handdator

Visa fullständig version : Motion B20: Angående fördjupning av Piratpartiets politik vad gäller Arbetsliv, Skolor och Äldrevård


Mötespresidiet
2011-04-04, 23:49
Piratpartiet har en mycket fokuserad syn på sin politik, vilket föranleder många att tro att Piratpartiets politik i princip bara kan/bör appliceras på nätet. Dock finns det många områden inom integritet, kultur och kunskap som kan appliceras inom både arbetsliv, skolor och äldrevård.
Ett exempel är den ökade övervakningen med kameror på arbetsplatser i landet, vilket står i kontrast till den personliga integriteten. Att föra en balanserad politik vad gäller arbetsgivarens rätt att öka säkerheten kontra den anställdes rätt till personlig integritet förefaller således ligga helt i linje med Piratpartiets Politik.

Med anledning av devisen ”Samma regler som gäller i verkliga livet, skäll även gälla på nätet” finner jag det lämpligt att även Piratpartiets syn på Integritet, Kultur och Kunskap skall gälla även i politiska områden utanför nätet.

Anton Nordenfur
2011-04-05, 23:41
Bifall på alla punkter. Har ingen direkt motivation annat än att du har helt rätt i det du säger.

Davisx3m
2011-04-06, 00:00
Bifall!

JohanL
2011-04-06, 02:12
Yrkar Avslag

Jag håller med i sak. Jag är en ivrig förespråkare att samma lagar som gäller afk ska gälla online. Och självklart också att Piratpartiets politik ska gälla afk. Det är självklart. Jag anser dock inte att det är rätt väg att gå att bilda en arbetsgrupp och det är konstigt att uppdra åt styrelsen att bilda gruppen och definiera att alla som vill ska vara med. Då är det bättre att starta en frivillig grupp och sen presentera ett färdigt förslag som motion nästa gång.

Sven Petersson
2011-04-06, 02:44
Yrkar Avslag

Jag håller med i sak. Jag är en ivrig förespråkare att samma lagar som gäller afk ska gälla online. Och självklart också att Piratpartiets politik ska gälla afk. Det är självklart. Jag anser dock inte att det är rätt väg att gå att bilda en arbetsgrupp och det är konstigt att uppdra åt styrelsen att bilda gruppen och definiera att alla som vill ska vara med. Då är det bättre att starta en frivillig grupp och sen presentera ett färdigt förslag som motion nästa gång.
+1

m_holmberg
2011-04-06, 14:36
Bifall på alla punkter.

RikMatts
2011-04-06, 14:51
Yrkar Avslag

Jag håller med i sak. Jag är en ivrig förespråkare att samma lagar som gäller afk ska gälla online. Och självklart också att Piratpartiets politik ska gälla afk. Det är självklart. Jag anser dock inte att det är rätt väg att gå att bilda en arbetsgrupp och det är konstigt att uppdra åt styrelsen att bilda gruppen och definiera att alla som vill ska vara med. Då är det bättre att starta en frivillig grupp och sen presentera ett färdigt förslag som motion nästa gång.

+1

Isaksson
2011-04-06, 16:01
Tack för din kritik, Lundberg.


Jag är mycket glad över alla positiva svar på min motion, både här och
utanför forumet, och är mycket glatt överraskad av att nästan i princip alla
jag talat med (som uttryckt en åsikt i frågan) i grund och botten ställer sig
positiva till en fördjupning inom dessa områden så som det berör våra
principer och politik utanför vad som sker kring internet.

”Jag anser dock inte att det är rätt väg att gå att bilda en arbetsgrupp
och det är konstigt att uppdra åt styrelsen att bilda gruppen”

Min tanke med att lägga det som en utsedd arbetsgrupp är att man då på
ett mer tydligt officiellt plan tar ett steg i riktningen för en fördjupning,
samt att det ger gruppen ett ansvar att lägga fram ett första utkast.

Detta är både motiverande och stärkande för vår organisation, så som jag
ser det.

”och definiera att alla som vill ska vara med.”

