handdator

Visa fullständig version : En VIKTIG fråga för Piratpartiet


fredux
2006-06-15, 13:28
Detta står på polisens hemsida just nu under nyheter. En liten text som nästan inte syns men som någon borde plocka upp och kämpa mot.Polisen får ta del av flygbolagens passageraruppgifterFör att förbättra gränskontrollerna och förhindra olaglig invandring införs den 1 september en ändring i utlänningslagen. Lagändringen innebär att polisen får ta del av flygbolagens passageraruppgifter.

När lagändringen införs kommer flygbolagen, på begäran från polismyndigheterna, att bli skyldiga att lämna över uppgifter till Rikspolisstyrelsen, RPS, om vilka flygpassagerare som är på väg till Sverige från länder utanför EU. Flygbolagen ska uppge passagerares namn, medborgarskap, passnummer, flightnummer och när planet väntas anlända. Informationen ska föras över så snart incheckningen har avslutats.

Lagändringen kommer i första hand att beröra de enheter inom polisen som ansvarar för gränskontroll och utlänningsrelaterade frågor.En av dessa enheter är kriminalpolisenheten vid Rikskriminalpolisen, RKP, där man inhämtar, bearbetar och analyserar information samt delger underrättelser om nationell och internationell grov och organiserad brottslighet.Underlättar utredningarna

Leif Svensson, som arbetar mot illegal invandring vid enheten, tror att tillgången till passageraruppgifterna kommer att underlätta utredningsarbetet.? Illegala invandrare reser ofta med falskt pass eller med ett äkta pass med falskt uppehållstillstånd. De har ofta en identitet när de kliver på planet och en annan när de kliver av. Lagändringen kommer att göra det lättare att fastställa identiteten på dem som reser under falsk namn, säger han.? Det är inte i första hand enskilda asylsökande vi riktar in oss på utan kriminella nätverk som sysslar med organiserad illegal invandring och människosmuggling.En annan avdelning som berörs av lagändringen är gränspolisavdelningen vid Polismyndigheten i Stockholms län.Stefan Carp, som är biträdande avdelningschef för avdelningen, tror inte att lagändringen kommer att innebära några stora förändringar för gränspolisavdelningens verksamhet.? Vi har redan idag ett bra samarbete med flera flygbolag. Däremot kan lagändringen sätta press på de flygbolag som inte är lika samarbetsvilliga, säger han.Stefan Carp anser att lagändringarna även borde gälla passageraruppgifter över dem som reser till Sverige från länder inom EU.? EU växer och vi behöver även komma åt dem som sysslar med gränsöverskridande brottslighet inom EU, säger han.Raderar uppgifterna

RPS ska spara uppgifterna från flygbolagen i ett delvis sekretessbelagt passagerarregister. Uppgifterna måste gallras efter 24 timmar om de inte är nödvändiga ur utredningssynpunkt. Flygbolagen blir även skyldiga att inom 24 timmar efter att flyget har landat radera uppgifterna de har fört över till RPS.Flygbolag som inte för över uppgifter eller som har fört över ofullständiga eller felaktiga uppgifter blir skyldiga att betala en avgift på upp till 46 000 kronor.Elin TörnqvistDet här är något som jag tycker Piratpartiet borde skicka ut ett pressmeddelande om att vi tycker är fel. Folk måste kunna få resa utan att bli kontrollerade.

Som jag ser det är det flera viktiga punkter som är svaga.

* Vad är det som säger att polisen inte kommer läcka uppgifter

ex i vårdnadstvister, skyddade personuppgifter till tredje part?

* Vad är det som säger att polisen kommer gallra uppgifterna efter

24 timmar ?

* Affärsmän som reser för viktiga hemliga affärsmöten, hämmar

svensk affärsverksamhet.

* Kommer företag att kunna få ut uppgifterna sen och skicka

reklam.

* Ska Bush få ta del av listorna också sen, eftersom Bodström sagt

att polisens uppgifter ska få ges ut till Amerikanarna?Det är verkligen en kränkning för den enskildes privatliv.

Ken Rabelius
2006-06-15, 16:24
hmm...de flesta illegala invandrare komme r ju iaf in på annat sät än flyg. hmmm men visst kan man uppfatta det som integritets kränkande.