handdator

Visa fullständig version : Motion B16: Ändring av Piratpartiets principprogram avseende patentpolitik


Mötespresidiet
2011-04-04, 23:45
Det står idag i Piratpartiets principprogram:
"Vi anser att patenten har spelat ut sin roll och att de idag aktivt hindrar innovation och tillkomsten av ny kunskap. Dessutom ser man på alla produktområden och innovationer som inte kan patenteras att patenten egentligen inte alls behövs — drivkrafterna från att vara först på en marknad är fullt tillräckliga för att skapa innovation. Uppfinnare skall konkurrera med innovation, kundnytta, pris och kvalitet istället för att få förlänat ett statsunderstött monopol på kunskap. Att slippa avlöna arméer av patentadvokater frigör resurser som istället kan användas för att skapa verklig innovation och förbättra produkterna i en snabbare takt, vilket i slutändan kommer alla tillgodo.

Vi vill successivt avskaffa patentsystemet."

Jag har har hittills accepterat avskaffandet av patentsystemet som ett rimligt krav och jag har argumenterat för det.

Jag har ändrat åsikt, efter att under förra året ha träffat på flera exempel på teknisk utvecklig, där patent har varit nödvändigt för uppfinningarnas tillkomst. Ett sådant är ett elektriskt system för fyrhjulsdrift i bilar som utvecklas i EAAM Driveline Systems, ett dotterbolag till Saab. Ett annat är LCD-displayer som kan avändas i solljus med god kontrast på skärmen, utvecklat av det amerikanska bolaget Pixelqi. I båda fallen rör det sig om teknisk utveckling med stora investeringar i initialskedet. När tekniken väl är utvecklad så är det förhållandevis billigt att utnyttja den. Utan någon form av skydd för uppfinningen skulle den aldrig ha kommit till stånd. I eldriftsfallet skulle vilken biltillverkare som helst kunna ta uppfinningen och införliva den i sina egna bilar. I Pixelqi-fallet skulle LCD-tillverkare kunna använda uppfinningen i sina egna processer utan att ersätta Pixelqi. Man skulle därför aldrig ha satsat på utvecklingen om det inte fanns ett skydd och ett incitament i form av chans till stora vinster.

Jag är fortfarande negativ till patentsystemets nuvarande utformning och anser att det både måste till begränsningar i patenterbarhet och reformering av hanteringen av patent.

Däremot anser jag att nuvarande formulering i principprogrammet är för drastisk och att den motverkar partiets förmåga att attrahera väljare.

redhog
2011-04-05, 17:30
Dessa ändringar innebär ett försvagande av vår ståndpunkt där vi begränsar vår kritik till vissa typer av patent.

Jag yrkar därmed avslag.

Malabi
2011-04-05, 18:43
Yrkar avslag.

Tommten
2011-04-05, 19:57
För den som undrar så är det sista meningen som skiljer sig i Falathars ändringsyrkande. Ordet medicin.

Vi vill reformera patentsystemet genom att ställa högre krav på uppfinningshöjd för att en nyhet ska vara patenterbar och genom att uttryckligen utesluta medicin, programvara och affärsmetoder i patentlagstiftningen.

Det tog ett tag innan jag såg det. Kanske andra har samma problem. :D

floodis
2011-04-05, 20:57
Jag tycker att den nya skrivelsen är bättre än den gamla. Den gamla texten är inte förankrad i verkligheten. Den förutsätter att alla som söker eller innehar patent är stora och/eller giriga företag. Den har också bristande insyn i drivkrafterna bakom innovation och finansiering av dyra projekt.

Den nya skrivelsen tar hänsyn till att patentsystemet inte är svart eller vitt utan utgår från vad som faktiskt är problemen med patentsystemet idag: att vissa företag (speciellt de stora) använder patent på ett sätt som det inte var tänkt och som missgynnar utveckling, att patent ges för lätt (för låg uppfinningshöjd) och att patentområdet är för brett.

Jag tycker inte att ändringen försvagar PPs ståndpunkt. Begränsning av kritiken är inte till vissa typer av patent. I principprogrammet så kritiseras fortfarande medicinpatent osv. Men detta är en mer realitisk lösning och det i sig stärker vår ståndpunkt. Tror många som direkt berörs av patent såsom ingengörer, företagsledare, forskare osv kommer kunna identifiera sig bättre med denna nya skrivelsen än den gamla.

Men jag är inte helt nöjd med den nya skrivelsen:

1. Mjukvara är redan uteslutet från patentering, men den är vag. Det behöver förtydligas att både mjukvara i sig och sådana som ger en teknisk effekt ska uteslutas.

2. Yrkar avslag på yrkande 100. Och det är för att "medicin" är ett vagt ord. Medicin kan idag inte patenteras. Det som patenteras är ämnen för specifika medicinska användningsområden. Med "medicin" är det även otydlig om gener ingår eller inte.

3. Jag tycker det ska ingå att vi inte vill att det patenterbara området breddas ytterligare.

Kommer senare lägga ett ändringsyrkande där jag får med dessa tre punkter.

Sen i framtiden kan jag tänka mig ytterligare ändringar som inkluderar tydligare ställningar till "medicin"-patent, skyddstider osv. Men är inte beredd att lägga sådana yrkanden denna gång.

Falathar
2011-04-05, 23:13
jag drar mer än gärna tillbaka mitt ändringyrkande till förmån för ett som är bättre skrivet och bättre beskriver vilka undantag det handlar om mer specefikt

Anton Nordenfur
2011-04-05, 23:28
Bifall av yrkande 102. Detta sammanfattar vad vi ogillar med patent och de branscher vi vill få ut patenten ifrån, samtidigt som den inte tar bort patent helt, vilket skulle kunna leda till katastrof för den globala ekonomin. En bra förbättring av vårt nuvarande program.

floodis
2011-04-06, 00:10
Är inte helt nöjd med formuleringen i yrkande 102. Läkemedel och DNA-sekvenser är inte patenterbara idag. Det som är patenterbart är HUR DNA-sekvenser och det aktiva ämnet i läkemedlet används. Tex kan ett läkemedelsföretag patentera ämne X för behandlig av infektioner. Ett annat läkemedelsföretag kan patentera samma ämne X för behandling av smärtlindrare. Upptäckter är alltså i sig inte patenterbara, utan det är deras användningsområden som är patenterbara.

Kommer fundera vidare på där här och lägga ett ändringsyrkande imorgon kväll.

