handdator

Visa fullständig version : Motion B07: Vågmästarstrategin i principprogrammet [bifallen]


Mötespresidiet
2011-10-02, 23:04
Det absolut vanligaste argumentet vi har mött i våra tidigare valrörelser är "hur ska ni rösta i de andra frågorna?". Även om vi kanske är mer rakt på sak än andra partier, vi säger öppet att vår strategi är att fokusera på frågorna x, y och z och skiter i resten, så är det otroligt svårt att bygga förtroende hos väljaren med denna strategi.

Ett alternativ vore annars ett heltäckande principprogram, men ett sådant är vi långt ifrån.

Enligt oss bör det vara den aktuella politiska situationen som styr hur vi ska förhandla och skapa en strategi - hur vår politik får mest genomslag. Låt istället vårt principprogram handla om våra politiska principer.

Stycket som vi vill stryka säger också att vi inte vill sitta i regeringen. Vi anser att denna del är direkt skadligt i frågan om förtroendet mot våra väljare. Om partiet vill sitta i regering är också en strategi som bör utvärderas utifrån den aktuella politiska situationen och inte styras av ett 5 år gammalt dokument. Och ärligt talat, varför skulle vi tacka nej till en ministerpost?

Signerat
Nils Agnesson
Mikael Holm
Ola Andersson
Andreas Bjärnemalm

JorgenL
2011-10-05, 01:39
Yrkar bifall på denna motion.

Vi är med i det här spelet för att vinna politisk makt för att få genomslag för våra frågor. Då ganska knasigt att binda upp oss i vårt principprogram till att inte vilja använda den makten om det skulle yppa sig ett tillfälle, det ger bara ett intryck av att vilja smita undan ansvarstagande.

Isaksson
2011-10-05, 09:07
Jag anser nog att vågmästarstrategin är något vi bör behålla. Vi är ett fokusparti, även
om vi har en hel uppsjö med frågor som vi ännu inte utforskat innom våra kärnfrågor, och
vår styrka ligger just i detta fokus.

Jag håller däremot med om att vi, på grund av nödvändigt ont, visst kämpar för att sitta
med i riksdag och regering med allt vad detta innebär. Jag anser inte att det är att
undvika ansvar som vi lämnar över de frågor som går utanför vårt politiska program
utan att det snarare är mycket ansvarsfullt att göra så, då vi lämnar över den delen
till de som redan har både lång erfarenhet och vilja att driva de frågorna och på så vis
kan koncentrera oss på att med all kraft driva våra egna frågor.

För övrigt kan jag inte tänka mig annat än att vi skulle komma att granska övriga
politiska förlag då de mycket väl kan snudda vid våra kärnfrågor om integritet, rättssäkerhet osv. Allt annat vore oansvarigt.

Jag skulle hellre se en liten omarbetning av vågmästarstrategin än att slopa den helt.

agnesson
2011-10-05, 10:59
Jag skulle hellre se en liten omarbetning av vågmästarstrategin än att slopa den helt.

Jag håller med. Vi är kanske inte beredda att bilda regering med vem som helst för att få bilda regering. Typiskt fråga som skulle kunna vara med i en sådan strategi.

Men den ska fortfarande inte ligga i principprogrammet. Bifall till motionen.

Mårten Fjällström
2011-10-05, 12:18
Notera att följande bestämdes av årsmötet 2010 (https://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=25878):

(C17-001) att följande fastställs som partiets riksdagsstrategi:
1) Partiet röstar inte mot sitt principprogram
2) Partiet är berett att göra uppgörelser med båda blocken för att nå en majoritet för våra frågor.
3) Partistyrelsen utser en förhandlingsgrupp inför riksdagsvalet
4) Partistyrelsen bestämmer ett förhandlingsmandat i ljuset av valresultatet och efter samråd med riksdagsgruppen.

(C17-002) att: Partistyrelsen ges i uppdrag att uppdatera informationen om vågmästarstrategin.

Så om meningen i principprogrammet stryks kvarstår detta som av årsmötet beslutad riksdagsstrategi.

