handdator

Visa fullständig version : Motion B15: Piratpartiet bör inta en mer EU-kritisk linje


Mötespresidiet
2011-04-04, 23:45
Alla som följer Christian Engström och Henrik Alexandersons bloggar lär vid det här laget insett att fulspel och maktmissbruk på gränsen till ren korruption dominerar beslutsfattandet inom EU. Till detta ska man lägga de öppna ambitionerna att öka överstatligheten och förvandla EU till en monsterstat där medlemsländernas självbestämmande reduceras till att tvingas säga ja till allt som EU dikterar.

EU är idag dominerat av stormakter som Tyskland och Frankrike och hela EU-projektet är riggat för att ge dessa länder orättvisa fördelar. Här är ett exempel. Röstningsreglerna i Rådet gör att Tyskland och Frankrike alltid kan blockera beslut de ogillar eftersom de är så stora. Däremot får vi små länder acceptera att bli överkörda om de stora länderna beslutar om något vi starkt ogillar. Det är lätt att vara för ökad överstatlighet om du är Tyskland eller Frankrike eftersom du vet att du alltid kan stoppa beslut du ogillar. När Tyskland/Frankrike driver på för ökad EU-makt och mindre möjligheter för små länder att slippa EU-tvånget är det för att öka sin egen makt på de mindre länderna bekostnad.

Denna tysk-franska dominans genomsyrar sen hela EU-maskineriets beslutsfattande. Ett exempel som Junilistan drog fram för några år sedan i EU-regleringen av badstränders vattenkvalitet. Reglerna var anpassade efter stora turistbadstränder nere på Kontinenten. Exempelvis förbjöds mikroorganismer som förekommer naturligt i vattendrag i det nordliga skogsbältet och många andra gränsvärden sattes väldigt lågt. Resultatet blev att ett antal mindre kommunala badplatser i Sverige tvingades stänga när hela Europa blev påtvingat samma regelverk. En stor turistort har råd att investera mångmiljonbelopp i vattenrening men en svensk kommun med 20 tusen invånare klarar inte av detta för att få en mindre lokal badplats som användes ett par veckor per år och dit det aldrig kommer några turister godkänd. Resultatet är att de boende i närområdet blev av med sin badplats.

Det är nog dags för oss i PP att fundera på hur vi ska ställa oss till detta. En av våra grundpelare i Piratpartiet är medborgarrätt, vilket innefattar ett försvar för den demokratiska rättstaten, ”civil rights”, rättssäkerhet samt ett öppet demokratiskt beslutsfattande. Tyvärr verkar systemfelen i EU-systemet vara så grundläggande att vi måste börja ifrågasätta EU:s nuvarande utveckling och dess stora demokratiska underskott.

Därför bör vi i Piratpartiet inta en mer EU-kritisk linje. I så fall bör vår EU-kritiska linje vara mer konstruktiv än Junilistans. Vad Junilistan gjorde var att dra sig tillbaks från beslutsfattandet i EU-parlamentet och passivt säga ”detta bör inte EU fatta beslut om”. Inte heller ska vi sätta oss i samma partigrupp som olika ultranationalistiska partier. Och vi ska inte driva extremlinjen om ett svenskt utträde ur EU.

Vi ska naturligtvis fortsätta att delta i förhandlingsspelet och beslutsfattandet i EU Parlamentet. Det går utmärkt att vara EU-kritisk utan att ta ställning i de sakfrågor som skiljer höger och vänster. Att bara kritisera den farsartade byråkratin, maktmissbruket, korruptionen och de absurda regleringarna räcker långt. Det stora inflytandet för storföretagens särintressen och hur olika lobbygrupper påverkar Kommissionen, Parlamentet och Rådet bakom kulisserna är naturligtvis andra frågor Piratpartiet bör kritisera. Men exakt på vilket sätt Piratpartiet ska formulera sin EU-kritik är något som inte täcks av denna motion. Det får diskuteras fram till 2014. Syftet med denna motion är bara att peka i vilken i riktning vi bör röra oss.

