handdator

Visa fullständig version : Sänk/avskaffa skatten för artister


Leo Bergman
2006-06-12, 12:41
Om man nu månar om artister väl och ve borde man väl kunna införa en speciell skattelättnad för artister, eller kanske total skattebefrielse som i Irland?

Jag såg en miljöpartist nämnde det som ett alternativ och det framstår som ett ypperligt alternativ till en bredbandsavgift.

Som vi alla kan begripa skulle administrationen av en bredbandsavgift bli dyr och svår att administrera, och den skulle inte främst gagna artister utan de bolag som står bakom dem.Hur känner piratpartister i den frågan?

Skulle det vara en fråga som man anser rör fördelningspolitik och därmed inte lämplig att driva?

Jag kan förvisso förstå att man inte tycker det är statens ansvar att se till att musikindustrin överlever, och då den inte verkar vara i den kris de försöker utmåla såkanske det inte överhuvudtaget behövs några förändringar.

Men det vorde samtidigt bra om man vill göra sig av med gratisgenerationsstämpeln om man hade lagt fram förslag på hur artister skall kunna få bättre förutsättningar.

Kanske det finns sådana förslag och jag bara har missat dem?

Christian Engström
2006-06-12, 13:24
Leo Bergman (2006-Jun-12)Om man nu månar om artister väl och ve borde man väl kunna införa en speciell skattelättnad för artister, eller kanske total skattebefrielse som i Irland?

Det kanske är en jättebra idé. Eller inte. Det är i vart fall inte en fråga som vi lägger oss i.Ska man börja ha synpunkter på skatter och annan fördelningspolitik måste man ha en åsikt om allting i hela budgeten. Om man förespråkar att staten ska använda 100 miljoner (eller någon annan summa) till att sänka skatten för en viss yrkesgrupp, då måste man i hederlighetens namn berätta hur man har tänkt att betala det. Ska vi höja skatterna för någon annan, eller ska vi göra nerdragningar någon annanstans i budgeten?Ett parti som inte kan svara på den frågan kan med fog anklagas för att bara tycka "gratis är gott, men godast av allt är valfläsk". Att alla de andra partierna uppför sig på precis det sättet är ingen anledning för oss att sjunka till den nivån. Vi pirater håller oss för goda för den typen av ohederligt röstfiske, helt enkelt.Vi är ett rent idéparti som slåss för bra och förnuftiga spelregler i samhället, så att vi dels kan värna demokratin och yttrandefriheten på nätet, dels kan ta tillvara de fantastiska nya möjligheter som den nya tekniken erbjuder oss alla.Att sköta fördelningspolitiken överlåter vi åt de andra partierna. Bara på det viset kan vi behålla trovärdigheten i vår vågmästarstrategi (http://www2.piratpartiet.se/vagmastarstallning), och undvika att hamna i höger/vänster-träsket.

Leo Bergman
2006-06-12, 14:32
Så det samma gäller då tex en eventuell bredbandsavgift?

Skulle ni rösta för det om ni satt i en regering som utlovat ert stöd till de frågor som direkt rör det tre kärnpunkter som finns?Där är det väl definitivt tveksamt om man kan anse att det endast rör sig om fördelningspolitik, utan har väl även med piratpolitik att göra?

Jag skulle påstå att en sänkt artistskatt inte är en väsentligt annorlunda fråga utan bara en aning annorlunda sätt att angripa problemet, om det nu finns något sådant :)

Visst, bredbandsavgift är väl inte menat att hamna i skattkistan och är helt enkelt tänkt att gå in på jättarna inom nöjesindustrins konton, men det är fortfarande ett förslag till lösning på samma problem.Om det är så att man anser att bredbandsavgift och sänkt skatt för artister främst hör till fördelningspolitik så lämnar man det öppet för etablerade partierna att skapa en lösning som främst gynnar de stora bolagen i nöjesindustrin.

Då har man en situation då ni får igenom kravet på att fildelning skall vara lagligt, men era samarbetspartners klubbar igenom en lag där vi skall betala en kraftig avgift till skiv- och filmbolagen.

Jag skulle personligen hellre se en policy som tillåter att ni aktivt tar del i frågor som berör fördelning av pengar då det gäller just kultur och integritet.

Jag vet inte hur det fungerar i detalj, men bara för att man skulle föreslå eller rösta för sänkt skatt för artister är det väl inte nödvändigt att ta beslut om en allmän skattenivå eller hur mycket pengar som skall gå till sjukvården?

Jag förmodar att det förslag man skall rösta på skall specificera hur förslaget skall finansieras?

Om man inte anser det som väsentliga frågor så röstar man för eller mot förslaget baserat på de aspekter man ser som viktiga då det gäller fri kultur och stark integritet?Säg hypotetiskt att S, V och MP bildar regering med PP.

