handdator

Visa fullständig version : Motion C01: Större frihet åt riksdagskandidater


Mötespresidiet
2011-04-04, 23:49
Inför det senaste riksdagsvalet tvingades de som fick plats på PPs vallistor skriva på ett avtal om att de inte skulle uttrycka sig olämpligt med mera. Om jag minns rätt tillkom dessa villkor efter kandidaterna redan utsetts.

Malabi
2011-04-05, 18:52
Lite konstigt namn på motionen i mina ögon. Men jag håller med om innehållet. Man måste veta precis vad man ger sin in i innan man faktiskt kandiderar. Yrkar därför bifall.

Sven Petersson
2011-04-05, 22:17
Yrkar bifall.

Anton Nordenfur
2011-04-05, 23:46
Bifall.

Davisx3m
2011-04-05, 23:56
Bifall!

JohanL
2011-04-06, 09:47
Finns avtalat att läsa någonstans, jag minns det inte och vill gärna ta del av det innan jag kan ta ställning.

Andreas Bjärnemalm
2011-04-06, 09:58
Finns avtalat att läsa någonstans, jag minns det inte och vill gärna ta del av det innan jag kan ta ställning.

Ja. Se punkt 5 i det här styrelseprotokollet: http://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=24283

JohanL
2011-04-06, 14:57
Tack Andreas. Baserat på den informationen yrkar jag:

Avslag

Om så viktiga dokument av en eller annan orsak glöms bort, så är det min mening att det måste gå att korrigera i efterhand.

Enda anledning jag kommer på att man kan vara emot den typen av avtal, är om man har andra motiv för att ställa upp i valen, än Piratpartiets bästa.

cluez
2011-04-06, 16:48
Mot bakgrund av vad Andreas Bjärnemalm postade vill jag yrka avslag på den här motionen, vad det här avtalet innebär är helt enkelt skydd mot att riksdagskandidaterna börjar driva sin egen politik lite hur som.

Jag anser att texten som den är idag ger tillräcklig handlingsfrihet för kandidaterna, även om jag gärna skulle se den i någon annan form än i ett styrelseprotokoll

Krippa
2011-04-06, 21:01
Hm. Ett styrelsebeslut är en sak men det borde kanske stå i något styrande dokument någon annan stans, håller med om det.

Det skulle nästan förvåna mig om inte åtminstone någon i partiet tyckte att uppförandekoden borde ses över inför nästa val. Inte för att den är särskilt dålig på något vis utan för att folk har olika åsikter.

Därför lutar jag nog åt att den här motionen är en ganska bra idé. Yrkar dock inget än...

Ravenna
2011-04-06, 21:04
Avslag,

Dels då jag inte tycker att det behövs någon motion som specifikt reglerar just detta avtal (som är det enda avtal som begränsar kandidaternas yttrandefrihet),

Dels på grund av att jag anser att styrelse mm måste kunna korrigera och uppdatera sådana här dokument efter input från kandidaterna. I år fick vi t.ex. ändra i texten då den hade blivit så stram att en kandidat inte skulle kunna utföra sitt "civila" jobb om han skrev på kontraktet.

Som jag ser det så är det självklart att gå ut med den här informationen i förväg, och lika självklart att den kan uppdateras och korrigeras vid ett senare tillfälle baserat på input från kandidaterna.

Peter Johansson
2011-04-08, 15:46
Namnet är lite missvisande med tanke på innehållet i motionen.

Men naturligtvis så måste där ju finnas en färdigskriven kandidat förklaring redan vid internvalet så kandidaterna vet vad som gäller.
Även för de som ställer upp i lokal val.

Tommten
2011-04-10, 17:23
Mot bakgrund av vad Andreas Bjärnemalm postade vill jag yrka avslag på den här motionen, vad det här avtalet innebär är helt enkelt skydd mot att riksdagskandidaterna börjar driva sin egen politik lite hur som.Enligt denna tråd verkar Marcus som står bakom denna motion vilja att riksdagskandidaterna börjar driva sin egen politik lite hur som. (http://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=33494) Det kanske har något med saken att göra?

Sven Petersson
2011-04-10, 17:49
Låt oss inte överdriva betydelsen av detta kandidatavtal. Den som i Sverige valts till riksdagsledamot kan inte avlägsnas från denna förtroendepost av det parti för vilket han/hon valdes. Det enda maktmedel som står partiet till förfogande är uteslutning ur partiet, men även om det används så har riksdagsledamoten rätt att sitta kvar under mandatperioden och verka som politisk vilde eller för ett annat parti.

Är det överhuvudtaget meningsfyllt att ha ett kandidatavtal?

Jag betvivlar det.

