handdator

Visa fullständig version : Motion C02: Ändrad process för partiledarval


Mötespresidiet
2011-04-04, 23:50
Jag har uppfattat kritik på piratpartiets process för partiledarval, både från utomstående och piratpartister. Kritiken går ut på att det är märkligt att ett politiskt parti, och speciellt piratpartiet, som förespråkar deltagarkultur och demokrati, inte inkluderar medlemmarna i processen för partiledarval.

JohanL
2011-04-06, 10:01
bifall till yrkande 68 och 69

Normalt är jag emot delegering av medlemmar till en grupp, eftersom medlemmarna lika gärna kan utforma förslag och göra arbetet själva. I det här fallet gör jag ett undantag eftersom jag tror att organisationsgruppen är bäst för ett arbete som är så viktigt i framtiden.

Yrkar Avslag på yrkande 67

Jag har högsta förtroende för organisationsgruppens arbete och medlemmarnas förmåga att rösta fram ett bra beslut, så jag anser inte att man redan nu ska bestämma hur valet ska genomföras innan organisationsgruppen hunnit arbeta med frågan.

cluez
2011-04-06, 16:50
Bifall!

Mer demokrati åt medlemmarna!

Johan mlg Karlsson
2011-04-06, 16:53
AVSLAG

Det här är inget vi har haft problem med och troligtvis inte kommer få problem med. Och att det väljs en partiledare som inte 50% av medlemmarna har förtroende kommer inte ske. En sådan kommer inte kunna driva partiet.

Ravenna
2011-04-06, 21:15
Avslag.

Jag anser att den föreslagna lösningen med att rösta fram en partiledare skapar en rad nya problem för att lösa ett icke-problem - bland annat ett förlorat kuppskydd.

En partiledare måste växa fram på ett naturligt sätt genom erfarenhet och kontakter och arbete. Jag vill INTE ha en situation där någon kan hoppa in lite diskret i partiet, svepa in på ett medlemsmöte med en korg med valfläsk och bli vald till partiledare av 100 röstande medlemmar som råkar ha dubbelt medlemskap i PP och SD. Tro inte att sånt inte händer!

Partiledarposten är enormt viktig för partiet, och lägger vi den direkt underställd demokratin så är det bye-bye till vårt kuppskydd. Totalt. En styrelse skyddas efter bästa förmåga genom att endast en minoritet av styrelsen ersätts på varje möte. En fientlig makt måste kuppa två möten på raken för att ta över styrelsen. En partiledare är dock bara en person.

Även om styrelsen kan kalla till nytt möte och rätta till frågan så skulle det bli en katastrof både internt och externt. Den här motionen motsvarar att dra ner brallorna på partiet och rita in en måltavla över skinkorna.

Demokrati har sina fallgropar och tarvar sitt kuppskydd.

Tommten
2011-04-07, 15:40
Som ett litet expriment kan ni ju testa nämna till någon utomstående att medlemmarna inte har något att säga till om vid val av partiledare i piratpartiet och se vad ni får för reaktion. :) Förvåning, häpnad och en allmän "wtf!?" reaktion är mitt resultat.

Och att det väljs en partiledare som inte 50% av medlemmarna har förtroende kommer inte ske. En sådan kommer inte kunna driva partiet.Problemet du nämner finns när styrelsen väljer partiledare också. Jag har dessutom inte motionerat om några detaljer om hur processen ska gå till. Piratpartiet ingår i ett demokratiskt system och ska följa demokratiska spelregler. Jag tycker egentligen att det är en självklarhet att medlemmarna inkluderas. Att ifrågasätta om det kommer resultera i den bästa ledaren är nästan som att ifrågasätta hela tanken med demokrati.

