handdator

Visa fullständig version : Protokoll för kampanjmöte 2011-06-20


Sargoth
2011-06-21, 14:51
Kallade: Mikke, Drott och JRL
Närvarande: Mikke, Drott och JRL

1. Mikke stiger ned från kampanjledarrollen, Drott stiger upp som tillfällig tillförordnad
Bifalles enhälligt.

2. Beslut om att delegera sökandet efter ny kampanjledare uppåt
Bifalles enhälligt.

3. Beslut om att sparka igång arbetsgrupperna efter Almedalen
Bifalles enhälligt.

4. Beslut om att sparka igång arbetet med Aktivistbok 2.0 samt delegera detta till Textgruppen
Bifalles enhälligt.

5. Övrigt
Mikke blir kvar som ansvarig för Ljudgruppen. Förarbeten till arbetsgrupperna inleds omgående.

Vid tangenterna / Johanna Drott