JohanL
2011-04-06, 01:39
Jag yrkar bifall till motionen och yrkande 111 (kan man yrka bifall till eget yrkande?)

Jag håller med om motionen, men jag saknade något som satte mänskligheten framför ekonomisk vinning och remixade lagt förslag.

Tommten
2011-04-06, 02:07
Jag håller med om motionen, men jag saknade något som satte mänskligheten framför ekonomisk vinning och remixade lagt förslag.Det var mer känslomässigt tilltalande än de övriga, men jag har lite kritik.
Vi anser att patenten som de fungerar idag har spelat ut sin roll och att de idag aktivt hindrartvå stycken idag på rad ser konstigt ut.

Patenten har gått att uppmuntra till uppfinningar och framsteg till att motverka"Patent har gått från att uppmuntra till uppfinningar och framsteg, till att motverka"

Men det är två till på rad. Det kan också se konstigt ut, även fast det är mer acceptabelt.

det samma
Detsamma. Det är ett sammansatt ord.

IsakGerson
2011-04-06, 11:20
Dessa ändringar innebär ett försvagande av vår ståndpunkt där vi begränsar vår kritik till vissa typer av patent.

Jag yrkar därmed avslag.

Det är fruktansvärt att ge upp Piratpartiets största vision. En värld utan kunskapsgränser. Jag yrkar avslag och beklagar motionen.

floodis
2011-04-06, 12:58
Det är fruktansvärt att ge upp Piratpartiets största vision. En värld utan kunskapsgränser. Jag yrkar avslag och beklagar motionen.

Jag känner inte igen mig i att Piratpartiets största vision är en värld utan kunskapsgränser. Står detta i något officiellt dokument? Speciellt för patent verkar främsta målet vara lägre priser (se principprogrammet).

Vad vi måste göra är att sluta leva i storslagna, ouppnåeliga drömmar. För att uppnå verklig nytta behöver vi utgå från verkligheten och vi behöver sätta mål som är realistiska att uppnå.

"En värld utan kunskapsgränser" bör dessutom inte vara ett mål i sig. Om nåt så bör det vara ett verktyg för att uppnå mål som ger en bättre värld.

Anton Nordenfur
2011-04-06, 13:13
Jag känner inte igen mig i att Piratpartiets största vision är en värld utan kunskapsgränser. Står detta i något officiellt dokument? Speciellt för patent verkar främsta målet vara lägre priser (se principprogrammet).

Vad vi måste göra är att sluta leva i storslagna, ouppnåeliga drömmar. För att uppnå verklig nytta behöver vi utgå från verkligheten och vi behöver sätta mål som är realistiska att uppnå.

"En värld utan kunskapsgränser" bör dessutom inte vara ett mål i sig. Om nåt så bör det vara ett verktyg för att uppnå mål som ger en bättre värld.
Jag håller med Isak om att det är vår största vision. Vi måste dock också vara realistiska, och inse att patent ibland är någonting som kan behöva finnas kvar.

Jacob Hallén
2011-04-06, 14:41
Det är fruktansvärt att ge upp Piratpartiets största vision. En värld utan kunskapsgränser. Jag yrkar avslag och beklagar motionen.

Vi behöver inte ge upp visionen om en värld utan kunskapsgränser. Den finns kvar även om vårt principprogram tar fasta på ett mer närliggande mål.

Vi har prövat värdet av principprogrammet i ett riksdagsval och vi kan konstatera att väljarna inte köper det. Min egen erfarenhet, efter att ha pratat med massor av människor vid valstugor, torgmöten och flygbladsutdelning är att de ser oss som allt för radikala för att vara trovärdiga. Så länge det är på det sättet kommer vi aldrig att få något politiskt inflytande.

Vi måste justera vårt budskap så att medborgarna ser det som realistiskt. När vi någon gång i framtiden lyckas reformera patentsystemet kan vi med hjälp av erfarenheterna längs vägen argumentera för avskaffandet av patent. I dagens läge är de inte mottagliga för den visionen.

m_holmberg
2011-04-06, 15:01
yrkar bifall till motionen och yrkande 111

Anton Nordenfur
2011-04-06, 15:06
Bifall av yrkande 102. Detta sammanfattar vad vi ogillar med patent och de branscher vi vill få ut patenten ifrån, samtidigt som den inte tar bort patent helt, vilket skulle kunna leda till katastrof för den globala ekonomin. En bra förbättring av vårt nuvarande program.
Jag tar tillbaka detta och yrkar istället bifall för yrkande 111.

Tommten
2011-04-06, 15:32
Jag yrkar bifall till motionen och yrkande 111 (kan man yrka bifall till eget yrkande?)

Jag håller med om motionen, men jag saknade något som satte mänskligheten framför ekonomisk vinning och remixade lagt förslag.Jag har gjort ett nytt ändringsyrkande där jag fixade till stavfel, borttappade ord, avsaknad av kommatecken, lade till "ibland" och omformulerade lite. Har du lust att jämka dig?

JohanL
2011-04-06, 16:40
Jag har gjort ett nytt ändringsyrkande där jag fixade till stavfel, borttappade ord, avsaknad av kommatecken, lade till "ibland" och omformulerade lite. Har du lust att jämka dig?

Jag uppskattar ditt rättande av mina tillkortakommanden. Jag kan dock inte det på grund av att jag tycker dina "ibland" gör det lite för vagt. Ska dock ändra mina fel.

JohanL
2011-04-06, 16:47
Jag ber om ursäkt att jag rört till det.

Yrkande 111 har ersatts med det rättstavade yrkandet 126.

Eftersom ändringen är kosmetisk anser jag att bifallen på yrkandet 111 istället tillfaller yrkande 126.

Tommten
2011-04-06, 17:11
Jag uppskattar ditt rättande av mina tillkortakommanden. Jag kan dock inte det på grund av att jag tycker dina "ibland" gör det lite för vagt. Ska dock ändra mina fel.Hmm.. Okej. Men om vi tittar på argumentationen i brödtexten osv, så framgår det att det inte alltid hindrar innovation och tillkomsten av ny kunskap, utan bara ibland. :) Det borde väl framgå i förändringen också?

JohanL
2011-04-06, 22:45
Hmm.. Okej. Men om vi tittar på argumentationen i brödtexten osv, så framgår det att det inte alltid hindrar innovation och tillkomsten av ny kunskap, utan bara ibland. :) Det borde väl framgå i förändringen också?

Jag tycker nog att det är okej att generalisera i det här fallet. Och med tanke att vi blivit mer flexibla totalt i punkten så tycker jag det är okej.

