handdator

Visa fullständig version : Motion B09: Människor i FAS 3


Mötespresidiet
2011-04-04, 22:59
Bakgrund.

Fas3 är den plats där långtidsarbetslösa hamnar då skall man ut och praktisera på ett företag eller förening (Det ställe som är villig att ta emot en.)

För detta får företaget 5000kr/månad av staten och personen i Fas3 får den ersättning som man har rätt till ifrån försäkringskassan. Praktiken är oftast på 40 timmar i veckan och ersättningen ifrån försäkringskassan till den arbetslöse är cirka max 10000kr ut i handen per månad.

Där finns exempel på företag som har gjort detta till en inkomst källa mest känd är nog den om moderat kommun politikern som har en second hand butik där delar av vinsten går till välgörande ändamål på dennes hemsida har företaget 7st anställda och antalet Fas3:are där är 20stycken på detta får företaget in 100000kr / månad.

Journalister har försökt att få ut papper ifrån arbetsförmedlingen på vilka företag samt ideella organisationer som har tagit emot Fas 3are samt hur många och hur länge de varit där. Dessa papper har arbetsförmedlingen på direktiv ifrån staten hemligstämplat.

Skriven av Peter Johansson

Tommten
2011-04-05, 11:35
Yrkande 35 gillar jag under förutsättning att vilka som varit där ska inte öppnas upp för allmänheten, för det är väl onödigt?

Yrkande 36, att Piratpartiet lägger till i sitt valprogram att endast föreningar och ideella organisationer ska få ta emot personer i Fas3, håller jag inte med om.

Argumentationen för Fas3 har vad jag hört varit ungefär "man ska känna att man är värd något och till för något, och få in en fot, istället för att bara gå hemma och känna sig onyttig".

Om man gör det på ett företag eller i en förening spelar väl ingen roll, men man behöver knappast slava 40 timmar i veckan för att ådstakomma den effekten, så om PP nu ska lägga sig i Fas3 så kanske det är rimligare att sätta en nedre gräns i arbetstid på hur mycket Fas3:arna utnyttjas? 20-30 timmar i veckan är väl mer humant och gör att det är lite mindre slavarbete över det hela. Hur många Fas3:are som får tas emot som max borde också kunna regleras. Men jag tycker inte piratpartiet ska ha någon speciell åsikt alls i frågan.

Yrkar avslag på yrkande 36.

RikMatts
2011-04-05, 14:27
Jag har inget yrkande, men vill bara tllfoga

* Företag som är öppna med att de tar emot Fas3 kan förlora kunder som helt cyniskt tror att de skall få ett sämre jobb gjort av någon Fas3. Också företag som inte är ute efter att utnyttja systemet.

* Föreningar och ideella organisationer är inte nödvändigtvis bättre miljöer att praktisera i. Se till exempel historien om (http://salaallehanda.com/nyheter/salaheby/1.1050085-personalen-hanades-och-utnyttjades) "Hela Människan" i Sala, där dittvingade sköra människor for illa.

Johan mlg Karlsson
2011-04-05, 14:33
Vi ska inte ta och börja hugga i en liten gren arbetsmarknadpolitik utan att ha någon som helst övrig ekonomisk politik. Det får oss bara att se ut som pajaser.

F.ö. så gäller samma med den här motionen som med alla andra. Politiska ställningstaganden ska in i principprogrammmet, valplattformar eller liknande dokument. Dom ska inte ligga i ett protokoll från ett medlemsmöte. Om inte motionerna yrkar på att ställningstagandena ska lägga in i något politiskt dokument ska dom avslås by default.

AVSLAG.

Mab
2011-04-05, 15:53
Jag håller med Johan mlg karlsson. Nästan...

Beslut om politik bör inte tas som enskilda ärenden på kongressen, men ett alternativ till att avslå dem är att istället besluta att remittera frågan till den grupp som ska arbeta med framtagande av principprogram 4.0.

Effekten blir snarlik, men istället för att folk enbart får sina motioner avslagna så lär de sig (förhoppningsvis) vart de bäst vänder sig för att påverka partiets politiska utveckling.

