handdator

Visa fullständig version : Informations sfärer


Henrik Rydberg
2006-06-14, 10:37
Det privata sfären:

Hur många gånger jag får orgasm. Vad jag tänker på. Är uppgifter endast jag ska ha rätt att samla. Detta är vad jag antar Piratpartiets intigritets politik innebär.Den statliga sfären:

Information väsentlig för underättelsetjänsten och rikets säkerhet. Väldigt få uppgifter bör lagras. Polisens utredningar bör också placeras här.Den offentliga sfären: (Uppgifter som alla har tillgång till).

En utbyggd offentlig sfär kan bekämpa mycket mygel och korruption. Skatteverket lämnar ut uppgifter. Uppgifter om Pengar och andra tillgångar är utmärkt att lägga i den offentliga sfären. Jag anser att man mycket väll kan placera uppgifter i den offentliga sfären så länge det sker organiserat.Övriga register:

Uppgifter som samlas för ett särskilt syfte. Ex damp forskning. Uppgifter som endast får lämnas ut till vissa personer. PP politik som jag har förstått den är att man har rätt att slippa hamna i såna här register om man inte vill.

IlyaZ
2006-06-14, 10:45
Utåt sett är väl (nästan) alla partier för att skydda den personliga integriteten. Jag tror inte staten är det största problemet vad gäller detta, utan de privata företagen. Det är de och inte staten som producerar spyware, spam och bygger in övervakningsfunktioner i sina program. Det är i regel de privata företagens tjänster som man kommer i kontakt med mest. Men visst är det så att samhället på alla fronter sakta glider till mer totalitära breddgrader. Varför är det så? Vad är drivkraften? Det sker inte av sig självt. Vem tjänar på det?Staten och Bodström går de multinationella företagens ärenden.

Det är bara att se på hur polisens befogenheter flyttats över till Antipiratbyrån.

exodus
2006-06-14, 11:05
IlyaZ (2006-Jun-14)Word!