Tommten
2011-04-07, 04:12
Jag tycker nog att det är okej att generalisera i det här fallet. Och med tanke att vi blivit mer flexibla totalt i punkten så tycker jag det är okej.Jag har fortfarande svårt att smälta det. Varför är det bättre att ljuga i texten?

JohanL
2011-04-07, 14:23
Tommten: Att generalisera är knappast att ljuga och jag tycker illa om att du anklar mig för det.

Tommten
2011-04-07, 15:52
Tommten: Att generalisera är knappast att ljuga och jag tycker illa om att du anklar mig för det.Jag om ursäkt. Det var inte min mening. "Försköna" är ett annat ord. Jag är endast rädd att effekten kommer bli att folket inte känner igen sig i den förskönade texten eftersom den utelämnar vissa bitar av verkligheten som de flesta känner igen den.

Jag håller med dig fullständigt om att det är bättre än nuvarande text, men de är de andra yrkandena också. Jag upplever inte att de andra två yrkandena försöker försköna verkligheten, därför kommer jag nog hellre rösta på något av dem om det inte blir någon förändring, även fast jag anser att din text var lite mer gripande.

Jag försöker inte vara elak. Ber om ursäkt igen.

JohanL
2011-04-07, 22:07
Det är igen fara Tommten. No hard... som man säger.

Vi förmjukar redan texten med formuleringen, jag tror det blir svårt att få igenom texten ändå, utan att mjuka upp den ännu mer. Se det gärna som en kompromiss istället för en försköning. Men lägg in din text också och låt medlemmarna bestämma :)

Tommten
2011-04-08, 13:39
Vi förmjukar redan texten med formuleringen, jag tror det blir svårt att få igenom texten ändå, utan att mjuka upp den ännu mer. Se det gärna som en kompromiss istället för en försköning. Men lägg in din text också och låt medlemmarna bestämma :)Det var en bra idé! :) Jag satte "ofta" istället för "ibland" för det ser bättre ut.

Tommten
2011-04-08, 14:09
Det var en bra idé! :) Jag satte "ofta" istället för "ibland" för det ser bättre ut.Jag ändrade mig och gjorde en remix på Sven Peterssons, mitt och ditt istället eftersom jag gillade hans konkretisering i slutet.

Jag lyckades göra fel och var tvungen att dra tillbaks ett knasigt yrkande där texten råkade komma med två gånger i yrkandet, så nu blev det väldigt kladdigt i motionen tyvärr.

Tommten
2011-04-08, 14:10
:facepalm: Jag menade förstås JohanL när jag sa "ditt" i mitt förra inlägg... :laugh:

Sven Petersson
2011-04-08, 14:40
Jag drar tillbaka yrkande 102 och stöder yrkande 140.

belorn
2011-04-08, 15:42
Eftersom detta är betyder en försvagning, så skulle det vara trevligt att vi adressera tidslängden för patent och patent troll.

Jag tycker att man bör avgöra tidslängden för varje patentansökan baserat på patentansökandes behov, och har det balanserat med tanke till dess samhällsskada. Att ge ut ett 20års monopol oberoende på dess påverkan i samhället bör anses som oansvarigt. Patent som orsakar större samhällsskada än nytta bör där av ej beviljas, oberoende på vilka andra grunder anspråket skulle godkännas.

För att hantera patenttroll, borde det inte vara rimligt att patentansökande har ett fungerande modell på vad anspråken beskriver. Idag räcker det att man går till patentverket med en kombination av anspråk utan något bevis att man faktiskt kan göra det som anspråken säger. En vanligt metod bland patent troll är att patentera en tänkbar framtid teknologisk framsteg, och sen kräva pengar av det första företag som lyckas producera den (se historiken över mobilkameror för exempel). Detta skulle också hjälpa att visa vad ett patentet verkligen är tänkt att täcka.

Utan en begränsning i tidslängden, så ser jag ingen större effekt av vad denna ändring vill göra med patent. Där av yrkar jag avslag.

Anton Nordenfur
2011-04-08, 16:02
Eftersom detta är betyder en försvagning, så skulle det vara trevligt att vi adressera tidslängden för patent och patent troll.

Jag tycker att man bör avgöra tidslängden för varje patentansökan baserat på patentansökandes behov, och har det balanserat med tanke till dess samhällsskada. Att ge ut ett 20års monopol oberoende på dess påverkan i samhället bör anses som oansvarigt. Patent som orsakar större samhällsskada än nytta bör där av ej beviljas, oberoende på vilka andra grunder anspråket skulle godkännas.

För att hantera patenttroll, borde det inte vara rimligt att patentansökande har ett fungerande modell på vad anspråken beskriver. Idag räcker det att man går till patentverket med en kombination av anspråk utan något bevis att man faktiskt kan göra det som anspråken säger. En vanligt metod bland patent troll är att patentera en tänkbar framtid teknologisk framsteg, och sen kräva pengar av det första företag som lyckas producera den (se historiken över mobilkameror för exempel). Detta skulle också hjälpa att visa vad ett patentet verkligen är tänkt att täcka.

+1 på detta, och jag har lagt in två tilläggsyrkanden baserade på detta.

floodis
2011-04-09, 01:27
Eftersom detta är betyder en försvagning, så skulle det vara trevligt att vi adressera tidslängden för patent och patent troll.

Jag tycker att man bör avgöra tidslängden för varje patentansökan baserat på patentansökandes behov, och har det balanserat med tanke till dess samhällsskada. Att ge ut ett 20års monopol oberoende på dess påverkan i samhället bör anses som oansvarigt. Patent som orsakar större samhällsskada än nytta bör där av ej beviljas, oberoende på vilka andra grunder anspråket skulle godkännas.

För att hantera patenttroll, borde det inte vara rimligt att patentansökande har ett fungerande modell på vad anspråken beskriver. Idag räcker det att man går till patentverket med en kombination av anspråk utan något bevis att man faktiskt kan göra det som anspråken säger. En vanligt metod bland patent troll är att patentera en tänkbar framtid teknologisk framsteg, och sen kräva pengar av det första företag som lyckas producera den (se historiken över mobilkameror för exempel). Detta skulle också hjälpa att visa vad ett patentet verkligen är tänkt att täcka.

Hur kan/ska PRV avgöra hur länge den patentansökande behöver ha patent? Blir inte det avgörandet väldigt svårt och godtyckligt?