Om vi gör det kan vi även fånga upp den latent ganska starka EU-kritiska opinion som finns i den svenska väljarkåren. På vänstersidan fångar Vänsterpartiet (och till viss del Miljöpartiet) upp dessa strömningar. Men för borgerliga väljare finns det inte mycket att rösta på efter Junilistans sorti från politiken. Om vi i Piratpartiet intar en mer EU-kritisk hållning (enligt resonemanget ovan) kan vi bli ett naturligt val för den stora grupp hemlösa väljare (främst på den borgerliga sidan) som vill proteströsta mot EU.

Med bakgrund av detta yrkar jag att Medlemsmötet uttalar:

willenfort
2011-04-05, 08:27
JAg blir alltid orolig då man pratar om "EU-kritisk" och "Eu-vänlig" linje. Båda dessa begräpp är kraftigt värdeladdade och hör reklammäsigt hemma på "vänster" respektive "höger" i den förenklade svenska debatten.

Däremot håller jag med om stora delar av kritiken mot de EU vi ser idag.

Men lösningen anser jag snarare att vi förtydligare denna kritiken och skapar en tydligare lista på saker som behöver förbättras innom EU.
(som tex att alla dokument skall vara folkvalda tillhanda x dagar innan möten, att parlamentets makt skall stärkas mot kommisionen osv osv.)

Tommten
2011-04-05, 09:53
Jag kommer rösta bifall på detta. Det är knappast svårt att argumentera för en EU kritisk linje. Det är bara att ta datalagringsdirektivet som exempel. Hur bra är det att vi måste betala böter för att vi inte inför sånt skit? Det skulle vi ju självklart inte behöva göra om vi inte var med i EU. Sådana argument är inte svår att ta till sig för någon. Yrkar bifall.

RikMatts
2011-04-05, 10:12
Fast Piratpartiet är EU-kritiska. Det räcker med som du skriver att läsa HAX och Christians bloggar. Ett faktum.

Om Piratpartiet bör kräva ett svenskt utträde ur EU är en annan sak. Jag tror att det i onödan kan stöta en hel del människor som romantiskt lever kvar i "The Spirit of 94" - att allt blir så mycket bättre av europeiskt "samarbete" och "gemenskap".

Sedan så tror jag att EU kommer att falla ihop av sig självt, av skuldkrisen till exempel.

Motionen känns onödig och slår in öppna dörrar. Yrkar därför avslag.

IsakGerson
2011-04-05, 10:40
Fast Piratpartiet är EU-kritiska. Det räcker med som du skriver att läsa HAX och Christians bloggar. Ett faktum.


Hax och Christian är inte Piratpartiet. Att du tror det är oroväckande i sig.

Johan mlg Karlsson
2011-04-05, 10:56
Jag kommer rösta bifall på detta.

Det finns en enormt stor anledning till att rösta avslag på den här motionen. Den är enormt luddig och om den får bifall kan den tolkas precis hur som helst.

Dessutom så bör verkligen politiska ställningstaganden finnas med i princip-programmet. Att bara ha lösryckta tyckanden som inte finns med någonstans är djupt skadligt.

Väljare: - Vad tycker ni om EU?
Du: - Vi är EU-kritiska. Du kan läsa mer i en motion från vårmötet 2011 som finns på forumet.
Väljare: - Öh. Har ni något informationsblad eller något?
Du: - Näe, vi bara tycker så. Vi orkade inte ta reda på varför eller lägga till det bland våra politiska ställningstaganden.
Väljare: - Ja men det låter ju bra och seriöst. Vet du var Vänsterpartiets valstuga ligger?

Jag håller snarare med CW:

Men lösningen anser jag snarare att vi förtydligare denna kritiken och skapar en tydligare lista på saker som behöver förbättras innom EU.

Förankra, diskutera, ta fram lite konkreta saker och återkom med en ny motion på nästa möte.

Tommten
2011-04-05, 12:44
Okej. Jag vill gå ut ur EU och har aldrig velat varit med. Jag har svårt att rösta emot någonting som är kritiskt till EU eller förespråkar ett EU kritiskt förhållningssätt, men jag lovar att jag ska fundera på saken.