JPAnderson
2011-10-05, 12:37
Well, nuvarande strategi har inte gett några resultat i de senaste två valen, eller?
Är själv helt för en omarbetning som sådan men håller med om att det inte borde ligga kvar i principprogrammet, speciellt med hänsyn till Mårtens inlägg ovan.

Yrkar bifall för motionen.

erik78se
2011-10-06, 00:16
Vi borde inte ha en strategi i vårt principprogram.

En strategi anpassar man med tiden (ibland med kort varsel) och efter omgivande förhållanden. Det gör man inte lika lättvindigt med en princip.

Vågmästarstrategin använder vi om vi tror det ger oss mest och slänger lika snabbt om vi kan genomföra mer på annat sätt.

Mina lojaliteter måste vara ytterst hos de väljare som ger mig ett förtroende. Inte hos överenskommelser med andra partier/allianser.

Christoffer Eldengrip
2011-10-07, 15:52
Vågmästarstrategin är en belastande del för partiet, den stjälper mer än den hjälper. Ser gärna att den förflyttas till en avlägsen del i partiets historiebok.

Att kunna arbeta för de bästa påverkansmöjligheterna för piratfrågor ska ligga till grund för hur man agerar. Strategin måste anpassas efter förutsättningarna inte tvärt om.

Det senaste valet målade vi in oss i ett hörn. Som tur var behövde man nästan aldrig nämna vågmästarstrategin förutom för pålästa meningsmotståndare som oftast tog upp den för diskussion. Att stå och försöka förklara förträffligheten i en princip man inte tror på är inte trovärdigt därför kommer jag verka för att den försvinner.

Cernael
2011-10-07, 16:39
Relevant läsning:
http://thenpiratskaargus.wordpress.com/2011/07/31/problemet-med-piratpartiets-vagmastarstrategi/
http://thenpiratskaargus.wordpress.com/2011/08/01/vagmastarstrategin-ar-dalig-spelteori/

stradh
2011-10-07, 18:21
Jag tycker att vågmästarstrategin är sund, däremot ser jag ingen anledning till varför den skall stå skriven i principprogrammet.

Själv tycker jag det vore en våt dröm att PP skulle få justitieministerposten. Jag vet att det är en av de tyngsta som man som stödparti aldrig kommer att få, men tanken finns där. Alltså är det dumt att säga att vi inte vill vara med och bilda regering.

Så, bifall till motionen...:hehe:

Mvh

/J-O

Jacob Hallén
2011-10-09, 01:49
Att ha en strategi som är fastställd av medlemsmötet är som att ha en kommitté som leder en armé i krig. Man kommer aldrig att ha en strategi som är anpassad för det rådande läget.

Det bör vara styrelsens uppgift att fastställa strategi för att på bästa sätt kunna uppfylla medlemmarnas målsättning. Sedan är det partiledningen som väljer taktik inom ramen för strategin.

Ravenna
2011-10-09, 09:47
Jag anser att om PP lägger bort sin vågmästarstrategi och börjar blaffa ut sig inom alla möjliga frågor, då hamnar vi i samma sits som FI och andra flumpartier. Vi är starka för att vi är fokuserade. Utan fokus så kommer vi inte att komma någonvart.

Jag vet hur jag känner själv, att om PP urartar till att anta ett helt politiskt program så kommer jag inte att hålla med om stora delar av det. Då kommer jag att tröttna och engagera mig i något annat istället.

agnesson
2011-10-10, 11:16
Jag anser att om PP lägger bort sin vågmästarstrategi och börjar blaffa ut sig inom alla möjliga frågor, då hamnar vi i samma sits som FI och andra flumpartier. Vi är starka för att vi är fokuserade. Utan fokus så kommer vi inte att komma någonvart.

Jag vet hur jag känner själv, att om PP urartar till att anta ett helt politiskt program så kommer jag inte att hålla med om stora delar av det. Då kommer jag att tröttna och engagera mig i något annat istället.

Vad har strategin i hur vi ska få mest makt i riksdagen med vår politik att göra?

Vi kan driva en fråga, utan att ha en vågmästarstrategi.
Vi kan driva 1000 frågor, och ha samma vågmästarstrategi som idag.