En av våra styrkor är svärmarbetet vilket vi hänger oss med i nästan lyrisk
optimism. Mångfald är styrka, och att låta alla medlemmar som vill vara med
i utvecklingsarbetet är inte bara trevligt utan viktigt ur exempelvis vårt
sätt att se på transparans inom Piratpartiet.

Tilläggas bör att det står ”attarbetsgruppen skall vara öppen för alla som
vill bidra till arbetet, inte att alla som vill skall vara med i arbetsgruppen.

Det är en enorm skillnad.

Detta betyder att en grupp med övergripande ansvar utses och kan, då
arbetet i sig är öppet för alla, använda svärmarbete som dels ett verktyg,
men även som ett led i en förankring, till det första utkastet. Om någon
explicit inte vill vara med i gruppen så kan ju naturligtvis inte den personen
tvingas, det säger sig självt.

Det viktigaste är iofs inte ”hur” arbetet går till, utan att arbetet
överhuvudet taget har möjlighet ”att” utföras. Denna motion ser jag som
ett konkret förslag på en stark sådan möjlighet.

Jag hoppas detta klargör hur jag ser på saken.

JPAnderson
2011-04-06, 16:50
Det ter sig ligga en hel del tanke bakom denna motion och jag är dessutom extra nöjd med formuleringen.
Nånstans ska ju svärmandet/arbetet med att se över möjligheter till implementing av informationspolitik på dessa områden ske, så varför inte här?

Peters svar ovan bekräftade också min initiella uppfattning om vad denna motion faktiskt innebar.
Så därför yrkar jag bifall.

Ravenna
2011-04-06, 20:59
Avslag.

Varför behöver du ett årsmötesbeslut på att styrelsen ska starta en arbetsgrupp som ska vara öppen för alla som vill vara med?

Du behöver inte godkännande vare sig från styrelsen eller från medlemsmötet för att dra ihop en intressegrupp, och ingen hindrar dig från att starta en sådan grupp. Kör hårt och ha skoj!

Dra ihop en svärm och fixa fram en konkret motion angående fördjupningen du efterlyser till nästa medlemsmöte!

Isaksson
2011-04-07, 10:59
Hej Ravenna!
Avslag.

Varför behöver du ett årsmötesbeslut på att styrelsen ska starta en
arbetsgrupp som ska vara öppen för alla som vill vara med?

Du behöver inte godkännande vare sig från styrelsen eller från
medlemsmötet för att dra ihop en intressegrupp, och ingen hindrar dig från
att starta en sådan grupp. Kör hårt och ha skoj!

Dra ihop en svärm och fixa fram en konkret motion angående fördjupningen
du efterlyser till nästa medlemsmöte!

Tack för din feedback.

Angående varför jag vill ha ett beslut i årsmötet har jag till viss del berört
ovan. Jag kan väl även tillägga att denna motion är ett ypperligt sätt för
att ta reda på om det finns en uppslutning till att fördjupa vår politik.

Det är sant att jag inte behöver något speciellt godkännande att starta en
intressegrupp och försöka åstadkomma det jag avser i motionen, men jag
finner inte det vara den lämpligaste vägen att gå. Anledningarna kan bäst
summeras av min tidigare kommentar. Jag hoppas däremot, om
medlemmarna anser sig vilja stödja motionen, att vi skall ha skoj ändå!

Angående den uppmaning du nämner i feedback, så är det precis det som
jag hoppas att arbetsgruppen skall kunna bidraga till.

AndersLindbäck
2011-04-07, 13:32
Avslag.

Varför behöver du ett årsmötesbeslut på att styrelsen ska starta en arbetsgrupp som ska vara öppen för alla som vill vara med?

Du behöver inte godkännande vare sig från styrelsen eller från medlemsmötet för att dra ihop en intressegrupp, och ingen hindrar dig från att starta en sådan grupp. Kör hårt och ha skoj!

Dra ihop en svärm och fixa fram en konkret motion angående fördjupningen du efterlyser till nästa medlemsmöte!


