handdator

Visa fullständig version : Motion C07: Arvodering


Mötespresidiet
2011-04-04, 23:54
En liten arvodering innebär ett bra sätt att kunna kräva större professionalitet från valda till förtroendeposter. Total kostnaden för partiet borde bli under 10 000 kr vilket då är under 1% av årsomsättningen så det är mera ett symbolvärde än några reella pengar.

Arvoderingen skall då inte gälla invalda i församlingar och assistenter till dessa samt de som redan idag får lön av partiet utan gäller bara de som frivilligt jobbar för partiet i en vald förtroendepost och deltager i arbetet.

willenfort
2011-04-05, 08:18
Tanken är god och jag skulle gärna arvodera våra förtroendeposter Men i dagens läge så skulel detta endast bli en mindre än symbolisk summa och skule kosta mycket i administration så avslag tills dess att vår ekonomi tillåter att vi arvoderar "på riktigt"

JonathanRL
2011-04-05, 11:27
Yrkar Avslag av samma anledning som Willenfort.

Johan mlg Karlsson
2011-04-05, 13:01
AVSLAG.

Att slita med något i ett år och sedan få 50:- som tack är enbart förnedrande. Gör som andra organisationer och köp en blomma istället.

JPAnderson
2011-04-05, 20:50
Att arvodera med så små summor kommer inte på något sätt öka professionaliteten från valda till förtroendeposter eller locka fler att ta på sig sådana roller. Att tro så är, som bäst, naivt.

Hellre satsa partiets begränsade resurser på fortbildning av funktionärer och förtroendevalda i sådana fall.

Så i likhet med övriga talare så yrkar jag på avslag.

Anton Nordenfur
2011-04-05, 23:52
Avslag av sagda anledningar. Att arvodera så låga summor är bara löjligt och, som mlg sade, förnedrande.

Ravenna
2011-04-06, 21:26
Avslag.

Jag skulle donera mina 500 spänn raka vägen tillbaka till guldpirat.

Christoffer Eldengrip
2011-04-09, 14:14
Avslag finner att det inte kommer finnas finansiella medel för detta. Bättre att ordna större sammankomster i distrikten där man exempelvis bjuder på mat och spartanskt boende för deltagarna. Kostnaden blir det samma men administrationsarbetet blir betydligt mindre.

AndersLindbäck
2011-04-10, 12:13
Avslag finner att det inte kommer finnas finansiella medel för detta. Bättre att ordna större sammankomster i distrikten där man exempelvis bjuder på mat och spartanskt boende för deltagarna. Kostnaden blir det samma men administrationsarbetet blir betydligt mindre.

En sådan sammankomst kostar mera än vad detta förslaget kostar. Detta förslaget är lagt för att den skall vara ca 1% av Piratpartiets budget. T.ex. så kostade UPs kongress omkring 20x vad denna föreslagna arvoderingen beräknas kostar PP.

agnesson
2011-04-12, 16:29
Jag kan tänka mig någon form av ersättning för förlorad arbetsinkomst för ledamöter i partistyrelsen vid deras styrelsemöten. Partistyrelsen har haft problem med närvaro och vi tar i och med detta bort ett av problemen.

Henry Rouhivuori
2011-04-12, 16:38
Jag kan tänka mig någon form av ersättning för förlorad arbetsinkomst för ledamöter i partistyrelsen vid deras styrelsemöten. Partistyrelsen har haft problem med närvaro och vi tar i och med detta bort ett av problemen.
Nu sker styrelsemöten på helger och kvällstid så det är i få fall där ledamoten behöver välja mellan arbete och möte.

Sven Petersson
2011-04-12, 16:57
Jag kan tänka mig någon form av ersättning för förlorad arbetsinkomst för ledamöter i partistyrelsen vid deras styrelsemöten. Partistyrelsen har haft problem med närvaro och vi tar i och med detta bort ett av problemen.

Var tänker du dig att pengarna ska komma ifrån?

Hur stor summa föreställer du dig att det skulle röra sig om?

agnesson
2011-04-12, 21:23
Var tänker du dig att pengarna ska komma ifrån?
Hur stor summa föreställer du dig att det skulle röra sig om?

Jag kan tänka mig att sänka telekom som idag ligger på 130 000 kr.

Ingen aning. Jag vet inte hur ledamöternas livssituation ser ut idag.

Michael Anderson
2011-04-19, 03:23
Yrkar Avslag tills dess att partiet får in någon form av officiell inkomst via partistöd. För det, krävs att vi får minst 2.5% i ett nationellt Riksdagsval, vilket vi i nuläget ligger en bra bit ifrån.

Vi ska inte bestämma oss för i dagsläget att fastställa ett visst arvode på våra förtroendevalda i partiet, innan vi har en fast form av inkomst till partiet. "Guldpirat" och pengar från Herr Engström, anser inte jag vara särskilt fast. Således, Avslag.

Rick Falkvinge
2011-04-21, 03:07
AVSLAG.

Att slita med något i ett år och sedan få 50:- som tack är enbart förnedrande. Gör som andra organisationer och köp en blomma istället.

Avslag av skäl som ovan.

Ravenna
2011-04-26, 18:27
Jag kan tänka mig att sänka telekom som idag ligger på 130 000 kr.

Ingen aning. Jag vet inte hur ledamöternas livssituation ser ut idag.

Till och med när jag gick på studiemedel så hade jag klarat mig utan 50 spänn i månaden för nedlagd tid.

Emil Isberg
2011-04-28, 18:32
Nu sker styrelsemöten på helger och kvällstid så det är i få fall där ledamoten behöver välja mellan arbete och möte.

Om det nu inte var så att man jobbade helger eller kvällstid då naturligtvis? Alla arbetar inte 8-5 och det är fördomsfullt att besluta utifrån att alla skulle jobba vissa tider.