handdator

Visa fullständig version : Motion C11: Frågestund med partistyrelsen


Mötespresidiet
2011-04-04, 23:55
Det har länge pratats om att öka transparensen inom Piratpartiets organisation, inte minst av nuvarande och tidigare partistyrelser.

Som ytterligare ett led i detta pågående arbete så skulle det vara toppen om medlemmarna fick möjlighet till en frågestund via live videostream för att ställa frågor direkt om pågående arbete och tankegångar.


signerat: JP Anderson (#12191) Nicholas Miles (#12539) Peter Isaksson (#13343) Lucas Persson (#49426)

Anton Nordenfur
2011-04-06, 00:01
Bifall.

JohanL
2011-04-06, 12:03
Yrkar ett försiktigt Avslag

Att vid ett medlemsmöte besluta hur och hur ofta som styrelsen ska interagera med medlemmarna tycker jag är fel. Dels så låser vi då fast styrelsen vid en teknik som kanske inte är optimal i framtiden och dels riskerar vi att begränsa styrelsens interaktion med medlemmarna genom att ge dem känslan av att de då gjort sin plikt och inte behöver göra något mer.

Jag förstår dock idén och applåderar initativet även om jag anser att motionen och yrkandet blir missriktat. Den här typen av interaktion med medlemmar anser jag att man ska styra genom sitt val av medlemmarna i styrelsen och inte genom att styra styrelsen som en grupp.

Anton Nordenfur
2011-04-06, 14:13
Att vid ett medlemsmöte besluta hur och hur ofta som styrelsen ska interagera med medlemmarna tycker jag är fel. Dels så låser vi då fast styrelsen vid en teknik som kanske inte är optimal i framtiden
(jag klippte av ditt citat mitt i en mening, men fortsättningen hade ingenting att göra med mitt svar och därför tror jag inte det gjorde någonting)

En "live streamad frågestund" anser jag inte vara starkt knutet till en teknik som kanske inte är optimal i framtiden. Fel skulle ha varit om det direkt föreslogs att Bambuser skulle användas, eftersom Bambuser kan läggas ned eller få en konkurrent som är att föredra. Att ett sådant här möte streamas live anser jag vara mycket tidståligt, och jag förstår inte hur en mer optimal lösning kan hittas inom en snar framtid (decennium).

JohanL
2011-04-06, 17:05
"live streamad" kan t.ex. omöjliggöra en försening på tio sekunder med motiveringen att det inte är "live". Det omöjliggör också om styrelsen i framtiden väljer att hålla ett medlemsmöte i Globen och tar frågor live på scenen för att sen sända ut det i efterhand. Det senare tycker jag skulle vara ett fullgott alternativ till lagd motion men som motionen omöjliggör.

Extremexempel, men jag är säker på att man kan hitta andra mindre extrema exempel om man vill lägga mer tid på det.

Ravenna
2011-04-06, 21:32
Avslag.

Det behövs inte medlemsmötesbeslut på detta - skicka en motion till nästa styrelse istället, så kan de besluta om att köra 10 streamade frågestunder om de så önskar, eller köra en frågetråd i forumet istället, eller köra en öppen skype-chat eller en ventrilo-server om det passar de inblandade. Och skulle de inte vilja köra någon frågestund alls, då tycker jag att du kan återkomma till nästa medlemsmöte.

Börja med att FRÅGA STYRELSEN om de kan tänka sig detta. Min gissning är att styrelsen gladeligen skulle ställa upp och till och med tycka att idén var lysande. Det finns ingen anledning att slå in öppna dörrar - prova att knacka först. Det behövs inget tvång från medlemsmötet, en enkel fråga räcker långt!

JPAnderson
2011-04-07, 20:33
Detta är en fråga som jag anser att mötet skall ta ställning till och inte heller en orimlig tanke att "på papper" se till att en sådan frågestund bibehålls.
Att det är tekniskt möjligt ett bra tag framöver att streama sagda frågestund vet vi ju, motionen säger inte hur bara att det skall vara via streaming media. Detta så att så många som möjligt skall ha chans att delta.

Både styrelse och ledning har ju talat om en önskan till större transparens och kontakt med medlemmarna. Här har vi ett sätt.

Jag hade funderingar på om att lägga detta som ett yrkande till verksamhetsplanen men beslutade mig tillslut för en motion.

Isaksson
2011-04-07, 20:45
Jag yrkar:

Bifall till motionen.

Då jag själv står som underteknad kanske det inte kommer som någon
överaskning, men jag aser inte att det ligger till hinder att detta slås fast på
medlemsmötet.

JPAnderson
2011-04-07, 20:53
Tilläggas kan att denna motion ställer inga krav på hur eller när, utan bara att det sker och ett minimum på frekvensen.
Den är formulerad så att ledning/styrelse får största möjliga spelrum i fråga om just hur och när.

henrik_sundstrom
2011-04-09, 19:24
Bifaller med någon reservation.

Genom att tydligt formalisera denna sorts kommunikation med partiets medlemmar så särskiljer Piratpartiet sig från övriga partier.

Att använda ny teknik för att öka informationsutbyte och demokrati är väl typiskt Piratpartiet?

Så, även om denna motion ter sig överflödig för Piratpartister i allmänhet och kanske för nuvarande ledningen i synnerhet, så är det bra att bygga in partiets anda i dess stadgar. "Land ska med lag byggas."

Det vore dock önskvärt om motionen kunde formuleras så att den förhåller sig oavhängig tekniska specifikationer, men att den ändå visar på partiets strävan att bruka den senaste teknik som a) står till buds och b) är, mer eller mindre, allmänt tillgänglig bland medlemmarna.
(Ber om ursäkt för att jag postat samma svar i motion C12.)

Henry Rouhivuori
2011-04-09, 19:42
Lite överraskande att det kommer en sådan här motion. Man får lite östtyska vibbar.

Om PP vore ett statsbärande parti så skulle frågestunden ske i statlig television.

henrik_sundstrom
2011-04-09, 19:56
Lite överraskande att det kommer en sådan här motion. Man får lite östtyska vibbar.

Om PP vore ett statsbärande parti så skulle frågestunden ske i statlig television.

En televiserad östtysk frågestund skulle vara noggrant regisserad och långt ifrån transparent, men jag är tämligen övertygad om att detta inte är syftet med motionen.

Winston Smith
2011-04-21, 05:55
Detta låter som en operativ fråga så jag röstar nog nej till motionen.

rickard.andersson
2011-04-23, 14:23
Jag som medlem har inte för avsikt att detaljstyra på det här viset. Jag kan ställa mig bakom ambitionen att styrelsen ska vara transparenta och svara på frågor enligt bästa förmåga. Men denna typ av detaljfrågor är inget för partiets högsta beslutande organ.

Bra idé, fel plats. Avslag.