partiledare skapade angående barnporr. Vågmästarstrategin är i min mening ett sekundärt problem som 99 % av befolkningen inte ens känner till.

Sven Petersson
2011-04-13, 23:06
Hur många katastrofala val behövs det för att övertyga DIG om att röda cyklar hindrar Piratpartiet från att vinna riksdagsmandat?
PS. Min fråga ÄR sarkastiskt, men det finns ungefär lika mkt belägg för att cykel-teorin sabbar för PP som att vågmästarstrategin sabbar för PP. Om det inte är någon som har mer information än vad jag har.
Om du klev ner från ditt elfenbenstorn och lyssnade på vad väljarkåren tycker så skulle du kunna bilda dig en uppfattning om vad väljarkåren vill, och hur väljarkåren beter sig.

Om du sitter kvar i ditt elfenbenstorn och begränsar dig till att ropar ut infantila spydigheter och dogma så skadar du både partiet och dig själv.

Försök att vara inkvisitorisk och konstruktiv istället!

Sven Petersson
2011-04-13, 23:11
Vågmästarstrategin är i min mening ett sekundärt problem som 99 % av befolkningen inte ens känner till.

På vad baserar du denna mening?

Anton Nordenfur
2011-04-14, 01:00
På vad baserar du denna mening?
Ursäkta om jag var otydig.

Detta är min personliga tolkning efter många jag diskuterat med under och efter valrörelsen. Det kan vara helt fel. Jag tycker dock, som jag tidigare sagt, att vi ska göra en ordentlig undersökning för att komma fram till vad som var felet innan vi genast skyller på vågmästarställningen.

Sven Petersson
2011-04-15, 16:50
Ursäkta om jag var otydig.

Detta är min personliga tolkning efter många jag diskuterat med under och efter valrörelsen. Det kan vara helt fel.
Tack för ditt tydliga och nyanserade svar.

Jag tycker dock, som jag tidigare sagt, att vi ska göra en ordentlig undersökning för att komma fram till vad som var felet innan vi genast skyller på vågmästarställningen.
Det var ju precis vad styrelsen beslöt att göra, men inte iddes genomföra.

JonasL
2011-04-16, 09:55
Vågmästarstrategien är en följd av att vi är ett enfrågeparti (i någon mening). Den håller fortfarande. Avslag.

Anton Nordenfur
2011-04-16, 15:09
Det var ju precis vad styrelsen beslöt att göra, men inte iddes genomföra.
Det är ingen anledning till att anta att en anledning är den sanna. Om valet var i år skulle vi kunna behöva gissa oss fram, men nu har vi tillräckligt lång tid på oss för att se till att en sådan undersökning faktiskt görs, och att vi baserar vårt agerande därefter.

Winston Smith
2011-04-18, 20:06
Piratpartiets "vågmästarstrategi" är redan utformad på ett sätt som täcker in scenarior där Piratpartiet inte är vågmästare, som något påpekat ovan.

Yrkande 34 verkar inte direkt tillföra något utöver nuvarande "vågmästarstrategi" förutom förhoppningar om eventuella ministerposter.

Yrkande 107 ger ingen vägledning som helst kring vilken strategi som anses önskvärd istället för nuvarande "vågmästarstrategi".

Jag behöver höra en hel del bra argument för att rösta något annat än nej till dessa yrkanden.

Winston Smith
2011-04-18, 20:07
Det ska förstås stå "som någon påpekat ovan" i föregående inlägg.

Sven Petersson
2011-04-20, 22:57
Piratpartiets "vågmästarstrategi" är redan utformad på ett sätt som täcker in scenarior där Piratpartiet inte är vågmästare, som något påpekat ovan.

Yrkande 34 verkar inte direkt tillföra något utöver nuvarande "vågmästarstrategi" förutom förhoppningar om eventuella ministerposter.

Yrkande 107 ger ingen vägledning som helst kring vilken strategi som anses önskvärd istället för nuvarande "vågmästarstrategi".

Jag behöver höra en hel del bra argument för att rösta något annat än nej till dessa yrkanden.
Ang. yrkande 107:

Om partiet inte vinner några riksdagsmandat så har partiet inget att förhandla med. Partiet bör därför inte gå till val med en strategi som redan i tidigare val bevisats förhindra att partiet vinner mandat.

