handdator

Visa fullständig version : Motion C04: Avskaffa Piratpartiets strategi för vågmästarställning


Mötespresidiet
2011-04-04, 23:50
Med Sverigedemokraternas inträde i riksdagen och sammanbrottet i alliansen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet finns inte längre två block och en ny strategi måste tas fram. Ett först steg i att ta fram en ny strategi är att avskaffa den nuvarande strategin med vågmästarställning.

JonathanRL
2011-04-05, 11:21
Bara för att just de rödgrönas samarbete just nu inte håller betyder det inte att det inte skapas andra block eller allianser i framtiden.

Yrkar avslag på motionen.

infinite_emma
2011-04-05, 11:48
Jag yrkar på avslag för denna motion. Eftersom jag inte har förmåga att se in i framtiden utesluter jag inte att det nån gång kan bli aktuellt att avskaffa vågmästarstrategin. Men för att det ska ske krävs större förankring bland medlemmar och organisation, samt tydliga riktilinjer för vad som sker "istället". En strategi behöver i korthet bytas ut mot en annan vi kan ställa upp bakom, inte bara tas bort.

willenfort
2011-04-05, 11:54
Jag tror att vi då vi närmar oss valet (dvs 2012-2013) komemr att behöva uppdatera vår politiska strategi och sen vara berädda att ompröva/byta ut den med relativt kort varsel.

Däremot vill jag inte avskaffa den nuvarande strategin. den kan vara användbar i framtiden ifall vi återkommer till liknande läge som 2010.

Men den behöver kompletteras med fler strategier som hanterar fler politiska lägen.

Så låt oss släppa tanken om "detta är enda rätta" om vågmästarstrategin och stoppa den i en verktygslåda med andra strategier.

Daniel Gustafsson
2011-04-05, 14:19
Jag bifaller också Christoffer Willenforts anförande. Partiet måste till valet 2014 se över situationen och se hur den politiska scenen då ser ut. Frågan är om man kan på denna motion lägga ett motförslag som kan jämka det hela och ställa dessa i proposition mot varandra?

Johan mlg Karlsson
2011-04-05, 14:29
Vi kan inte bara plocka bort en av våra grundpelare som vi står på utan varken ersättning eller föregående debatt.

AVSLAG så det bara skriker om det. ;)

Sven Petersson
2011-04-05, 22:26
Yrkar bifall.

Efter att ha intervjuat 28 personer som påstod sig ha röstat på Piratpartiet i EU-valet och på ett annat parti i riksdagsvalet, och fått höra från samtliga att den så kallade vågmästarstrategin bidrog till deras beslut, och från 11 att det var huvudanledningen till deras beslut, så kan jag bara konkludera att den så kallade vågmästarstrategin måste skrotas om Piratpartiet skall kunna överleva.

Henrik Brändén
2011-04-05, 23:29
Kan bara konstatera att vågmästarstrategin i den situation vi stod i 2010 med två block som höll på att triangulera sig runt varandra hade stor betydelse för att jag skulle lyckas ta steget att lämna det parti jag tillhört i 29 år och äntra piratskutan. Exakt hur en strategi ska formuleras som kan fungera i det politiska landskap vi har år 2014 är svårt att veta så länge vi inget vet om hur det landskapet kommer att se ut ...

Davisx3m
2011-04-05, 23:59
Avslag. För att vi ska få så mycket inflytande på en framtida regering bör vi ha kvar vår vågmästarroll.

Anton Nordenfur
2011-04-06, 00:22
Avslag.

JohanL
2011-04-06, 10:29
Yrkar på definitivt avslag

Vågmästarstrategin handlar inte om att sätta två stora block mot varandra, det handlar om att vara droppen som får makten att rinna över åt ena eller andra hållet.

Även om den rödgrönaröran är upplöst, så är jag rätt säker på att de kommer försöka bilda regering ihop efter nästa val, så strategin är i högsta grad fortfarande aktuell.

Och jag hoppas att de flesta av medlemmarna inte baserar sin åsikt på "undersökningar" hos sina vänner utan på sunt förnuft och genom resonemang med fler än 28 personer. Personligen är jag övertygad att PP kommer tappa bra många fler än elva personers röster i nästa val om vi överger vågmästarstrategin. Min röst är en av dem som kommer tappas, för jag är övertygad att Piratpartiet inte kommer kunna påverka något alls i riksdagen utan den, och vad är det då vi kämpar för?

Krippa
2011-04-06, 21:14
Avslag. Som några varit inne på redan, är det alldeles för tidigt att börja fundera över strategi när vi inte har en aning om hur landet ligger 2014.