JohanL
2011-04-05, 23:51
Yrkar avslag

Jag anser att detta faller in under vår politik om öppenhet och transparens och att det är olämpligt att våra dokument detaljstyra åsikterna till hur Fas3 eller andra grupper behandlas. Ser gärna en omformulering av frågan till att vara allomfattande för samtliga liknande situationer och att man tar hänsyn till Johan Karlssons synpunkter vid nästa motion kring det hela.

Sven Petersson
2011-04-06, 03:20
Yrkar avslag

Jag anser att detta faller in under vår politik om öppenhet och transparens och att det är olämpligt att våra dokument detaljstyra åsikterna till hur Fas3 eller andra grupper behandlas. Ser gärna en omformulering av frågan till att vara allomfattande för samtliga liknande situationer och att man tar hänsyn till Johan Karlssons synpunkter vid nästa motion kring det hela.
+1

MMN-o
2011-04-06, 15:02
Yrkar avslag.

cluez
2011-04-06, 16:31
Vi ska inte ta och börja hugga i en liten gren arbetsmarknadpolitik utan att ha någon som helst övrig ekonomisk politik. Det får oss bara att se ut som pajaser.

F.ö. så gäller samma med den här motionen som med alla andra. Politiska ställningstaganden ska in i principprogrammmet, valplattformar eller liknande dokument. Dom ska inte ligga i ett protokoll från ett medlemsmöte. Om inte motionerna yrkar på att ställningstagandena ska lägga in i något politiskt dokument ska dom avslås by default.

AVSLAG.

mlg nailed it.

AVSLAG!

Ravenna
2011-04-06, 20:28
AVSLAG.

Ska vi ge oss in i arbetsmarknadspolitik så ska börja med att formulera en strategi, inte börja hatta runt i enstaka frågor. Särskilt inte enstaka frågor som inte har någon lätt lösning. Båda blocken är nämligen rätt så överens om att det behövs någon form av sysselsättning för långtidsarbetslösa - bråket gäller bara hur de jobben ska se ut och hur de ska fungera. Detaljer, med andra ord.

Vi behöver en strategi innan vi pillar runt i detaljer.

Peter Johansson
2011-04-07, 09:15
Jag håller med Johan mlg karlsson. Nästan...

Beslut om politik bör inte tas som enskilda ärenden på kongressen, men ett alternativ till att avslå dem är att istället besluta att remittera frågan till den grupp som ska arbeta med framtagande av principprogram 4.0.

Effekten blir snarlik, men istället för att folk enbart får sina motioner avslagna så lär de sig (förhoppningsvis) vart de bäst vänder sig för att påverka partiets politiska utveckling.

Jag ser följande uttalande som mycket oroande "Effekten blir snarlik, men istället för att folk enbart får sina motioner avslagna så lär de sig (förhoppningsvis) vart de bäst vänder sig för att påverka partiets politiska utveckling."

Du menar att det lär medlemmar att inte skriva motioner för att de får avslag i alla fall och man hellre ska vända sig till en liten grupp för bedömning av sitt förslag/motion? Jag ser detta uttalande som mycket oroväckande, redan nu ser jag en minskning av antalet inkomna motioner mot förra gången. Är detta en utveckling vi vill gå emot?

JorgenL
2011-04-08, 02:23
Du menar att det lär medlemmar att inte skriva motioner för att de får avslag i alla fall och man hellre ska vända sig till en liten grupp för bedömning av sitt förslag/motion? Jag ser detta uttalande som mycket oroväckande, redan nu ser jag en minskning av antalet inkomna motioner mot förra gången. Är detta en utveckling vi vill gå emot?
Som flera andra påpekat så är det en dålig lösning att skapa politik som spridda skura av åskter i detaljfrågor utan att vi har någon gemensam uppfattnig om grundfrågorna dessa detaljer är en del av.Det är en bra sak ifall andelen medlemmar som tänker så har ökat, för det resulterar förhoppningsvis att fler vill vara med i arbetet med Pincipprogam 4.

yrkar avslag på motionen i sin helhet

Ravenna
2011-04-08, 16:43
Jag vill hävda att motioner inte är det bästa sättet att få genomslag för sina åsikter inom partiet, när det gäller nya sakfrågor och nya principiella ställningstaganden. De måste förankras i partiet innan de antas, och det är glädjande att många verkar förstå detta.