Är dessutom tveksam på kravet för en fungerande modell. Tror många som söker patent vill ha patentet innan de börjar jobba på uppfinningen. Och anledningen till det är att man inte vill lägga ner flera år av arbete och pengar på uppfinningen och få den klar eller ha en fungerande modell för att sen kanske få veta att man av någon anledning inte kan få patent på den. Jag vet att det fungerar så i läkemedelsbranschen.

JorgenL
2011-04-09, 02:00
Jag tycker motionen tar upp och nyanserar vår ståndpiunkt på ett område där vår argumentatin är svag och i onödan alienerar folk genom att den i sin nuvarande utformning är ogenomtänkt och för radikal.

Vi gick en gång i tiden 2006 från att kräva att all upphovsrätt ska avskaffas till ett krav på 5 års skydd för kommersiellt utnyttjande, vilket då var en kompromiss för att kunna presentera en ståndpunkt som var lättare att argumentera för.

På samma sätt tror jag det är nödvändigt att verklighetsanpassa och nyansera patentkritiken. Ingen av de pirater jag träffat som jobbar i branscher där patent är betydelsefulla stödjer såvitt jag kan bedöma reservationslöst ett totalt avskaffande, och det känns som att de är i den positionen att de kan bedöma konsekvenserna av ett sånt avskaffande bättre än många andra.

Det finns många saker runt patentsystemet som uppenbarligen fungerar dåligt och innovationshämmande. Låt oss fokusera på dem istället och satsa på att argumentera för att reformera bort dem.

Jag ser med förväntan fram emot att någon, tex floodis, som kan frågan väl, skriver ihop ett yrkande som är ordentligt genomarbetat.

Sven Petersson
2011-04-09, 02:04
Yrkande 141 är verklighetsfrämmande och opraktiskt.

Yrkande 142 är en inbjudan till godtycke och/eller korruption.

Avslag för 141 0ch 142.

belorn
2011-04-09, 02:30
Hur kan/ska PRV avgöra hur länge den patentansökande behöver ha patent? Blir inte det avgörandet väldigt svårt och godtyckligt?

Det är svårt, men någon som alla delar av statlig verksamhet redan gör. Bygger man en ny väg så måste man avgöra kostnader för bygget, påverkan för samhället, eventuella negativa effekter på miljön. När en individ ber staten om bidrag, säg skapa ny firma eller bidrag för ekonomin så görs det en utredning om vad behovet är. När någon ska fällas i en domstol, så ska straff bedömas som beror på en hög antal faktorer.

Helt enkelt, det är nästa unikt av PRV att inte göra ett fall-till-fall bedömning. Borde inte ett 20 års privat monopol som staten ska skydda kunna granskas först och bedöma dess nytta eller skada på samhället?

Är dessutom tveksam på kravet för en fungerande modell. Tror många som söker patent vill ha patentet innan de börjar jobba på uppfinningen. Och anledningen till det är att man inte vill lägga ner flera år av arbete och pengar på uppfinningen och få den klar eller ha en fungerande modell för att sen kanske få veta att man av någon anledning inte kan få patent på den. Jag vet att det fungerar så i läkemedelsbranschen.

Det är helt rätt att det finns företag vars system är att patentera först, och sen uppfinna. Är detta dock bra? Ska inte systemet vara att någon vill skydda sin *nya* uppfinning efter personen med möda och verk har skapat den? Varför är det rimligt att någon spå i framtiden och hindra andra människor att uppfinna och att staten ska stå och vara hindret?

Det andra är, patents syfte är att i utbyte mot ett privat monopol, så ger företaget samhället information angående ny innovation. Men vad får samhället tillbaka om patentansökaren inte har skapat något utan bara ansöker för begära ut pengar av andra?

floodis
2011-04-09, 04:01
Jag tycker motionen tar upp och nyanserar vår ståndpiunkt på ett område där vår argumentatin är svag och i onödan alienerar folk genom att den i sin nuvarande utformning är ogenomtänkt och för radikal.

Vi gick en gång i tiden 2006 från att kräva att all upphovsrätt ska avskaffas till ett krav på 5 års skydd för kommersiellt utnyttjande, vilket då var en kompromiss för att kunna presentera en ståndpunkt som var lättare att argumentera för.

På samma sätt tror jag det är nödvändigt att verklighetsanpassa och nyansera patentkritiken. Ingen av de pirater jag träffat som jobbar i branscher där patent är betydelsefulla stödjer såvitt jag kan bedöma reservationslöst ett totalt avskaffande, och det känns som att de är i den positionen att de kan bedöma konsekvenserna av ett sånt avskaffande bättre än många andra.

Det finns många saker runt patentsystemet som uppenbarligen fungerar dåligt och innovationshämmande. Låt oss fokusera på dem istället och satsa på att argumentera för att reformera bort dem.

Exakt! Kunde inte sagt det bättre själv. Frågan är inte svart eller vit. Min utångspunkt är att det effektivare och verklighet att identifiera de delar av patentsystemet som är problematiska och fokusera på att lösa de delarna.

belorn:

Angående skyddstider: Med den kunskap jag har i dagsläget så tycker jag att det finns utrymme för att nyansera skyddstiderna tex efter bransch (IT och telekom behöver troligen inte lika långa skyddstider som bilindustrin). Men att göra bedömningar i varje enskilt fall är verklighetsfrämmande.

Angående patent före eller efter uppfinningen skapats så är det ett problem att patenttroll och andra illasinnade företag patenterar idéer de inte tänkt genomföra. Det håller jag med om. Det jag inte håller med om är lösningen du föreslår. Det skulle slå mot de som av en eller annan anledning behöver ha patentet innan de börjar uppfinna. En bättre lösning vore att ställa högre krav på uppfinningshöjden (vilket redan står med i denna motion) tillsammans med andra åtgärder som tex högre årliga patentavgifter, smalare patenterbara områden osv.

belorn
2011-04-09, 05:10
Angående skyddstider: Med den kunskap jag har i dagsläget så tycker jag att det finns utrymme för att nyansera skyddstiderna tex efter bransch (IT och telekom behöver troligen inte lika långa skyddstider som bilindustrin). Men att göra bedömningar i varje enskilt fall är verklighetsfrämmande.

Jag förstår tveksamheten till iden eftersom det kräver en hel del av PRV, vilket kan resultera i godtycke eller andra problem. Men kan du förklara varför PRV bör vara undantagen från att göra bedömning per enskilt fall.