Johan mlg Karlsson
2011-04-05, 12:49
Okej. Jag vill gå ut ur EU och har aldrig velat varit med. Jag har svårt att rösta emot någonting som är kritiskt till EU eller förespråkar ett EU kritiskt förhållningssätt, men jag lovar att jag ska fundera på saken.

Att rösta ner den här motionen betyder inte att rösta för att inte vara kritisk till EU. Det betyder enbart att rösta ner den här motionen. Förslagsvis för att kunna rösta igenom en mer slagkraftig motion nästa år. ;)

Malabi
2011-04-05, 18:42
Jag yrkar avslag.

Anton Nordenfur
2011-04-05, 23:24
Jag förstår inte riktigt kritiken mot denna motion. Som jag tolkar den sammanfattar den en serie negativa saker med EU, och kommer slutligen fram till att Piratpartiet av dessa anledningar ska ställa sig kritisk till EU. Detta är fullt resonabelt. Jag yrkar bifall, men anser också att vi aktivt ska arbeta för att minska EUs makt även om detta inte betyder att vi går ur EU. Med andra ord:


Vi ska arbeta för att Sverige ska gå ur EU.
Fram till att detta sker ska vi arbeta för att minska EUs makt över Sverige.
Vi ska aktivt arbeta för att granska EUs arbete, exempelvis genom att avslöja eventuell korruption.

Medan det sistnämnda kan anses ganska självklart anser jag det viktigt att vi betonar detta, just eftersom korruption till viss del förekommit, och ju större EUs makt är, ju värre är det när det sker.

JohanL
2011-04-06, 01:09
Yrkar avslag

Rätt sätt att förhålla sig till EU anser jag är att använda befintlig politik för att kritisera sakfrågor i de fallen det är motiverat, istället för att vara generellt kritisk.

Marcus Borg
2011-04-06, 16:45
Jag yrkar bifall. EU styrs mer av välavlönade lobbyister än medborgarna.

Davisx3m
2011-04-06, 18:27
Bifall!

Tommten
2011-04-06, 20:18
Att rösta ner den här motionen betyder inte att rösta för att inte vara kritisk till EU. Det betyder enbart att rösta ner den här motionen. Förslagsvis för att kunna rösta igenom en mer slagkraftig motion nästa år. ;)Man kan rösta igenom en mer slagkraftig motion nästa möte även om denna röstas igenom nu. ;)

Ravenna
2011-04-06, 20:40
Avslag.

På grund av att motionen består av fluff och åsikter, inga förslag på konkreta åtgärder till hur vi skulle kunna anta denna EU-kritiska ställning. Det finns redan idag både EU-ris och EU-ros som vi framför, och vi kritiserar eller hyllar såsom är lämpligt för situationen. En sån här motion lär knappast ändra på detta.

Johan mlg Karlsson
2011-04-11, 04:24
Man kan rösta igenom en mer slagkraftig motion nästa möte även om denna röstas igenom nu. ;)

Nej. Ifall till exempel Y53 går igenom så kommer vi vara begränsade med vilken kritik mot EU vi kan föra fram. Fram tills en annan motion röstas igenom då vi gör en fullständigt kovänding.

Vi vill ha ett heletsgrepp (det får vi med principprogram 4.0). Avslag tills dess.

Tommten
2011-04-11, 11:37
Bifall på yrkande 148 och yrkande 173. Det blir slagkraftigt och konkret.

farmorgun
2011-04-15, 13:59
JAg blir alltid orolig då man pratar om "EU-kritisk" och "Eu-vänlig" linje. Båda dessa begräpp är kraftigt värdeladdade och hör reklammäsigt hemma på "vänster" respektive "höger" i den förenklade svenska debatten.

Däremot håller jag med om stora delar av kritiken mot de EU vi ser idag.

Men lösningen anser jag snarare att vi förtydligare denna kritiken och skapar en tydligare lista på saker som behöver förbättras innom EU.
(som tex att alla dokument skall vara folkvalda tillhanda x dagar innan möten, att parlamentets makt skall stärkas mot kommisionen osv osv.)