Dessutom är det, som flera har påpekat i flera trådar, väldigt vanskligt att ge sig på att besluta om enstaka frågor på områden där vi ännu inte har några övergripande principer.

of_darkness
2011-04-17, 22:09
Yrkar bifall på yrkande 35 och avslag på 36.


Motiveringen är fri kunskap, kunskap som i informationen om de förtag som deltager i fas 3.


Och spridda skurar av politiska detaljfrågor som ligger under våra 3 pelare så tydligt som denna är det enligt mig inte fel att dra igenom.

Ravenna
2011-04-25, 20:22
Jag har väldigt svårt att se hur det är i linje med vår övriga politik att privata företag ska tvingas redovisa sin verksamhet på det här sättet. I många fall (särskilt på små företag) kan det kopplas ihop med personer och lätt skapa ett register över vilka som är fas3-anställda. Det kan försvåra affärsrelationer och det kan mycket väl användas för att kränka integriteten för enskilda genom att folk skulle kunna bli uthängda. Vi ska sträva efter så lite registrering som möjligt av saker som kan påverka enskilda individer negativt. Att hänga ut företagen tillför ingenting positivt. De som ska granska fas3-verksamheten känner redan till vilka företag det gäller. Vad exakt skulle det tillföra att hänga ut företagen inför allmänheten?

Att begränsa fas3 till ideella föreningar och organisationer ser jag heller ingenting positivt med. Det fas3are behöver är kontakter på riktiga företag och erfarenheter från arbetets verklighet.

Peter Johansson
2011-04-26, 19:56
Jag har väldigt svårt att se hur det är i linje med vår övriga politik att privata företag ska tvingas redovisa sin verksamhet på det här sättet. I många fall (särskilt på små företag) kan det kopplas ihop med personer och lätt skapa ett register över vilka som är fas3-anställda. Det kan försvåra affärsrelationer och det kan mycket väl användas för att kränka integriteten för enskilda genom att folk skulle kunna bli uthängda. Vi ska sträva efter så lite registrering som möjligt av saker som kan påverka enskilda individer negativt. Att hänga ut företagen tillför ingenting positivt. De som ska granska fas3-verksamheten känner redan till vilka företag det gäller. Vad exakt skulle det tillföra att hänga ut företagen inför allmänheten?

Att begränsa fas3 till ideella föreningar och organisationer ser jag heller ingenting positivt med. Det fas3are behöver är kontakter på riktiga företag och erfarenheter från arbetets verklighet.


I så fall har du missförstått eller inte läst motionen (yrkande) ”Piratpartiet lägger till i sitt valprogram att register på vilka företag och organisationer som tagit emot personer i Fas3 samt hur många och hur länge de varit där öppnas upp och görs tillgängliga för allmänheten.”
Saxat ifrån bakgrund ”Dessa papper har arbetsförmedlingen på direktiv ifrån staten hemligstämplat”
Så inga företag behöver redovisa något utan dessa listor finns hos arbetsförmedlingen och vi vill att de görs tillgängliga för allmänheten där ifrån.
Vi är för transparens och öppenhet så detta passar in.
Arbetsförmedlingen har redan register på vilka personer som är var och hos vilka företag och ideella föreningar och det ligger inte i någons privatpersons intresse att skapa register på vilka FAS3arna är.
För varje FAS3are ett företag har så betalar inte företaget en enda krona för detta samt får 5000kr/månad fas3aren är där, dessa pengar kommer ifrån skattebetalarna och de har full rätt att få veta hur dessa spenderats och hur mycket olika företag har fått.
Jag är fullt övertygad om att allmänheten kan göra en god bedömning av antalet FAS3are hos ett företag står i relation med antalet anställda på företaget.
Att utföra ett arbete hos en ideell förening är en meningsfull sysselsättning och där kommer skattebetalarnas pengar till nytta för samhället.
Att Praktisera på ett företag på obestämd tid får ju inte arbetsgivaren att anställa någon till tjänsten när arbetet blir utfört gratis och företaget får rikligt betalt för det.

