handdator

Visa fullständig version : Motion B11: Tidsram för sakpolitiskt program


Mötespresidiet
2011-04-04, 23:26
Partistyrelsen fick av årsmötet 2010 i uppdrag att under 2011 ta fram Principprogram 4.0 enligt:
(B29-001) att: mötet beslutar att partiet ska påbörja arbetet med att ta fram ett Principprogram 4.0 med målsättning att kunna anta ett sådant under 2011 (B29-002) att: mötet beslutar att styrelsen får i uppdrag att tillse att partiets medlemmar ges goda möjligheter att delta i arbetet med att ta fram Principprogram 4.0.https://forum.piratpartiet.se/attachment.php?attachmentid=3170&d=1279812588

Detta arbetet har inletts och kommer att fullföljas enligt årsmötets beslut.

Parallellt med detta har partiledningen tagit fram en operativ fyraårsplan där det bland annat slås fast följande:

"Under perioden 2011-2012 kommer partiledningen att uppmuntra en öppne, inkluderande sakpolitisk och ideologisk debatt för att på så sätt ha en tydlig bild var partiet står när det är dags att skriva valmanifest 2013. Vi ska därför skapa inkluderande plattformar för politiska samtal som kommer att leda till en väl förankrad fördjupning av vår politik som alla som vill haft möjlighet att påverka"http://press.piratpartiet.se/files/2011/01/Operativ4Plan_ver1.pdf

Ledningen har redan börjat arbeta på ett system för detta. Tanken är att göra diskussionen så lättillgänglig, öppen och inkluderande som möjligt, eftersom det är viktigt att det sakpolitiska programmet är väl förankrat i organisationen. Läs mer om Sökpolitiskt nav och Index här:http://www.piratpartiet.se/nyheter/sakpolitiskt-nav-och-s%C3%B6kindex

Som en naturlig följd av årsmötets beslut och partiledningens operativa fyraårsplan anser jag ett sakpolitiskt program som vilar på Principprogram 4.0 ska vara färdigt under 2012.

RikMatts
2011-04-05, 18:58
Jag tycker att tidsramen till 2012 är väl snäv, men å andra sidan är den bara en "målsättning".

Yrkar bifall med tveksamhet, men ser gärna att arbetet tar längre tid, så att det går att bygga bit för bit över flera medlemsmöten.

Anton Nordenfur
2011-04-06, 00:25
Bifall. Fram till 2012 låter som tillräckligt med tid.

Davisx3m
2011-04-06, 18:30
Bifall!

AndersLindbäck
2011-04-06, 19:24
Jag tycker att tidsramen till 2012 är väl snäv, men å andra sidan är den bara en "målsättning".Det blir då en första version 2012. Vi kommer bli tvingade att ta fram ett nytt till valen 2014.

Vi kan inte gå till val med 2 år gamla frågor som i vissa fall är överspelade.

men yrkar trots det bifall.

JPAnderson
2011-04-08, 07:00
Även jag hade gärna sett en något längre tidsram, men å andra sidan så måste arbetet börja nån gång så jag yrkar bifall.

Christoffer Eldengrip
2011-04-09, 14:09
Bifall Ett nytt principprogram för att uppdatera det gamla behövs. Dock så anser jag inte att arbetet är fullgjort vid 2012 utan att detta blir en mellan fas där man antar ett nytt program och påbörjar processen en gång till, förhoppningsvis på ett effektivare sätt så vi har ett nytt rykande färskt program till valet 2014