Sven Petersson
2011-04-10, 21:37
Vidare förtjänas att observeras att morot alltid vinner i längden över piska!

Jag har därför lagt ett ändringsyrkande (Yrkande 163).

slicedlime
2011-04-16, 13:59
Yrkar avslag. Partiet lever och dör med sin strategi, som i mångt och mycket går ut på att riksdagskandidater måste släppa på sina hjärtefrågor. Vi har redan sett hur en galenpanna eller två direkt efter primärvalen gick ut med helt vansinniga uttalanden i media.

Att då ta bort viktiga möjligheter för styrelsen att hålla riksdagsgruppen på "rätt spår" kan allvarligt skada partiet. Om vi kommer in i riksdagen och detta sedan fumlas bort av klåfingriga ledamöter som inte följer partiets strategi kommer definitivt leda till att vi är ute ur spelet för all framtid.

Visst kan jag hålla med om att det är bra om alla kandidater är medvetna om att de kommer behöva följa partiets strategi, men det exakta ordvalet i det dokumentet är irrelevant.

Tommten
2011-04-16, 14:52
Tack Andreas. Baserat på den informationen yrkar jag:

Avslag

Om så viktiga dokument av en eller annan orsak glöms bort, så är det min mening att det måste gå att korrigera i efterhand.

Enda anledning jag kommer på att man kan vara emot den typen av avtal, är om man har andra motiv för att ställa upp i valen, än Piratpartiets bästa.Jag gjorde ett ändringsyrkande där jag ändrade från ska till bör för att kompensera för det du säger. Att ha ambitionen att presentera begränsningarna så mycket som möjligt innan är ju bra med motionen, även fast jag håller med dig.

Winston Smith
2011-04-21, 04:49
Som kandidat för piratpartiet kommer jag att granskas av media. Jag intygar att jag inte har något dolt i min bakgrund som allvarligt kommer skada partiet om och när det kommer fram.

Som kandidat för piratpartiet kommer mina åsikter behandlas som partiets åsikter. Under valkampanjen kommer jag därför avstå från att göra mediala utspel i egenskap av piratpartist, i frågor som inte täcks av partiets principprogram och politiska sakprogram.

Som vald representant för piratpartiet kommer jag ofta bli tvungen att rösta i strid med mina egna åsikter för att få genomslag för de frågor partiet driver. Jag är införstådd med att partiets principprogram, politiska sakprogram, vågmästarstrategi och arbetsordningen för riksdagsgruppen styr mitt agerande i riksdagen.

Som vald riksdagsledamot kommer jag att ägna lägga den tid som uppdraget kräver åt partiets sakfrågor, antingen i riksdagsarbete eller opinionsbildande verksamhet. Jag inser att det kommer finnas många behjärtansvärda frågor som jag inte kommer kunna ägna mig åt, då det inte är för dessa frågor jag är vald.
Det ser väl rimligt ut?

Sven Petersson
2011-04-28, 20:28
Det ser väl rimligt ut?

För att skriva på det måste man antingen vara grovt vårdslös eller mentalt utvecklingsstörd eller lögnare eller nickedocka eller en kombination därav.

Det leder till ett valtekniskt problem.

Väljarkåren är inte benägen att rösta på någon som är grovt vårdslös eller mentalt utvecklingsstörd eller lögnare eller nickedocka eller en kombination därav.

Winston Smith
2011-04-28, 21:01
För att skriva på det måste man antingen vara grovt vårdslös eller mentalt utvecklingsstörd eller lögnare eller nickedocka eller en kombination därav.
Jag märker att du inte har så höga tankar om våra riksdagskandidater 2010. Vilken trevlig stämning det kommer att bli mellan er i nya styrelsen. ;)

Tommten
2011-04-28, 21:08
Jag tycker riksdagskandidater ska vara som robotar. Marionetter som gör precis vad piratpartiet och vågmästarstrategins överenskommelse slagit fast att de ska göra. Trycka som vi andra och vågmästarstrategins överenskommelse bestämt att de ska trycka, och säga "Jag röstar som vi kommit överens om, mina personliga åsikter är irrelevanta för hur jag trycker." Inte riktigt samma inställning som Sven med andra ord!

Winston Smith
2011-04-28, 21:29
Jag tycker riksdagskandidater ska vara som robotar. Marionetter som gör precis vad piratpartiet och vågmästarstrategins överenskommelse slagit fast att de ska göra. Trycka som vi andra och vågmästarstrategins överenskommelse bestämt att de ska trycka, och säga "Jag röstar som vi kommit överens om, mina personliga åsikter är irrelevanta för hur jag trycker." Inte riktigt samma inställning som Sven med andra ord!
Det är synd att det inte finns något sätt att eliminera representationssteget.