Bara för att vågmästarstrategin kanske verkar dålig just nu innebär det inte att den är dålig 2014.

Håller med Willenfort, vi borde ta en funderare på om det finns fler strategier vi kan välja bland i stället.

Ravenna
2011-04-06, 21:17
Avslag.

Återkom till vårmötet 2014. Då vet vi mer om vilka konstellationer som är aktuella inför det valet.

JPAnderson
2011-04-07, 12:59
Åter igen...

Jag är för vågmästarstrategin då jag anser att den ger oss bästa möjliga genomslag i våra kärnfrågor, så som de ser ut idag. Den är dessutom en grundpelare varpå vår politik är byggd på, så som den ser ut idag.

Men mycket tyder på att vi kommer att behöva genomföra en breddning av vår politik framöver. Exakt hur eller inom vilka områden är svårt att säga nu men när det väl sker så får vi se över vår strategi eller anamma en helt ny sådan anpassat till vårt utgångsläge i nästa val, som är tre år bort.

Så tills dess att vi för en politik som inte är beroende av en vågmästarstrategi eller anamar en annan mer passande strategi sett från våra förutsättningar inför nästa val så yrkar jag avslag på denna motion.

JorgenL
2011-04-10, 03:35
I ett läge där vi faktiskt skulle bli vågmästare så måste vi ha den typen av strategi att vi kan komma överrens med ena eller andra sida för att i gengäld få igenom en del av våra förslag.

Om inte, så kan alla strunta blankt i vad vi tycker så länge vi inte har egen majoritet i riksdagen.

ALLA partier har med mer eller mindre nödvändighet den typen av strategi, det enda exemplet på motsatsen som jag kan komma på är när (s) körde minoritetsregering med stöd av vänsterpartiet (innan mp kom in i riksdagen). De körde helt sitt eget lopp och litade på att vänstern skulle stödja dem hellre än borgarna.

Sedan dess har ALLA partier gjort upp med varandra för att bilda riksdagsmajoritet och förhandlat ihop sig om vilka hjärtefrågor man skulle stödja varandra i. Det finns ingen anledning för oss att kasta bort vår chans till eventuellt politiskt inflytande genom att agera annorlunda.

Allså kommer vi att ha en vågmästarstrategi i den händelse att vi hamnar i vågmästarställning. Blir valresultatet annorlunda så får vi hitta på en startegi som passar i det läget helt enkelt.

avslag

agnesson
2011-04-12, 16:22
Bifall

Yrkandet som ligger är dock otydligt på så sätt att det finns två dokument som beskriver vår strategi. Dels principprogrammet Piratpartiet eftersträvar inte att sitta med i någon regering. Vårt mål är att utifrån en vågmästarställning i riksdagen stödja en regering som på ett bra sätt driver de frågor vi har i vårt program. Vi kommer i så fall att stödja den regeringen i de övriga frågor där Piratpartiet inte tar ställning.

För att kunna enas som rörelse tar vi inte ställning i andra politiska frågor som inte har samband med de principer vi här deklarerat. Vi förenar oss kring värnet om rätten till ett privatliv och kritiken av upphovsrätt och patent. men även vågmästarställningen (http://www.piratpartiet.se/vagmastarstallning), vem som nu har antagit det...

Låt oss nu i mellanvalsperioden ta fram en vettig vision om hur vi vill se vårt samhälle. Närmare valet ta fram faktiska ståndpunkter och ännu närmare valet en strategi i riksdagen. Vi kan kanske låta riksdagsgruppen forma den sista?

Sven Petersson
2011-04-13, 09:55
Och jag hoppas att de flesta av medlemmarna inte baserar sin åsikt på "undersökningar" hos sina vänner utan på sunt förnuft och genom resonemang med fler än 28 personer. Personligen är jag övertygad att PP kommer tappa bra många fler än elva personers röster i nästa val om vi överger vågmästarstrategin. Min röst är en av dem som kommer tappas, för jag är övertygad att Piratpartiet inte kommer kunna påverka något alls i riksdagen utan den, och vad är det då vi kämpar för?

Om vi hade haft en välfungerande styrelse så hade styrelsens löfte att rapportera orsakerna för det katastrofala valresultatet 2010 i god tid före detta medlemsmöte infriats. Men det iddes styrelsen inte. Det är värt att notera att alla partier som tog sig in i riksdagen redan har slutfört sina valanalyser och nu befinner sig i åtgärdsfasen.