Jag vill INTE ha en situation där någon kan hoppa in lite diskret i partiet, svepa in på ett medlemsmöte med en korg med valfläsk och bli vald till partiledare av 100 röstande medlemmar som råkar ha dubbelt medlemskap i PP och SD. Tro inte att sånt inte händer!Oj, SD kommer ta över! Nu blev jag rädd... Eller varför inte terrorister? Jag hoppas att de flesta medlemmarna kan identifiera skrämselpropagande när dom ser den. Jag har som sagt inte motionerat om några detaljer om exakt hur processen ska gå till, bara att medlemmarna ska vara inkluderade.

AndersLindbäck
2011-04-08, 17:26
Dubbelt medlemskap i SD och PP går inte men dubbelt medlemskap i PP och MP går.

Vad sägs om Fridolin som PL för Piratpartiet och Miljöpartiet - samtidigt ?

Ravenna
2011-04-08, 17:45
Som ett litet expriment kan ni ju testa nämna till någon utomstående att medlemmarna inte har något att säga till om vid val av partiledare i piratpartiet och se vad ni får för reaktion. :) Förvåning, häpnad och en allmän "wtf!?" reaktion är mitt resultat.

Ja, det är även min reaktion till ditt påstående, med tanke på att det inte stämmer med verkligheten för fem öre. Bara för att man inte röstar om någonting så betyder det inte att man inte har något inflytande. Tvärt om så har vi jättebra möjligheter för att medlemmar ska kunna göra sina röster hörda på ett kvalitativt sätt, inte bara på ett kvantitativt. Vi kommunicerar med varandra även utanför vårmötet och man kan säga saker till ledning och styrelse utan att det ligger en motion på bordet. Det viktigaste inflytandejobbet sker utanför själva omröstningarna.


Problemet du nämner finns när styrelsen väljer partiledare också.

Nej, inte på samma vis. Styrelsen skulle aldrig välja en partiledare som inte hade ett massivt stöd inom partiet eftersom styrelsen måste stå till ansvars för sitt beslut.

Jag har dessutom inte motionerat om några detaljer om hur processen ska gå till. Piratpartiet ingår i ett demokratiskt system och ska följa demokratiska spelregler.

Javisst, men demokratiska spelregler kan variera. Det finns inte EN uppsättning regler. Vår demokrati skiljer sig t.ex. en hel del från amerikansk demokrati.

Jag tycker egentligen att det är en självklarhet att medlemmarna inkluderas.

Jag ser inte varför du sätter ett likhetstecken mellan "inkluderas" och "omröstning". Medlemmarna inkluderades även vid tidigare partiledarval, men på andra vis.

Att ifrågasätta om det kommer resultera i den bästa ledaren är nästan som att ifrågasätta hela tanken med demokrati.

Nej, det är som att ifrågasätta tanken med anonyma direktval över Internet med nästan total avsaknad av kuppskydd.

Oj, SD kommer ta över! Nu blev jag rädd... Eller varför inte terrorister? Jag hoppas att de flesta medlemmarna kan identifiera skrämselpropagande när dom ser den.

Jag hoppas att de flesta medlemmar kan identifiera ett onödigt hot när det ser ett. Vi ska inte införa onödiga hot för att lösa icke-problem. Vi har aldrig haft två likvärdiga kandidater till PL-posten och det har aldrig varit någon fråga om vem som ska ta över.


Jag har som sagt inte motionerat om några detaljer om exakt hur processen ska gå till, bara att medlemmarna ska vara inkluderade.

Jo, du har motionerat om att det ska ske genom röstning. Det är en ganska signifikant detalj.

Mab
2011-04-08, 19:32
En möjlig modell som ger medlemmarna formellt inflytande över beslutet, och som tvingar styrelsen att förankra den kandidat som de vill se som partiledare är att ge medlemsmötet beslutsrätten över vem som ska vara partiledare, men låta rätten att nominera kandidater till uppdraget ligga enbart hos styrelsen (alternativt en valberedning, alternativt en elektorsförsamling).

En sådan lösning skulle innebära att det fortfarande fanns ett kuppskydd samtidigt som det enbart blir på medlemsmötena som en ny partiledare kan utses. Och där alla partiledare som väljs kommer kunna luta sig på att de fått medlemmarnas direkta stöd när de blev valda.

