handdator

Visa fullständig version : Motion A02: Stadgeändring, särskilja på styrelsen och ledningen (andraläsning av vårmötets motion A11) [bifallen]


Mötespresidiet
2011-09-19, 00:10
Motion A02: Andraläsning av motion A11: Stadgeändring, särskilja på styrelsen och ledningen från vårmötet 2011.
Idag särskiljs inte styrelsen och ledningen, två uppdrag där den ena beror på den andra. Skälet till att man på förra årsmötet tog bort separeringen mellan ledning och styrelsen var att vi i så fall skulle tvinga att kasta ut vissa personer från styrelsen alternativt ledningen, men att vi som organisation ändå rör oss mot det hållet.

Vår uppfattning, efter att ha sett vilka som nominerats och tackat ja till styrelsen, är att vi snarare rör oss mot motsatt håll. Det rimmar också illa med stadgans "Ansvarskedjan måste vara obruten, det vill säga, mandat och ansvarsutkrävande måste alltid följas åt" som snarare talar om att man måste särskilja rollerna för att kunna utkräva ansvar.

Att stora delar av ledningen sitter i styrelsen medför att ansvarskedjen inte är fullständigt obrutbar då samma personer kan döma sig själva. Ändringen kräver beslut på två på varandra följande medlemsmöten.

Signerat:
Nils Agnesson
Mikael Holm
Jonatan Gonte Kindh
Andreas Bjärnemalm

Förändring av detta yrkande är inte möjligt då mötet endast ska ta ställning till yrkandet i en andra läsning.

Andreas Bjärnemalm
2011-10-11, 19:03
Jag har kommenterat på yrkande A02-Y01:att i stadgan lägga till en ny punkt: 3.3.2 Medlem av partiledningen får inte inneha någon av posterna i partistyrelsen.Partiet har det senaste året arbetat för en separation mellan styrelsen och ledningen. Genom att bifalla andra läsningen av detta yrkande kan vi äntligen fullfölja det arbetet, och därmed börja leva upp till stadgans krav om att ansvarskedjan måste vara obruten.

Andreas Bjärnemalm
2011-10-11, 19:09
Jag har kommenterat på yrkande A02-Y02:att en övergångsregel antas som lyder: "De personer som innehar styrelsemandat när denna stadgeändring träder i kraft fullgör sin mandattid opåverkat av ändringen."När de personer som idag innehar plats i både styrelsen och ledningen valdes till styrelsen fanns ingen regel som sa att de inte samtidigt fick inneha en post i bägge funktionerna. Därmed tycker jag det är rätt och riktigt att inte i efterhand tvinga dem att välja mellan att lämna styrelseuppdraget eller lämna partiledningen.
Låt dem fullgöra sitt mandat i styrelsen och när det sen löpt ut och det är dags att kandidera på nytt vet de i förväg vad som gäller och har kunnat fatta sitt beslut baserat på det.

Emil Isberg
2011-10-13, 04:51
Jag anser att ledning och styrelse redan är tillräckligt separerade. Det är endast styrelsens sammankallande som även sitter i ledningen, och det ser jag enbart som något som hjälper samarbetet.

Dessutom hindrar förslaget oss från att relativt snabbt anpassa organisationstoppen efter vad för behov som finns, och risken är stor att framtida styrelse blir drabbad av det.

Så jag yrkar därför avslag.

agnesson
2011-10-13, 11:37
Jag anser att ledning och styrelse redan är tillräckligt separerade. Det är endast styrelsens sammankallande som även sitter i ledningen, och det ser jag enbart som något som hjälper samarbetet.

Anser du att partiet bryter mot sin stadga "3.3.6 Ansvarskedjan måste vara obruten, det vill säga, mandat och ansvarsutkrävande måste alltid följas åt. " när man kan sitta i partistyrelsen och samtidigt i partiledningen?

Jag anser det. Det blir oerhört problematiskt att som styrelseledamot anse att partiledaren gör ett dåligt jobb och måste avsättas.