Jag ser på detta från en historiskt sätt. När patentlagarna skapades under 1800 talet så var den vanliga hanteringen inom statlig verksamhet att ha simpla regler och sällan någon hantering per enskilda fall. Anledningen till detta var väldigt enkelt - Arbete som krävdes var alldeles för stort. Kravet på staten under 1800-tals samhället var starkt begränsad.

Dock under slutet av 1800 talet så händer det en förändring i samhället. Den administrativt arbetsmetod av statligt arbete utvecklades och folk började ställa krav att beslut, och att då varje enskilt beslut behövde underlag och kostnadsanalyser. Denna förändring ändrade samtligt statligt verksamhet under 1900-talet, dock med ett stort undantag: Patent.

Så varför skulle anskaffningen av 1800-tals administrativt hantering av patent vara verklighetsfrämmande?

floodis
2011-04-09, 05:40
Så varför skulle anskaffningen av 1800-tals administrativt hantering av patent vara verklighetsfrämmande?

Patentsystemet är redan ett system som bygger på enskilda människor bedömningar och på det dras redan med omfattande brister i vad som ska godkännas och inte godkännas. På det har tex USAs patentverk 600,000-700,000 patentansökningar som väntar på att bearbetas.

Att då ställa ett ytterligare bedömningskrav, ett krav som troligen blir väldigt godtyckligt och svårt ser jag som omöjligt. På detta har vi att patentverken, myndigheterna och domstolarna är väldigt påverkade av storföretagens lobbyister, som kommer ytterligare snedvrida bedömningarna. Och sen till sist så är politiker redan skeptiska till att ändra patentsystemet åt det bättre hållet så jag är tvärsäker på att de inte skulle gå med på förslaget att göra enskilda skyddstidsbedömningar av patent.

Så länge PP inte får kontroll över majoriteten av de politiska instanserna i EU så ser jag inte att detta förslag antas ens i närheten. Då tror jag som sagt mer på bransch-specifika skyddstider. Det är något som redan finns idag tex för läkemedel så det blir enklare att argumentera för.

slicedlime
2011-04-09, 23:16
Jag har väldigt svårt att se detta som något annat än ett försvagande av vår ståndpunkt. Istället för ett tydligt ställningstagande får i ett halvdant sådant som kommer vara precis lika svårt att försvara för dem som idag har svårt att försvara det, med tillägget att man kan lista en massa brancher som inte berörs.

Jag yrkar avslag.

Kristofer Pettersson
2011-04-13, 13:12
Avslag!
Motionären har misslyckats att presentera ett hållbart bevis för att nämnda tekniker inte skulle ha funnits utan patent vilket han påstår.

Robobengt
2011-04-13, 15:37
Gång på gång ser man argument som talar emot vår envisa uppfattning att allting ska avskaffas som ingen har lyckats motsäga med någon koppling till verkligheten. Jag anser därför inte att man bör kunna bevisa varför vissa tekniker inte funnits utan patent så mycket som att man behöver bevisa att patent i alla dess former är skadliga för samhället.

Tommten
2011-04-13, 16:18
Motionären har misslyckats att presentera ett hållbart bevis för att nämnda tekniker inte skulle ha funnits utan patent vilket han påstår.Det argumentet fungerar inte. Det är inte rimligt att kräva bevis på något annat än det som faktiskt skett. Det går inte att bevisa att de nämnda teknikerna inte skulle funnits utan patent. Man kan försöka gissa förstås, men det omöjligen bevisas. Att hävda att det går att bevisa, är ett resonemang som kan liknas med att hävda att Gud finns eftersom det inte går att bevisa att han inte finns. Det funkar liksom inte.

belorn
2011-04-13, 23:47
Gång på gång ser man argument som talar emot vår envisa uppfattning att allting ska avskaffas som ingen har lyckats motsäga med någon koppling till verkligheten. Jag anser därför inte att man bör kunna bevisa varför vissa tekniker inte funnits utan patent så mycket som att man behöver bevisa att patent i alla dess former är skadliga för samhället.

Patent är en kostnad för samhället, så krav på bevis som rättfärdiga dess existensrätt är rimligt. Bevisbördan ligger där av på dom som vill har kvar patent.

belorn
2011-04-14, 00:01
(varför finns det ingen edit knapp här?)

Ursäkta, men förra mening är tvetydigt. Det jag menade är att patent har en kostnad för samhället, och där av bör man kunna kräva bevis som visar att det finns fördelar som uppväger kostnaderna.

Tommten
2011-04-14, 01:25
Avslag!
Motionären har misslyckats att presentera ett hållbart bevis för att nämnda tekniker inte skulle ha funnits utan patent vilket han påstår.Det går förstås inte att bevisa att de skulle funnits utan patent heller. Jag glömde tydligen att skriva det i mitt förra inlägg...

JonasL
2011-04-16, 11:07
Motionären nämner ett par exempel där patentsystemet gjort nytta. Innan man drar några slutsatser av detta måste man ställa det mot alla fall där patentsystemet är skadligt. Min bestämda uppfattning är att patentsystemet gör minst 10 gånger mer skada än nytta.

Vad många i denna debatt-tråd missar är att både med och utan patentsystemet har stora företag ett extremt överläge över små entreprenörer. Ungefär så här:

Med patentsystem -> stora företag har ett extremt överläge

Utan patentsystem -> stora företag har ett extremt överläge

Patentssystemet ger inte den lilla ensamme uppfinnaren något reelt skydd mot "tjuvaktiga" storföretag på andra sidan jordklotet som är beredda att lägga en miljard på advokater för att mobba en liten entreprenör.

Avslag!

Dennis Nilsson
2011-04-16, 11:22
Dessa ändringar innebär ett försvagande av vår ståndpunkt där vi begränsar vår kritik till vissa typer av patent.

Jag yrkar därmed avslag

AndersLindbäck
2011-04-16, 13:35
Det går förstås inte att bevisa att de skulle funnits utan patent heller. Jag glömde tydligen att skriva det i mitt förra inlägg...

Innan man började med patent inom IT så växte den bra. Därefter minskade satsningen på forskning och utveckling.

Läs Bessen och Hunt från:

http://www.researchoninnovation.org/


Det finns inget som säger att IT-världen i sig skulle vara mycket annorlunda än andra forskningsområden i detta. Forskningsrapporten visar att teoretiskt (och praktiskt från IT-världen) att om forskning bygger vidare på andras forskning och varje steg är litet så leder patent till att mindre pengar satsas på forskning och utveckling.