Gillar detta förhållningssätt - bättre med aktion istället för reaktion. Vad vill vi förbättra? Eftersom vi har representanter i Europaparlamentet bör vi kunna förvänta oss att de utifrån sina erfarenheter kan komma med bra input. Att ta tillvara deras kunskap och erfarenhet är inte detsamma som att vi överlåter makten över EU-frågorna till dem.

JonasL
2011-04-16, 10:39
Nej. Ifall till exempel Y53 går igenom så kommer vi vara begränsade med vilken kritik mot EU vi kan föra fram. Fram tills en annan motion röstas igenom då vi gör en fullständigt kovänding.

Vi vill ha ett heletsgrepp (det får vi med principprogram 4.0). Avslag tills dess.

Med tanke på att Johan mig Karlsson yrkat avslag på nästan alla motioner med motiveringen att det är en "kupp" om Piratpartiets årsmöte antar något som ändrar vår politik kan man inte riktigt ta detta på allvar.

Årsmötets olika beslut är inte lika tunga som våra principprogram. Om Årsmötet antar något riktigt stolligt kan partistyrelsen välja att inte ta så allvarligt på just det bifallna yrkandet. (Exakt samma gäller för alla andra politiska partier.)

JonasL
2011-04-16, 10:49
På grund av att motionen består av fluff och åsikter, inga förslag på konkreta åtgärder till hur vi skulle kunna anta denna EU-kritiska ställning.

Ravenna, det är det som är hela poängen. Motionen är luddigt skriven just för att det ska vara lättare att anta den som en allmän viljeyttring. Om jag haft långa listor på olika sakfrågor hade det blivit en jättedebatt om dessa. Dessutom hade det kommit invändningar om att PP inte ska ta ställning i konkreta frågor som ligger utanför vårt kärnområde.

Det går utmärkt att bifalla en allmänt hållen motion. Den blir då ett allmänt uttalande som partiet kan i sitt fortsatta arbete kan vidareutveckla till mera konkreta förslag.

Idag har Piratpartiet inte någon åsikt om EU som sådant (till skillnad från att vi är mot IPRED och en massa andra konkreta förslag). Genom att bifalla denna motion kan vi börja röra osss mot att bli mer direkt EU-kritiska, vilket vi kommer att ha en enorm nytta av i EU-valet 2014.

:):D:laugh::P;):rolleyes::rolleyes: Bifall :rolleyes::rolleyes::kiss::kiss::rolleyes::rolleyes:

willenfort
2011-04-16, 13:03
Nu har jag lagt ett ändringsyrkande som istället ber CE ge oss underlag på vilka problem EU har så vi kan arbeta in det i PP 4.0

Tommten
2011-04-16, 15:12
Nu har jag lagt ett ändringsyrkande som istället ber CE ge oss underlag på vilka problem EU har så vi kan arbeta in det i PP 4.0Ditt förslag är inget "istället för" förslag egentligen. Det skulle passat som ett tillägsyrkande.
Det finns inget motsatsförhållande med att Christian Engström tillsammans med sina assistenter skulle ta fram en lista på konkreta exempel på demokratiskt underskott och andra problem, och att vilja ha ett utträde ur EU.

Det skulle passa bättre som ett tilläggsyrkande, men om du är frälst på EU så antar jag att du hellre vill att det ersätter de andra yrkandena, även fast det inte finns någon som helst konflikt med dem och därför inte behöver ersätta dem.

Tommten
2011-04-16, 15:16
Willenfort, för att kompensera för detta gjorde jag ett tilläggsyrkande med Svens yrkande, så den åsikten kan komma med oavsett om ditt ändringsyrkande vinner eller inte.

willenfort
2011-04-16, 19:42
Ditt förslag är inget "istället för" förslag egentligen. Det skulle passat som ett tillägsyrkande.
Det finns inget motsatsförhållande med att Christian Engström tillsammans med sina assistenter skulle ta fram en lista på konkreta exempel på demokratiskt underskott och andra problem, och att vilja ha ett utträde ur EU.

