handdator

Visa fullständig version : Motion C12: Frågestund med partiledaren


Mötespresidiet
2011-04-04, 23:55
Det har länge pratats om att öka transparensen inom Piratpartiets organisation, inte minst av nuvarande partiledare Anna Troberg. Som ytterligare ett led i detta pågående arbete så skulle det vara toppen om medlemmarna fick möjlighet till en frågestund via live videostream för att ställa frågor direkt om pågående arbete och tankegångar.

Signerat:
JP Anderson (#12191)
Nicholas Miles (#12539)
Peter Isaksson (#13343)
Lucas Persson (#49426)

Anna Troberg
2011-04-05, 08:22
Glädjande nyheter. Det här är redan igång. Det finns redan tankar på att köra någon form av regelbundna livestreamade samtal inte bara med mig, utan även med andra personer i ledningen. Antagligen kommer vi, till exempel, att köra en livestreamad möjlighet att prata med ledningen redan i samband med ledningens afk-möte i mitten av maj. :-)

Denna motion är överflödig och jag yrkar därför avslag.

Anton Nordenfur
2011-04-05, 23:59
Visserligen säger Anna att det redan på gång, men jag tror ändå att det är viktigt att det är spikat och bestämt att det ska ske kontinuerligt, även om Anna skulle ändra sig och bli en ond diktator, eller om vi skulle byta partiledare.

Bifall

AndersLindbäck
2011-04-06, 00:03
Denna motion är överflödig och jag yrkar därför avslag.

+1


Motionsskrivaren kom till mig och ville jag skulle skriva under motionen.
Men då som nu - detta är ingen fråga som ett medlemsmöte bör rösta om.

IsakGerson
2011-04-06, 11:30
+1


Motionsskrivaren kom till mig och ville jag skulle skriva under motionen.
Men då som nu - detta är ingen fråga som ett medlemsmöte bör rösta om.

Och även om man tycker det: Verksamhetsplanen. Inte motion.

Davisx3m
2011-04-06, 18:29
KÄnns som att detta kan fixas utan att behövas skrivas in ngnstans.

Avslag!

Ravenna
2011-04-06, 21:34
Avslag.

Har ni provat att fråga partiledaren?

Det finns ingen anledning att slå in öppna dörrar - prova att knacka först. Det behövs inget tvång från medlemsmötet, en enkel fråga räcker långt! Jag är säker på att vår PL inte skulle ha något emot att ta en frågestund med hjälp av lämplig teknik vid något tillfälle. Det behövs inte medlemsmötesbeslut och tvång på något enkelt och roligt som man helt enkelt kan fråga om.

JPAnderson
2011-04-07, 20:34
Detta är en fråga som jag anser att mötet skall ta ställning till och inte heller en orimlig tanke att "på papper" se till att en sådan frågestund bibehålls.
Att det är tekniskt möjligt ett bra tag framöver att streama sagda frågestund vet vi ju, motionen säger inte hur bara att det skall vara via streaming media. Detta så att så många som möjligt skall ha chans att delta.

Både styrelse och ledning har ju talat om en önskan till större transparens och kontakt med medlemmarna. Här har vi ett sätt.

Jag hade funderingar på om att lägga detta som ett yrkande till verksamhetsplanen men beslutade mig tillslut för en motion.

Isaksson
2011-04-07, 20:44
Jag yrkar:

Bifall till motionen.

Då jag själv står som underteknad kanske det inte kommer som någon överaskning, men jag aser inte att det ligger till hinder att detta slås fast på medlemsmötet.

JPAnderson
2011-04-07, 20:52
Tilläggas kan att denna motion ställer inga krav på hur eller när, utan bara att det sker och ett minimum på frekvensen.
Den är formulerad så att ledning/styrelse får största möjliga spelrum i fråga om just hur och när.

henrik_sundstrom
2011-04-09, 19:22
Bifaller med någon reservation.

Genom att tydligt formalisera denna sorts kommunikation med partiets medlemmar så särskiljer Piratpartiet sig från övriga partier.

Att använda ny teknik för att öka informationsutbyte och demokrati är väl typiskt Piratpartiet?

Så, även om denna motion ter sig överflödig för Piratpartister i allmänhet och kanske för nuvarande ledningen i synnerhet, så är det bra att bygga in partiets anda i dess stadgar. "Land ska med lag byggas."

Det vore dock önskvärt om motionen kunde formuleras så att den förhåller sig oavhängig tekniska specifikationer, men att den ändå visar på partiets strävan att bruka den senaste teknik som a) står till buds och b) är, mer eller mindre, allmänt tillgänglig bland medlemmarna.

Winston Smith
2011-04-21, 05:55
Detta låter som en operativ fråga så jag röstar nog nej till motionen.