Tommten
2011-04-16, 15:38
AndersLindbäck, det går som sagt att gissa, anta och ha olika teorier om hur det skulle gått i dessa specifika fall som nämns om verkligheten sett annorlunda ut, men det är omöjligt att bevisa det eftersom det inte har hänt i dessa fall. Vi kan konstatera att verkade gå i den verklighet vi har idag.

Att yrka avslag för att det saknas bevis för ett ickeexisterande scenario som det inte kan existera bevis för eftersom det inte har hänt, övertygar mig inte.

Jacob Hallén
2011-04-17, 01:25
Innan man började med patent inom IT så växte den bra. Därefter minskade satsningen på forskning och utveckling.

Läs Bessen och Hunt från:

http://www.researchoninnovation.org/


Det finns inget som säger att IT-världen i sig skulle vara mycket annorlunda än andra forskningsområden i detta. Forskningsrapporten visar att teoretiskt (och praktiskt från IT-världen) att om forskning bygger vidare på andras forskning och varje steg är litet så leder patent till att mindre pengar satsas på forskning och utveckling.

Men om man läser Bessen & Hunt så säger de att patent på mjukvara är annorlunda och att det inom vissa områden anses etablerat att patent är effektiva.

Ska du bygga din argumentation på auktoriteter så är det viktigt att dina auktoriteter håller med.

Winston Smith
2011-04-21, 03:17
Jag vill egentligen ha en värld utan ett patentsystem men jag är pragmatisk och inser att vi kanske når ditt lättare genom att anta yrkande 55, 126 eller 140 och därmed verka mera realistiska.

Yrkande 141 och 142 skulle däremot förmodligen göra motsatsen dvs få oss att framstå som mindre realistiska och dessutom tycker jag att dessa yrkanden verkar tumma på rättssäkerheten.

Rick Falkvinge
2011-04-21, 09:17
KRAFTIGT AVSLAG.

Insikten att patentsystemet är skadligt i grunden är en av piratpartiets och piratpartirörelsens hörnstenar. Det går inte att reformera för att göra bättre, utan måste avskaffas. Däremot kan och behöver detta ske successivt, men det står redan i våra principer.

Winston Smith
2011-04-21, 20:44
Insikten att patentsystemet är skadligt i grunden är en av piratpartiets och piratpartirörelsens hörnstenar. Det går inte att reformera för att göra bättre, utan måste avskaffas. Däremot kan och behöver detta ske successivt, men det står redan i våra principer.
Det känns ändå som att stödet för denna insikt/åsikt bland medlemmar och väljare är ganska skralt.

De renlärigaste kommunisterna har kommit till insikt men S och V har kommit till riksdagen.

Winston Smith
2011-04-21, 22:39
De renlärigaste kommunisterna har kommit till insikt men S och V har kommit till riksdagen.
Å andra sidan kan man förstås hävda att S mycket väl kan ha ett klasslöst samhälle som vision samtidigt som de har en mycket pragmatisk hållning till denna vision - så pragmatisk att vi i praktiken aldrig kommer att nå dit.

På samma sätt skulle PP kunna ha ett patentlöst samhälle som vision samtidigt som vi har en mycket pragmatisk hållning till den visionen.

Men PP åtnjuter inte samma förtroende som S. Jag tycker att PP borde anstränga sig lite mer för att få det förtroendet, och då vore det nog bra att rensa bort åtminstone de mest verklighetsfrämmande visionerna ur retoriken, som en anpassning till det rådande opinionsläget.

I samband med att vi skaffat ny partiledning och skaffar nytt partiprogram i ljuset av ett dåligt riksdagsval så har vi möjlighet att justera gamla positioner utan att framstå som kappvändare.

Winston Smith
2011-04-22, 17:35
RUTROS har gjort en genomgång av andra piratpartiers hållning i patentfrågan:

USA - reform
England UK - reform
Astralien ?
New Zealand - reform
Schweiz - reform
Spanien - reform
Holland - reform
Italien - reform
Tyskland - reform
Frankrike ?
Ryssland ?
Tjeckien - reform eller överge
Canada - reform
Österike - reform

https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=34406

IsakGerson
2011-04-26, 09:19
KRAFTIGT AVSLAG.

Insikten att patentsystemet är skadligt i grunden är en av piratpartiets och piratpartirörelsens hörnstenar. Det går inte att reformera för att göra bättre, utan måste avskaffas. Däremot kan och behöver detta ske successivt, men det står redan i våra principer.

Det är väldigt sällan jag och Rick håller med varandra, så nu när vi talar unisont kan det ju knappast vara fel. Jag instämmer i det kraftiga uppmuntrandet till avslag.

PS. Kopimistsamfundet rekommenderar avslag. DS

Winston Smith
2011-04-27, 19:24
Det är väldigt sällan jag och Rick håller med varandra, så nu när vi talar unisont kan det ju knappast vara fel. Jag instämmer i det kraftiga uppmuntrandet till avslag.

PS. Kopimistsamfundet rekommenderar avslag. DS
Du får svar på tal här av en person som gissningsvis blir medlem igen om motionen går igenom:

https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?p=264080

Andreas Jonsson
2011-04-27, 22:20
Jag tycker till och med att principprogrammets skrivning är för svag. Man kan få intrycket att infallsvinkeln är i huvudsak marknadsekonomisk. "Monopolistens mål är inte att hålla ett marknadsmässigt pris". Formuleringen borde enligt min mening istället utgå från individens rätt att fritt ytnyttja sina ideer och tankar, och understryka att denna princip står över eventuella effekter på diverse arbetstillfällens vara eller icke vara.

Självklart skall man inte fästa någon större vikt vid enskilda medlemmars hot om att lämna partiet om utfallet i en omröstning skulle bli på det ena eller andra sättet, men själv avser jag att lämna partiet om denna motion går igenom. Jag håller helt med Rick Falkvinge om att detta är en hörnsten i piratideologin.

Robobengt
2011-04-28, 07:57
Jag tycker till och med att principprogrammets skrivning är för svag. Man kan få intrycket att infallsvinkeln är i huvudsak marknadsekonomisk. "Monopolistens mål är inte att hålla ett marknadsmässigt pris". Formuleringen borde enligt min mening istället utgå från individens rätt att fritt ytnyttja sina ideer och tankar, och understryka att denna princip står över eventuella effekter på diverse arbetstillfällens vara eller icke vara.

Självklart skall man inte fästa någon större vikt vid enskilda medlemmars hot om att lämna partiet om utfallet i en omröstning skulle bli på det ena eller andra sättet, men själv avser jag att lämna partiet om denna motion går igenom. Jag håller helt med Rick Falkvinge om att detta är en hörnsten i piratideologin.
Tidigare höll jag med om detta, men det har förekommit argument på forumet som ingen har klarat av att argumentera ner så nu är jag mer tveksam.