S är för bredbandsavgift, men MP och V vill hellre se en sänkt skatt för artister.

Skulle ni välja att stödja ett förslag, har ni lämnat över era röster till ett parti genom ett tidigare avtal för att få igenom andra krav eller skulle ni bara kunna rösta mot en bredbandsavgift men inte för en sänkt artist skatt?

Christian Engström
2006-06-12, 20:20
Leo Bergman (2006-Jun-12)Så det samma gäller då tex en eventuell bredbandsavgift?

Ska man se det helt strikt borde vi kanske inte ha några invändningar mot en eventuell bredbandsskatt, eftersom vi inte vill lägga oss i skattepolitiken. Detta i så fall under förutsättning att skatten verkligen går in i statsbudgeten, så att det är en riktig skatt vi talar om.Men samtidigt är ju just den här skatten ett så illa genomtänkt förslag att vi inte kan låta bli att säga vad vi tycker. Det handlar precis bara om att de nuvarande riksdagspartierna upptäckte fildelningsfrågan för en vecka sedan, och hasplar ur sig det första som dyker upp i huvudet.De nuvarande riksdagspartiernas förslag är alltså att staten först ska betala ut bidrag till bredbandsutbyggnad (som idag), och att man därefter ska lägga en straffskatt på bredbandsanvändning. Var finns logiken? Är det verkligen sant att en straffskatt på användandet av modern teknik är bästa sättet för Sverige att hålla sig i utvecklingens framkant?Som sagt, egentligen lägger vi oss ju inte i hur statens utgifter finansieras och vilka objekt som beskattas. Men när man hör något som bara är ogenomtänkt måste vi ju ändå ha rätt att påpeka det.Visst, bredbandsavgift är väl inte menat att hamna i skattkistan och är helt enkelt tänkt att gå in på jättarna inom nöjesindustrins konton

I så fall är vi emot. Staten ska inte utfärda beskattningsprivilegier åt privata företag, och använda rättsapparaten för att driva in dem. Företag som inte klarar av att försörja sig själva ska försvinna och lämna plats åt nya.Om Sony BMG hade ägnat mer tid åt att förnya sina affärmodeller, och mindre tid åt att infektera sina cd-skivor med rootkit-virus som förstör datorn för deras kunder, skulle de kanske inte haft anledning att känna sig så hotade. Men klarar de inte av att ställa om sin verksamhet efter de förändrade förutsättningar som den tekniska utvecklingen medför, finns det ingen anledning för staten att hålla dem under armarna med konstgjord andning.

Leo Bergman
2006-06-12, 23:16
Tack för ditt uttömmande svar på frågan.Då det gäller bredbandsavgift så förmodar jag att de flesta medlemmar håller med om att det är en dålig idé och att det är tvivelaktigt om man kan anse att det överhuvudtaget har med fördelningspolitk att göra.

Så jag kan bara hålla med om vad du säger på den punkten.Då det gäller sänkt skatt för artister så är det förvisso helt klart en fördelningspolitisk fråga.

Men att den skulle vara höger-vänster har jag svårt att se, så att man tex. skulle förlora en massa vänsterväljare pga av att man röstar i en sådan fråga tror jag inte är stor.Nu är inte min avsikt att kritisera er inställning till hur ni skall hantera den makt ni kommer få efter valet.

Jag tycker det är en utmärkt ståndpunkt att ni inte lägger er i frågor som inte berör någon av era kärnpunkter, och det är tack vare det jag tycker det känns ok att rösta för första gången på många val.Jag kan hålla med om att det inte verkar vara mycket av ett problem med hur artister skall försörja sig, så visst behöver man inte ta ställning till förslag på en lösning, även om det säker skulle vara fantastisk PR om ni kunde komma på ett förslag som var förnuftigare än de som har diskuteras av de etablerade partierna.

Men om man väljer att ta ställning mot bredbandsavgift och sänkt artistskatt skulle komma som ett alternativt förslag skulle jag anse att det vorde lite märkligt att inte kunna rösta i en sådan fråga.

Åtminstone skulle det finnas möjlighet för partiet att diskutera om de vill ta ställning då det faktiskt berör området fri kultur.Ett extrem exempel:

Ponera att ni har en samarbetsparter som ni gett bort era röster till i frågor som rör fördelningspolitik .

De bestämmer sig för att man skall nu ta pengar ur stadskassan och ge dem till EMI och Warner Brothers för att det är så synd om dem.Skulle ni ha avsagt er att rösta i den frågan för att det rör fördelningspolitik?

Om ni skulle kunna rösta nej, varför skulle ni inte kunna rösta rösta ja till ett annat förslag om partiet enades om att det verkade vettigt?