handdator

Visa fullständig version : Motion C10: Om underlättande av framväxandet av naturliga organisatoriska underregioner


Mötespresidiet
2011-04-04, 23:54
(Hann inte skriva brödtext.)

Ravenna
2011-04-06, 21:27
Tycker att detta snarare är en fråga för den operativa ledningen...

JorgenL
2011-04-06, 22:07
Iden är inte ny, den har diskuterats lite då och då, men aldrig blivit prioriterad över allt annat som alla vill att PW ska klara. Jag har varit på väg att börja med den, men det har alltid kommit annat emellan...

Egentligen är det inte en jättesvår funktion, någon ska bara sätta den överst på to-do listan, och om mötet tycker det är viktigt och godkänner motionen så lär den hamna där nån gång under året.

Däremot kan jag se att det är ett problem ifall det blir den etablerade modellen att önskemål om funktionalitet ska motioneras in. Det är ju inte säkert att de förslag som kommer den vägen är de som vi ska lägga våra mycket begränsade programmerarresurser på, vi har i praktiken bara 2 som jobbar med PW, jag och Rick.


Som systemutvecklare professionellt som hanterar interna system på ett större företag så är jag van vid att man i har något slags referensgrupp som prioriterar bland de förslag som kommer, så att man får en bedömning av vilka förslag som gör mest nytta för verksamheten.

Jag skulle tycka att det vore en bra sak om det fanns en referensgrupp av olika intressenter runt PW som kunde komma med lite indikationer om hur stor nyttan är med alla de olika förbättringsförslag som kommer. Det skulle underlätta när man nån gång har tid att ge sig på en helt ny funktion i PW.

I stället för att godkänna denna motion, förslår jag alltså istället att någon i ledningen, lämpligen partisekreteraren, får i uppdrag att utse 10-15 funktionärer och andra intressenter på olika nivåer i organisationen som helt enkelt förvaltar en lista på nya funktioner som requestats till PW och lämnar en rekommendation om i vilken ordning de tycker saker ska göras.

Det skulle förenkla och i vart fall för mig göra att jag slipper undra om jag gör "rätt" saker, och jag tror att det också förhoppningsvis kulle göra det lättare att dra in någon eller några nya programmerare till att jobba med PW, eftersom det då finns tydligt prioriterade och förhoppningsvis lite bättre definierade arbetsuppgifter att ta itu med.

Om den här tanken får stöd i diskussionen så återkommer jag med ett yrkande i den riktningen.

JohanL
2011-04-06, 23:36
Jag har full förståelse för problemet och jag blir lite beklämd att det endast är två personer som jobbar med PW. Jag hoppas det finns fler som är insatta men som av olika anledningar inte jobbar aktivt med det?

Hade PW varit php istället för asp hade jag kunnat erbjuda litet hjälp, men asp rör jag gärna inte igen. Däremot skulle jag kunna donera lite tid för administration av ticket-systemet om det kan underlätta för er.

När det gäller motionen så yrkar jag avslag. Medlemmarna har inte helhetsbilden av resterande ärenden för att göra den här bedömningen i min mening (om nu inte resterande medlemmar vet något som jag inte vet).

agnesson
2011-04-10, 02:46
En bättre lösning är att posta alla mailutskick exempelvis här i forumet. Det ökar öppenheten för var som händer inom partiet (om än på lokal nivå), det inspirerar grannkommunen liksom andra kommuner i landet, och det möjliggör för bättre diskussion och uppföljning.

Jag håller dock med Jörgen om att det är en tråkig styrning och jag hoppas att IT-chefen tar upp förslaget.

Cernael
2011-04-19, 17:15
En bättre lösning är att posta alla mailutskick exempelvis här i forumet. Det ökar öppenheten för var som händer inom partiet (om än på lokal nivå), det inspirerar grannkommunen liksom andra kommuner i landet, och det möjliggör för bättre diskussion och uppföljning.

Jag håller dock med Jörgen om att det är en tråkig styrning och jag hoppas att IT-chefen tar upp förslaget.
Seriöst? Du uppmuntrar till slentriananvändande av forumet? Smygsadist. ;)

Men. Argumentet att det är en olycklig detaljstyrning är, i mina ögon, mycket starkt. Tiden för att dra tillbaka yrkanden verkar vara över, men jag kan iaf. meddela att jag kommer rösta mot min motion.