Konstigt nog var det exakt det som gjordes gällade energipolitiken.

Du yrkade avslag på den motionen med.

willenfort
2011-04-07, 15:54
Det erkar vara en genomgående trend från alla som inte gillar att man vill bredda politiken att antingen hävda att det inte är "underbyggt" elelr diskuterat nog. eller hävda att man inte skall lägga uppdrag på styrelsen och istället skall starta en svärm/arbetsgrupp och lägga beslut senare

Ofta är det samma person som kör båda argumenten i olika trådar vilket käns väldigt mycket som ursäkter.

så ni som är mot breddning. argumentera i sak istället för på detta sättet. eller säg rakt ut att ni är mot att bredda/fördjupa partiets politik. det är mer hederligt och ger bättre klimat i debatten.

mvh
/Christoffer

dansve
2011-04-07, 18:26
Om vi ska få lite ordning på vårt arbete måste det bli slut med alla hänvisningar till "svärmen". Delat ansvar har allt för ofta visat sig få följden att många är med och petar men ingen tar ansvar för att färdigställa uppgiften.

Att ge styrelsen i uppdrag att utse en arbetsgrupp innehållande EN ansvarig tror jag är en bra lösning. Gruppens uppgift blir att hjälpa den ansvarige att leda och organisera detta för partiet viktiga arbete. Generellt svärmarbete utan styrning kan vi använda till mindre väsentliga saker.

Yrkar bifall på motionen.

Michael Anderson
2011-04-07, 18:57
Yrkar Bifall på alla punkter.

Ravenna
2011-04-08, 17:04
Konstigt nog var det exakt det som gjordes gällade energipolitiken.

Du yrkade avslag på den motionen med.

Ja, jag gillade inte vad den gruppen kom fram till! Jag hade inte gillat det vare sig mer eller mindre om gruppens ansvarige hade varit utsedd av styrelsen än om han skrivit ihop det spontant. Vad är din poäng?

JorgenL
2011-04-10, 03:19
För mig framstår det som att det motionen talar om bör övervägas i samband med framtagendet av principprogram 4.0

Det finns ett beslut från förra året om att styrelsen ska initiera arbetet och se till så att ett sånt nytt program ska kunna spikas i år. Jag hoppas att det blir till höstmötet.

Jag har ingen aning om hur styrelsen tänkt sig att processen ska se ut, men jag hoppas att styrelsen "tar tag" i det på ett bättre sätt än vad man gjorde med sjökorten förra året och ser till att följa upp att arbetet verkligen fungerar. Jag håller med om att det genomgående har visat sig att det inte funkar något vidare att bara dumpa jobb på "svärmen". Den kan "hjälpa till" men den kan aldrig ta ansvar för att saker blir gjorda.

Jag håller i stort sett med om brödtexten, men jag yrkar ändå avslag på attsatserna eftersom det är en inte obetydlig risk att de kan komma i konflikt med hur nu styrelsen tänker sig att lägga upp jobbet med omarbetningen av principprogrammet, och då är det dumt att ha ett bindande beslut på en viss process.

Ravenna
2011-04-10, 14:55
Tvärt om så tycker jag att det som det måste bli slut på är attityden att Någon Annan ska ta ansvar för att utse Någon som ska starta en grupp. Har man en hjärtefråga som man vill driva så tycker jag att man ska ta initiativ och ansvar själv för att debatt väcks, inte motionera om att Någon Annan ska utse Någon som ska ta ansvar.

JorgenL
2011-04-10, 15:20
Tvärt om så tycker jag att det som det måste bli slut på är attityden att Någon Annan ska ta ansvar för att utse Någon som ska starta en grupp. Har man en hjärtefråga som man vill driva så tycker jag att man ska ta initiativ och ansvar själv för att debatt väcks, inte motionera om att Någon Annan ska utse Någon som ska ta ansvar.

Jag ser inte riktigt att någon föreslagit att "Någon Annan" ska göra något, det jag ser är att någon föreslår att styrelsen ges ett uppdrag som ligger inom dess ansvarsområde, nämligen att se till att processen med utvecklingen av principprogram 4.0 kommer igång.