Det skulle passa bättre som ett tilläggsyrkande, men om du är frälst på EU så antar jag att du hellre vill att det ersätter de andra yrkandena, även fast det inte finns någon som helst konflikt med dem och därför inte behöver ersätta dem.
Mitt yrkande är lagt som ett "istälelt för" yrkande just för att jag inte vill ha orginalyrkandena. Och jag vill inte ha det som ett tillägsyrkande till ett dåligt "vi gilalar inte EU" yrkande. Det ser bara dåligt ut att först säga
"vi gillar inte EU" och sen säga "vi skall kolla vad vi inte gillar med EU."

sorry men fakta först och åsikter sen.

Sven Petersson
2011-04-16, 22:30
Nu har jag lagt ett ändringsyrkande som istället ber CE ge oss underlag på vilka problem EU har så vi kan arbeta in det i PP 4.0
Det dunkelt yrkade är det dunkelt tänkta!

Orden "ber" och "kan" i motionstexten medför att man i realiteten inte har beslutat någonting bindande om motionen bifalls.

Dessutom förtjänar att observeras att ingen tidsplan anges i motionen för "framtagandet"; ett faktum som i sig själv gör ett bifall till ett icke-beslut.

Alltför luddigt!

Yrkar avslag!

willenfort
2011-04-16, 23:58
Det dunkelt yrkade är det dunkelt tänkta!

Orden "ber" och "kan" i motionstexten medför att man i realiteten inte har beslutat någonting bindande om motionen bifalls.

Dessutom förtjänar att observeras att ingen tidsplan anges i motionen för "framtagandet"; ett faktum som i sig själv gör ett bifall till ett icke-beslut.

Alltför luddigt!

Yrkar avslag!
Jag är väldigt väl medveten om att det inte finns ngt bindande i texten och att ingen tidsram är satt. Detta eftersom Piratpartiets medlemsmöte inte har beslutsrätt över europaparlamentariker Engström, så det enda vi kan göra är att be snällt. Det är varken dunkelt yrkat eller tänkt utan medvetet valt.
Nästa gång så kan du med fördel fråga varför yrkandet ligger istället för att (som det verkar) vara nedlåtande.

Johan mlg Karlsson
2011-04-17, 10:14
Årsmötets olika beslut är inte lika tunga som våra principprogram. Om Årsmötet antar något riktigt stolligt kan partistyrelsen välja att inte ta så allvarligt på just det bifallna yrkandet.

Nej. Årsmötet står över både principprogrammet och styrelsen. Sluta påstå något annat.

Ravenna
2011-04-17, 20:52
Nej. Årsmötet står över både principprogrammet och styrelsen. Sluta påstå något annat.

Årsmötet kan besluta att styrelsen å partiets vägnar ska köpa slottet och att samtliga styrelsemedlemmar ska odla skägg och raka skallen. Under året är det sedan styrelsen som försöker utföra dessa ålägganden och om styrelsen misslyckas så får styrelsen stå till svars inför nästa årsmöte. Styrelsen kan självfallet välja att medvetet misslyckas om årsmötets åläggande är ogenomförbart (t.ex. att köpa slottet) eller kränkande (t.ex. att styrelsemedlemmar ska odla skägg och raka skallen).

Årsmötet står över styrelsen, men årsmötet kan i praktiken inte tvinga styrelsen att utföra omöjliga, idiotiska eller kränkande åtaganden. Ingen är slav under årsmötet, alla måste använda sitt sunda förnuft när man ska verkställa mötets beslut.

Väljer man att medvetet misslyckas så får man stå till svars inför nästa årsmöte, och då står det årsmötet fritt att successivt ersätta styrelsen.

Årsmötet kan ålägga oss att göra saker. Det är på eget ansvar som vi kan (och ibland bör) sticka upp långfingret på ett så politiskt korrekt och sympatiskt sätt som möjligt.

Tommten
2011-04-17, 21:04
Årsmötet kan ålägga oss att göra saker. Det är på eget ansvar som vi kan (och ibland bör) sticka upp långfingret på ett så politiskt korrekt och sympatiskt sätt som möjligt. Om medlemsmötet skulle besluta att PP skall verka för Sveriges utträde ur EU, skulle du sträcka upp långfingret då? Vilka motioner på detta möte du skulle sträcka upp långfingret åt?