Naturligtvis är det mycket bättre att basera sina förslag och beslut på statistiskt säkerställda data än på anekdotiska undersökningsresultat, men när styrelsen inte ids producera sådana, vad skall man då göra? – Tycker du att vi med oförändrad strategi ska repetera katastrofvalet och hoppas att styrelsen efter ännu en katastrof bemödar sig med att utreda orsakerna? Nog är det väl bättre att samla in vad anekdotiska data man kan och använda dem som grund för en förhoppningsvis bättre strategi?

Jag erkänner villigt att mitt stickprov var snedvridet. Det innehöll endast äldre människor boende i Göteborg. Inte desto mindre finner jag det rätt anmärkningsvärt att samtliga angav den så kallade vågmästarstrategin som bidragande orsak.

Har du någon konstruktiv idé?

Peter Johansson
2011-04-14, 12:20
Om vi hade haft en välfungerande styrelse så hade styrelsens löfte att rapportera orsakerna för det katastrofala valresultatet 2010 i god tid före detta medlemsmöte infriats. Men det iddes styrelsen inte. Det är värt att notera att alla partier som tog sig in i riksdagen redan har slutfört sina valanalyser och nu befinner sig i åtgärdsfasen.

Naturligtvis är det mycket bättre att basera sina förslag och beslut på statistiskt säkerställda data än på anekdotiska undersökningsresultat, men när styrelsen inte ids producera sådana, vad skall man då göra? – Tycker du att vi med oförändrad strategi ska repetera katastrofvalet och hoppas att styrelsen efter ännu en katastrof bemödar sig med att utreda orsakerna? Nog är det väl bättre att samla in vad anekdotiska data man kan och använda dem som grund för en förhoppningsvis bättre strategi?

Jag erkänner villigt att mitt stickprov var snedvridet. Det innehöll endast äldre människor boende i Göteborg. Inte desto mindre finner jag det rätt anmärkningsvärt att samtliga angav den så kallade vågmästarstrategin som bidragande orsak.

Har du någon konstruktiv idé?

Det var faktiskt många som sa till mig under valet 2010 att jag kan inte rösta på er för jag vet inte vilket block ni kommer att tillhöra och jag vill inte se socialdemokraterna vid makten. Däremot anser jag att vi behöver en uppdaterad version av vågmästar ställningen som speglar det rådande politiska läget med SD som vågmästare och en minoritetsregering.

Sven Petersson
2011-04-14, 14:32
Det var faktiskt många som sa till mig under valet 2010 att jag kan inte rösta på er för jag vet inte vilket block ni kommer att tillhöra och jag vill inte se socialdemokraterna vid makten. Däremot anser jag att vi behöver en uppdaterad version av vågmästar ställningen som speglar det rådande politiska läget med SD som vågmästare och en minoritetsregering.
Tack för att du berättade om att det var många som under valet sa till dig att de inte kunde rösta på Piratpartiet för att de …

Så, vi är överens om problemet.

Min lösning och din lösning är emellertid drastiskt olika.

Jag förordar en strategisk (läs: långsiktig och stabil) lösning och du förefaller föredra en taktisk (läs: kortsiktig och flexibel).

Jag anser att Piratpartiet bör utveckla sitt program så att det täcker alla statsbudgetrelaterade frågor och bevisa att de gjort det genom att skriva och publicera en skuggbudget. Om vi gör det så blir vi tagna på allvar. Då vinner vi röster och riksdagsmandat.

Det medför också en större frihet för partiets lokala organisationer att utveckla lokalt anpassade valplattformer för regionala och kommunala val, vilket i sin tur öppnar dörrarna för oss på regional och kommunal nivå.

of_darkness
2011-04-15, 14:23
Tack för att du berättade om att det var många som under valet sa till dig att de inte kunde rösta på Piratpartiet för att de …

Så, vi är överens om problemet.

Min lösning och din lösning är emellertid drastiskt olika.

Jag förordar en strategisk (läs: långsiktig och stabil) lösning och du förefaller föredra en taktisk (läs: kortsiktig och flexibel).

Jag anser att Piratpartiet bör utveckla sitt program så att det täcker alla statsbudgetrelaterade frågor och bevisa att de gjort det genom att skriva och publicera en skuggbudget. Om vi gör det så blir vi tagna på allvar. Då vinner vi röster och riksdagsmandat.

Det medför också en större frihet för partiets lokala organisationer att utveckla lokalt anpassade valplattformer för regionala och kommunala val, vilket i sin tur öppnar dörrarna för oss på regional och kommunal nivå.


Men då börjar vi gå in o pilla i vänster/höger frågor.
Och dessutom så går vi ifrån vad syftet med partiet och hela iden om partiet är.