Gustav Nipe
2011-10-10, 11:20
Jag anser att om PP lägger bort sin vågmästarstrategi och börjar blaffa ut sig inom alla möjliga frågor, då hamnar vi i samma sits som FI och andra flumpartier. Vi är starka för att vi är fokuserade. Utan fokus så kommer vi inte att komma någonvart.

Jag vet hur jag känner själv, att om PP urartar till att anta ett helt politiskt program så kommer jag inte att hålla med om stora delar av det. Då kommer jag att tröttna och engagera mig i något annat istället.

Vi är starka för att vi är fokuserade, men vi har testat vägmästarstrategin i riksdagsvalen och det går inte så bra. Jag tycker att Piratpartiet är ett mittenparti.

Att vi är ett mittenparti implicerar att vi kan använda oss av vågmästarstrategin.

Håller med det som Jacob Hallén tidigare skrev om att årsmötet inte ska bestämma valstrategi för partiet.

Ravenna
2011-10-11, 22:02
Ja, alltså, medlemsmötet ska absolut inte bestämma strategin genom en kvantitativ omröstning bland den lilla delmängd av partiet som råkar häcka i forumen. Mötet ska utse en grupp som tar dessa beslut kvalitativt och tar ansvar för dem.

Sedan kan jag inte riktigt hålla med om att strategin misslyckades. Vi nådde inte upp till målen och vi överskuggades av SD, men det betyder inte att det var strategin i sig som det var fel på.

Sedan är skillnaden mellan ett vågmästarparti och ett mittenparti i och för sig enbart att mittenpartierna fantiserar ihop en massa programpunkter som de fjärtar ut vid riksdagsdörren.

Emil Isberg
2011-10-14, 18:03
Jag har kommenterat på yrkande B07-Y01:att stryka stycket "Piratpartiet eftersträvar inte att sitta med i någon regering. Vårt mål är att utifrån en vågmästarställning i riksdagen stödja en regering som på ett bra sätt driver de frågor vi har i vårt program. Vi kommer i så fall att stödja den regeringen i de övriga frågor där Piratpartiet inte tar ställning." i principprogrammet.Ung Pirats Kunskapskommission (https://emilisberg.wordpress.com/2011/06/01/kunskapskommissionen-en-oversikt/) kom också fram till samma slutsats, att vågmästarstrategin var en begränsande faktor i valet 2010 och att Piratpartiet behöver se över användandet av sådana begrepp. Vågmästarstrategin bör absolut inte vara med i vårt principprogram.

Jag yrkar bifall.

infallsvinkel
2011-10-25, 07:21
Jag har kommenterat om samtliga motioner på min blogg: Motioner på Piratpartiets höstmöte 2011 (http://infallsvinkel.se/2011/10/motioner-pa-piratpartiets-hostmote-2011/)

Så här skrev jag om denna motion:

Jag tycker att det är dags att vi lägger principprogrammets formuleringar om “vågmästarstrategi” bakom oss.

Missförstå mig inte.

Jag är absolut för att Piratpartiet ska kunna samarbeta med båda de politiska blocken, för att maximera partiets politiska inflytande. Men principprogrammet är helt enkelt fel plats för att definiera partiets strategi. Principprogrammet ska slå fast de grundläggande principerna för politikens innehåll, inte strategin för att få genomslag för denna politik.

Det viktiga är att Piratpartiet inte blir ett högerparti eller ett vänsterparti. Det hoppas jag att humanistmotionen (https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?p=268232) och arbetet med nytt principprogram ska säkerställa.

Men formuleringen om “vågmästarstrategi” verkar tyvärr skada mer än den hjälper oss. Att vi uttrycker oss på det sättet förefaller inte bygga förtroende hos väljarna.

Så jag kommer att rösta bifall på denna motion.

Anna Troberg
2011-10-26, 08:08
Olika omständigheter kräver olika strategier. Läget inför 2014 ser väldigt annorlunda ut jämfört med tidigare val. Jag yrkar därför bifall på motionen.

Gustav Nipe
2011-10-30, 22:15
Ung Pirats förbundsstyrelsen rekommenderar bifall.

Motivering: Vi ställer upp i allmänna val för att nå politiska mål. Vågmästarstrategin fungerade mindre bra och att vi därmed bör ompröva strategin.