Johan mlg Karlsson
2011-04-18, 15:37
Årsmötet står över styrelsen, men årsmötet kan i praktiken inte tvinga styrelsen

Det skrämmer mig att en styrelseledamot anser sig ha rätt att ställa sig över årsmötet.

JPAnderson
2011-04-18, 16:29
Årsmötet står över styrelsen, men årsmötet kan i praktiken inte tvinga styrelsen att utföra omöjliga, idiotiska eller kränkande åtaganden.

Årsmötet kan ålägga oss att göra saker. Det är på eget ansvar som vi kan (och ibland bör) sticka upp långfingret på ett så politiskt korrekt och sympatiskt sätt som möjligt.

Det skrämmer mig att en styrelseledamot anser sig ha rätt att ställa sig över årsmötet.

Jag delar Johans rädsla här.
Det stämmer att årsmötet är högsta beslutande organet i partiet och således skall styrelsen lystra till och verkställa alla av mötet tagna beslut till bästa förmåga. Det handlar inte om "tvång" som sådan (och det vet du) utan att utföra de arbetsuppgifter som ålagts styrelsen av sagda möte.
Vad jag ställer mig frågandes till är dock, med tanke på dina uttalanden ovan Ravenna, menar du att styrelsen skall kunna påstå att beslut är omöjliga, idiotiska eller kränkande när helst det passar och utan större motivation? För det är så jag läser det.

Det finns heller inget korrekt sätt att peka långfingret åt någon men jag måste säga att din formulering tyder på att du anser dig befogad att sticka upp långfingret åt av medlemmarna tagna beslut när det passar (eller till och med när beslut inte passar dig) och indirekt då också medlemmarna. En minst sagt oroande attityd.

Sven Petersson
2011-04-20, 00:42
Årsmötet kan besluta att styrelsen å partiets vägnar ska köpa slottet och att samtliga styrelsemedlemmar ska odla skägg och raka skallen. Under året är det sedan styrelsen som försöker utföra dessa ålägganden och om styrelsen misslyckas så får styrelsen stå till svars inför nästa årsmöte. Styrelsen kan självfallet välja att medvetet misslyckas om årsmötets åläggande är ogenomförbart (t.ex. att köpa slottet) eller kränkande (t.ex. att styrelsemedlemmar ska odla skägg och raka skallen).

Årsmötet står över styrelsen, men årsmötet kan i praktiken inte tvinga styrelsen att utföra omöjliga, idiotiska eller kränkande åtaganden. Ingen är slav under årsmötet, alla måste använda sitt sunda förnuft när man ska verkställa mötets beslut.

Väljer man att medvetet misslyckas så får man stå till svars inför nästa årsmöte, och då står det årsmötet fritt att successivt ersätta styrelsen.

Årsmötet kan ålägga oss att göra saker. Det är på eget ansvar som vi kan (och ibland bör) sticka upp långfingret på ett så politiskt korrekt och sympatiskt sätt som möjligt.

En hederlig styrelseledamot som anser att medlemsmötet ålagt styrelsen något som är ogenomförbart och/eller något som är kränkande ”sticker inte upp långfingret”; en sådan styrelseledamot ställer istället sin plats till förfogande.

Winston Smith
2011-04-21, 02:27
Hacka inte på Ravenna - hon återger förmodligen bara något som Rick har sagt. ;)

Jag tänker rösta nej till samtliga yrkanden. Jag förespråkar konstruktiv EU-kritik istället för allmänt populistiskt EU-motstånd eller varianter därav.

JPAnderson
2011-04-21, 09:58
Kan instämma i mycket av vad motionen beskriver men jag ställer mig ändå tveksam till att ta en generellt kritisk linje gentemot EU utan en tydlig agenda.

Som Johan skrev ovan, bättre att använda befintlig politik för att fortsätta kritisera sakfrågorna i de fallen det är motiverat, istället för att vara generellt kritisk.
I alla fall tills dess att vi har ingående diskuterat och arbetat fram en långsiktig och hållbar strategi, för det ser jag gärna att det görs.

Jag yrkar således avslag.

JonasL
2011-04-22, 10:50
Det skrämmer mig att en styrelseledamot anser sig ha rätt att ställa sig över årsmötet.