Johan mlg Karlsson
2011-10-14, 11:20
Dessutom hindrar förslaget oss från att relativt snabbt anpassa organisationstoppen efter vad för behov som finns, och risken är stor att framtida styrelse blir drabbad av det.

Fast å andra sidan så gör det så vi slipper sådanna situationer som vi hade för bara ett halvår sedan när både styrelse och ledning var samma personer, varken styrelse eller ledning fungerade och de flesta aktiva medlemmar hatade sönder på varandra, till stor del pga den maktfullkomlighet som fanns i styrelse/lednings-gruppen då.

Jag har inget principiellt emot ett system där styrelse och ledning är samma personer. Men ska vi ha ett sådant system så måste vi anpassa stadgan för det och inte bara blunda för att vi har en jättelik elefant mitt i vardagsrummet.

JPAnderson
2011-10-14, 15:55
Jag ser ingen anledning till att nu backa det påbörjade arbetet med att skilja på styrelse och ledning.
Det är SKITBRA! att vi gör detta.

Och som Johan skriver så var det oerhört problematiskt, av redan givna anledningar, när styrelse och ledning var i princip en och samma klunga.

Jag sa det redan i förra mötet, vi måste få ett slut på halvmesyrer i det här partiet och tydligen är en klar majoritet av medlemmarna också för denna delning.

Emil Isberg
2011-10-14, 18:24
Anser du att partiet bryter mot sin stadga "3.3.6 Ansvarskedjan måste vara obruten, det vill säga, mandat och ansvarsutkrävande måste alltid följas åt. " när man kan sitta i partistyrelsen och samtidigt i partiledningen?

Jag anser det. Det blir oerhört problematiskt att som styrelseledamot anse att partiledaren gör ett dåligt jobb och måste avsättas.

Jag anser att Ansvarskedjan är en missuppfattning såsom den är formulerad inom Piratpartiet. Jag yttrar ofta att ansvarskedjan inte används och heller inte bör användas inom Piratpartiet (https://emilisberg.wordpress.com/2010/10/11/ansvarskedjan-anvands-inte-och-ska-heller-aldrig-finnas-2/). För utveckling av detta föreslår jag att man följer länken.

När det gäller överlapp i den odefinierade ledningsgruppen (Anna Troberg är den egentligen ledningen, övriga är inkallade för att hjälpa PL) och den väldigt formellt definierade styrelsen (alla styrelseledamöter är förtroendevalda på ett specifierat mandat) så har det inget med någon formell ansvarsfördelning att göra. En enskild styrelseledamot representerar aldrig styrelsen. Styrelsen lämnar mandat till ledningsgruppen (partiledningen) så att ledningsgruppens medlemmar kan representera hela partiet på ett mer långtgående sätt än någon annan. Oavsett överlapp finns det ingenting i ansvarsfördelningen som på något sätt kan skapa ett problem.

Situationen vi hade tidigare var att det var mycket stor överlapp mellan de som satt i styrelsen och de som satt i ledningen. Den situationen har vi knappast idag. Eller har jag fel?

Johan mlg Karlsson
2011-10-14, 18:36
Situationen vi hade tidigare var att det var mycket stor överlapp mellan de som satt i styrelsen och de som satt i ledningen. Den situationen har vi knappast idag. Eller har jag fel?

Nej, vi har inte den situationen idag, just för att Anna, tack vare den här motionen, valde att planera lite i förtid och dra isär redan innan det var nödvändigt.

Utan den här motionen så har vi inget som säger att det inte kommer bli så igen som det var innan. Och kostnaden för att dra igenom den här motionen är i dagsläget nästan marginell eftersom det är EN person som påverkas.

Emil Isberg
2011-10-15, 11:35
Nej, vi har inte den situationen idag, just för att Anna, tack vare den här motionen, valde att planera lite i förtid och dra isär redan innan det var nödvändigt.