Och om folk är idioter i Sverige så tar jag hellre än diktaturstat som decimerar befolkningen till någon promille genom förföljelse och tortyr än att jag säljer ut mig själv till att vara medlem i ett parti som alla de andra äckelpartierna.

Sven Petersson
2011-04-15, 16:07
Och om folk är idioter i Sverige så tar jag hellre än diktaturstat som decimerar befolkningen till någon promille genom förföljelse och tortyr än att jag säljer ut mig själv till att vara medlem i ett parti som alla de andra äckelpartierna.

Jag förstår din smärta och ditt emotionella utfall.

Men oroa dig inte, det betyder bara att du lämnat det första stadiet (förnekelse) bakom dig och fortskridit till det andra stadiet (vrede). Framför dig ligger fortfarande köpslående, depression och acceptans.

Om du läser på om Kübler-Ross modell så kommer du att förstå processen. Insikt underlättar ofta.

Jag önskar dig en snabb bättring!

of_darkness
2011-04-15, 18:17
Jag förstår din smärta och ditt emotionella utfall.

Men oroa dig inte, det betyder bara att du lämnat det första stadiet (förnekelse) bakom dig och fortskridit till det andra stadiet (vrede). Framför dig ligger fortfarande köpslående, depression och acceptans.

Om du läser på om Kübler-Ross modell så kommer du att förstå processen. Insikt underlättar ofta.

Jag önskar dig en snabb bättring!


Uhm vad har detta snurrande med motionen att göra? och förövrigt så har jag inga planer på att lämna steget ilska.

Ravenna
2011-04-17, 21:02
Jag anser att Piratpartiet bör utveckla sitt program så att det täcker alla statsbudgetrelaterade frågor och bevisa att de gjort det genom att skriva och publicera en skuggbudget. Om vi gör det så blir vi tagna på allvar. Då vinner vi röster och riksdagsmandat.

Det står dig fritt att göra ett förslag på en sådan budget. I nästa steg sedan måste du få både partiets högerfalang och partiets vänsterfalang med ombord, annars finns det inget Piratparti som kan ta några platser. Vi blir inte tagna på allvar om vi publicerar en budget som gör att halva medlemskåren lämnar partiet - men å andra sidan, lyckas vi göra en budget som gör både höger och vänster glada, så kan vi räkna hem ett nobelpris i ekonomi!

Sven Petersson
2011-04-17, 21:21
Det står dig fritt att göra ett förslag på en sådan budget. I nästa steg sedan måste du få både partiets högerfalang och partiets vänsterfalang med ombord, annars finns det inget Piratparti som kan ta några platser. Vi blir inte tagna på allvar om vi publicerar en budget som gör att halva medlemskåren lämnar partiet - men å andra sidan, lyckas vi göra en budget som gör både höger och vänster glada, så kan vi räkna hem ett nobelpris i ekonomi!


Om vi positionerar oss mellan Arbetarpartiet Moderaterna och Företagarpartiet Socialdemokraterna så förlorar vi på sin höjd kommunister och nynazister, högt räknat 10 % av medlemskåren. Att bli kvitt dem och vinna inträde i riksdagen betraktar jag som tre steg framåt.

Kjella
2011-04-18, 01:20
Det var faktiskt många som sa till mig under valet 2010 att jag kan inte rösta på er för jag vet inte vilket block ni kommer att tillhöra och jag vill inte se socialdemokraterna vid makten.

Och hur skulle man göra det utan att binda sig till alliansen?

Det finnes egentligen bara tre möjligheter, oavsett hur fint man lindar inn det:
1. Ett program som arbetar med vänstersidan
2. Ett program som arbetar med högersidan
3. Ett program som öppnar för att arbeta med både vänster och höger

Alla möjligheter kommer att förlora nogra väljare, de två första kommer att förlora hälften av partiet och bli en del av blocken utan att verkligen uppnå någonting. Det sista alternativet förlorar alla väljare vänster och höger som inte vil risikera att vi stöder "fel" block. En osäker block är naturligtvis andraval för alla som vil rösta vänster eller höger, ingen kommer att säga att det är en styrka men det är inte utestängande på samma sätt som att välja sida skulle vara.

Det är valet mellan två svåra alternativ. Antingen arbetar du för att göra våra frågor viktigare än höger / vänster, eller så måste man välja sida och arbeta inom blocket. Det finns ingen "Nalle Puh"-lösning där du får din kaka och äta den också. Man skulle avskaffa något, men vad man ska ha på plats? Även om Piratpartiet arbetar med en "mid budget" mellan socialdemokraterna och alliansen löser inte det största problemet. Det gör i slutändan samma, du vet inte vilken block som du får.

