handdator

Visa fullständig version : Mozart var pirat


Christian Engström
2006-06-13, 10:08
Jag fick ett mail med en länk till <a href=http://www.masmenosuno.com/?p=131>ett blogginlägg på spanska</a>, där någon menar att Mozart är piraternas skyddshelgon.Historien handlar om hur Mozart kopierade Gregorio Allelgri's "Miserere Meu, Deus" från 1638 (efter att bara ha hört den), och anpassade och återanvände den i sin egen produktion. Påven Urban VIII hade förbjudit verket att spelas utanför Vatikanen.Min spanska är inte tillräckligt bra för att översätta blogginlägget, men kanske det finns någon annan som kan hjälpa till och posta översättningen här. Under tiden kan alla njuta av bilden: :)http://www.masmenosuno.com/wp-content/uploads/2006/06/wolfgang-amadeus-mozart.jpg

Daniel.Lecoq
2006-06-13, 10:35
jag körde den snabbt genom ett översättnings program till engelska, då min spanska är lite rostig, och jag tänkte att andras spanska är lika rostig, dålig översättning, men det går iallaf att lista ut vad det handlar om...The monopolization of the culture or the feelings of property of the music are not patrimony esclusivo of our time. Toward 1638 Gregorio Allelgri composed one of the works more sobrecogedoras than I have listened, Allegri without being a genius musical achievement musicar the salmo Miserere Mei, Deus and to give rise to an exquisite work. Such it was the beauty of the Miserere of Allegri that the Pope Urban VIII prohibited, on pain of excommunication and worse things I suppose, the exit of the score of the Vatican one and any type of copy so that that alone almost divine work could be listened in the sistine chapel in holy week, tradition that even remains. As not, this law had its holes for the powerful and a pair of copies you left first for Leopoldo I of Austria and later for the religious one Giovanni Battista Martin.And this was thus until in 1770 a young musician that already harvested triumphs to its 14 years I arrive al Vatican and I listen the work of Allegri in the sistine chapel. That youth was Wolfgang Amadeus Mozart, that with so alone with hearing once, alone once, the Miserere and using its genius managed to transcribe it totally and even he was permitted to do him some small corecciones. And thus the Miserere left the sistine one and could be copied and distributed for the joy of the humanity.We do not have the genius of Mozart, but their equivalent one podria to be the technologies that surround us and that so well we use. All we know who are our Urban VIII and Leopoldos I of Austria. And the push because nobody have patent on the culture, that nobody abduct it and he gag he cannot disappear. The difference among before and now he is that to Mozart they praised it for their feat and even they came they decorate it and nobody I call him dirty pirate not even they excommunicated it. And as I escape from this pursuit I propose to name to Mozart Boss of the Pirates. Genuine boss, with its religious picture card and all.

mhenoch
2006-06-13, 21:53
Kanske nåt sånt här:Mozart, piraternas skyddshelgonMonopoliseringen av kulturen eller ägandekänslor gentemot musiken är inte ett arv från enbart vår egen tid. Året var 1638 när Gregorio Allegri komponerade ett av de mest underspridda verk jag har hört. Allegri lyckades, utan att vara ett musikaliskt geni, tonsätta psalmen "Miserere Mei, Deus" och lämna plats för ett utsökt verk. Så vacker var Allegris Miserere att påven Urban VIII förbjöd, med bannlysning eller ännu värre saker (antar jag) som straff, att partituret eller varje sorts kopia skulle lämna Vatikanen, så att detta nästan gudomliga verk bara skulle kunna höras i Sixtinska kapellet under påskveckan, en tradition som fortfarande följs. Naturligtvis hade denna lag vissa kryphål för de mäktiga, och ett par kopior gick ut, först för Leopold I av Österrike och sedan för munken Giovanni Battista Martin.Och så förblev det tills år 1770 en ung musiker som skördade triumfer redan vid 14 års ålder kom till Vatikanen och hörde Allegris verk i Sixtinska kapellet. Denne yngling var Wolfgang Amadeus Mozart, som efter att en gång, en enda gång, ha hört Miserere och med hjälp av sitt geni lyckades transkribera det i sin helhet och dessutom tillät sig göra vissa mindre rättelser. Och så lämnade Miserere det Sixtinska kapellet och kunde kopieras och distribueras för mänsklighetens njutning.Vi har inte Mozarts geni, men dess motsvarighet skulle kunna vara tekniken som omger oss och som vi använder så väl. Vi vet alla vilka våra Urban VIII och Leopold I av Österrike är. Och drivkraften att ingen ska ha patent på kulturen, att ingen ska kunna kidnappa den och göra den tandlös, kan inte försvinna. Skillnaden mellan förr och nu är att Mozart berömdes för sin bedrift och dessutom fick utmärkelser, och ingen kallade honom smutsig pirat eller ens exkommunicerade honom. Och eftersom han undkom denna förföljelse föreslår jag att Mozart utnämns till Piraternas Skyddshelgon. En riktig beskyddare, med helgonbild och allt.http://www.masmenosuno.com/wp-content/uploads/2006/06/wolfgang-amadeus-mozart.jpgDet fattas bara att skriva en böneramsa åt honom, men det överlämnar jag åt er.

brtkrbzhnv
2006-06-16, 12:53
Öh, läsen I ej Copyriot (http://copyriot.blogspot.com/2006/04/p2-presenterar-releasegruppen-mozart.html)?