Jag börjar mer och mer få intrycket av att Johan mig Karlsson inte förstår hur organisationer fungerar. Först har han i ett antal inlägg argumenterat för att Medlemsmötet inte får anta motioner för att det i så fall vore en "kupp" om Medlemsmötet beslutat något som ändrade PP:s politiska linje. Nu hävdar han plötsligt att Medlemsmötets beslut är heliga och att styrelsen är en viljelös slav under Medlemsmötets beslut. Förutom att vara struntprat är detta inkonsekvent. Ravenna har helt rätt att det är styrelsen som rattar partiet, och att de kan ta på sitt ansvar att frångå Medlemsmötets beslut om dessa är orimliga. Så fungerar det i aktiebolag och alla andra typer av organisationer.

JonasL
2011-04-22, 10:54
Jag tänker rösta nej till samtliga yrkanden. Jag förespråkar konstruktiv EU-kritik istället för allmänt populistiskt EU-motstånd eller varianter därav.

Om jag istället skrivet en motion med en massa detaljerade förslag skulle folk ha yrkat avslag pga av att det är för detaljerade förslag och att PP inte ska tas ställning i detaljfrågor. Denna motion är en viljeinriktning, ett första steg som pekar i vilken riktning partiet ska gå. Det är inte populism att vara luddig. Bifall.

Winston Smith
2011-04-22, 17:54
Om jag istället skrivet en motion med en massa detaljerade förslag skulle folk ha yrkat avslag pga av att det är för detaljerade förslag och att PP inte ska tas ställning i detaljfrågor. Denna motion är en viljeinriktning, ett första steg som pekar i vilken riktning partiet ska gå. Det är inte populism att vara luddig.
Ok. Jag röstar nej eftersom jag inte vill att partiet ska utvecklas i en riktning som förmodligen slutar med krav på att lämna EU.

Bifall.
Rent mötestekniskt så är det nog för sent att yrka bifall och för tidigt att lägga sin röst. ;)

JorgenL
2011-04-22, 18:02
Rent mötestekniskt så är det nog för sent att yrka bifall och för tidigt att lägga sin röst. ;)
Det är bara nya yrkanden det är för sent för. Bifall till befintliga yrkanden är helt OK att uttrycka...

JorgenL
2011-04-22, 18:11
Jag börjar mer och mer få intrycket av att Johan mig Karlsson inte förstår hur organisationer fungerar. Först har han i ett antal inlägg argumenterat för att Medlemsmötet inte får anta motioner för att det i så fall vore en "kupp" om Medlemsmötet beslutat något som ändrade PP:s politiska linje. Nu hävdar han plötsligt att Medlemsmötets beslut är heliga och att styrelsen är en viljelös slav under Medlemsmötets beslut. Förutom att vara struntprat är detta inkonsekvent. Ravenna har helt rätt att det är styrelsen som rattar partiet, och att de kan ta på sitt ansvar att frångå Medlemsmötets beslut om dessa är orimliga. Så fungerar det i aktiebolag och alla andra typer av organisationer.

Jag ser faktiskt ingen inkonsekvens där. Det är två olika saker. Det ena handlar om vilket som är det smartaste sättet att forma en sammanhängande politik, det andra om respekt för demokratiskt fattade beslut.

När det gäller formandet av den sammanhängande politiken så är det frågan om ifall det blir bra ifall man formar politiken genom "spridda skurar av åsikter" som röstas igenom en och en via motioner, eller om man tar ett gemensamt grepp och jobbar fram ett sammanhängande principprogram.

När det gäller den andra frågan, om respekt för demokratiskt fattade beslut så handlar det mera om ifall det är lämpligt att en styrelsemedlem, vars uppgift det är att genomföra medlemsmötets beslut, på ett så uppenbart sätt uttalar förakt för mötet som Ravenna gör...

Winston Smith
2011-04-22, 18:48
Det är bara nya yrkanden det är för sent för.
Aha, dåså. Avslag.

JonasL
2011-04-24, 14:46
Ok. Jag röstar nej eftersom jag inte vill att partiet ska utvecklas i en riktning som förmodligen slutar med krav på att lämna EU.

