handdator

Visa fullständig version : Motion C06: Ny motionshantering


Mötespresidiet
2011-04-04, 23:53
Varje medlemsmöte (eller ja vi hade ju årsmöte och extra årsmöte tidigare men ni förstår vad jag menar) kommer det ofta klagomål på att vissa motioner inte får läggas. Det kan vara olika anledningar, som att styrelsen "äger" ett visst dokument, att det bryter mot någon fiktiv ansvarskedja eller något annat knasigt skäl. Oavsett spelar det ingen praktiskt roll eftersom man alltid får motionera om en fråga, även om det kanske hade varit byråkratiskt bättre att ta det i ett annat forum först.

En annan aspekt är att vi ofta har motioner som inte är helt genomtänkta, genomarbetade eller välformulerade. Oftast beroende på att många kommer på motioner ungefär några timmar innan de postar dem, och låter ingen annan kontroll-läsa dem innan. Det är inget fel med det, men det hindrar ibland andra att sätta sig in i idéerna bakom motionen.

Vi har också en vana i partiet att börja diskutera enskilda bitar i motionen, ofta alldeles för länge. Det kan bli en sådan lång diskussion att andra har svårt att sätta sig in i frågeställningar kring motionen. Ofta har man alltså enbart själva yrkandena samt eventuella tilläggsyrkanden att ta ställning till, trots att det finns bra information någonstans i tråden som underlättar ställningstagande.

Det jag föreslår att vi fördröjer införandet av motioner ett halvår, genom att vi låter en arbetsgrupp, exempelvis orggruppen, tillsammans med författarna hantera motionerna i grupp och sedan får styrelsen presentera det framarbetade förslaget som en proposition till nästa medlemsmöte.

Jag kommer att i följande text använda orggruppen överallt, men jag vill förtydliga att det lika gärna kan vara någon annan arbetsgrupp som trivs med att syssla med stadgetexter och formella formuleringar.

Alla motioner accepteras, precis som vi alltid har gjort tidigare. Mötespresidiet grupperar de inkomna motionerna på bästa möjliga sätt precis som tidigare. Röstningen som så är dock inte på att-satserna utan på motionerna i sin helhet plus eventuella ändrings- och tilläggsyrkanden. De motioner som röstas igenom (med eller utan extra yrkanden) grupperas ihop och organisationsgruppen får ansvar över att tillsammans med motionärerna (och övriga yrkande) framarbeta ett mer komplett svar. Det blir i princip så att sammankallande för orggruppen blir sammankallande även för en tillfällig arbetsgrupp där motionärerna också ingår och där möten schemaläggs omgående. Sammankallande kan delegera sammankallanderollen för en viss tillfällig grupp till annan medlem i orggruppen.

Den tillfälliga arbetsgruppen möts på bästa sätt (i valfri padda, skype-kanal eller dylikt) för att diskutera och komma fram till bästa formuleringen på helst ett enda förslag med konkreta att-satser.

I god tid innan kallelse för nästa möte tillhandahåller gruppen underlaget till styrelsen som har möjligheter att komma med synpunkter (men inte förändra något). Gruppen tar helst hänsyn till styrelsens synpunkter och lämnar sedan över det färdiga förslaget till styrelsen som bifogar det till kallelsen som en proposition (från styrelsen) tillsammans med styrelsens rekommendation.

Det innebär att styrelsen rent praktiskt inte behöver läsa igenom alla motioner och lämna rekommendation innan mötet eftersom det första mötet blir en filterfunktion.

Det innebär en viss tröghet i motionerandet, eftersom det rent praktiskt blir en fördröjning på ett halvår... men partiet har nått den storleken nu att ett halvår fortfarande är snabbt så jag ser inte det som ett problem.

Dessutom normaliserar det hanteringen av alla motioner, så att vi inte behöver specialregler för vissa dokument och andra regler gällande andra delar.

Det är piratigt också genom att själva motionerande görs i en kunskapsdelande atmosfär. Vi framarbetar förslagen tillsammans, med både idéer och erfarenhet.

