handdator

Visa fullständig version : Går det att inte blanda in fördelningspolitik?


Robobengt
2006-06-14, 15:00
Om man går efter hypotesen att vi inte bara blir invalda, utan dessutom lyckas få den sittande regeringen att omedelbart kämpa för våra krav, skulle väl detta ställa krav på en ganska grav ekonomisk omställning? Denna omställning måste ju finansieras. Gäller det då att det är regeringspartiet/partiernas skyldighet att fördela dessa resurser på ett sätt som gör att omställningen fungerar?Eller har jag helt missat något?

adler
2006-06-14, 18:34
Det är deras förbannade skyldighet att göra något vettigt för en gångs skull, lite grann ska de sittande partierna få jobba för att kompensera för det folkfientliga styret... hehe.. inte mer än rätt. Vi bör väl ta reda på vad våra egna väljare tycker i frågorna, om det någonsin blir aktuellt att själva försöka finansiera något. Men såvitt jag kan se finns det ingen ekonomisk förlust med våran tänkta politik, det är inte frågan om att införa något som kostar pengar, snarare ta bort något som suger resurser ur vårat rättsystem och byråkratiska maktapparat. Även patent kostar pengar i handläggningstider, anställda etc. Att jaga fildelare är inte gratis heller.