handdator

Visa fullständig version : Motion C02: Justering av återskapade årsmötesprotokoll [bifallen]


Mötespresidiet
2011-10-02, 22:16
Bakgrund
I början av förra året gjorde jag sammanfattningar över alla beslut tagna på partiets års- och medlemsmöten, samt alla styrelsemöten (loggarna finns här: http://piratpartiet.se/beslutsloggar ). Jag upptäckte då att protokollen för årsmötena 2007 och 2008 saknades. Mötesforumen finns däremot kvar. Jag har gått igenom dessa och skrivit nya protokoll för mötena.

För att dessa protokoll ska räknas som officiella förteckningar över de beslut som togs av mötena måste de justeras. Genom denna motion ber jag mötet att justera de båda protokollen.

Protokollen finns här:
Protokoll 2007: https://forum.piratpartiet.se/attachment.php?attachmentid=4231&d=1317581638
Protokoll 2008: https://forum.piratpartiet.se/attachment.php?attachmentid=4232&d=1317581778
Bilaga protokoll 2008, balansrapport: https://forum.piratpartiet.se/attachment.php?attachmentid=4235&d=1317582133
Bilaga protokoll 2008, resultatrapport: https://forum.piratpartiet.se/attachment.php?attachmentid=4236&d=1317582148

Med anledning av ovanstående yrkar jag:

Mårten Fjällström
2011-10-04, 22:39
En strålande insats och en lysande lösning för att fylla upp denna lucka. För den intresserade: det har letats efter dem, och de är borta, finns inte i analogt format i partiets pärmar eller hos respektive mötessekreterare. Återskapande är den rimliga åtgärden.

Applåder och bifall, men mest applåder.

Andreas Bjärnemalm
2011-10-07, 01:54
Tack så mycket Mårten! :)

När det gäller protokollen så har jag gått igenom dem ett antal gånger och de bör vara felfria. Dock hoppas jag att det är några mötesdeltagare som kollar igenom dem och kontrollerar att de stämmer, och ifall de hittar något fel hojtar till om det här. Sker det innan söndag 16 oktober hinner vi yrka om rättningar.

Andreas Bjärnemalm
2011-10-11, 18:44
Jag har kommenterat på yrkande C02-Y01:att höstmötet justerar det återskapade protokollet för årsmötet 2007.Klart jag gillar detta yrkandet, det är ju jag som lagt tid på att återskapa protokollet. :)

Emil Isberg
2011-10-16, 15:08
Jag har kommenterat på yrkande C02-Y01:att höstmötet justerar det återskapade protokollet för årsmötet 2007.Eftersom Piratpartiet redan har genomfört de besluten som tagits är protokollen redan i praktiken accepterade i organisationen. Justeringen är bara för att rätta till formalian.

Jag yrkar därmed bifall.

Emil Isberg
2011-10-16, 15:09
Jag har kommenterat på yrkande C02-Y02:att höstmötet justerar det återskapade protokollet för årsmötet 2008.Eftersom Piratpartiet redan har genomfört de besluten som tagits är protokollen redan i praktiken accepterade i organisationen. Justeringen är bara för att rätta till formalian.

Jag yrkar därmed bifall.

infallsvinkel
2011-10-25, 07:23
Jag har kommenterat om samtliga motioner på min blogg: Motioner på Piratpartiets höstmöte 2011 (http://infallsvinkel.se/2011/10/motioner-pa-piratpartiets-hostmote-2011/)

Så här skrev jag om denna motion:

Denna motion är resultatet av ett enastående arbete från Mattias Bjärnemalm, som han ska ha en rejäl eloge för.

Om det hade varit möjligt att flattra motioner (kanske något att väcka som ordningsfråga :D ) så skulle jag ha gjort det med denna motion. Jag kommer naturligtvis även att rösta bifall.

Andreas Bjärnemalm
2011-10-25, 13:40
Jag har kommenterat om samtliga motioner på min blogg: Motioner på Piratpartiets höstmöte 2011 (http://infallsvinkel.se/2011/10/motioner-pa-piratpartiets-hostmote-2011/)

Så här skrev jag om denna motion:

Denna motion är resultatet av ett enastående arbete från Mattias Bjärnemalm, som han ska ha en rejäl eloge för.

Om det hade varit möjligt att flattra motioner (kanske något att väcka som ordningsfråga :D ) så skulle jag ha gjort det med denna motion. Jag kommer naturligtvis även att rösta bifall.Jaha ja, här går man och gör ett rejält jobb - och så får bror min cred för det. Det här är andra gången detta möte som vi blandas samman. :)

infallsvinkel
2011-10-25, 15:01
Jag ber 1000 gånger om ursäkt!

Faktum är att jag var starkt medveten om att det var du. Det var bara mina fingrar som skrev fel namn, för att jag skriver din brors namn oftare.

Du får glädja dig åt att om du ställer till med något rejält bekymmer någon gång, så kommer alla att vara sura på din bror istället... :-)

infallsvinkel
2011-10-25, 15:03
Nu har jag rättat på min blogg. Det verkar inte gå att redigera inlägg här på forumet?

Anna Troberg
2011-10-26, 08:13
Mycket bra initiativ. :-) Jag yrkar bifall.

Andreas Bjärnemalm
2011-10-26, 16:35
Jag ber 1000 gånger om ursäkt!Det är lugnt, det är sånt som händer. :)

Nu har jag rättat på min blogg. Det verkar inte gå att redigera inlägg här på forumet?Det är helt korrekt, det går inte att redigera inlägg gjorda på mötet. Vi har valt att ha det så för att tillse att alla inlägg ser likadana ut för alla mötesdeltagare, oavsett när under mötets gång de väljer att läsa dem.