Det är en arbetsuppgift som faktiskt ligger på styrelsen bord att se till att det funkar.

OK, om man sitter i styrelsen och föredrar att sitta framför att jobba så är det såklart bekvämast att hävda att folk kan göra saker själva i mån av intresse, men erfarenheten visar ju faktiskt att det kan gå lite hur som helst med den saken om ingen tar tag i och organiserar en fungerande process för det.

Partiets principprogram ät lite för viktigt för att skapas genom random insatser av random folk, det behövs lite mer struktur och ansvar än så, och det är bland annat det vi väljer styrelse för.

Tommten
2011-04-10, 17:58
Jag håller i stort sett med om brödtexten, men jag yrkar ändå avslag på attsatserna eftersom det är en inte obetydlig risk att de kan komma i konflikt med hur nu styrelsen tänker sig att lägga upp jobbet med omarbetningen av principprogrammet, och då är det dumt att ha ett bindande beslut på en viss process.Jag vill rösta bifall på den här motionen, så då får vi hjälpas åt att filura ut nått yrkande som är kompatibelt. Så här såg yrkandena om principprogram 4.0 som röstades igenom ut:
(B29-001) att: mötet beslutar att partiet ska påbörja arbetet med att ta fram ett Principprogram 4.0 med målsättning att kunna anta ett sådant under 2011

(B29-002) att: mötet beslutar att styrelsen får i uppdrag att tillse att partiets medlemmar ges goda möjligheter att delta i arbetet med att ta fram Principprogram 4.0.Kanske styrelsen kan sätta samma arbetsgrupp den här motionen talar om på att jobba med principprogramet så det inte blir konflikt? Det står inget om att det är just styrelsen som ska göra arbetet med principprogramet alldeles själv. "Partiet" står det.

Tommten
2011-04-10, 18:29
Jag försökte göra ett tilläggsyrkande. Är det dålig respons på det så drar jag tillbaks det.

Isaksson
2011-04-11, 09:26
Hej jorgenL!

Tack för din replik.

Jag har funderat lite kring dina tankar kring principprogrammet, men jag ser
inte att min initiala formulering på motionen skulle leda till några större
problem då jag specifikt nämner att politiken skall formas just efter
principprogrammet. (Då även anpassas efter ett eventuellt reviderat
principprogram.)

Om principprogrammet ändras så följer det väl rätt naturligt att även det
politiska utkastet förändras så att inga konflikter uppstår vad gäller
sakfrågorna.

Jag har medvetet formulerat motionen för att inte styra arbetet, utan
enbart ge en möjlighet för att atbetet skall kunna utföras.

Har du lust att utveckla dina tankar lite så jag bättre kan sätta mig in i hur
du tänker i frågan?

Andreas Bjärnemalm
2011-05-09, 17:06
Det har blivit ett fel i voteringen nu i voteringspass tre. Felet är att yrkande 165 saknas i det framvaskade förslaget som ställts mot avslag. Voteringen avbryts och nollställs därför. Den kommer att starta om i voteringspass 4, som startar onsdag 11 maj kl 00.01 och slutar fredag 13 maj kl 21.30.

Det framvaskade förslaget som då kommer ställas mot avslag ser ut såhär:

Yrkande 63
att styrelsen, innan Höstmötet 2011, skall utse en arbetsgrupp med uppdrag att formulera en politik där partiets principer avseende Integritet, Kultur och Kunskap appliceras på arbetsliv, skolor och äldrevård.
Yrkande 64
att arbetsgruppen skall vara öppen för alla som vill bidra till arbetet.
Yrkande 65
att arbetsgruppen skall presentera ett första utkast till styrelsen i tid innan nästa Vårmöte 2012.
Yrkande 165
att man i utformningen av det kommande Principprogram 4.0 också ska försöka applicera principerna i Principprogram 4.0 på arbetsliv, skolor och äldrevård.