Tommten
2011-04-27, 03:54
Ett relevant nyhetsinlag: http://playrapport.se/#/video/2406086

Peter Johansson
2011-04-27, 16:14
Ett relevant nyhetsinlag: http://playrapport.se/#/video/2406086

Såg det igår.
Det gör motionen relevant att se att även stora nyhetsredaktioner inte får ut informationen av AF.

Ravenna
2011-04-30, 09:03
I så fall har du missförstått eller inte läst motionen (yrkande) ”Piratpartiet lägger till i sitt valprogram att register på vilka företag och organisationer som tagit emot personer i Fas3 samt hur många och hur länge de varit där öppnas upp och görs tillgängliga för allmänheten.”
Saxat ifrån bakgrund ”Dessa papper har arbetsförmedlingen på direktiv ifrån staten hemligstämplat”
Så inga företag behöver redovisa något utan dessa listor finns hos arbetsförmedlingen och vi vill att de görs tillgängliga för allmänheten där ifrån.
Vi är för transparens och öppenhet så detta passar in.

Transparens och öppenhet gäller i första hand MYNDIGHETER. Företag är en helt annan fråga och våra principer om transparens och öppenhet är INTE utformade med privata företag i åtanke. Det är skillnad på myndigheter och företag. Myndigheter ska vara transparenta så att vi väljare vet vad vi får för valuta av våra demokratiska val. Det handlar om granskning av våra demokratiskt valda makthavare som fattar besluten i landet.

Företag är någonting helt annat och principerna om transparens och öppenhet ska inte appliceras på företag på detta vis, lika lite som de ska appliceras på privatpersoner.

Arbetsförmedlingen har redan register på vilka personer som är var och hos vilka företag och ideella föreningar och det ligger inte i någons privatpersons intresse att skapa register på vilka FAS3arna är.

Naivt. Det ligger alltid i någons intresse.

För varje FAS3are ett företag har så betalar inte företaget en enda krona för detta samt får 5000kr/månad fas3aren är där, dessa pengar kommer ifrån skattebetalarna och de har full rätt att få veta hur dessa spenderats och hur mycket olika företag har fått.

Det där är ett jättefarligt argument som totalt pulveriserar intregritetsaspekten.

Skattepengar spenderas idag på vård - betyder det att allmänheten ska ha rätt att veta hur många kronor som spenderas på vilka behandlingar för vilken individ på vilket sjukhus? Ditt argument saknar konsekvens och faller snabbt om man tänker till kring vilka principer som detta skapar. Om vi driver fas3-frågan enligt de principerna, hur kan vi motivera att samtidigt värna om den enskildes integritet när skattepengar är inblandat?


Att utföra ett arbete hos en ideell förening är en meningsfull sysselsättning och där kommer skattebetalarnas pengar till nytta för samhället.

Syftet med fas3 är inte att ge en meningsfull sysselsättning utan att underlätta för människor att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Det är i första hand ett arbetsträningsprogram, INTE ett sysselsättningsprogram. Man kan ha åsikter om hur väl det fungerar, men vi måste utgå från att fas3 är ett arbetsträningsprogram som syftar till att ge arbetslösa människor kontakter på arbetsmarknaden och meriter från verkliga företag, vilket underlättar när man ska söka nytt arbete.


Att Praktisera på ett företag på obestämd tid får ju inte arbetsgivaren att anställa någon till tjänsten när arbetet blir utfört gratis och företaget får rikligt betalt för det.

Fas3-arbetarna ska inte utföra arbete som man annars skulle ha betalt för. Man skärper nu granskningarna kring detta.

Ravenna
2011-04-30, 09:04
Såg det igår.
Det gör motionen relevant att se att även stora nyhetsredaktioner inte får ut informationen av AF.

Öh, vänta lite nu, ska alltså allmänheten kunna beställa ut information, men inte journalister?