Att notera är att styrelsens propositioner får en särställning mot medlemmarnas motioner, men det är för att propositioner skickas ut tillsammans med kallelsen och uppmärksamheten kring dem är alltså större än för motioner.

Tommten
2011-04-05, 09:20
Fruktansvärt bra! Jag håller med. Väldigt mycket fixas med detta förfarandet och resultatet borde bli enklare motioner, ännu bättre sammarbete och bättre beslut med mindre risk för buggar. Jag yrkar bifall.

Johan mlg Karlsson
2011-04-05, 14:26
Jag håller inte alls med om att det här är en bra ide.

Att ta bort möjligheten för medlemmarna att lägga konkreta förslag och istället tvinga allting att sorteras genom en grupp som är underställd både PL och styrelsen leder till ett oerhört demokratiskt underskott.

Jag skulle mycket hellre se att det styrdes upp så orggruppen och någon motsvarande grupp för politikutveckling hela tiden förde en publik debatt om uppdateringar och att alla kunde komma med input dit. Sedan så la varje grupp ett komplett förslag en gång om året.

Då skulle fortfarande fri motionering vara möjligt, men ofördelaktigt eftersom det blir bättre om man får med sitt ändringsförslag i det kompletta förslaget istället.

Tommten
2011-04-05, 14:41
Att ta bort möjligheten för medlemmarna att lägga konkreta förslag och istället tvinga allting att sorteras genom en grupp som är underställd både PL och styrelsen leder till ett oerhört demokratiskt underskott.Jag skulle hålla med om kritiken med demokratiskt underskott om det inte vore för att det stod att både motionärer och en arbetsgrupp tillsammans ska göra detta. Jag tycker det framgår ganska tydligt att detta är i ett hjälpande syfte för att få fram bästa möjliga förslag.

Johan mlg Karlsson
2011-04-05, 15:03
Jag skulle hålla med om kritiken med demokratiskt underskott om det inte vore för att det stod att både motionärer och en arbetsgrupp tillsammans ska göra detta. Jag tycker det framgår ganska tydligt att detta är i ett hjälpande syfte för att få fram bästa möjliga förslag.

Jupp. Jättebra. Väldigt ofta när någon ska "få hjälp" av en grupp här i partiet så har det resulterat i att att gruppen totalt kört över den som ska få "hjälpen".

Ska vi stadgefästa att folk ska "få hjälp" med att tycka rätt så måste vi komma tillrätta med hur "hjälp" generellt sett ser ut i partiet först.

Tommten
2011-04-05, 15:55
Jupp. Jättebra. Väldigt ofta när någon ska "få hjälp" av en grupp här i partiet så har det resulterat i att att gruppen totalt kört över den som ska få "hjälpen".

Ska vi stadgefästa att folk ska "få hjälp" med att tycka rätt så måste vi komma tillrätta med hur "hjälp" generellt sett ser ut i partiet först.Det där låter ju oroande. Så har jag inte alls upplevt situationen. Forumgruppen tycker jag inte är så och inte organisationsutvecklingsgruppen heller, men jag kanske bara har tur?

Här handlar det ju inte om att gruppen ska ändra någons åsikt så de "tycker rätt" utan snarare utgå ifrån motionärens vilja, så motionären är ledande i VAD som ska ådstakommas, och gruppen hjälper till i HUR det ska ådstakommas. Så fattar i alla fall jag saken. Missuppfattar jag? :unsure:

Johan mlg Karlsson
2011-04-05, 16:02
Det är möjligt att det är så det är tänkt. Jag har svårt att se att det är så det kommer bli i praktiken.

Korrumption förekommer. Jag vill inte att alla motioner ska passera genom ett system som totalhavererar ifall det blir korrupt.