Om motionen går igenom skulle en sådan lösning vara en möjlig modell som utredningen kom fram till. Om motionen inte går igenom skulle en sådan modell ändå kunna utredas och föreslås.

Principiellt ställer jag mig tveksam till motionen. Jag skulle nog hellre se att frågan om att utreda formerna för partiledarvalet lades som ett tilläggsyrkande till verksamhetsplanen och att ansvaret för den utredningen därmed hamnade hos styrelsen. Vill man se en en utredning är det rimligen rätt väg att gå.

Tommten
2011-04-09, 17:37
Principiellt ställer jag mig tveksam till motionen.Vad är det för princip som säger att du ska ställa dig tveksam?
Jag skulle nog hellre se att frågan om att utreda formerna för partiledarvalet lades som ett tilläggsyrkande till verksamhetsplanen och att ansvaret för den utredningen därmed hamnade hos styrelsen. Vill man se en en utredning är det rimligen rätt väg att gå.Jag vill inte se en utredning på OM medlemmarna ska inkluderas mera i processen. För mig är svaret ett självklart ja och jag hoppas medlemmarna som ska rösta på denna motion håller med mig.

Dessutom gillar jag inte utredningar där utredarna ska utreda sin egen makt, vilket blir fallet om styrelsen utreder. Det blir en jävsituation.

Sven Petersson
2011-04-11, 08:12
Jag vill inte se en utredning på OM medlemmarna ska inkluderas mera i processen. För mig är svaret ett självklart ja och jag hoppas medlemmarna som ska rösta på denna motion håller med mig.

Dessutom gillar jag inte utredningar där utredarna ska utreda sin egen makt, vilket blir fallet om styrelsen utreder. Det blir en jävsituation.
+1

agnesson
2011-04-12, 16:16
Avslag

Den dagen styrelsen utser en partiledare som organisationen inte står bakom har vi större problem.

Peter Johansson
2011-04-12, 17:59
Naturligtvis måste medlemsinflytandet för partiledarvalet ökas.
PP har ju inte något emot dubbla partimedlemskap så varför skulle ett SD + PP medlemskap vara något att vara rädd för man får ju gärna vara medlem i andra partier också.

SD fick ju nyligen över 8% i en undersökning varför skulle de vilja lägga tid på att knipa våra 0.7%?

Winston Smith
2011-04-21, 04:56
Som ett litet expriment kan ni ju testa nämna till någon utomstående att medlemmarna inte har något att säga till om vid val av partiledare i piratpartiet och se vad ni får för reaktion. :) Förvåning, häpnad och en allmän "wtf!?" reaktion är mitt resultat.
Jag har inte riktigt begripit det förrän nu när du uttalar orden trots att jag har varit medveten i åratal på ett teoretiskt plan om att styrelsen utser partiledaren. Personligen har jag aldrig gillat företagsmodellen som Piratpartiets styrelseskick har utgått ifrån så om jag inte får höra några bra skäl till att rösta nej så kommer jag förmodligen att rösta ja.

Ravenna
2011-04-30, 17:34
Återigen:

Bara för att man inte röstar om saken så betyder det inte att medlemmarna inte har inflytande. Allt måste inte ske genom omröstning. Det finns andra former av inflytande.

En demokratiskt vald styrelse som utser en partiledare tar ansvar för sitt beslut inför årsmötet. Ingen styrelse skulle utse en PL som inte hade stöd inom organisationen. Skillnaden mellan styrelsen och en demokratisk massa är att styrelsens medlemmar tar personligt ansvar för sina beslut. Den demokratiska massan är anonym. Många av de som röstar om saken kommer aldrig ens att ha pratat med partiledaren ifråga. Man kan inte göra en kvalitativ process med en demokratisk massa. Det blir en kvantitativ process som handlar om popularitet.

Vår partiledare ska framträda genom växa fram genom arbete och ansvarstagande, inte genom att vinna en popularitetstävling.