handdator

Visa fullständig version : 2011-09-15 PC-Beslut: Prop Budget 2012


Leffelini
2011-09-15, 22:58
Vid brådskande ärenden kan Per-capsulam-beslut begäras av styrelsens sammankallande. När ett per-capsulam-beslut önskas, så postas en tråd i forumet. SMS går ut till alla styrelseledamöter om att ett per-capsulam-beslut är postat.
Om en absolut majoritet av samtliga ordinarie ledmöter svarat ja/bifall i forumet, på ett verifierbart sätt, efter 24 timmar och ingen svarat nej/avslag, har beslutet gått igenom.
Om alla ordinarie svarat ja/bifall före 24 timmar, har beslutet gått igenom.
Om en enda ordinarie däremot säger nej, faller beslutet.P-C Beslut angående Proposition om Budget för 2012
Bakgrund:

Styrelsen noterade i protokollet för mötet den 10/9-11/9 att styrelsen inte skulle lägga proposition på budget inför höstmötet, men missade då stadgeparagrafen som uttryckligen säger detta (då en annan stadgeparagraf säger att styrelsen kan ändra budget mellan möten). Därför behöver styrelsen fastställa en proposition för Budget inför höstmötet.Styrelsen beslutar;

att utifrån det bifogade underlaget fastställa propositionen om Budgeten för 2012

Emil Isberg
2011-09-15, 23:37
JA

samface
2011-09-16, 00:03
Jag röstar bifall.

infallsvinkel
2011-09-16, 06:21
Om jag förstått sammanhanget rätt är det alltså så här:

Stadgepunkten 4.5.2.a. är en bugg. Den glömde tas bort när ansvaret för budgeten flyttades till styrelsen (vilket var en både bra och nödvändig förändring).

Till vårmötet lades två motioner om att ta bort den och de gick igenom i jämkning, och har således fått en första läsning. Men buggen kvarstår ännu inför höstmötet.

Så det är nog förståeligt att vi missade detta.

Jag röstar: JA.

Henrik Brändén
2011-09-16, 08:06
Jag röstar: JA

Richie
2011-09-16, 09:57
Ja.

Mårten Fjällström
2011-09-16, 10:17
Ja.

Attsatsen gäller ju delegering för att lösa det problemet med stadgeövergången. Men jag vill notera att budgeten som den ligger som bilaga fortfarande innehåller ett fel som jag påpekade på styrelsemötet: överskott från föregående år är inte en intäkt, det är ett sätt att täcka ett negativt resultat. Nu är det inte den bilagan som beslutas om, så om mötet bifaller attsatsen finns det gott om tid att ändra till styrelsemötet som faktiskt beslutar budget.

Leffelini
2011-09-16, 10:44
Bifall

Rick Falkvinge
2011-09-16, 22:53
Ja. (23:53)

Leffelini
2011-09-16, 23:13
8 personer har svarat Ja/Bifall inom de 24 timmarna och beslutet har därför bifallits.