handdator

Visa fullständig version : Mötet i Borlänge den 11fte juni.


Nicklas W Bjurman
2006-06-12, 16:08
Igår hade vi möte i Borlänge, självfallet eftersom det är ett öppet möte kan medlemmar så väl som icke medlemmar finnas närvarande närhelst på ett möte. Det samlades runt 10 väldigt engagerade personer samt att jag fick en del återbud innan mötet så det finns mer människor som vill engagera sig. Mötet varade i cirka 45 minuter. Oerhört produktiva 45 minuter ute i solen i Liljekvista parken.<br>
<br>
Mycket diskuterades det om valmaterial och då speciellt kvalitén på valmaterialet. Det är väldigt lite material som finns tillgängligt på internet som är av bra kvalité. Texterna kan vara för komplicerade(Ingen vill läsa mycket), för fildelnings inriktade(Fildelning är bara en effekt av vad partiet vill), inaktuella(TPB associerade), intetsägande(Står inte vad partiet vill), kryptiska("Bodströmsamhäller kryper närmare"), använder annan loga än Piratpartiets(TPB skeppet) eller till och med Personangrepp(Slår tillbaka direkt mot en själv). Mycket av materialet kan göra mer skada än nytta och borde tas bort enligt oss på mötet.<br>
<br>
Det var enighet i mötet att Piratpartiet redan nått ut till den yngre generationen och information som går ut på papper riktar sig först och främst till målgruppen som inte vet om oss i och med razzian. Därför att denna målgrupp kan ha till exempel en folder för sin enda källa till information om Piratpartiet. Affisherna används för att skapa nyfikenhet och till mindre del informera om Piratpartiets frågor men mest för att namnet ska bli känt hos många fler personer.<br>
<br>
Vad vi behöver är affisher som tar upp de frågor vi driver för. Affisher som har ett slagkraftigt fras som kan skapa nyfikenhet hos väljarna. Flygblad som kan delas ut när man informera om Piratpartiet samt foldrar som kan användas för att informera om vad exakt Piratpartiet vill och förhoppningsvis inte vara en slit och släng vara så som affisher och flygblad tenderar att vara.<br>
<br>
Därför bestämdes det att till nästa möte ska skriva vårat eget material samt leta upp det urval av bra material på nätet som vi tycker kan användas i kampanjen. Ta med det till nästa möte och diskutera det gemensamt vad som kan användas.<br>
<br>
Kampanjandet har också redan börjat. På eget initiativ av medlemmarna har det satts upp affisher bland annat i Centrum och dagen då det är Studenten då många människor samlas på ett fåtal platser. Flygblad har delats ut i postlåder och arbetet fortsätter med affishering. <br>
<br>
Under semestern ska vi försöka synas i Kupolen och prata med människor. Vi diskuterad regler och rättigheter att synas på allmänna platser som är privat ägda och kommer att ta kontakt med polisen innan vi börjar den kampanjen.<br>
<br>
Vi ska också synas i skolorna i början av höstterminen. Jag som Lead ska ta kontakt med skolorna för att försöka boka tid för att informera förstagångsväljare. Kom fram till att det kommer att krävas hög expertis och en person eller helst personer som kan prata för att detta ska genomföras.<br>
<br>
Det finns två större tillställningar i Borlänge som är värt att ta vara på. Dels är det Peace & Love och dels Dalecarlia. Vi kommer att vara närvarande på båda tillställningarna för att informera. Det är olika målgrupper vid dessa tillställningar Ungdomar utan eller med mindre dataintresse på Peace & Love och Föräldrar samt personer som inte pratar Svenska på Dalecarlia. Därför kommer vi ha information om Partiet på Engelska också vid Dalecarlia Cup. <br>
<br>
Jag tvivlar inte på att mer kampanjande än detta kan komma att diskuteras och då speciellt våran närvaro under den tiden tradionella partier sätter upp valstugor. Vi vill nog synas på mer platser än vad de tradionella partierna syns på.<br>
<br>
Vi kom fram till att vi behöver nå den äldra generationen och hur man gör det. Vi kom till slutsatsen att tidningar är förmodligen det bästa sättet att nå fram till dom. Vi diskuterade hur lokaltidningarna vill ha arbetet gjort åt dom. Deras drömtillvaro är att få artiklar skickade på e-mail så att de inte behöver jobba oerhört mycket på dom.<br>
<br>
Vi kom också fram till att vi vill skapa debatt alldeles innan valet någon gång i september. Att försöka provocera fram en debatt genom att skriva till tidningarna. Göra egen granskning på ämnet demokrati och bjuda in pressen och allmänheten till konference över vad vi har funnit genom granskningen av etablissemangen och de konsekvenser som lagarna har åstadkommit. Samt att informera pressen om Rickards besök i Dalarna.<br>
<br>
Att använda insändare för att skapa debatt och få formulera oss så som vi vill. Därför skriver vi en varsin insändare tills nästa möte som vi tar med oss.<br>
<br>
Inför nästa möte har en av medlemmarna tagit på sig uppgiften att sy en Piratparti flagga. Oerhört tacksamt att en Flagga kommer att sys. Vi borde alla sy flaggor för att använda vid olika tillställningar och informationskampanjer.<br>
<br>
Vi pratade också om Mikas möjlighet att komma till Dalarna för argumentationsträning. Något som kan komma väl till pass om vi ska ut till skolorna och informera vilket jag anser är en nödvändighet.<br>

Rheo
2006-06-12, 23:28
Till nästa möte så tycker jag att ni kan passa på att meddela tid och plats i förväg så att man vet att man ska komma. Skicka gärna ut e-post till samtliga av partiets medlemmar i Dalarna. Jag tror att det är många nu som har blivit medlemmar och sen bara väntar på att det ska hända något. Dessa går att aktivera genom att via e-post bjuda in till sammankomst.Jag antar att tidningarna vill ha insändare med lokal prägel eller åtminstone något som direkt berör Dalarnas invånare - "Sluta skicka Darin-bilder på MSN. Bert Karlsson svälter". Vi får se om det går ihop.http://sv.wikipedia.org/wiki/Insändare

http://sv.wikibooks.org/wiki/Insändarskola

Nicklas W Bjurman
2006-06-13, 00:18
Jag skickade ut en kallelse till Borlänge/Falun då det är de ställena jag kunde skicka ut kallelser till. Folk är engagerade men inte nödvändigtvis beredda att åka till Borlänge för ett möte på 45 minuter. Inge från Falun kom till exempel och det är lika stort medlemsantal som i Borlänge.Detta visar på att vi måste jobba mer lokalt.

PaaDii
2006-06-16, 04:48
Jag skulle gärna ha kommit om det varit närmare. Dock blir det svårt då man vill ha möten så centralt som möjligt.

Ska se om man kan närvara vid något annat möte om så blir.