Henrik Brändén
2011-04-05, 23:40
(1) Det är en bra tanke att en pirat ska kunna få hjälp av en grupp andra intresserade pirater att diskutera genom, testa och utveckla sina idéer i en fråga han/hon tycker är viktig. Men det borde inte gå ut över möjligheten för den medlem som redan säkert vet vad han/hon tycker om en sak att direkt få lägga fram sitt förslag på närmaste möte.

(2) Det är inte rimligt att något ska läggas som styrelsens förslag till ett medlemsmöte efter en process som inte gör det möjligt för styrelsen att besluta om hur förslaget ska se ut. Styrelsens förslag ska vara just det - styrelsens!

JohanL
2011-04-06, 11:04
Yrkar avslag

Att krångla till motionerandet och behandla alla motioner genom en grupp av människor anser jag är olyckligt i ett parti som står för öppenhet. Varje bildande av enskilda grupper riskerar att minska insyn och möjligheter att påverka för enskilda medlemmar. Och en motion som någon lägger på våren och blir genomröstad, kan se helt annorlunda ut efter en hel sommars diskussioner när det läggs fram igen på hösten. Hela världen kan se annorlunda ut även om motionen skulle vara den samma.

En stor styrka med Piratpartiet är att vem som helst kan bilda liknande grupper innan medlemsmöten och använda vilket forum som helst för att diskutera sina åsikter i vilket forum som helst, inklusive de som Piratpartiet själva ställer till förfogande.

Jag är kraftigt emot att bygga in den här typen av byråkrati som vi är emot i andra sammanhang.

Ravenna
2011-04-06, 21:22
Jag har -tyvärr- i en annan förening råkat ut för att jag lämnade in en motion och den som tog emot motionen kontaktade mig privat och försökte tvinga mig på olika vis att dra tillbaka motionen. Detta kan väldigt väldigt lätt missbrukas och göra att den interna demokratin havererar.

Jag yrkar avslag.

Att vem som helst kan skicka motioner till årsmötet och få dem prövade utan att andra först ska ha synpunkter är oerhört viktigt för vår interna demokrati.

Jag vill inte behöva gå genom en grupp som kanske kommer att utöva påtryckningar på mig.

Däremot får en grupp självfallet gärna bildas på frivillig basis för att hjälpa den som vill ha hjälp med att formulera en motion.

Jacob Hallén
2011-04-08, 00:15
Jag tycker det ser ut som om behandlingen av motioner flyter på ett väldigt bra och trevligt sätt just nu. Vissa motioner möter motstånd, andra är förmål för debatt, några revideras och blir bättre, ett fåtal accepteras i befintligt skick. Det här är föreningsdemokrati när den är som bäst.

Don't fix what isn't broken.

Avslag.

JohanL
2011-04-08, 11:51
Jag tycker det ser ut som om behandlingen av motioner flyter på ett väldigt bra och trevligt sätt just nu. Vissa motioner möter motstånd, andra är förmål för debatt, några revideras och blir bättre, ett fåtal accepteras i befintligt skick. Det här är föreningsdemokrati när den är som bäst.

Don't fix what isn't broken.

Avslag.

+1

Johan mlg Karlsson
2011-04-09, 17:13
Jag tycker det ser ut som om behandlingen av motioner flyter på ett väldigt bra och trevligt sätt just nu.

(Det här skriver jag inte i min roll som mötespresidium.)

Jag håller inte med. Även om dom enskilda motionerna rullar på hyffsat bra så har vi ändå problem med att vi saknar helhetsgrepp.
Naturligtvis ska vi ha kvar möjligheten att direkt lägga motioner, men jag skulle ändå gärna se att det från centralt håll togs ett initiativ för att göra en komplett översyn löpande också så man kunde skicka in sina ideer dit och få dom inlagda i ett större förslag som sedan mötet kan bifalla eller avslå i sin helhet.

Winston Smith
2011-04-21, 05:48
Det är ganska jobbigt med alla yrkanden som man har att ta ställning till (totalt sett i alla liggande motioner alltså), men grundprincipen att vem som helst kan lägga ett yrkande och få det godkänt utan vidare tjafs är väldigt sund (och självklar, tycker jag).