Marknadsföring är en väl etablerad konstform; det spelar absolut ingen roll om man vill sälja ett politiskt parti, ett miljöförstörande transportsystem, vindkraftverk eller tuggummi; metoderna är identiska. Man undersöker vilka stimuli som ger önskade reaktioner, och sen applicerar man dessa stimuli.

Jag studerade denna konstform under stormästaren Ulf af Trolle och tillämpade senare i livet dess principer och metoder för en av mina arbetsgivare. Det resulterade i Queen’s Award for Export för arbetsgivaren i fråga.

Vad jag föreslår är således att partiet skrotar den så kallade "vågmästarstrategin" och i dess plats inför en på etablerade marknadsföringsprinciper och -metoder baserad strategi.

Jag är fullt medveten om att införandet av en sådan förändring skulle försätta ett antal av partiets ledande figurer i chocktillstånd; införandet skulle till exempel medföra att de fick övergå till att lyssna under större delen av sin tid och endast predika när de bortom varje tvivel etablerat vilka stimuli som ger önskad reaktion.

Winston Smith
2011-04-21, 00:17
Det var många ord men jag tycker inte att de besvarar min fråga.

Ravenna
2011-04-25, 16:45
Ang. yrkande 107:

Om partiet inte vinner några riksdagsmandat så har partiet inget att förhandla med. Partiet bör därför inte gå till val med en strategi som redan i tidigare val bevisats förhindra att partiet vinner mandat.

Att vi inte tog oss in i riksdagen på 2a försöker är inte ett bevis på att det är fel på strategin. Att SD tog sig in i riksdagen beror KNAPPAST på att de kompletterade sin politik med några halvhjärtade ord om skolan och energiförsörjningen.

Vad jag föreslår är således att partiet skrotar den så kallade "vågmästarstrategin" och i dess plats inför en på etablerade marknadsföringsprinciper och -metoder baserad strategi.

Jag är fullt medveten om att införandet av en sådan förändring skulle försätta ett antal av partiets ledande figurer i chocktillstånd; införandet skulle till exempel medföra att de fick övergå till att lyssna under större delen av sin tid och endast predika när de bortom varje tvivel etablerat vilka stimuli som ger önskad reaktion.

Marknadsföring och vågmästarstrategi står inte i motsats till varandra. Man kan marknadsföra en vågmästarstrategi.

Att våra ledande figurer skulle tillbringa mer tid med att lyssna och mindre tid med att arbeta utåt känns kontraproduktivt med tanke på att vår organisation är ideell.

Sven Petersson
2011-04-26, 10:14
Att vi inte tog oss in i riksdagen på 2a försöker är inte ett bevis på att det är fel på strategin. Att SD tog sig in i riksdagen beror KNAPPAST på att de kompletterade sin politik med några halvhjärtade ord om skolan och energiförsörjningen.Marknadsföring och vågmästarstrategi står inte i motsats till varandra. Man kan marknadsföra en vågmästarstrategi.

Att våra ledande figurer skulle tillbringa mer tid med att lyssna och mindre tid med att arbeta utåt känns kontraproduktivt med tanke på att vår organisation är ideell.

Med ignoranta och/eller lögnaktiga påståenden vinner du inga argument!

Du uppmanas att läsa på, börja med http://sverigedemokraterna.se/files/2010/10/budget2010_27okt_v1.pdf

Under två riksdagsval har Piratpartiet predikat dogmer från elfenbenstornets topp, och katastrofalt misslyckats med att vinna mandat.

I hur många fler riksdagsval vill du att Piratpartiet skall misslyckas innan partiet börjar lyssna på vad väljarkåren vill?

morr
2011-04-27, 15:29
nja, att säga att det är två riksdagsval är förvisso sant men känns ändock inte relevant. Valet 2006 var partiet i stort sett helt nyskapat och de flesta som röstade på det gjorde det uteslutande för att de hade ett kul namn och för att de inte ville rösta på något av de etablerade partierna. (Nej, det är inte mätbar fakta)

Däremot om valet i höstas kan dina argument möjligtvis ha relevans.

Ravenna
2011-04-30, 08:48
Jag vill mena att vi inte hade någon verklig chans i höstas. Dels var det ett viktigt höger/vänster-val som bröt socialdemokratins traditionella roll, och dels finns det bara plats för EN utmanare i varje val pga 4%-spärren - den spotten fick SD.