Andreas Jonsson
2011-04-28, 09:40
Tidigare höll jag med om detta, men det har förekommit argument på forumet som ingen har klarat av att argumentera ner så nu är jag mer tveksam.

Posta gärna länkar om du har dem tillgängliga. Det är inte helt lätt att söka på detta forum.

Andreas Jonsson
2011-04-28, 10:46
Utgångspunkten i piratideologin måste vara att individen skall vara fri att använda sina ideér och tankar. Eventuella avsteg från denna ideologiska princip måste vara ytterst välmotiverade.

Jacob Hallén anför ett argument mot patentsystemets avveckling: ett löfte om att vi skall få tillgång till uppfinningar som eljest inte skulle finnas tillgängliga. RUTROS anger i sin signatur ett annat: lönearbete åt 4.5 promille av Sveriges befolkning.

Låt oss för argumentationens skull anta att dessa påståenden stämmer. Då kan man ställa sig frågan, är dessa motiv tillräckliga för att partiet skall lägga sin ideologiska princip åt sidan? Skulle Miljöpartiet låta miljöfrågan stå åt sidan om det skulle leda till fler uppfinningar och lönearbete åt 4.5 promille av befolkningen? Skulle F! låta jämställdhetsfrågan stå åt sidan om ..? Skulle Sverigedemokraterna vara för fri invandring om ..? Vad är egentligen piratpartiets ideologi om detta förslag går igenom?

Robobengt
2011-04-28, 13:47
Posta gärna länkar om du har dem tillgängliga. Det är inte helt lätt att söka på detta forum.
Nu blev det jobbigt. Jag tänker på ett flertal inlägg som har postats under flera års tid som tillsammans helt enkelt har fått mig att se på det hela annorlunda. Då det är länge sedan jag läste dem måste jag också söka och det säger du själv inte är så lätt så jag låter nog bli med tanke på att patentfrågan egentligen aldrig varit så viktig för mig.

IsakGerson
2011-04-28, 14:18
Utgångspunkten i piratideologin måste vara att individen skall vara fri att använda sina ideér och tankar. Eventuella avsteg från denna ideologiska princip måste vara ytterst välmotiverade.

Jacob Hallén anför ett argument mot patentsystemets avveckling: ett löfte om att vi skall få tillgång till uppfinningar som eljest inte skulle finnas tillgängliga. RUTROS anger i sin signatur ett annat: lönearbete åt 4.5 promille av Sveriges befolkning.

Låt oss för argumentationens skull anta att dessa påståenden stämmer. Då kan man ställa sig frågan, är dessa motiv tillräckliga för att partiet skall lägga sin ideologiska princip åt sidan? Skulle Miljöpartiet låta miljöfrågan stå åt sidan om det skulle leda till fler uppfinningar och lönearbete åt 4.5 promille av befolkningen? Skulle F! låta jämställdhetsfrågan stå åt sidan om ..? Skulle Sverigedemokraterna vara för fri invandring om ..? Vad är egentligen piratpartiets ideologi om detta förslag går igenom?

Väldigt bra skrivet. Vi aspirerar ju faktiskt till att bli politiker, inte tjänstemän.

Robobengt
2011-04-29, 09:52
RUTROS argument angående arbetslöshet ger jag inte mycket för. Får man inte jobb inom en bransch får man leta sig någon annanstans.
Däremot ser jag gärna en teknikutveckling som går i ännu högre takt än idag. Ny teknik leder till enklare leverne, vilket i slutändan kan få människor att må bättre. Jag vill att folk ska må bra. Därför är jag för ställningstagande som hjälper ny teknik att komma fram. Gärna genom inblandning av många individer. Därmed inte sagt att jag har bestämt mig helt i patentfrågan.
Oavsett förstår jag inte hur man kan motivera en utökning från "vi vill avskaffa den kommersiella upphovsrätten till "sätta en rimligare tidsgräns" och samtidigt vara så vansinnigt stenhård i sin position att vi under inga som helst omständigheter får gå ifrån vår "patent är onda och måste avskaffas"-inställning för att istället kanske säga "Patent är jävligt problematiska. Det är bäst att vi gör något åt dem."

Andreas Jonsson
2011-04-29, 10:18
Däremot ser jag gärna en teknikutveckling som går i ännu högre takt än idag. Ny teknik leder till enklare leverne, vilket i slutändan kan få människor att må bättre. Jag vill att folk ska må bra. Därför är jag för ställningstagande som hjälper ny teknik att komma fram. Gärna genom inblandning av många individer. Därmed inte sagt att jag har bestämt mig helt i patentfrågan.

"Teknisk utvecklingstakt skall maximeras" är förstås möjligt att anta som ideologisk princip. Men vad händer då om forskningen entydigt skulle visa att detta bäst uppnås genom att ett företag får ensamrätt till all forskning eller dylikt? Individens rätt att använda sina tankar och ideér skall då underställas målet att maximera den tekniska utvecklingstakten. Detta är en omvänd prioriteringsordning jämfört med vårt ställningstagande i upphovsrättsfrågan. Den överordnade ideologiska principen är där individens rätt att fritt kopiera, inte att maximera skapande, utveckling och spridning av kultur.


Oavsett förstår jag inte hur man kan motivera en utökning från "vi vill avskaffa den kommersiella upphovsrätten till "sätta en rimligare tidsgräns" och samtidigt vara så vansinnigt stenhård i sin position att vi under inga som helst omständigheter får gå ifrån vår "patent är onda och måste avskaffas"-inställning för att istället kanske säga "Patent är jävligt problematiska. Det är bäst att vi gör något åt dem."

Jag anser att vi i första hand måste ange vilken ideologisk princip som ligger till grund för vårt ställningstagande emot patent, inte som nu bara påstå att "patent och privata monopol är skadliga för samhället". Därefter kan vi analysera om en kompromisshållning är möjligt utan att ge upp denna princip.