JohanL
2011-04-20, 15:10
Om vi hade haft en välfungerande styrelse så hade styrelsens löfte att rapportera orsakerna för det katastrofala valresultatet 2010 i god tid före detta medlemsmöte infriats. Men det iddes styrelsen inte. Det är värt att notera att alla partier som tog sig in i riksdagen redan har slutfört sina valanalyser och nu befinner sig i åtgärdsfasen.

Naturligtvis är det mycket bättre att basera sina förslag och beslut på statistiskt säkerställda data än på anekdotiska undersökningsresultat, men när styrelsen inte ids producera sådana, vad skall man då göra? – Tycker du att vi med oförändrad strategi ska repetera katastrofvalet och hoppas att styrelsen efter ännu en katastrof bemödar sig med att utreda orsakerna? Nog är det väl bättre att samla in vad anekdotiska data man kan och använda dem som grund för en förhoppningsvis bättre strategi?

Jag erkänner villigt att mitt stickprov var snedvridet. Det innehöll endast äldre människor boende i Göteborg. Inte desto mindre finner jag det rätt anmärkningsvärt att samtliga angav den så kallade vågmästarstrategin som bidragande orsak.

Har du någon konstruktiv idé?

En idé vore ju att inte kompensera för ett dåligt jobb med ett annat dåligt jobb, det blir lite som att såga sig i benet för att slippa smärtan när man slog sig på tummen.

Det är mycket bättre att GISSA än att ta ett snedvridet urval få människor och basera sina åsikter på det. Försökte du förklara vägmästarstrategin för dina frågepersoner? Kanske beror det hela på att de inte förstått vågmästarstrategin?

Hur som helst är det bättre att ha en vågmästarstrategi så länge vi inte har någon annan strategi.

Winston Smith
2011-04-21, 05:13
Det var faktiskt många som sa till mig under valet 2010 att jag kan inte rösta på er för jag vet inte vilket block ni kommer att tillhöra och jag vill inte se socialdemokraterna vid makten.
Jag har samma fråga som Kjella: hur ska du tillfredsställa dessa "många" utan att binda upp Piratpartiet till högerblocket, och hur ska Piratpartiet någonsin kunna få politiskt inflytande om vi redan lovat att stödja ett visst block?

Lite politisk historia: Vänsterpartiet och dess företrädare VPK har brukat säga att de "aldrig kommer att fälla en arbetarregering". Med detta menar de att de alltid kommer att stödja en socialdemokratisk regering. Som konsekvens av detta har vänsterpartiet haft mycket begränsat inflytande över regeringens politisk, om ens något inflytande överhuvudtaget. Jämför detta med det ungefär jämnstora miljöpartiet som aldrig har givit socialdemokraterna motsvarande trohetslöfte. Miljöpartiet har lyckats mycket bättre med sin strategi.

Låt oss behålla vågmästarstrategin tills vidare om vi inte har något bättre att ersätta den med.

Sven Petersson
2011-04-25, 02:43
Försökte du förklara vägmästarstrategin för dina frågepersoner? Kanske beror det hela på att de inte förstått vågmästarstrategin?
Nej, jag försökte inte förklara den så kallade vågmästarstrategin; det behövdes inte, de tillfrågade var alla väl pålästa i ämnet och förklarade bristerna i den så kallade vågmästarstrategin helt övertygande för mig.

Winston Smith
2011-04-25, 13:07
Nej, jag försökte inte förklara den så kallade vågmästarstrategin; det behövdes inte, de tillfrågade var alla väl pålästa i ämnet och förklarade bristerna i den så kallade vågmästarstrategin helt övertygande för mig.
Och den huvudsakliga bristen är alltså att de upplever att de köper grisen i säcken om de lägger en röst på Piratpartiet, eller vad?

Sven Petersson
2011-04-25, 13:50
Och den huvudsakliga bristen är alltså att de upplever att de köper grisen i säcken om de lägger en röst på Piratpartiet, eller vad?
Rätt så!

Tommten
2011-04-25, 14:39
Rätt så!Ditt förslag med att alla ska vara "politiska vildar" är väl grisen i säcken om något. Att utveckla och förbättra vågmästarstrategin inför nästa val är jag helt för och det ser jag som självklart utan någon motion egentligen, men att bara avskaffa nuvarande åsikt rakt av utan annan lösning låter dumt. Då blir ju partiet helt svarslös istället?