handdator

Visa fullständig version : 01. Andraläsning av stadgeändring om budgetproposition? [besvarad]


Rick Falkvinge
2011-10-06, 12:23
Under vårmötet antogs, i förstaläsning, en stadgeändring om att stryka styrelsens skyldighet att lägga budgetproposition till höstmötet.

Jag ser inte en andraläsning av denna stadgeändring bland motionerna? I stället ser jag en ny motion (A03) med funktionellt samma innehåll, men (om min minnesbild stämmer) en annan lydelse än den som gick igenom i förstaläsning.

Bör inte andraläsningen läggas upp som en andraläsning?

Cernael
2011-10-06, 12:51
Det rör sig om två identiska motioner på vårmötet, A7 och A13. Jag saxar från mötesprotokollet:
Motion A13: Buggfix i stadgarna vad gäller budgetägande (http://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=34198)
Motionen identisk i sak med motion A07 och behandlades som motion A07.

Motion A07: Stadgefix - budgetansvar (http://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=34193)
Mötet beslutar:
att avslå motionen. (65% röstade bifall, 75% krävs)

Så, tyvärr, du minns fel, den gick inte riktigt igenom i våras.

Rick Falkvinge
2011-10-06, 12:58
Åh. Så frustrerande, jag trodde det skulle vara en rutinmässig buggfix. Tack för att du kollade upp det.

Mötespresidiet
2011-10-06, 13:03
Den motion du pratar om, med en stadgeändring gällande budgetpropositionen, avslogs av vårmötet. Eftersom det handlar om en stadgeändring krävs 75% bifall, motionen erhöll endast 65%. Därmed gick stadgeändringen inte igenom i en första läsning och ska alltså inte läggas upp för en andra läsning.


Ur vårmötets justerade protokoll:
Motion A07: Stadgefix - budgetansvar
Mötet beslutar:
att avslå motionen. (65% röstade bifall, 75% krävs)
Protokollet i sin helhet går att finna här: https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=35002

Ur partiets stadgar:
8.2.3 Stadgeändring kräver minst tre fjärdedelar (3/4) av rösterna för att gå igenom.

Mötespresidiet anser därmed ordningsfrågan besvarad.