Robobengt
2011-04-29, 11:40
"Teknisk utvecklingstakt skall maximeras" är förstås möjligt att anta som ideologisk princip. Men vad händer då om forskningen entydigt skulle visa att detta bäst uppnås genom att ett företag får ensamrätt till all forskning eller dylikt? Individens rätt att använda sina tankar och ideér skall då underställas målet att maximera den tekniska utvecklingstakten. Detta är en omvänd prioriteringsordning jämfört med vårt ställningstagande i upphovsrättsfrågan. Den överordnade ideologiska principen är där individens rätt att fritt kopiera, inte att maximera skapande, utveckling och spridning av kultur.Njae. Utvecklingstakten är bara bra om den leder till ökad mänsklig nivå av välmående och är i sig ingen motivator. Det nämnde jag också i ovanstående resonemang. Om forskning entydigt skulle visa det du nämner här ovan får man ställa den nya teknikens möjlighet att få folk att ha det bättre mot skadorna det gör på det mänskliga välmåendet i form av brist på möjlighet att uttrycka sig (eller i detta fallet kopiera).
Därför anser jag att en balans kan vara att föredra.


Jag anser att vi i första hand måste ange vilken ideologisk princip som ligger till grund för vårt ställningstagande emot patent, inte som nu bara påstå att "patent och privata monopol är skadliga för samhället". Därefter kan vi analysera om en kompromisshållning är möjligt utan att ge upp denna princip.Jag säger inte emot det du säger här. Jag ställer mig bara undrande till varför vi så lättvindigt släppte kravet på slopad upphovsrätt samtidigt som vi kämpar med näbbar och klor för att behålla samma krav på patenten.

Andreas Jonsson
2011-04-29, 11:54
Njae. Utvecklingstakten är bara bra om den leder till ökad mänsklig nivå av välmående och är i sig ingen motivator. Det nämnde jag också i ovanstående resonemang. Om forskning entydigt skulle visa det du nämner här ovan får man ställa den nya teknikens möjlighet att få folk att ha det bättre mot skadorna det gör på det mänskliga välmåendet i form av brist på möjlighet att uttrycka sig (eller i detta fallet kopiera).
Därför anser jag att en balans kan vara att föredra.


"Maximera mänskligt välmående" är en mycket abstrakt princip som är i stort sett omöjlig att bygga sakpolitik på. Vilket politiskt parti skulle inte säga att de har detta som överordnad ideologisk princip? Jag är övertygad om att även fascismens förespråkare anser att deras ideér maximerar mänskligt välmående.

Jag säger inte emot det du säger här. Jag ställer mig bara undrande till varför vi så lättvindigt släppte kravet på slopad upphovsrätt samtidigt som vi kämpar med näbbar och klor för att behålla samma krav på patenten.

Jag var inte med på den tiden, men jag tycker dock kunna utläsa en tydlig prioritetsordning i principprogrammet vad gäller upphovsrätten.

Robobengt
2011-04-30, 02:35
"Maximera mänskligt välmående" är en mycket abstrakt princip som är i stort sett omöjlig att bygga sakpolitik på. Vilket politiskt parti skulle inte säga att de har detta som överordnad ideologisk princip? Jag är övertygad om att även fascismens förespråkare anser att deras ideér maximerar mänskligt välmående.

Jag var inte med på den tiden, men jag tycker dock kunna utläsa en tydlig prioritetsordning i principprogrammet vad gäller upphovsrätten.
Givetvis är det så. Jag är inte politiker. ;)

Vilken är prioriteringsordningen menar du och vad innebär den rent konkret?

Andreas Jonsson
2011-04-30, 10:29
Vilken är prioriteringsordningen menar du och vad innebär den rent konkret?

Både i patent och upphovsrättsfrågan har vi en frihet som står mot en uppmuntranseffekt. I upphovsrättsfrågan är friheten högre värderad än uppmuntranseffekten; men denna motion verkar värdera uppmuntranseffekten högre än frihetsaspekten.

agnesson
2011-05-01, 19:32
Detta är skrivet av mig som medlem i partiet samt på uppdrag av Ung Pirats förbundsstyrelse.

Förbundsstyrelsen har tidigare år gett en rekommendation på motioner som påverkar partiets principprogram, ett principprogram som hela ungdomsförbundet står bakom.

Förbundsstyrelsens svar och rekommendation i denna motion:
Vi anser att det här är en intressant utveckling av partiets patentpolitik som vi gärna vill se mer diskussion om i framtiden. Eftersom patentfrågor har varit en central del av partiets åsiktsprogram under så lång tid anser vi däremot att en ändring av den ska föranledas av en lång och grundande diskussion. Med ett sådant brett underlag kan denna motionen vara bra men vill i dagsläget inte dra några förhastade slutsatser.
Vi rekommenderar därför avslag.

Jacob Hallén
2011-05-01, 20:22
Golf är en himla tråkig sport, men den har en pedagogisk finess. Den som på ett svårt hål satsar fullt kommer i allmänhet att landa i ett vattenhinder eller en sandbunker. Den som däremot slår ett lite kortare slag tar sig däremot lätt vidare med nästa slag.

Jag tycker att Piratpartiet har satsat för hårt i patentfrågan och därmed hamnat i sandbunkern.

Om vi någonsin ska få möjlighet att avskaffa patentsystemet måste vi sätta ett mål som medborgarna accepterar. Med en annan analogi så kan man inte samla många röster på att vilja gasa alla invandrare, medan man kan bli invald i riksdagen på att inte vilja släppa in fler och småmobba dem som redan är här.

Man måste välja mellan att vara renlärig eller relevant. Jag väljer det senare.

Andreas Jonsson
2011-05-01, 22:05
Golf är en himla tråkig sport, men den har en pedagogisk finess. Den som på ett svårt hål satsar fullt kommer i allmänhet att landa i ett vattenhinder eller en sandbunker. Den som däremot slår ett lite kortare slag tar sig däremot lätt vidare med nästa slag.

Jag tycker att Piratpartiet har satsat för hårt i patentfrågan och därmed hamnat i sandbunkern.

Om vi någonsin ska få möjlighet att avskaffa patentsystemet måste vi sätta ett mål som medborgarna accepterar. Med en annan analogi så kan man inte samla många röster på att vilja gasa alla invandrare, medan man kan bli invald i riksdagen på att inte vilja släppa in fler och småmobba dem som redan är här.

Man måste välja mellan att vara renlärig eller relevant. Jag väljer det senare.

Om Piratpartiet lyckas driva igenom ditt förslag i sammarbete med andra partier vore det utan tvekan en mycket förtjänstfull framgång. Men principprogrammet skall innehålla partiets ideologiska principer, inte färdiga kompromisser. Som jag redan skrivit tycker jag mig utläsa från din motivering och motion att maximering av uppfinningstakt är den överordnade princip som förslaget grundar sig på. Är det din avsikt med förslaget att piratpartiet skall anta en sådan princip?