Kan man inte nöja sig där? Ibland räcker det med att sätta upp vapen längs gränsen för att få grannlanden att inse att man menar allvar. Man behöver inte fortsätta med att invadera om man redan har fått större delen av det man efterfrågade.

Johan mlg Karlsson
2011-10-15, 13:28
Kan man inte nöja sig där? Ibland räcker det med att sätta upp vapen längs gränsen för att få grannlanden att inse att man menar allvar. Man behöver inte fortsätta med att invadera om man redan har fått större delen av det man efterfrågade.

Jag tycker inte det. För vi har *inga* garantier för att det inte går tillbaka till som det var förut. Du själv pratar om att det skulle kunna vara en bra lösning i framtiden:

Dessutom hindrar förslaget oss från att relativt snabbt anpassa organisationstoppen efter vad för behov som finns, och risken är stor att framtida styrelse blir drabbad av det

Jag anser att det vore katastrof ifall det hände. Igen.

JPAnderson
2011-10-15, 13:54
Jag förstår verkligen inte varför man skulle nu mitt i andra läsningen av denna motion, som är en sund sådan med en riktig garanti på särskiljning av ledning och styrelse, ska ta två steg bakåt och säga; "hey, vi har löst detta nu, vi skiter i denna motion och hoppas att samma sak inte sker i framtiden". Förlåt men jag förstår verkligen inte.
Ska vi fortsätta vara ett parti fylld av mjäkeri och halvdant genomförda beslut eller vill vi se ett parti som styr upp skutan rätt och börjar ta saker på allvar?

Henry Rouhivuori
2011-10-15, 14:07
Dessutom hindrar förslaget oss från att relativt snabbt anpassa organisationstoppen efter vad för behov som finns, och risken är stor att framtida styrelse blir drabbad av det.
Om en styrelseledamot utses till vice partiledare så skall denne avgå från styrelsen. Det kan annars bli förvirrat och ansvarskedjan bryts.

DL och neråt ingår inte i partiledningen. Var det någon annan funktion inom ledningen du hade i tankarna. ...

Cernael
2011-10-17, 16:13
Man skulle kunna definiera partiledningen till att omfatta endast partiledaren, eventuella vice partiledare, samt partisekreteraren (och eventuellt den av partisekreteraren utsedda ekonomiansvarige), men då tror jag att 6.2.4 Partiledaren kan välja att utse ytterligare personer till partiledningen. behöver formuleras om lite - eller strykas. Av ledningen utsedda projektledare (Marits nuvarande roll som utbildningsansvarig är ett bra exempel) skulle kunna falla under 6.2.8 Partiledaren kan välja att adjungera ytterligare personer till partiledningens möten. istället, kanske.

JorgenL
2011-10-23, 00:50
Jag har kommenterat på yrkande A02-Y01:att i stadgan lägga till en ny punkt: 3.3.2 Medlem av partiledningen får inte inneha någon av posterna i partistyrelsen.Generellt sett är det en bra ide att så långt det är möjligt separera dessa

infallsvinkel
2011-10-25, 07:04
Jag har kommenterat om samtliga motioner på min blogg: Motioner på Piratpartiets höstmöte 2011 (http://infallsvinkel.se/2011/10/motioner-pa-piratpartiets-hostmote-2011/)

Så här skrev jag om denna motion:

Denna motion antogs på vårmötet, men kräver en andraläsning eftersom det är en stadgeändring. Avsikten är att skilja på partiledningen och partistyrelsen, eftersom partistyrelsen är “chef” över partiledaren och partiledaren i sin tur är “chef” över partiledningen. Därför kan det uppfattas som lite konstigt om en person sitter både i partistyrelsen och partiledningen.

Det här är den väg som Piratpartiet har valt att gå, efter en hel del intern debatt. Även om jag personligen tror att partiet på längre sikt kommer att bli organiserat på ett lite mer “traditionellt vis”, så stödjer jag denna motion i partiets nuvarande skede.

Jag kommer utan tvekan att rösta bifall.