Jag tycker inte heller att Sverige ska lämna EU. Men det finns ett mellanläge där PP är officiellt kritiskt till hur EU fungerar utan att hamna i det extremläge där man som "EU-utträdare" blir helt isolerad i EU-parlamentet. Dit borde vi kunna nå. För jag antar att du ändå tycker illa om hur EU fungerar idag?

Att bifalla motionen skulle öppna för en ny röstvinnande profilfråga i EU-valet 2014. Bifall Motionen!

Winston Smith
2011-04-24, 15:50
För jag antar att du ändå tycker illa om hur EU fungerar idag?
EU-arrangemanget verkar snårigt och bristfälligt på många sätt men egentligen känns det som att det inte är EU-samarbetet som är det stora problemet utan vilka politiker vi sätter att styra över alltihopa.

Som exempel kan man nämna att norska socialdemokrater och högerpartister inte verkar göra något för att motsätta sig införandet av datalagringsdirektivet i Norge trots att man kan tycka att de borde ha rimliga chanser att göra det. Datalagringsdirektivet har som bekant inte sitt ursprung i EU-administrationen utan i svensk socialdemokrati.

Så vad ska Piratpartiets nya EU-kritiska linje bestå i?

JonasL
2011-04-24, 20:03
Så vad ska Piratpartiets nya EU-kritiska linje bestå i?

Ja, listan kan göras hur lång som helst: det demokratiska underskottet, hemlighetsmakeriet, slutenheten och bristen på medborgerlig insyn, de riggade röstreglerna som ger stormakterna möjlighet att köra över mindre länder totalt, bristen på rättssäkerhet, korruptionen, kopplingarna mellan organiserade särintressen och EU:s beslutsfattare, de absurda byråkratiska regelverk som kommer ut ur korvmaskinen, att man helt övergivit subsidiaritetsprincipen, enskildas obefintliga möjligheter att göra sin röst hörd, assymetrin (där det är lätt att öka överstatligheten men institutionellt helt omöjligt att driva att ett visst område ska återföras till medlemsländerna, osv.

Tommten
2011-04-24, 20:30
Jag yrkar att Piratpartiets EU-kritik undviker att ta ställning i blockskiljande politiska sakfrågor
Finns inte risken att det här yrkandet blir problematiskt? Jag tänkte att det kanske kan bli så att PP har en viss kritik, men det råkar vara så att ett av blocken inte håller med PP för att de vill hålla en gemensam linje inom blocket (även fast partierna i blocket kan tycka olika), så PP därmed måste ställa sig neutral i någon fråga de egentligen har kritik mot? Är det inte bättre om PP har sin kritik oavsett, utan att ta någon speciell hänsyn till hur de andra partierna tagit ställning? Jag kommer inte på någon speciell EU fråga där det skulle bli så, jag bara observerade att det kanske kan bli så.

JonasL
2011-04-24, 21:20
"Blockskiljande frågor"

Det yrkandet la jag mest till för att visa respekt mot PP:s vågmästarstrategi. Om problemet dyker upp får man naturligtvis hitta på någon pragmatisk lösning som fungerar. Årsmötets olika beslut är enligt min åsikt inga heliga lagar som är huggna på stentavlor. Om man måste frångå det lite grann i något sammanhang får man väl tänka själv och ta det på sitt eget ansvar.

Winston Smith
2011-04-25, 00:11
Ja, listan kan göras hur lång som helst: det demokratiska underskottet, hemlighetsmakeriet, slutenheten och bristen på medborgerlig insyn, de riggade röstreglerna som ger stormakterna möjlighet att köra över mindre länder totalt, bristen på rättssäkerhet, korruptionen, kopplingarna mellan organiserade särintressen och EU:s beslutsfattare, de absurda byråkratiska regelverk som kommer ut ur korvmaskinen, att man helt övergivit subsidiaritetsprincipen, enskildas obefintliga möjligheter att göra sin röst hörd, assymetrin (där det är lätt att öka överstatligheten men institutionellt helt omöjligt att driva att ett visst område ska återföras till medlemsländerna, osv.
Ok. Jag skulle vilja att EU-kritiken formuleras på ett konstruktivt sätt.